Lutani apo pali nkhani

Lutani pa menyu yachiŵiri

Lutani apo pali mitu ya nkhani

Ŵakaboni ŵa Yehova

Chitumbuka

Baibolo la pa Intaneti | MALEMBA GHAKUPATULIKA MU MANG'ANAMULIRO GHA CHARU CHIPHYA

Masalimo 119:1-176

IVYO VILI MU BUKU ILI

 • Kuwonga Chiuta chifukwa cha mazgu ghake ghakuzirwa

  • “Muwukirano wangatozga wuli mendero ghake?” (9)

  • “Nkhukondwa na vikumbusko vinu” (24)

  • “Mazgu ghinu ntchigomezgo chane” (74, 81, 114)

  • “Dango linu nkhulitemwa nadi!” (97)

  • “Nili na mahara chomene kuluska ŵasambizgi ŵane” (99)

  • “Mazgu ghinu ni nyali ku malundi ghane” (105)

  • ‘Mazgu ghinu mbunenesko’ (160)

  • Awo ŵakutemwa dango la Chiuta ŵakuŵa na mtende (165)

א [Aleph] 119  Mbakukondwa awo mbambura kafukwa* mu mendero ghawo,Awo ŵakwenda mu dango la Yehova.+   Mbakukondwa awo ŵakusunga vikumbusko vyake,+Awo ŵakumupenja na mtima wawo wose.+   Ŵakuchita ubendezi chara,Ŵakwenda mu nthowa zake.+   Imwe mwalanguraKuti ŵasungilire mwakupwelelera malanguro ghinu.+   Mphanyi naŵa wakukhazikika*+Kuti nisungilire ulongozgi winu.   Penepapo nikhozgekenge soni chara,+Para nkhughanaghanira malango ghinu ghose.   Nimulumbaninge na mtima wakunyoloka,Para nasambira vyeruzgo vinu vyaurunji.   Nisungilirenge ulongozgi winu, Munganisidirangathu yayi. ב [Beth]   Kasi muwukirano wangatozga wuli mendero ghake? Wajisungilire kuyana na mazgu ghinu.+ 10  Nkhumupenjani na mtima wane wose. Mungazomerezganga yayi kuti nipulukeko ku malango ghinu.+ 11  Nkhusungilira ivyo mwayowoya mu mtima wane,+Mwakuti nileke kumunangirani.+ 12  Mwe Yehova, mulumbike.Nisambizgani ulongozgi winu. 13  Nkhupharazga na milomo yaneVyeruzgo vinu vyose ivyo mwayowoya. 14  Nkhusekelera na vikumbusko vinu+Kuluska vinthu vinyake vyose vyakuzirwa.+ 15  Nighanaghanirenge* pa malanguro ghinu,+Na kuŵika maso ghane pa nthowa zinu.+ 16  Nkhukondwa na fundo zinu. Niluwenge yayi mazgu ghinu.+ ג [Gimel] 17  Muchitirani makora muteŵeti winu,Mwakuti niŵe wamoyo na kusungilira mazgu ghinu.+ 18  Julani maso ghane kuti niwone makoraVinthu vyakuzizwiska vya mu dango linu. 19  Ndine mulendo mu charu,+ Munganibisiranga chara malango ghinu. 20  Namalizgika* chifukwa cha kunwekeraVyeruzgo vinu nyengo zose. 21  Mukuchenya ŵanthu ŵakujiŵikamo,Ŵakutembeka awo ŵakupulukako ku malango ghinu.+ 22  Wuskaniko kwa ine* msinjiro na muyuyuro,Pakuti nkhusunga vikumbusko vinu. 23  Nanga ŵakaronga ŵakukhala pasi na kuninena,Muteŵeti winu wakughanaghanira* pa ulongozgi winu. 24  Nkhukondwa na vikumbusko vinu,+Ndivyo vikunipa fundo.+ ד [Daleth] 25  Nagona mu fuvu thafya.+ Nisungilirani wamoyo kuyana na mazgu ghinu.