Lutani apo pali nkhani

Lutani pa menyu yachiŵiri

Lutani apo pali mitu ya nkhani

Ŵakaboni ŵa Yehova

Chitumbuka

Baibolo la pa Intaneti | MALEMBA GHAKUPATULIKA MU MANG'ANAMULIRO GHA CHARU CHIPHYA

Mateyu 15:1-39

IVYO VILI MU BUKU ILI

  • Kuvumbura maluso gha ŵanthu (1-9)

  • Ivyo vikufipiska munthu vikufuma mu mtima (10-20)

  • Chipulikano chikuru cha mwanakazi wa ku Fonike (21-28)

  • Yesu wakuchizga matenda ghanandi (29-31)

  • Yesu wakuryeska ŵanthu 4,000 (32-39)

15  Ŵafarisi na ŵalembi ŵakiza kwa Yesu kufuma ku Yerusalemu,+ ŵakati:  “Chifukwa wuli ŵasambiri ŵako ŵakulondezga yayi maluso gha ŵasekuru? Mwachiyelezgero, ŵakugeza* yayi mu mawoko para ŵakukhumba kurya chakurya.”+  Iyo wakaŵazgora, kuti: “Chifukwa wuli namwe mukulondezga chara dango la Chiuta chifukwa cha maluso ghinu?+  Mwachiyelezgero, Chiuta wakati, ‘Chindika awuso na anyoko,’+ ndipo ‘Uyo wakuyowoyera viheni* awiske panji anyina wakomeke.’+  Kweni imwe mukuti, ‘Waliyose uyo wakuphalira awiske panji anyina kuti: “Chilichose icho nili nacho, icho mungovwirika nacho, ntchawanangwa chakupeleka kwa Chiuta,”+  wangachindikanga awiske napachoko chara.’ Ntheura mazgu gha Chiuta mwaghazgora ghambura ntchito chifukwa cha maluso ghinu.+  Mwaŵapusikizgi imwe, Yesaya wakaneneska pakuchima vya imwe, apo wakati:+  ‘Ŵanthu aŵa ŵakunichindika na milomo yawo, kweni mitima yawo yili kutali na ine.  Ŵakunisopa pawaka, chifukwa ŵakusambizga malango gha ŵanthu m’malo mwa visambizgo vya Chiuta.’”+ 10  Ndipo wakachemera mzinda kufupi, wakati kwa iwo: “Tegherezgani na kupulikiska ng’anamuro lake:+ 11  Icho chikunjira mu mulomo wa munthu ndicho chikumufipiska chara, kweni icho chikufuma mu mulomo wake ndicho chikumufipiska.”+ 12  Ndipo ŵasambiri ŵakiza kwa iyo, ŵakati: “Kasi mukumanya kuti Ŵafarisi ŵangukhuŵara pakupulika ivyo mwanguyowoya?”+ 13  Iyo wakazgora kuti: “Chakumera chilichose icho Adada ŵakuchanya ŵakapanda chara, chizgulikenge. 14  Ŵalekani. Mbalongozgi ŵachibulumutira. Ndipo usange munthu wachibulumutira wakulongozga munthu wachibulumutira, wose ŵawenge mu mbuna.”+ 15  Petrosi wakati: “Tilongosolerani ntharika iyi.” 16  Iyo wakati: “Kasi namwe muchali mundapulikiske?+ 17  Kasi mukumanya chara kuti chose icho chikunjira mu mulomo chikujumpha mu nthumbo ndipo chikufumira kuwaro kwa thupi? 18  Kweni vinthu ivyo vikufuma mu mulomo vikufuma mu mtima, ndipo vinthu ivi ndivyo vikufipiska munthu.+ 19  Mwachiyelezgero, mu mtima mukufuma maghanoghano ghaheni,+ kukoma ŵanthu, mauleŵi, mauzaghali,* unkhungu, maukaboni ghautesi, misinjiro. 20  Vinthu ivi ndivyo vikufipiska munthu. Kweni kurya chakurya na mawoko ghambura kugeza* kukufipiska munthu chara.” 