Lutani apo pali nkhani

Lutani pa menyu yachiŵiri

Lutani apo pali mitu ya nkhani

Ŵakaboni ŵa Yehova

Chitumbuka

Baibolo la pa Intaneti | MALEMBA GHAKUPATULIKA MU MANG'ANAMULIRO GHA CHARU CHIPHYA

Mateyu 25:1-46

IVYO VILI MU BUKU ILI

  • CHIMANYIKWIRO CHA KUŴAPO KWA KHRISTU (1-46)

    • Ntharika ya ŵamwali 10 (1-13)

    • Ntharika ya matalente (14-30)

    • Mberere na mbuzi (31-46)

25  “Ufumu wakuchanya ungayaniskika na ŵamwali 10 awo ŵakatora nyali zawo+ ndipo ŵakaluta kukapokelera mweneko wa nthengwa.+  Ŵankhondi ŵakaŵa ŵakupusa, ndipo ŵankhondi ŵakaŵa ŵakuchenjera.*+  Ŵakupusa ŵakatora nyali zawo kweni mafuta ŵakayegha chara.  Kweni ŵakuchenjera ŵakayegha mafuta mu supa zawo na mu nyali zawo.  Apo mweneko wa nthengwa wakachedwanga, wose ŵakagomphora na kugona tulo.  Usiku pakati ŵakapulika ntchemerezgo yakuti, ‘Mweneko wa nthengwa wafika! Fumani mukamupokelere.’  Ndipo ŵamwali wose ŵara ŵakawuka na kunozga nyali zawo.+  Ŵakupusa ŵakati kwa ŵakuchenjera, ‘Tipaniko mafuta ghinu, chifukwa nyali zithu zili pafupi kuzimwa.’  Ŵakuchenjera ŵara ŵakaŵazgora kuti: ‘Mafuta ghangatikwana tose yayi, imwe na ise. Kweni lutani ku awo ŵakuguliska na kukagura ghinu.’ 10  Apo ŵakalutanga kukagura, mweneko wa nthengwa wakafika. Ŵamwali awo ŵakaŵa ŵakunozgeka ŵakanjira nayo mu chiphikiro cha nthengwa,+ ndipo mulyango ukajalika. 11  Pamanyuma, ŵamwali ŵanyake ŵara nawo ŵakiza, ŵakati, ‘Dada, Dada, tijuliraniko!’+ 12  Iyo wakaŵazgora kuti, ‘Kuyowoya unenesko, nkhumumanyani chara.’ 13  “Ntheura, muŵenge maso,+ chifukwa mukumanya chara zuŵa nesi ora.+ 14  “Pakuti ufumu uli nga ni munthu uyo wakaŵa pafupi kuluta ku charu chinyake, ndipo wakachema ŵazga ŵake na kuŵaŵikizga vinthu vyake.+ 15  Ndipo kwa yumoza wakapeleka matalente* ghankhondi, kwa munyake ghaŵiri, kwa munyakeso limoza, waliyose kuyana na maluso ghake, ndipo wakaluta ku charu chinyake. 16  Nyengo yeneyiyo, uyo wakapokera matalente ghankhondi wakaluta na kuchitira malonda ndipo wakasangirapo ghanyake ghankhondi. 17  Uyo wakapokera ghaŵiri wakasangirapo ghanyake ghaŵiri. 18  Kweni uyo wakapokera limoza wakaluta kukajima pasi na kubisa ndalama* ya fumu yake. 19  “Nyengo yitali yikati yajumphapo, fumu ya ŵazga ŵara yikiza na kupenderana nawo ndalama.+ 20  Ntheura uyo wakapokera matalente ghankhondi wakiza na matalente ghanyake ghankhondi, wakati, ‘Fumu, mukanipa matalente ghankhondi, wonani, nasangirapo matalente ghanyake ghankhondi.’+ 21  Fumu yake yikati kwa iyo: ‘Wachita makora, muzga muwemi na wakugomezgeka. Ukaŵa wakugomezgeka pa vinthu vichoko. Nikwimikenge pa vinthu vinandi.+ Njira mu chimwemwe cha fumu yako.’+ 22  Kufuma apo, uyo wakapokera matalente ghaŵiri wakiza ndipo wakati, ‘Fumu, mukanipa matalente ghaŵiri, wonani, nasangirapo matalente ghanyake ghaŵiri.’+ 23  Fumu yake yikati kwa iyo: ‘Wachita makora, muzga muwemi na wakugomezgeka. Ukaŵa wakugomezgeka pa vinthu vichoko. Nikwimikenge pa vinthu vinandi. Njira mu chimwemwe cha fumu yako.’ 24  “Paumaliro, uyo wakapokera talente limoza wakiza ndipo wakati: ‘Fumu, nkhamanya kuti ndimwe munthu wakusuzga, mukuvuna apo mukaseŵa chara na kuwunjika apo mukawuluska chara.