Lutani apo pali nkhani

Lutani pa menyu yachiŵiri

Lutani apo pali mitu ya nkhani

Ŵakaboni ŵa Yehova

Chitumbuka

Baibolo la pa Intaneti | MALEMBA GHAKUPATULIKA MU MANG'ANAMULIRO GHA CHARU CHIPHYA

Mateyu 2:1-23

IVYO VILI MU BUKU ILI

  • Ŵakumanya vya nyenyezi (1-12)

  • Kuchimbilira ku Eguputo (13-15)

  • Herode wakukoma ŵana ŵasepuka (16-18)

  • Kuwelera ku Nazarete (19-23)

2  Yesu wakati wababika mu Betelehemu+ wa Yudeya mu mazuŵa gha Themba Herode,*+ wonani! ŵakumanya vya nyenyezi* ŵakumafumiro gha dazi ŵakiza ku Yerusalemu.  Ŵakati: “Lili nkhu themba la Ŵayuda ilo lababika?+ Pakuti tikawona nyenyezi yake apo tikaŵa kumafumiro gha dazi, ndipo tiza kuti tizakalisindamire.”*  Themba Herode likati lapulika ichi likasuzgika chomene mu mtima, pamoza na Yerusalemu yose.  Likawunganya ŵalara wose ŵa ŵasembe* na ŵalembi ŵa ŵanthu, likaŵafumba uko Khristu* wakenera kubabikira.  Iwo ŵakati kwa iyo: “Mu Betelehemu+ wa mu Yudeya, chifukwa ndimo ntchimi yikalembera, kuti:  ‘Ndipo iwe, Betelehemu wa charu cha Yuda, kuti uli msumba uchoko chomene chara pakati pa ŵakulongozga ŵa mu Yuda, chifukwa mwa iwe muzamufuma mulongozgi uyo wazamuliska ŵanthu ŵane, Israyeli.’”+  Penepapo Herode wakachemera pamphepete ŵakumanya vya nyenyezi ndipo wakaŵafumba makoramakora nyengo iyo nyenyezi yikawonekera.  Apo wakaŵatumanga ku Betelehemu, wakati: “Lutaninge mukamupenjisiske mwana uyu, ndipo para mwakamusanga muzakaniphalire, mwakuti nane nilute nkhamusindamire.”  Ŵakati ŵapulika mazgu gha themba, ŵakaluta. Ndipo wonani! nyenyezi iyo ŵakayiwona apo ŵakaŵa kumafumiro gha dazi+ yikadangira panthazi pawo, m’paka yikimilira pachanya pa malo agho pakaŵa mwana. 10  Ŵakati ŵawona nyenyezi yira, ŵakasekelera chomene. 11  Ndipo ŵakati ŵanjira mu nyumba ŵakawona mwana pamoza na nyina, Mariya. Ŵakawa pasi na kumusindamira.* Kweniso ŵakasutura vyuma vyawo na kumupa vyawanangwa, golide na lubani na mure. 12  Kweni chifukwa chakuti ŵakachenjezgeka na Chiuta mu loto+ kuti ŵaleke kuwelera kwa Herode, ŵakatora nthowa yinyake pakuwelera ku charu chawo. 13  Ŵakati ŵawelera, wonani! mungelo wa Yehova* wakawonekera kwa Yosefe mu loto,+ wakati: “Wuka, tora mwana na nyina ndipo uchimbilire ku Eguputo. Ukakhale kwenekura m’paka nikuphalire kuti uwereko, pakuti Herode wali pafupi kupenja mwana kuti wamukome.” 14  Ntheura Yosefe wakawuka usiku na kutora mwana na nyina, ndipo wakaluta ku Eguputo. 15  Wakakhala kwenekura m’paka Herode wakafwa. Ichi chikafiska mazgu agho Yehova* wakayowoya kwizira mwa ntchimi yake, kuti: “Nkhamuchema mwana wane kufuma mu Eguputo.”+ 16  Herode wakati wawona kuti ŵakumanya vya nyenyezi ŵamupusika, wakakalipa chomene. Wakatuma ŵanthu kukakoma ŵasepuka wose mu Betelehemu na mu vigaŵa vyake vyose. Ŵakakoma ŵana ŵa vyaka viŵiri kukhilira pasi, mwakuyana na nyengo iyo ŵakumanya vya nyenyezi ŵakamuphalira.+ 17  Ndipo ghakafiskika mazgu agho ghakayowoyeka kwizira mwa ntchimi Yeremiya, uyo wakati: 18  “Lizgu likapulikikwa mu Rama, kulira na kutengera kukuru. Wakaŵa Rakelo+ wakaliliranga ŵana ŵake, ndipo wakakana kusanguluskika, chifukwa ŵalikoso chara.”+ 19  Herode wakati wafwa, wonani! mungelo wa Yehova* wakawonekera kwa Yosefe mu loto,+ mu Eguputo 20  ndipo wakati: “Wuka, tora mwana na nyina, ulute ku charu cha Israyeli, chifukwa awo ŵakapenjanga umoyo wa mwana ŵali kufwa.” 21  Ntheura wakawuka na kutora mwana na nyina, ndipo wakanjira mu charu cha Israyeli. 22  Kweni wakati wapulika kuti Arikelawu wakawusanga mu Yudeya m’malo mwa wiske Herode, wakawopa kuyako. Kweniso Chiuta wati wamuchenjezga mu loto,+ wakaluta mu chigaŵa cha Galileya.+ 23  Ndipo wakiza na kukhala mu msumba wakuchemeka Nazarete,+ mwakuti ghafiskike mazgu agho ghakayowoyeka na ntchimi, ghakuti: “Wazamuchemeka Munazarete.”*+

Mazgu Ghamusi

Panji kuti, “ŵamagi.”
Panji kuti, “tizakalijikamire.”
Mazgu ghanyake, “ŵasofi.”
Panji kuti, “Mesiya; Wakuphakazgika.”
Panji kuti, “kumujikamira.”
Likwenera kuti likafuma ku lizgu Lachihebere ilo likung’anamura, “mphukira.”