Lutani apo pali nkhani

Lutani pa menyu yachiŵiri

Lutani apo pali mitu ya nkhani

Ŵakaboni ŵa Yehova

Chitumbuka

Baibolo la pa Intaneti | MALEMBA GHAKUPATULIKA MU MANG'ANAMULIRO GHA CHARU CHIPHYA

Mateyu 6:1-34

IVYO VILI MU BUKU ILI

 • UPHARAZGI WA PA PHIRI (1-34)

  • Lekani kujilongora kuti ndimwe ŵarunji (1-4)

  • Umo mungalombera (5-15)

   • Lurombo lwachiyelezgero (9-13)

  • Kuziŵizga kurya (16-18)

  • Usambazi pa charu na kuchanya (19-24)

  • Lekani kwenjerwa (25-34)

   • Lutilirani kupenja dankha Ufumu (33)

6  “Chenjerani kuti muleke kuchita urunji winu panthazi pa ŵanthu kuti ŵamuwonani.+ Para mungachita nthena, Awiskemwe ŵakuchanya ŵamupaninge njombe chara.  Ntheura para ukupeleka vyawanangwa vyalusungu,* ungalizganga mbata panthazi pako chara, nga umo ŵapusikizgi ŵakuchitira mu masunagoge na mu misewu, mwakuti ŵalumbike na ŵanthu. Nadi pano, nkhumuphalirani, ŵakupokerathu njombe yawo yose.  Kweni iwe, para ukupeleka vyawanangwa vyalusungu, woko lako lamazere lileke kumanya icho woko lako lamalyero likuchita,  mwakuti vyawanangwa vyako vyalusungu viŵe vyachisisi. Ndipo Awuso awo ŵakuwona vyose ŵazamukuwezgerapo.+  “Kweniso, para mukulomba, mungaŵanga nga mbapusikizgi chara,+ chifukwa ŵakutemwa kulomba uku ŵimilira mu masunagoge na mu mphatukano za misewu yikuru kuti ŵanthu ŵaŵawone.+ Nadi nkhumuphalirani, ŵakupokerathu njombe yawo yose.  Kweni para ukulomba, njira mu chipinda chako ndipo para wajarako ku mulyango, lomba kwa Awuso awo ŵali kuudesi.+ Ndipo Awuso awo ŵakuwona vyose ŵazamukuwezgerapo.  Para ukulomba, ungayowoyanga vinthu vimoza pera mwakuwerezgawerezga chara, nga umo ŵanthu ŵamitundu ŵakuchitira, pakuti ŵakughanaghana kuti ŵapulikikwenge chifukwa cha kuyowoya mazgu ghanandi.  Ntheura, mungaŵanga nga ndiwo chara, pakuti Awiskemwe ŵakumanya ivyo mukusoŵerwa+ pambere mundaŵalombe.  “Ntheura, pakulomba mutenge:+ “‘Adada ŵithu imwe muli kuchanya, zina linu+ lituŵiskike.+ 10  Ufumu+ winu wize. Khumbo+ linu lichitike pano pasi nga nkhuchanya.+ 11  Mutipe chakurya chithu cha zuŵa ili.+ 12  Mutigowokere zakwananga* zithu, nga umo nase taŵagowokera awo ŵatinangira.*+ 13  Ndipo mungatitoleranga mu kuyezgeka chara,+ kweni mutiwombore* kwa muheni.’+ 14  “Pakuti usange mukugowokera ŵanthu maubudi ghawo, Awiskemwe ŵakuchanya nawo ŵamugowokeraninge.+ 15  Kweni usange mukugowokera chara ŵanthu maubudi ghawo, Awiskemwe nawo ŵamugowokeraninge chara maubudi ghinu.+ 16  “Para mukuziŵizga kurya,+ lekani kuŵa na visko vyachitima nga mbapusikizgi, chifukwa ŵakukwinyimbura visko vyawo kuti ŵanthu ŵaŵawone kuti ŵakuziŵizga kurya.