+ 26  Nkhamuphalirani mendero ghane, ndipo mukanizgora.Nisambizgani ulongozgi winu.+ 27  Novwirani kuti nipulikiske ng’anamuro* la malanguro ghinu,Mwakuti nighanaghanire* pa milimo yinu yakuzizwiska.+ 28  Natondeka kugona chifukwa cha chitima. Nikhozgani kuyana na mazgu ghinu. 29  Wuskaniko nthowa ya upusikizgi kwa ine,+Munichitire lusungu kuyana na dango linu. 30  Nasankha nthowa yakugomezgeka.+ Nkhumanya kuti vyeruzgo vinu ni vyakwenelera. 31  Nkhudemelera ku vikumbusko vinu.+ A Yehova, mungazomerezganga yayi kuti nikhuŵare.*+ 32  Nilondezgenge na mtima wose* nthowa ya malango ghinu,Chifukwa mwaghanozgera malo mu mtima wane.* ה [He] 33  Nisambizgani, A Yehova,+ nthowa ya ulongozgi winu,Ndipo nendengemo m’paka kuumaliro.+ 34  Novwirani kuti nipulikiske vinthu,Mwakuti nisungilire dango linuNa kulichita na mtima wane wose. 35  Nilongozgani* mu nthowa ya malango ghinu,+Pakuti nkhukondwa nayo. 36  Lazgiskani mtima wane ku vikumbusko vinu,Ku vyandulo vyauryarya chara.+ 37  Zgorani maso ghane kuti ghaleke kulaŵiska vyawaka.+Nisungilirani wamoyo mu nthowa yinu. 38  Fiskani layizgo linu* kwa muteŵeti winu,Mwakuti muwopeke.* 39  Wuskaniko soni izo nkhopa,Pakuti vyeruzgo vinu ni viwemi.+ 40  Wonani umo nkhunwekera malanguro ghinu. Nisungilirani wamoyo mu urunji winu. ו [Waw] 41  Mphanyi nawona chitemwa* chinu, A Yehova,+Chiponosko chinu kuyana na layizgo linu,*+ 42  Penepapo nimuzgorenge uyo wakuninena,Pakuti nkhuthemba mazgu ghinu. 43  Lekani kuwuskiramothu mazgu ghinu gha unenesko mu mulomo wane,Pakuti nkhugomezga* cheruzgo chinu. 44  Nisungenge dango linu nyengo zose,Muyirayira swii.+ 45  Nendendekenge mu malo gha chivikiliro,*+Pakuti nkhupenja malanguro ghinu. 46  Niyowoyenge za vikumbusko vinu pamaso pa mathemba,Ndipo nikhozgekenge soni chara.+ 47  Nkhukondwa na malango ghinu,Enya, nkhughatemwa.+ 48  Nitumphuskirenge mawoko ghane ku malango ghinu, agho nkhughatemwa,+Ndipo nighanaghanirenge* pa ulongozgi winu.+ ז [Zayin] 49  Kumbukani mazgu ghinu* kwa muteŵeti winu,Agho mukunipiramo chigomezgo.* 50  Ichi ntchisangulusko chane mu visuzgo vyane,+Pakuti mazgu ghinu ghanisungilira wamoyo. 51  Ŵakujiŵikamo ŵakuninena uheni chomene,Kweni nkhupatukako yayi ku dango linu.+ 52  Nkhukumbuka vyeruzgo vinu vyakale,+ A Yehova,Ndimo nkhusanga chisangulusko.+ 53  Nagolera na ukali chifukwa cha ŵaheni,Awo ŵakusida dango linu.+ 54  Ulongozgi winu ni sumu kwa ineKulikose uko nkhukhala.* 55  Usiku nkhukumbuka zina linu, A Yehova.+Mwakuti nisunge dango linu. 56  Vinthu ivi ndivyo nkhuchitaChifukwa nasungilira malanguro ghinu. ח [Heth] 57  Yehova ntchigaŵa chane.+Nalayizga kuti nisungenge mazgu ghinu.