21  Sono Yesu wakafumako kura, wakaluta ku vigaŵa vya Ture na Sidoni.+ 22  Ndipo wonani, mwanakazi wa ku Fonike, wakufuma ku vigaŵa vira wakiza na kuchemerezga kuti: “Munilengere lusungu, Fumu, Mwana wa Davide. Mwana wane msungwana wakusuzgika uheni chomene na chiŵanda.”+ 23  Kweni wakamuzgora mazgu ghalighose chara. Ntheura ŵasambiri ŵake ŵakiza na kwamba kumupempha kuti: “Muphalirani walutenge, chifukwa wakulutilira kuchemerezga kumanyuma kwithu.” 24  Wakazgora kuti: “Nkhatumika ku waliyose chara, kweni ku mberere zakuzgeŵa za nyumba ya Israyeli.”+ 25  Kweni mwanakazi wakiza na kumusindamira,* wakati: “Fumu, novwirani!” 26  Iyo wakazgora kuti: “Ntchakwenelera chara kutora chakurya cha ŵana na kuponyera tuntcheŵe.” 27  Mwanakazi wakati: “Enya Fumu, kweni tuntcheŵe tukulyako maluvuvu agho ghakumbotoka kufuma pa thebulu la ŵasekuru ŵawo.”+ 28  Ndipo Yesu wakamuzgora kuti: “Wamwanakazi iwe, chipulikano chako ntchikuru, ivyo ukukhumba vikuchitikire.” Ndipo mwana wake msungwana wakachizgika kufuma pa ora lira. 29  Yesu wakati wafuma kura, wakiza kufupi na Nyanja ya Galileya.+ Wakakwera mu phiri na kukhala pasi mwenemura. 30  Penepapo mizinda yikuru yikiza kwa iyo, ŵakizanga pamoza na ŵanthu ŵakupendera, vilima, ŵachibulumutira, ŵambuwu na ŵanyake ŵanandi. Ŵakaŵaŵika pa malundi ghake, ndipo wakaŵachizga.+ 31  Ntheura mzinda ukazizwa apo ukawona ŵambuwu ŵakuyowoya, vilima vikuchizgika, ŵakupendera ŵakwenda, ŵachibulumutira ŵakuwona, ndipo ŵakachindika Chiuta wa Israyeli.+ 32  Yesu wakachema ŵasambiri ŵake, wakati: “Nili na chitima na mzinda,+ chifukwa ŵakhala nane mazuŵa ghatatu kweni ŵalije kakuti ŵarye. Nkhukhumba yayi kuŵawezga na njara chifukwa ŵangalenduka pa nthowa.”+ 33  Kweni ŵasambiri ŵakati kwa iyo: “Kasi vingwa vyakukwana tivitorenge nkhu mu malo ghamayiyi agha kuti mzinda ukuru nga ni uwu urye na kukhuta?”+ 34  Yesu wakati kwa iwo: “Muli na vingwa vilinga?” Ŵakati: “Vingwa 7 na tusomba tuchoko waka.” 35  Sono wakati waphalira mzinda kuti ukhale pasi, 36  wakatora vingwa 7 vira na somba, ndipo wakati wawonga, wakavimenya na kuvipeleka ku ŵasambiri ŵake, ndipo ŵasambiri ŵakapeleka ku mizinda.+ 37  Ndipo wose ŵakarya na kukhuta. Ŵakatora vimenyu vyakukhalapo vyakukwana vidunga 7 vikuruvikuru.+ 38  Awo ŵakarya ŵakaŵa ŵanalume 4,000, kwambura kupenderako ŵanakazi na ŵana. 39  Paumaliro, wakati wawezga mizinda, wakakwera boti na kwiza mu chigaŵa cha Magadani.+

Mazgu Ghamusi

Ndiko kuti, kugeza kwa mwambo panji mutheto.
Panji kuti, “wakutuka.”
Ndiko kuti, kugeza kwa mwambo panji mutheto chara.
Panji kuti, “kumujikamira.”