Lutani apo pali nkhani

Lutani pa menyu yachiŵiri

Lutani apo pali mitu ya nkhani

Ŵakaboni ŵa Yehova

Chitumbuka

Baibolo la pa Intaneti | MALEMBA GHAKUPATULIKA MU MANG'ANAMULIRO GHA CHARU CHIPHYA

Masalimo 18:1-50

IVYO VILI MU BUKU ILI

  • Kulumba Chiuta chifukwa cha chiponosko

    • “Yehova ni mphanji yane” (2)

    • Yehova wakugomezgeka ku ŵakugomezgeka (25)

    • Nthowa ya Chiuta njakufikapo (30)

    • “Kujiyuyura kwinu kwanikuzga” (35)

Kwa wakulongozga sumu. Agha ni mazgu gha Davide muteŵeti wa Yehova agho wakimbira Yehova mu zuŵa ilo Yehova wakamuthaska mu woko la ŵalwani ŵake wose na mu woko la Sauli. Wakati:+ 18  Nkhumutemwani, A Yehova, imwe nkhongono zane.+   Yehova ni mphanji yane, linga lane lakukhora, na Muthaski wane.+ Chiuta wane ni jalawe lane,+ nkhubisama mwa iyo,Chiskango chane na sengwe* lane la chiponosko, chigongwe chane chakukhora.+   Nkhuchema pa Yehova, uyo ngwakwenelera kulumbika,Ndipo niponoskekenge ku ŵalwani ŵane.+   Vingwe vya nyifwa vikanipombezga.+Ŵanthu ŵawakawaka ŵakanofya nga ni maji ghakututuka.+   Vingwe vya Dindi* vikanitaŵa.Vipingo vya nyifwa vikanijanda.+   Mu suzgo yane, nkhachema Yehova,Nkhalira kupempha wovwiri kwa Chiuta wane. Wakapulika mazgu ghane mu tempile lake,+Ndipo kulira kwane kupempha wovwiri kukafika mu makutu ghake.+   Penepapo charu chapasi chikamba kusunkhunyika na kundindima,+Mapiri ghakayaghayika,Ghakasunkhunyikanga uku na uku chifukwa iyo wakakwiyiskika.+   Josi likakwera kufuma mu mphuno zake,Moto wakumyangura ukafuma mu mulomo wake.+Makara ghamoto ghakanyeka kufuma kwa iyo.   Wakathifura machanya apo wakakhiranga,+Ndipo kusi ku malundi ghake kukaŵa chidima bii.+ 10  Wakakwera pa kerubi ndipo wakadukanga pakwiza,+ Wakakhira luŵiro pa mapapindo gha mzimu.*+ 11  Wakajibenekelera na chisi,+Chikamuzingilizga nga ntchisakasa,Pakaŵa maji gha bii na mabingu gha bii.+ 12  Kufuma mu ungweru uwo ukaŵa pamaso pake,Vula yamalibwe na makara ghamoto vikasolota mu mabingu. 13  Penepapo Yehova wakadudumira kuchanya,+Lizgu la Wapachanya Nkhanira likapulikikwa+Pamoza na vula yamalibwe na makara ghamoto. 14  Wakaponya mivi yake na kuŵambininiska.+Wakaponya leza wake na kuŵahangayiska.+ 15  Migelo yakusi kwa milonga yikawonekera,+A Yehova, malufura* gha charu ghakafukulika pakuchenya kwinu,Pakuthuta kwa mvuchi wa mu mphuno zinu.+ 16  Wakathekama kufuma kuchanya,Wakanikora na kunizuwura mu maji ghakunyang’amira.+ 17  Wakanithaska kwa mulwani wankhongono,+Ku awo ŵakanitinkhanga, awo ŵakaŵa ŵankhongono kuluska ine.+ 18  Ŵakanikumanizga pa zuŵa la soka lane,+Kweni Yehova wakanifighilira. 19  Wakanitolera ku malo gha chivikiliro.*Wakanithaska chifukwa wakakondwanga nane.+ 20  Yehova wakunipa njombe kuyana na urunji wane.+Wakunilipira chifukwa chakuti mawoko ghane ngambura mulandu.+ 21  Pakuti nasungilira nthowa za Yehova,Nindachite uheni, kumusida Chiuta wane. 22  Vyeruzgo vyake vyose vili pamaso pane,Nisulengeko chara malango ghake. 23  Niŵenge wambura kafukwa pamaso pake,+Ndipo nichitenge mphuvya chara.