+ 58  Nkhuŵeya kwa imwe na mtima wane wose,+Nilongorani lusungu+ kuyana na layizgo linu.* 59  Nasanda mendero ghane,Mwakuti niwezgere malundi ghane ku vikumbusko vinu.+ 60  Nkhuchita luŵiro, nkhuziwulika yayiKuti nisunge malango ghinu.+ 61  Vingwe vya muheni vyanipombezga,Kweni nkhuluwa yayi dango linu.+ 62  Nkhuwuka usiku pakati kuti nimuwongani+Chifukwa cha vyeruzgo vinu vyaurunji. 63  Nili mubwezi wa wose awo ŵakumopani,Na awo ŵakusunga malanguro ghinu.+ 64  Chitemwa* chinu, A Yehova, chikuzura charu chapasi.+Nisambizgani ulongozgi winu. ט [Teth] 65  Mwamuchitira makora muteŵeti winu,A Yehova, kuyana na mazgu ghinu. 66  Nisambizgani mahara na umanyi,+Pakuti nkhuthemba malango ghinu. 67  Pambere nindasuzgike, nkhatemwanga kupuluka,*Kweni sono nkhusunga ivyo mwayowoya.+ 68  Ndimwe muwemi,+ milimo yinu nayo njiwemi. Nisambizgani ulongozgi winu.+ 69  Ŵakujiŵikamo ŵakuniphaka mautesi,Kweni ine nkhusungilira malanguro ghinu na mtima wane wose. 70  Mtima wawo ngwakukulungara,+Kweni ine nkhukondwa na dango linu.+ 71  Mbuwemi kuti nasuzgika,+Mwakuti nisambire ulongozgi winu. 72  Dango ilo mwapharazga ndiwemi kwa ine,+Ndiwemi chomene kuluska vikwi na vikwi vya golide na siliva.+ י [Yod] 73  Mawoko ghinu ndigho ghakanipanga na kuniwumba. Novwirani kuti nipulikiske,Mwakuti nisambire malango ghinu.+ 74  Awo ŵakumopani ŵakuniwona na kusekelera,Pakuti mazgu ghinu ntchigomezgo chane.*+ 75  Nkhumanya, A Yehova, kuti vyeruzgo vinu ni vyaurunji+Kuti mwanisuzga mu kugomezgeka kwinu.+ 76  Mphanyi chitemwa*+ chinu chanisanguluska,Kuyana na layizgo* ilo mukapeleka kwa muteŵeti winu. 77  Nilongorani lusungu, mwakuti niŵe wamoyo,+Pakuti nkhukondwa na dango linu.+ 78  Ŵakujiŵikamo ŵakhozgeke soni,Pakuti ŵakunibudira kwambura chifukwa. Kweni ine nighanaghanirenge* pa malanguro ghinu.+ 79  Awo ŵakumopani ŵawelere kwa ine,Awo ŵakumanya vikumbusko vinu. 80  Mtima wane uŵe wambura kafukwa pakulondezga ulongozgi winu,+Mwakuti nileke kulengeskeka.+ כ [Kaph] 81  Nkhunwekera chiponosko chinu,+Pakuti mazgu ghinu ntchigomezgo chane.* 82  Maso ghane ghakunwekera mazgu ghinu+Apo nkhuti: “Kasi munisanguluskenge pawuli?”+ 83  Pakuti nili nga ni thumba lachikumba ilo labinkha* na josi,Kweni nkhuluwa yayi ulongozgi winu.+ 84  Kasi muteŵeti winu walindilirenge mazuŵa ghalinga? Kasi mweruzgenge pawuli awo ŵakunitambuzga?+ 85  Ŵakujiŵikamo ŵakunijimira mbuna zinandi,Awo ŵakuzerezga dango linu. 86  Malango ghinu ghose ngakugomezgeka. Ŵanthu ŵakunitambuzga kwambura chifukwa, novwirani!+ 87  Ŵakakhala pachoko kuti ŵaniphyerepo pa charu chapasi,Kweni nkhasida chara malanguro ghinu. 