Lutani apo pali nkhani

Lutani apo pali mitu ya nkhani

Masalimo 106:1-48

IVYO VILI MU BUKU ILI

 • Israyeli wakaŵa wambura kuwonga

  • Ŵakaluwa luŵiro milimo ya Chiuta (13)

  • Ŵakasinthiska uchindami wa Chiuta na chikozgo cha ng’ombe (19, 20)

  • Ŵakagomezga chara malayizgo gha Chiuta (24)

  • Ŵakamba kusopa Baala (28)

  • Ŵakapelekanga ŵana kuŵa sembe ku viŵanda (37)

106  Lumbani Ya!* Wongani Yehova, chifukwa ni muwemi,+Lusungu* lwake lukukhalilira muyirayira.+   Ni njani wangapharazga fikepo vyankhongono ivyo Yehova wachita,Panji kuthuwuska milimo yake yose yakulumbika?+   Mbakukondwa awo ŵakuchita vinthu mu urunji,Awo nyengo zose ŵakuchita icho ntchakwenelera.+   Nikumbukani, A Yehova, para mukulongora lusungu ku ŵanthu ŵinu.+ Nipwelelerani na milimo yinu ya chiponosko,   Mwakuti nisangwe na uwemi uwo mukuchitira ŵakusoleka ŵinu,+Kuti nisekelere pamoza na mtundu winu,Kuti nimulumbani mwakukondwa pamoza na chiharo chinu.   Tananga nga umo ŵasekuru ŵithu ŵakachitira.+Tabuda, tachita uheni.+   Ŵasekuru ŵithu mu Eguputo ŵakachindika* chara milimo yinu yakuzizwiska. Ŵakakumbuka yayi lusungu* lwinu lukuru,Kweni ŵakagaluka pa nyanja, pafupi na Nyanja Yiswesi.+   Kweni wakaŵaponoska chifukwa cha zina lake,+Kuti wamanyiske ŵanthu nkhongono zake.+   Wakachenya Nyanja Yiswesi, ndipo yikakamuka.Wakaŵajumphiska pasi nga ni mu chipalamba.*+ 10  Wakaŵaponoska mu woko la uyo wakaŵatinkhanga+Na kuŵapokeska ku woko la mulwani.+ 11  Maji ghakabizga awo ŵakapindikananga nawo.Pakaŵavya nanga njumoza uyo wakapona.*+ 12  Penepapo ŵakaŵika chipulikano mu layizgo lake.+Ŵakamwimbira malumbo.+ 13  Kweni ŵakakaŵa yayi kuluwa ivyo wakachita.+Ŵakalindilira yayi ulongozgi wake. 14  Ŵakayegheka na makhumbiro ghawo ghauryezi mu mapopa.+Ŵakayezga Chiuta mu chipalamba.+ 15  Wakaŵapa ivyo ŵakalomba,Kweni wakaŵatimba na nthenda, ndipo ŵakaghanda pokopoko.+ 16  Ŵakamuchitira sanji Mozesi mu msasa,Na Aroni,+ mutuŵa wa Yehova.+ 17  Penepapo charu chapasi chikajulika na kumira Datani,Na kuwundira awo ŵakawungana na Abiramu.+ 18  Moto ukabuka pakati pawo.Dimi likamyangura ŵaheni.+ 19  Ŵakapanga tholi mu HorebuNa kusindamira chikozgo chachisulo,*+ 20  Ŵakasinthiska uchindami waneNa chinthu chakukozgana na ng’ombe iyo yikurya utheka.+ 21  Ŵakaluwa Chiuta,+ Mponoski wawo,Uyo wakachita vinthu vikuru mu Eguputo,+ 22  Vinthu vyakuzizwiska mu charu cha Hamu,+Milimo yakofya pa Nyanja Yiswesi.+ 23  Wakakhala pachoko kuti waŵaparanye,Kweni Mozesi, wakusoleka wake, wakanjilirapo,*Kuti wawezge ukali wakuparanya.+ 24  Penepapo ŵakapepura charu chiwemi.+Ŵakaŵavya chipulikano mu layizgo lake.+ 25  Ŵakadinginyikanga waka mu mahema ghawo.+Ŵakapulikira yayi lizgu la Yehova.