Lutani apo pali nkhani

Lutani pa menyu yachiŵiri

Lutani apo pali mitu ya nkhani

Ŵakaboni ŵa Yehova

Chitumbuka

Baibolo la pa Intaneti | MALEMBA GHAKUPATULIKA MU MANG'ANAMULIRO GHA CHARU CHIPHYA

Mateyu 11:1-30

IVYO VILI MU BUKU ILI

  • Yohane Mubatizi wakulumbika (1-15)

  • Kususka muwiro unonono (16-24)

  • Yesu wakulumba Awiske chifukwa cha kutemwa ŵakujiyuyura (25-27)

  • Joko la Yesu ndipusu (28-30)

11  Yesu wakati wamara kuŵapa ulongozgi ŵasambiri ŵake 12, wakawuka kufuma kura kuti wakasambizge na kupharazga mu misumba yawo.+  Yohane wakaŵa mu jele, ndipo wakati wapulika vya milimo ya Khristu,+ wakatuma ŵasambiri ŵake+  kuti ŵakamufumbe, kuti: “Kasi Uyo Wakwiza ndimwe, panji tilindilire munyake?”+  Yesu wakaŵazgora kuti: “Lutani, mukamuphalire Yohane ivyo mukupulika na kuwona:+  Ŵachibulumutira ŵakuwona,+ ŵakupendera ŵakwenda, ŵavyoni+ ŵakutozgeka, ŵakumangwa makutu ŵakupulika, ŵakufwa ŵakuwuskika, ndipo makani ghawemi ghakupharazgika ku ŵakavu.+  Wakukondwa ni uyo wandakhuŵare nane.”+  Apo aŵa ŵakalutanga, Yesu wakamba kuyowoya na mizinda vya Yohane, wakati: “Kasi mukaluta ku mapopa kukawona vichi?+ Kasi mukawona thete lakusunkhunyika na mphepo?+  Mukaluta kukawona vichi pera? Munthu wakuvwara vyakuvwara vyakulipwitika?* Awo ŵakuvwara vyakuvwara vyakulipwitika ŵali mu nyumba za mathemba.  Ipo chifukwa wuli pera mukaluta? Kukawona ntchimi? Enya, nkhumuphalirani, wakuluska ntchimi.+ 10  Uyu ndiyo kuli kulembeka vya iyo kuti, ‘Wona! Ine nkhutuma thenga lane panthazi pako,* ilo lizamunozga nthowa yako panthazi pako!’+ 11  Nadi, nkhumuphalirani, pakati pa awo ŵali kubabika na ŵanakazi, wandawukepo munthu mukuru kuluska Yohane Mubatizi, kweni munthu uyo ni muchoko mu Ufumu wakuchanya ni mukuru kuluska iyo.+ 12  Kufuma mu mazuŵa gha Yohane Mubatizi m’paka sono, ŵanthu ŵakulimbikira kuti ŵasange Ufumu wakuchanya, ndipo awo ŵakulimbikira chomene ŵakuwusanga.+ 13  Pakuti vyose, ivyo Ntchimi zikalemba na Dango, vikayowoyanga vinthu vyamunthazi m’paka mu nyengo ya Yohane,+ 14  ndipo usange mukukhumba kuzomera ichi, Iyo ni ‘Eliya uyo wakwiza.’+ 15  Uyo wali na makutu wapulike. 16  “Kasi muwiro uwu ningawuyaniska na njani?+ Uli nga mbana ŵachoko awo ŵakukhala mu misika, awo ŵakuchemerezga ku ŵanyawo 17  kuti: ‘Tikamulizgirani fyoliro, kweni mukavina chara, tikatengera, kweni mukajitimba chara chifukwa cha chitima.’ 18  Mwakuyana waka, Yohane wakiza ndipo wakaryanga chara nesi kumwa, kweni ŵanthu ŵakuti: ‘Wali na chiŵanda.’ 19  Mwana wa munthu wakiza ndipo wakurya na kumwa,+ kweni ŵanthu ŵakuti: ‘Wonani! Munthu wakutemwa kurya na kumwa vinyo, mubwezi wa ŵakusonkheska msonkho na ŵakwananga.’+ Vilije kanthu, vinjeru vikuwoneka vyaurunji na milimo yake.”+ 20  Ndipo wakamba kuchenya misumba iyo mukachitika milimo yake yinandi yankhongono, chifukwa ŵakang’anamuka mtima chara. Wakati: 21  “Soka kwa iwe, Korazini! Soka kwa iwe, Betesayida! chifukwa milimo yankhongono iyo yikachitika mwa imwe, yichitikenge mu Ture na Sidoni, mphanyi ŵali kung’anamuka kale mtima na kuvwara chigudulu na kukhala mu vyoto.+ 22  Kweni nkhumuphalirani kuti, pa Zuŵa la Cheruzgo, vinthu vizamuŵako makora kwa Ture na Sidoni kuluska kwa imwe.+ 23  Ndipo iwe Kaperenaumu,+ kasi ukwezgekenge kuchanya? Ukhilirenge ku Dindi,*+ chifukwa milimo yankhongono iyo yikachitika mwa iwe, yichitikenge mu Sodomu, mphanyi wakakhalilira m’paka zuŵa ili. 24  Kweni nkhumuphalira kuti, pa Zuŵa la Cheruzgo, vinthu vizamuŵako makora ku charu cha Sodomu, kuluska kwa iwe.”+ 25  Pa nyengo yira, Yesu wakati: “Nkhumulumbani pakweru Adada, Fumu yakuchanya na charu chapasi, chifukwa mwabisa vinthu ivi ku ŵavinjeru na ŵamahara ndipo mwavivumbura ku ŵana ŵachoko.+ 26  Enya Adada, chifukwa ili ndilo likaŵa khumbo linu. 27  Adada ŵanipa vinthu vyose,+ ndipo palije uyo wakumumanya makora Mwana, kweni Adada.+ Palije uyo wakuŵamanya makora Adada, kweni Mwana na waliyose uyo Mwana wakukhumba kumuvumbulira za iwo.+ 28  Zani kwa ine, imwe mose mukuphyoka na kunyekezgeka, ndipo nimupumuzganinge. 29  Yeghani joko lane ndipo sambirani kwa ine, pakuti nili wakuzika na wakujiyuyura mu mtima,+ ndipo muzamupumuzgika. 30  Chifukwa joko lane ndipusu* na katundu wane ngwakupepuka.”

Mazgu Ghamusi

Panji kuti, “vyakuvwara viwemi.”
Mazgu gheneko, “pa chisko chako.”
Panji kuti, “Hadesi,” ndiko kuti, malaro. Wonani Mang’anamuro gha Mazgu.
Panji kuti, “ndizito chara.”