Lutani apo pali nkhani

Lutani apo pali mitu ya nkhani

Masalimo 66:1-20

IVYO VILI MU BUKU ILI

  • Milimo yakofya ya Chiuta

    • “Zani muwone milimo ya Chiuta” (5)

    • “Nifiskenge vilapo vyane kwa imwe” (13)

    • Chiuta wakupulika lurombo (18-20)

Kwa wakulongozga sumu. Salimo. Sumu. 66  Chemerezga mwakukondwa kwa Chiuta, iwe charu chose chapasi.+   Yimbirani malumbo zina lake lauchindami. Pelekani malumbo ghauchindami kwa iyo.+   Yowoyani kwa Chiuta kuti: “Milimo yinu njakofya nadi!+ Chifukwa cha nkhongono zinu zikuru,Ŵalwani ŵinu ŵakhwaŵenge pamaso pinu.+   Charu chose chimusindamiraninge,+Ŵimbenge malumbo kwa imwe,Ŵimbirenge zina linu malumbo.”+ (Selah)   Zani muwone milimo ya Chiuta. Ivyo wachitira ŵana ŵa ŵanthu ni vyakofya.+   Wakazgora nyanja kuŵa mtunda wakomira.+Ŵakenda pasi pakwambuka mlonga.+ Penepara tikasekelera mwa iyo.+   Wakuwusa muyirayira+ mu nkhongono zake. Maso ghake ghakulaŵiska pa ŵamitundu.+ Awo mbamtafu ŵangajikwezganga chara.+ (Selah)   Lumbani Chiuta withu, imwe mwaŵanthu,+Mazgu gha kumulumba ghapulikikwe.   Wakutisunga ŵamoyo,+Wakuzomerezga chara kuti malundi ghithu ghakhuŵare.*+ 10  Pakuti mwatisanda, A Chiuta,+Mwatiyenga nga umo siliva likwengekera. 11  Mukatiguzira mu ukonde.Mukaŵika katundu wakuphyora pa ise.* 12  Mukazomerezga munthu kwenda pachanya pithu.*Tikajumpha mu moto na maji,Mbwenu mukatitolera ku malo gha chipumulo. 13  Nizenge mu nyumba yinu na sembe zakotcha zamsuma.+Nifiskenge vilapo vyane kwa imwe+ 14  Ivyo milomo yane yikalayizga+Na ivyo mulomo wane ukayowoya apo nkhaŵa mu suzgo. 15  Nipelekenge nyama zakututuŵa kuŵa sembe zakotcha kwa imwe,Pamoza na josi la sembe zakusunkha za mberere zanalume. Nipelekenge ng’ombe yanalume na mbuzi zanalume. (Selah) 16  Zani mupulike, mose imwe mukopa Chiuta,Ndipo nimuphalirani ivyo wanichitira.+ 17  Nkhachema kwa iyo na mulomo wane,Na kumuchindika na lulimi lwane. 18  Niŵenge kuti nkhasunga chinthu chiheni mu mtima wane,Mphanyi Yehova wakanipulika yayi.+ 19  Kweni Chiuta wakapulika.+Wakategherezga lurombo lwane.+ 20  Chiuta walumbike, uyo wakakana yayi lurombo lwane,Panji kuninora lusungu* lwake.

Mazgu Ghamusi

Panji kuti, “ghatelemuke.”
Mazgu gheneko, “Mukaŵika suzgo yikuru mu chiwuno chithu.”
Mazgu gheneko, “pa mutu withu.”
Panji kuti, “chitemwa chakugomezgeka.”