+ Nadi nkhumuphalirani, ŵakupokerathu njombe yawo yose. 17  Kweni iwe, para ukuziŵizga kurya, phaka mafuta ku mutu wako na kugeza kumaso, 18  mwakuti uleke kuwoneka ku ŵanthu kuti ukuziŵizga kurya, kweni kwa Awuso pera awo ŵali kuudesi. Ndipo Awuso awo ŵakuwona vyose ŵakupenge njombe. 19  “Lekani kujiŵikira usambazi pa charu chapasi,+ apo vidoyo na mlosko vikunanga, ndiposo apo ŵankhungu ŵakugumura na kwiba. 20  Kweni mujiŵikire usambazi kuchanya,+ uko nanga ni vidoyo panji mlosko vikunanga chara,+ ndiposo uko ŵankhungu ŵakugumura na kwiba chara. 21  Pakuti uko kuli usambazi wako, ndiko mtima wako uŵengeso. 22  “Nyali ya thupi ni jiso.+ Ntheura usange jiso lako likudodoliska pa chimoza, thupi lako lose liŵenge lakungweluka. 23  Kweni usange jiso lako ndiheni,+ thupi lako lose liŵenge mu chisi. Usange ungweru uwo uli mwa iwe ni chisi, nawo mbukuru wa chisi ichi! 24  “Palije uyo wangateŵetera nga ni muzga wa mabwana ghaŵiri, chifukwa panji watinkhenge yumoza na kutemwa munyake,+ panji wademelerenge kwa yumoza na kuyuyura munyake. Vingachitika yayi kuti pa nyengo yimoza muŵe ŵazga ŵa Chiuta na Usambazi.+ 25  “Pa chifukwa ichi, nkhumuphalirani kuti: Lekani kwenjerwa+ na umoyo winu kuti muryengechi panji mumwengechi, nesi ivyo muvwalikenge mathupi ghinu.+ Asi umoyo ukuluska chakurya ndipo thupi likuluska chakuvwara?+ 26  Laŵisiskani viyuni vyamudera,+ vikuseŵa mbuto chara panji kuvuna nesi kulonga mu nthamba, kweni Awiskemwe ŵakuchanya ŵakuvilyeska. Asi imwe muli ŵakuzirwa kuluska ivyo? 27  Ni njani wa imwe uyo chifukwa cha kwenjerwa wangasazgirako ora* limoza ku umoyo wake?+ 28  Kweniso, chifukwa wuli mukwenjerwa kuti muvwarengechi? Sambirani ku maluŵa ghamuthengere umo ghakukulira. Ghakugwira ntchito chara, nesi kupanga salu. 29  Kweni nkhumuphalirani kuti, nanga ni Solomoni+ mu uchindami wake wose wandavwarepo laya lakutowa lakuyana na maluŵa agha. 30  Sono usange Chiuta ndimo wakuvwalikira vyakumera vyamuthengere, ivyo muhanya uno vilipo ndipo namachero vikuponyeka pa moto, asi wavwalikenge chomene imwe, imwe ŵachipulikano chichoko? 31  Ntheura kwenjerwa napachoko chara+ kuti, ‘Tiryengechi?’ panji, ‘Timwengechi?’ panji, ‘Tivwarengechi?’+ 32  Chifukwa vyose ivi ni vinthu ivyo ŵamitundu ŵakuvipenja chomene. Awiskemwe ŵakuchanya ŵakumanya kuti mukusoŵerwa vinthu vyose ivi. 33  “Ipo lutilirani kupenja dankha Ufumu na urunji wake, ndipo vinthu vinyake vyose ivi visazgikirengeko kwa imwe.+ 34  Ntheura, kwenjerwa napachoko chara vya zuŵa lakulondezgapo,+ chifukwa zuŵa lakulondezgapo liŵenge na vyenjezgo vyake. Zuŵa lililose lili na masuzgo ghake.

Mazgu Ghamusi

Panji kuti, “vyawanangwa ku ŵakavu.” Wonani Mang’anamuro gha Mazgu.
Mazgu gheneko, “ngongoli.”
Mazgu gheneko, “awo ŵali nase na ngongoli.”
Panji kuti “mutithaske.”
Mazgu gheneko, “mkono.” Wonani Vyakusazgirapo B14.