+ 24  Mphanyi Yehova waniwezgera kuyana na urunji wane,+Kuyana na umo mawoko ghane ghaliri ghambura mulandu pamaso pake.+ 25  Uyo ngwakugomezgeka mukuchita nayo mwakugomezgeka.+Munthu wambura kafukwa mukuchita nayo kwambura kafukwa.+ 26  Kwa wakutowa mukuwoneka wakutowa.+Kweni kwa mukhuluku mukuwoneka wakuchenjera.+ 27  Pakuti mukuponoska awo mbakuyuyuka.*+Kweni mukukhizga ŵakujikuzga.*+ 28  Ndimwe mukukozga nyali yane, A Yehova.Chiuta wane uyo wakuningweluskira mu chisi.+ 29  Na wovwiri winu ningalimbana na gulu la ŵakuwukira.+Ningaŵenuka chiliŵa na nkhongono ya Chiuta.+ 30  Nthowa ya Chiuta waunenesko njakufikapo.+Mazgu gha Yehova ngakwengeka.+ Iyo ntchiskango ku wose awo ŵakubisama mwa iyo.+ 31  Kasi ni njani Chiuta padera pa Yehova?+ Jalawe ni njani, padera pa Chiuta withu?+ 32  Chiuta waunenesko ndiyo wakunivwalika nkhongono,+Ndipo wazgorenge nthowa yane kuŵa yakufikapo.+ 33  Wakuzgora malundi ghane nga ni mbaŵala yanalume,Wakuniyimika pa malo ghapachanya.+ 34  Wakusambizga mawoko ghane kurwa nkhondo,Mawoko ghane ghangagoŵa uta wamkuŵa. 35  Mukunipa chiskango chinu cha chiponosko,+Woko linu lamalyero likunifighilira,*Ndipo kujiyuyura kwinu kwanikuzga.+ 36  Mukusanuzgira nthowa malundi ghane,Malundi ghane ghatelemukenge yayi.*+ 37  Niskerenge ŵalwani ŵane na kuŵasanga.Niwelerenge chara m’paka ŵamalirethu. 38  Niŵaphwanyenge mwakuti ŵangawukaso chara.+Ŵawenge kusi ku malundi ghane. 39  Munipenge nkhongono zakulwera nkhondo.Ŵalwani ŵane muŵawiskirenge pasi pane.+ 40  Muchitiskenge ŵalwani ŵane kuti ŵawelere,*Ndipo nimalenge* awo ŵakunitinkha.+ 41  Ŵakulira kupempha wovwiri, kweni kulije wakuŵaponoska,Ŵakulilira na kwa Yehova wuwo, kweni wakuŵazgora yayi. 42  Niŵapondenge litulitu nga ni fuvu mu mphepo.Niŵatayenge nga ni mathipa mu misewu. 43  Munithaskenge ku ŵanthu ŵakupenjana vifukwa.+ Munimikenge kuŵa mutu pa mitundu.+ Ŵanthu awo nindaŵamanye ŵaniteŵeterenge.+ 44  Pakupulika waka mazgu, ŵanipulikirenge.Ŵalendo ŵizenge nyopinyopi panthazi zane.+ 45  Ŵalendo ŵathikenge lusoko,*Ŵambwambwanthenge pakufuma mu malo agho ŵakabisama. 46  Yehova ngwamoyo. Lilumbike Jalawe lane!+ Chiuta wa chiponosko chane wakwezgeke.+ 47  Chiuta waunenesko wakuwezgera nduzga m’malo mwa ine.+Wakuthereska ŵanthu pasi pane. 48  Wakunithaska ku ŵalwani ŵane ŵakali.Mukunitumphuskira pachanya pa awo ŵakuniwukira,+Mukuniponoska ku munthu wankhaza. 49  Lekani nimupaninge uchindami mu ŵamitundu, A Yehova,+Ndipo nimbirenge malumbo zina linu.+ 50  Wakuchitira themba lake milimo yikuru ya chiponosko.+Wakulongora lusungu* kwa wakuphakazgika wake,+Kwa Davide na mphapu* yake muyirayira.+

Mazgu Ghamusi

Panji kuti, “Sheole,” ndiko kuti, malaro. Wonani Mang’anamuro gha Mazgu.
Panji kuti, “mphepo.”
Mazgu ghanyake, “fawundeshoni.”
Panji kuti, “malo ghasani.”
Panji kuti, “ŵakusuzgika.”
Mazgu gheneko, “maso ghakujikuzga.”
Panji kuti, “likunikhozga.”
Panji kuti, “Tukasinginini twane tutewukenge chara.”
Mazgu gheneko, “Munipenge nkhonyoro ya ŵalwani ŵane.”
Mazgu gheneko, “nichetamiskenge.”
Panji kuti, “ŵafotenge.”
Panji kuti, “chitemwa chakugomezgeka.”
Mazgu gheneko, “mbuto.”