+ 25  Ntheura nkhawopa ndipo nkhaluta na kubisa talente linu pasi. Enani, pokani icho ntchinu.’ 26  Pakuzgora fumu yake yikati kwa iyo: ‘Muzga muheni na mukata iwe, ukuti ukamanya kuti nkhuvuna apo nkhaseŵa chara na kuwunjika apo nkhawuluska chara? 27  Ipo mphanyi ndalama* yane ukayiŵika ku ŵakusunga ndalama ndipo pakwiza mphanyi napokera icho ntchane pamoza na chandulo. 28  “‘Ntheura mupokani talente na kupeleka kwa uyo wali na matalente 10.+ 29  Pakuti waliyose uyo wali navyo, wazamupika vinandi, ndipo wazamuŵa na vinandi chomene. Kweni uyo walije, wazamupokeka nanga ni icho wali nacho.+ 30  Ponyani muzga wawakawaka uyu kuwaro ku chisi. Kwenekura ndiko wamulilira na kuska mino ghake.’ 31  “Para Mwana wa munthu+ wakwiza mu uchindami wake, pamoza na ŵangelo wose,+ wazamukhala pa chitengo* chake chauchindami. 32  Mitundu yose yizamuwungana panthazi pake, ndipo wazamupatura ŵanthu, yumoza ku munyake, nga ni umo muliska wakupatulira mberere ku mbuzi. 33  Ndipo wazamuŵika mberere+ ku woko lake lamalyero, kweni mbuzi ku lamazere.+ 34  “Ndipo Themba lizamuti kwa awo ŵali ku woko lake lamalyero: ‘Zaninge, imwe mwatumbikika na Adada, muhare Ufumu uwo ukanozgekera imwe kufuma apo charu chikambira. 35  Pakuti nkhaŵa na njara ndipo mukanipa chakurya, nkhaŵa na nyota ndipo mukanipa chakuti nimwe. Nkhaŵa mulendo ndipo mukanipokelera makora.+ 36  Nkhaŵa nkhule* ndipo mukanivwalika.+ Nkhalwara ndipo mukanipwelelera. Nkhaŵa mu jele ndipo mukiza kuzakaniwona.’+ 37  Ŵarunji ŵazamumuzgora kuti: ‘Fumu, mphawuli apo tikamuwonani muli na njara ndipo tikamulyeskani, panji ŵanyota, ndipo tikamupani chakuti mumwe?+ 38  Mphawuli apo tikamuwonani mukaŵa mulendo ndipo tikamupokelerani makora, panji mukaŵa nkhule, ndipo tikamuvwalikani? 39  Mphawuli apo tikamuwonani kuti mwalwara panji muli mu jele ndipo tikiza kuzakamuwonani?’ 40  Themba lizamuŵazgora kuti, ‘Nadi nkhumuphalirani, pakuti mukachitira ichi yumoza wa ŵabali ŵane ŵachoko chomene aŵa, mukachitira ine.’+ 41  “Penepapo iyo wazamuti kwa awo ŵali ku woko lake lamazere, ‘Fumaniko kwa ine,+ mwaŵakutembeka imwe, mulute ku moto wamuyirayira+ uwo wanozgekera Dyabulosi na ŵangelo ŵake.+ 42  Pakuti nkhaŵa na njara kweni mukanipa chara chakurya, ndipo nkhaŵa na nyota, kweni mukanipa chara chakuti nimwe. 43  Nkhaŵa mulendo, kweni mukanipokelera makora chara, nkhaŵa nkhule, kweni mukanivwalika chara, nkhaŵa mulwari ndiposo mu jele, kweni mukanipwelelera chara.’ 44  Nawo ŵazamuzgora kuti: ‘Fumu, mphawuli apo tikamuwonani kuti muli na njara panji nyota panji ndimwe mulendo panji muli nkhule panji mulwari panji muli mu jele ndipo tikamuteŵeterani chara?’ 45  Penepapo iyo wazamuŵazgora kuti: ‘Nadi nkhumuphalirani, apo mukaleka kuchitira ichi yumoza wa ŵachoko chomene aŵa, ndikuti mukaleka kuchitira ine.’+ 46  Ndipo aŵa ŵazamupokera chilango cha nyifwa yamuyirayira,*+ kweni ŵarunji ŵazamupokera umoyo wamuyirayira.”+

Mazgu Ghamusi

Panji kuti, “ŵavinjeru.”
Talente la Ŵagiriki likuyana na makilogiramu 20.4. Wonani Vyakusazgirapo B14.
Mazgu gheneko, “siliva.”
Mazgu gheneko, “siliva.”
Panji kuti, “mpando wachifumu; chizumbe.”
Panji kuti, “Nkhasoŵa chakuvwara.”
Mazgu gheneko, “ŵazamudumulikako; ŵazamuphatika.”