88  Nisungilirani wamoyo chifukwa cha chitemwa* chinu,Mwakuti nisunge vikumbusko ivyo mwayowoya. ל [Lamed] 89  Mazgu ghinu ghakhalilirenge kuchanyaM’paka muyirayira, A Yehova.+ 90  Kugomezgeka kwinu kukufika ku miwiro yose.+ Mwakhozga chomene charu chapasi, mwakuti chichali kwimilira nganganga.+ 91  Na vyeruzgo vinu, vichali* m’paka muhanya uno,Pakuti vyose mbateŵeti ŵinu. 92  Niŵenge kuti nkhukondwa yayi na dango linu,Mphanyi nkhamalira mu suzgo yane.+ 93  Niluwengepo yayi malanguro ghinu,Chifukwa mwanisungilira wamoyo mwa igho.+ 94  Nili winu, niponoskani,+Chifukwa nkhupenja malanguro ghinu.+ 95  Ŵaheni ŵakukhazga kuti ŵaniparanye,Kweni nkhuŵika chomene mahara ku vikumbusko vinu. 96  Nawona kuti chose icho ntchakufikapo chili na chigoti,Kweni dango linu lilije chigoti.* מ [Mem] 97  Dango linu nkhulitemwa nadi.+ Ndilo nkhughanaghanirapo* zuŵa lose.+ 98  Dango linu likunizgora wavinjeru kuluska ŵalwani ŵane,+Chifukwa lili nane muyirayira. 99  Nili na mahara chomene kuluska ŵasambizgi ŵane wose,+Pakuti nkhughanaghanira* vikumbusko vinu. 100  Nkhupulikiska makora vinthu kuluska ŵanalume ŵalara,Chifukwa chakuti nkhusungilira malanguro ghinu. 101  Nkhukana kwenda mu nthowa yiliyose yiheni,+Mwakuti nisunge mazgu ghinu. 102  Nkhuzgokako yayi ku vyeruzgo vinu,Pakuti mwanisambizga. 103  Ivyo mukuyowoya vikunong’omera para nkhuvicheta,Vikuluska uchi mu mulomo wane.+ 104  Nkhupulikiska vinthu chifukwa cha malanguro ghinu.+ Lekani nkhutinkha nthowa yiliyose yautesi.+ נ [Nun] 105  Mazgu ghinu ni nyali ku malundi ghane,Na ungweru mu nthowa yane.+ 106  Nalapa chilapo, ndipo nichifiskenge,Kuti nisungilirenge vyeruzgo vinu vyaurunji. 107  Nasuzgika chomene.+ A Yehova, nisungilirani wamoyo kuyana na mazgu ghinu.+ 108  A Yehova naŵeya, kondwani na sembe zane zawanangwa za malumbo,*+Ndipo nisambizgani vyeruzgo vinu.+ 109  Umoyo wane uli pangozi nyengo zose,*Kweni ine nindaluwe dango linu.+ 110  Ŵaheni ŵakunithya chipingo,Kweni ine nindapulukeko ku malanguro ghinu.+ 111  Vikumbusko vinu nkhuvitora nga ni katundu wane wamuyirayira,*Pakuti ndivyo chimwemwe cha mtima wane.+ 112  Nadumura* kuti nipulikirenge ulongozgi winuNyengo zose, m’paka umaliro. ס [Samekh] 113  Nkhutinkha awo ŵali na mtima wapaŵiri,*+Kweni nkhutemwa dango linu.+ 114  Ndimwe chigongwe chane na chiskango chane.+Pakuti mazgu ghinu ntchigomezgo chane.*+ 115  Khalani kutali na ine, imwe ŵanthu ŵaheni,+Mwakuti nisungilire malango gha Chiuta wane. 116  Nifighilirani nga umo mwalayizgira,*+Mwakuti nilutilire kuŵa wamoyo,Mungazomerezganga chara kuti chigomezgo chane chizgoke chikhuŵazgo.