Lutani apo pali nkhani

Lutani apo pali mitu ya nkhani

Masalimo 35:1-28

IVYO VILI MU BUKU ILI

  • Wakulomba kuti wawomboleke ku ŵalwani

    • Ŵalwani ŵachimbizgikenge (5)

    • Kulumba Chiuta pa mzinda (18)

    • Kutinkhika kwambura chifukwa (19)

Salimo la Davide. 35  Mwe Yehova, yendeskani mulandu wane kwimikana na awo ŵakunisuska.+Lwani nawo awo ŵakurwa na ine.+   Torani viskango vinu, chichoko na chikuru,+Wukani munivikilire.+   Nyamurani mkondo winu na mbavi kwimikana na awo ŵakuniskera.+ Yowoyani kwa ine: “Ndine chiponosko chako.”+   Awo ŵakupenja umoyo wane ŵalengeskeke na kukhozgeka soni.+ Awo ŵakupangana kuti ŵaniparanye ŵawelere chifukwa cha soni.   Ŵaŵe nga ni mwelero mu mphepo,Mungelo wa Yehova waŵachimbizgire kutali.+   Nthowa yawo yiŵe yamdima na yakutelemukaApo mungelo wa Yehova wakuŵaskera.   Pakuti ŵanithya ukonde kwambura chifukwa.Ŵanijimira mbuna kwambura chifukwa.   Soka lize pa iyo mwamabuchi,Ukonde uwo wakabisa umukore.Wawiremo yekha na kuparanyika.+   Kweni ine nisekelerenge mwa Yehova.Nikondwenge mu chiponosko chake. 10  Viwangwa vyane vyose vitenge: “A Yehova, ni njani wali nga ndimwe? Mukuthaska wakusokwa kwa munthu wankhongono,+Wakusokwa na mukavu ku awo ŵakuŵalyera masuku pa mutu.”+ 11  Ŵakaboni ŵaryarya ŵawuka,+Ŵakunifumba vinthu ivyo nkhumanyapo kanthu chara. 12  Ŵakuniwezgera uheni pa uwemi,+Ŵakunisokweska. 13  Kweni apo iwo ŵakalwara, ine nkhavwara chigudulu.Nkhajisuzga na kuziŵizga kurya,Ndipo para lurombo lwane lwawelera kwambura kuzgoleka, 14  Nkhendanga uku nkhutengera nga nkhulira mubwezi panji mubali wane.Nkhasindama chifukwa cha chitima, nga ni uyo wakutengera nyina. 15  Kweni nkhati nakhuŵara, ŵakasekelera na kuwungana pamoza.Ŵakawungana kuti ŵanikome pakunijoŵelera.Ŵakanitwazura ndipo ŵakakhala chete chara. 16  Ŵanthu ŵambura kopa Chiuta ŵakunihoya,Ŵakunimemenera mino ghawo.+ 17  Mwe Yehova, kasi mulaŵiskenge waka m’paka pawuli?+ Nithaskani ku viŵembu vyawo,+Umoyo wane wakuzirwa ku tunkhalamu.+ 18  Apo ndipo nimuwonganinge mu mpingo ukuru.+Nimulumbaninge pakati pa mizinda ya ŵanthu. 19  Mungazomerezganga chara kuti awo mbalwani ŵane kwambura chifukwa ŵagiye pa ine.Mungazomerezganga chara kuti awo ŵakunitinkha kwambura chifukwa+ ŵatinyirane maso pa ine.+ 20  Pakuti ŵakuyowoya yayi mazgu ghamtende,Kweni ŵakuchitira chiŵembu awo ŵakukhala mwamtende pa charu.+ 21  Ŵakuyasama milomo yawo kunitundura,Ŵakuti: “Aha! Aha! Maso ghithu ghachiwona.” 22  Imwe mwachiwona, A Yehova. Mungakhalanga chete yayi.+ Mwe Yehova, mungakhalanga kutali na ine chara.+ 23  Wukani kuti munivikilire,Mwe Chiuta wane Yehova, nivikilirani pa mulandu wane. 24  Neruzgani kuyana na urunji winu,+ A Yehova Chiuta wane.Mungazomerezganga chara kuti ŵagiye pa ine. 25  Ŵaleke kuyowoya mu mtima wawo kuti: “Ehede, ivyo takhumbanga vyachitika!” Ŵaleke kuyowoya kuti: “Tamumira, milu!”+ 26  Wose ŵakhozgeke soni na kulengeskeka,Awo ŵakugiya pa soka lane. Wose awo ŵakujihaya pa ine ŵavwalikike soni na muyuyuro. 27  Kweni awo ŵakukondwa na urunji wane ŵachemerezge na chimwemwe.Nyengo zose ŵatenge: “Wakuzgike Yehova, mweneuyo wakukondwa para muteŵeti wake wali pa mtende.”+ 28  Penepapo lulimi lwane luyowoyenge* vya urunji winu+Na kumulumbani muhanya wose.+

Mazgu Ghamusi

Panji kuti, “lulangurukenge pa.”