+ 26  Ntheura wakawuska woko lake na kuŵalapira,Kuti waŵawiskirenge mu mapopa,+ 27  Wawiskirenge mphapu yawo mu ŵamitundu,Na kuŵambininiskira mu vyaru vyose.+ 28  Nawoso ŵakamba kusopa* Baala wa Peyori+Ŵakarya sembe zakupelekeka ku ŵakufwa.* 29  Ŵakamukwiyiska na vyakuchita vyawo,+Ndipo nthenda yakofya yikabuka pakati pawo.+ 30  Kweni Finehasi wakati wawuka na kunjilirapo,Nthenda yikaleka.+ 31  Ndipo iyo wakapimika murunjiMu miwiro yose muyirayira.+ 32  Ŵakamukwiyiskaso pa maji gha Meriba,*Ndipo Mozesi vikamukhalira makora yayi chifukwa cha iwo.+ 33  Ŵakakweŵeska mzimu wake,Wakayowoyeramo bweka na milomo yake.+ 34  Ŵakaparanya chara ŵanthu,+Nga umo Yehova wakaŵalangulira.+ 35  Kweni ŵakasazgikana na ŵamitundu+Na kutolera* mendero ghawo.+ 36  Ŵakalutilira kuteŵetera vikozgo vyawo,+Ndipo ivi vikaŵa chipingo kwa iwo.+ 37  Ŵakapelekanga ŵana ŵawo ŵanalumeNa ŵanakazi kuŵa sembe ku viŵanda.+ 38  Ŵakalutilira kuthiska ndopa zambura mulandu,+Ndopa za ŵana ŵawo ŵanalume na ŵanakazi,Awo ŵakaŵapelekanga sembe ku ŵangoza ŵa ku Kenani.+Ndipo charu chikanangika na ndopa. 39  Ŵakafipirwa na ivyo ŵakachitanga,Ŵakachita uzaghali na milimo yawo.+ 40  Ntheura ukali wa Yehova ukagolera pa ŵanthu ŵake,Ndipo wakaseluka nacho chiharo chake. 41  Kaŵirikaŵiri wakaŵapelekanga ku ŵamitundu,+Mwakuti awo ŵakaŵatinkhanga ndiwo ŵaŵawusenge.+ 42  Ŵalwani ŵawo ŵakaŵayuzganga,Ndipo ŵakaŵa pasi pa mazaza ghawo.* 43  Wakaŵathaskanga kanandi waka,+Kweni ŵakamugalukiranga na kuleka kupulikira,+Ndipo ŵakakhizgikanga chifukwa cha maubudi ghawo.+ 44  Kweni wakawonanga visuzgo vyawo+Na kupulika para ŵalira kupempha wovwiri.+ 45  Wakakumbukanga phangano lake chifukwa cha iwo,Wakachitanga chitima, chifukwa cha lusungu* lwake lukuru.+ 46  Wakachitiskanga awo ŵaŵakora wuzgaKuti ŵaŵalengere chitima.+ 47  Tiponoskani, A Yehova Chiuta withu,+Tiwunjikani kufuma mu ŵamitundu+Mwakuti tiwonge zina linu lituŵa,Na kuzaya pakumulumbani.+ 48  Yehova Chiuta wa Israyeli walumbikeMuyirayira wose.*+ Ŵanthu wose ŵayowoye kuti, “Ameni.”* Lumbani Ya.*

Mazgu Ghamusi

Panji kuti, “Aleluya.” “Ya” nkhudumura kwa zina lakuti Yehova.
Panji kuti, “Chitemwa chakugomezgeka.”
Panji kuti, “ŵakamanya yayi.”
Panji kuti, “chitemwa chakugomezgeka.”
Panji kuti, “mu mapopa.”
Panji kuti, “wakakhalapo.”
Panji kuti, “chikozgo chakusongonora.”
Mazgu gheneko, “wakimilira pakati, pamaso pake.”
Panji kuti, “ŵakajibatika kwa.”
Ndiko kuti, sembe izo zikapelekekanga ku ŵanthu ŵakufwa panji ku ŵangoza.
Kung’anamura kuti, “Kulimbana.”
Panji kuti, “kusambira.”
Panji kuti, “woko lawo.”
Panji kuti, “chitemwa chakugomezgeka.”
Panj kuti, “Kufuma muyirayira m’paka muyirayira.”
Panji kuti, “Viŵe ntheura.”
Panji kuti, “Aleluya.” “Ya” nkhudumura kwa zina lakuti Yehova.