*+ 117  Nifighilirani kuti niponoskeke,+Apo ndipo niŵikenge mahara ku ulongozgi winu nyengo zose.+ 118  Mukukana wose awo ŵakupatuka ku ulongozgi winu,+Pakuti mbatesi na ŵapusikizgi. 119  Ŵaheni wose pa charu chapasi mukuŵataya nga ni makhalang’anjo.*+ Lekani ine nkhutemwa vikumbusko vinu. 120  Thupi lane likumbwambwantha chifukwa cha kutenthema na imwe.Nkhopa vyeruzgo vinu. ע [Ayin] 121  Nachita icho ntchakwenelera na chaurunji. Munganipelekanga yayi ku awo ŵakuniyuzga. 122  Simikizgirani muteŵeti winu kuti vimwenderenge makora.Ŵakujiŵikamo ŵaleke kuniyuzga. 123  Maso ghane ghafuŵilira chifukwa cha kulindilira chiponosko chinu+Na layizgo linu laurunji.+ 124  Longorani chitemwa* chinu kwa muteŵeti winu,+Ndipo nisambizgani ulongozgi winu.+ 125  Ndine muteŵeti winu. Novwirani kuti nipulikiske vinthu,+Mwakuti nimanye vikumbusko vinu. 126  Nyengo yakwana kuti Yehova wachitepo kanthu,+Pakuti ŵaswa dango linu. 127  Lekani nkhutemwa malango ghinuKuluska golide, enya, golide liwemi.*+ 128  Ntheura, nkhuwona chilichose icho mukunisambizga kuŵa chakwenelera.+Nkhutinkha nthowa yiliyose yautesi.+ פ [Pe] 129  Vikumbusko vinu ni vyapachanya. Lekani nkhuvisungilira. 130  Para mazgu ghinu ghajulika, ungweru ukuwoneka,+Kovwira munthu wambura mahara kupulikiska vinthu.+ 131  Nkhuyasamura mulomo wane na kuŵeŵefuka,Chifukwa nkhunwekera malango ghinu.+ 132  Zgokerani kwa ine na kunilongora lusungu,+Kuyana na cheruzgo chinu ku awo ŵakutemwa zina linu.+ 133  Longozgani makora mendero ghane* kuyana na ivyo mwayowoya,Chinthu chiheni chileke kuŵa na mazaza pa ine.+ 134  Nithaskani* ku ŵanthu ŵakuyuzga,Ndipo nisungenge malanguro ghinu. 135  Ŵaliskani chisko chinu pa muteŵeti winu,+Ndipo nisambizgani ulongozgi winu. 136  Masozi ghakukhira geregere mu maso ghaneChifukwa chakuti ŵanthu ŵakusunga yayi dango linu.+ צ [Tsade] 137  Ndimwe ŵarunji, A Yehova,+Ndipo vyeruzgo vinu ni vyakunyoloka.+ 138  Vikumbusko ivyo mukupeleka ni vyaurunjiNa vyakugomezgeka nkhanira. 139  Mwamphu wane wanirya,+Chifukwa awo ŵakupindikana nane ŵaluwa mazgu ghinu. 140  Ivyo mukuyowoya ni vyakwengeka makora,+Ndipo muteŵeti winu wakuvitemwa.+ 141  Nili muchoko na wakupepulika.+Kweni nindaluwe malanguro ghinu. 142  Urunji winu ni urunji wamuyirayira,+Ndipo dango linu mbunenesko.+ 143  Nangauli suzgo na unonono vyaniwira,Kweni nkhulutilira kukondwa na malango ghinu. 144  Urunji wa vikumbusko vinu ngwamuyirayira. Novwirani kuti niŵe wakupulikiska,+ mwakuti niŵe wamoyo. ק [Qoph] 145  Nkhuchema na mtima wane wose. Nizgorani, A Yehova. Nisungilirenge ulongozgi winu. 146  Nkhuchema imwe, niponoskani. Nisungenge vikumbusko vinu. 147  Nawuka usikusiku kundache kuti nipemphe wovwiri,+Pakuti mazgu ghinu ntchigomezgo chane.