Lutani apo pali nkhani

Lutani pa menyu yachiŵiri

Lutani apo pali mitu ya nkhani

Ŵakaboni ŵa Yehova

Chitumbuka

Baibolo la pa Intaneti | MALEMBA GHAKUPATULIKA MU MANG'ANAMULIRO GHA CHARU CHIPHYA

Mariko 3:1-35

IVYO VILI MU BUKU ILI

  • Kuchizga munthu wakuphapa woko (1-6)

  • Mzinda ukuru mumphepete mwa nyanja (7-12)

  • Ŵapositole 12 (13-19)

  • Kuyuyura mzimu utuŵa (20-30)

  • Anyina na ŵanung’una ŵa Yesu (31-35)

3  Wakanjiraso mu sunagoge, ndipo mukaŵa munthu wakuphapa woko.+  Ntheura ŵakamulaŵisiskanga kuti ŵawone usange wachizgenge munthu yura pa Sabata, mwakuti ŵamupe mulandu.  Ndipo iyo wakati kwa munthu wakuphapa woko: “Wuka ndipo wize pakati.”  Kufuma apo, wakati kwa iwo: “Kasi ntchakuzomerezgeka pa Sabata kuchita uwemi panji kuchita uheni, kuponoska umoyo panji kukoma?”+ Kweni ŵakakhala chete.  Ndipo wakati waŵalaŵiska mwakukwenyelera, wakaŵa na chitima chikuru chifukwa cha unonono wa mitima yawo,+ wakati kwa munthu yura: “Nyoloska woko lako.” Wakalinyoloska, ndipo woko lake likawelerapo.  Ŵafarisi ŵakafumira kuwaro ndipo mwaluŵiro ŵakakumana na ŵakulondezga chipani cha Herode+ na kupangana kuti ŵamukome Yesu.  Kweni Yesu wakafumapo pamoza na ŵasambiri ŵake na kuya ku nyanja. Ndipo wumba ukuru kufuma mu Galileya na Yudeya ukamulondezga.+  Wumba ukuru ukati wapulika unandi wa vinthu ivyo wakachitanga, ukiza kwa iyo kufuma nanga ni mu Yerusalemu, Idumeya na ku sirya linyake la Yorodani kweniso na vigaŵa vya Ture na Sidoni.  Ndipo wakaphalira ŵasambiri ŵake kuti ŵatore kaboti kuti wakhalemo mwakuti mzinda uleke kumufyenya. 10  Pakuti wakachizga ŵanandi, ntheura wose awo ŵakaŵa na matenda ghakofya ŵakamuwungiliranga kuti ŵamukhwaske.+ 11  Nanga ni mizimu yaukazuzi,+ para yamuwona, yikawanga pasi panthazi pake na kuchemerezga kuti: “Ndimwe Mwana wa Chiuta.”+ 12  Kweni kanandi waka wakayikanizganga kuti yileke kumuvumbura.+ 13  Wakakwera phiri na kuchema awo wakakhumbanga,+ ndipo ŵakiza kwa iyo.+ 14  Ndipo wakasora gulu la ŵanalume 12, awo wakaŵachemaso kuti ŵapositole, kuti ŵendenge nayo na kuŵatuma kukapharazga 15  na kuŵa na mazaza ghakufumiskira viŵanda.+ 16  Mu gulu la ŵanalume 12+ ilo wakasora, mukaŵa Simoni, uyo wakamupaso zina lakuti Petrosi,+ 17  Yakobe mwana wa Zebediya na Yohane munung’una wake (aŵa nawo wakaŵapaso zina lakuti Bonerege, ilo likung’anamura “Ŵana ŵa Kududumira”),+ 18  Andireya, Filipu, Baratulumeyu, Mateyu, Tomasi, Yakobe mwana wa Alifeyu, Tadeyu, Simoni Mukanani* 19  na Yudasi Isikariyoti, uyo pamanyuma wakamupeleka. Ndipo wakanjira mu nyumba, 20  mzinda ukawunganaso, mwakuti ŵakatondeka na kurya chakurya wuwo. 21  Kweni ŵabali ŵake ŵakati ŵapulika ichi, ŵakaluta kuti ŵakamukore, pakuti ŵakatenge: “Wafuntha.”+ 22  Kweniso ŵalembi awo ŵakakhira kufuma ku Yerusalemu ŵakatenge: “Wali na Belezebule,* ndipo wakufumiska viŵanda na nkhongono za fumu ya viŵanda.”+ 23  Ntheura wakati waŵachemera kwa iyo, wakamba kuyowoya nawo mu ntharika, wakati: “Kasi Satana wangafumiska wuli Satana? 24  Usange ufumu wagaŵikana, ufumu uwo ungima chara.+ 25  Usange nyumba yagaŵikana, nyumba iyo yingima chara. 26  Kweniso usange Satana wakujiwukira yekha na kuŵa wakugaŵikana, wangima chara, mbwenu umaliro wake ngwenewuwo. 27  Nakuti palije munthu uyo wakunjira mu nyumba ya munthu wankhongono na kwiba katundu wake, kwambura kumukaka dankha munthu wankhongono. Para wamukaka ndipo wangaphanga vya mu nyumba yake. 28  Nadi nkhumuphalirani kuti ŵana ŵa ŵanthu nanga ŵangachita zakwananga wuli na kuyowoya miyuyuro wuli, ŵazamugowokereka vyose. 29  Kweni yose uyo wakuyuyura mzimu utuŵa wazamugowokereka chara muyirayira,+ wali na mulandu wa kwananga kwamuyirayira.”+ 30  Wakayowoya ichi, chifukwa ŵakatenge: “Wali na mzimu waukazuzi.”+ 31  Sono anyina na ŵanung’una ŵake+ ŵakiza, ndipo apo ŵakimilira kuwaro, ŵakatuma munthu kuti wakamucheme.+ 32  Pakuti mzinda ukakhala mwakumuzingilizga, ntheura ŵakati kwa iyo: “Wonani, anyinamwe na ŵanung’una ŵinu ŵali kuwaro ŵakumupenjani.”+ 33  Kweni wakaŵazgora kuti: “Kasi amama na ŵanung’una ŵane mbanjani?” 34  Ndipo wakalaŵiska uku na uku pa awo ŵakamuzingilizga, wakati: “Wonani, amama na ŵanung’una ŵane ni aŵa!+ 35  Waliyose uyo wakuchita khumbo la Chiuta, uyu ndiyo ni munung’una wane, mudumbu wane, na mama wane.”+

Mazgu Ghamusi

Panji kuti, “munthu wamwamphu.”
Ili ni zina la Satana.