* 148  Nkhuŵa maso pambere maulinda ghausiku ghandafike,Mwakuti nighanaghanire pa ivyo mukuyowoya.+ 149  Pulikani lizgu lane chifukwa cha lusungu* lwinu.+ A Yehova, nisungilirani wamoyo kuyana na urunji winu. 150  Awo ŵali na nkharo yakulengeska* ŵakwiza kufupi.Ŵali kutali chomene na dango linu. 151  Imwe muli pafupi, A Yehova,+Ndipo malango ghinu ghose mbunenesko.+ 152  Nkhasambira nikale za vikumbusko vinu,Kuti muli kuviŵika kuti viŵeko muyirayira.+ ר [Resh] 153  Laŵiskani pa suzgo yane, ndipo munithaske,+Pakuti nindaluwe dango linu. 154  Nivikilirani* na kunithaska.+Nisungilirani wamoyo kuyana na layizgo linu.* 155  Chiponosko chili kutali chomene na ŵaheni,Pakuti ŵakupenja yayi ulongozgi winu.+ 156  Lusungu lwinu ndukuru, A Yehova.+ Nisungilirani wamoyo kuyana na urunji winu. 157  Awo ŵakunitambuzga na kupindikana nane mbanandi,+Kweni ine nindapatukeko ku vikumbusko vinu. 158  Nkhulaŵiska ŵaryarya na kuseluka,Chifukwa ŵakusunga yayi ivyo mukuyowoya.+ 159  Wonani umo nkhutemwera malanguro ghinu. A Yehova, nisungilirani wamoyo chifukwa cha lusungu* lwinu.+ 160  Mazgu ghinu ghose mbunenesko,+Ndipo vyeruzgo vinu vyose vikukhalilira muyirayira. ש [Sin] panji [Shin] 161  Ŵakaronga ŵakunitambuzga+ kwambura chifukwa,Kweni mtima wane ukopa mazgu ghinu.+ 162  Nkhusekelera na ivyo mukuyowoya+Nga ni munthu uyo wasanga vinthu vinandi. 163  Nkhutinkha utesi, nkhuseluka nawo,+Nkhutemwa dango linu.+ 164  Nkhumulumbani kankhondi na kaŵiri pa zuŵaChifukwa cha vyeruzgo vinu vyaurunji. 165  Awo ŵakutemwa dango linu ŵakuŵa na mtende ukuru,+Palije icho chingaŵakhuŵazga.* 166  Nkhugomezga chiponosko chinu, A Yehova,Ndipo nkhusungilira malango ghinu. 167  Nkhusunga vikumbusko vinu,Ndipo nkhuvitemwa chomene.+ 168  Nkhusungilira malanguro ghinu na vikumbusko vinu,Pakuti mukumanya vyose ivyo nkhuchita.+ ת [Taw] 169  Mphanyi kulira kwane kuti munovwire kwafika kwa imwe, A Yehova.+ Novwirani kuti nipulikiske kuyana na mazgu ghinu.+ 170  Kuŵeya kwane kuti munichitire lusungu kwize pamaso pinu. Niponoskani, nga umo mwalayizgira.* 171  Milomo yane yizure na malumbo,+Pakuti mukunisambizga ulongozgi winu. 172  Lulimi lwane luyimbe vya mazgu ghinu,+Pakuti malango ghinu ghose ngaurunji. 173  Woko linu liŵe lakunozgeka kunovwira,+Chifukwa nasankha kupulikira malanguro ghinu.+ 174  Nkhunwekera chiponosko chinu, A Yehova,Ndipo nkhukondwa na dango linu.+ 175  Nizomerezgani kuŵa wamoyo kuti nimulumbani,+Vyeruzgo vinu vinovwire. 176  Napuluka nga ni mberere yakuzgeŵa.+ Penjani muteŵeti winu,Pakuti nindaluwe malango ghinu.+

Mazgu Ghamusi

Panji kuti, “mbamtima wakufikapo.”
Mazgu gheneko, “Mphanyi nthowa zane zakhozgeka chomene.”
Panji kuti, “Nisambirenge.”
Panji kuti, “Umoyo wane ukumara.”
Mazgu gheneko, “Mukunkhuzgire kutali nane.”
Panji kuti, “wakusambira.”
Mazgu gheneko, “nthowa ya.”
Panji kuti, “nisambire.”
Panji kuti, “nikhozgeke soni.”
Mazgu gheneko, “Nichimbirenge mu.”
Pangayowoyekaso kuti, “Chifukwa mwapeleka chigomezgo mu mtima wane.”
Panji kuti, “Nendeskani.”
Panji kuti, “ivyo mwayowoya.”
Pangayowoyekaso kuti, “Ilo mwapeleka ku awo ŵakumopani.”
Panji kuti, “chitemwa chakugomezgeka.”
Panji kuti, “ivyo mwayowoya.”
Panji kuti, “nkhulindilira.”
Panji kuti, “malo ghasani.”
Panji kuti, “nisambirenge.”
Panji kuti, “layizgo linu.”
Panji kuti, “Layizgo ilo mwanipa kuti nilindilire.”
Panji kuti, “Mu nyumba iyo nkhukhala nga ni mulendo.”
Panji kuti, “ivyo mwayowoya.”
Panji kuti, “Chitemwa chakugomezgeka.”
Panji kuti, “nkhamanyanga yayi kuti nkhunanga.”
Panji kuti, “ine nkhulindilira mazgu ghinu.”
Panji kuti, “chitemwa chakugomezgeka.”
Panji kuti, “ivyo mukayowoya kwa.”
Panji kuti, “nisambirenge.”
Panji kuti, “ine nkhulindilira mazgu ghinu.”
Mazgu ghanyake, “lasukira.”
Panji kuti, “chitemwa chakugomezgeka.”
Ndiko kuti, vyose ivyo wali kulenga.
Mazgu gheneko, “ndisani chomene.”
Panji kuti, “nkhusambira.”
Panji kuti, “nkhusambira.”
Mazgu gheneko, “sembe zawanangwa za mulomo wane.”
Panji kuti, “Umoyo wane uli mu woko lane nyengo zose.”
Panji kuti, “chiharo chane chamuyirayira.”
Mazgu gheneko, “Nalazga mtima wane.”
Panji kuti, “ŵanthu ŵa mtima wakugaŵikana.”
Panji kuti, “ine nkhulindilira mazgu ghinu.”
Panji kuti, “kuyana na ivyo mwayowoya.”
Panji kuti, “nikhozgeke soni.”
“Makhalang’anjo,” ni vinthu ivyo vyakhalira para ŵenga visulo. Panji kuti, “vinthu vyawakawaka.”
Panji kuti, “chitemwa chakugomezgeka.”
Panji kuti, “lakwengeka makora.”
Panji kuti, “Khozgani mendero ghane.”
Mazgu gheneko, “Niwomborani.”
Panji kuti, “Pakuti nkhulindilira mazgu ghinu.”
Panji kuti, “chitemwa chakugomezgeka.”
Panji kuti, “Awo ŵakuchita vyamziro.”
Panji kuti, “Munendeskere mulandu wane.”
Panji kuti, “ivyo mwayowoya.”
Panji kuti, “chitemwa chakugomezgeka.”
Panji kuti, “Kwa iwo kulije chakuŵakhuŵazga.”
Panji kuti, “mwayowoyera.”