Lutani apo pali nkhani

Lutani pa menyu yachiŵiri

Lutani apo pali mitu ya nkhani

Ŵakaboni ŵa Yehova

Chitumbuka

Baibolo la pa Intaneti | MALEMBA GHAKUPATULIKA MU MANG'ANAMULIRO GHA CHARU CHIPHYA

Mariko 11:1-33

IVYO VILI MU BUKU ILI

  • Yesu wakunjira nga ni chatonda (1-11)

  • Kutemba khuni la mkuyu (12-14)

  • Yesu wakutozga tempile (15-18)

  • Ivyo tikusambira ku khuni la mkuyu lakufota (19-26)

  • Kukayikira mazaza gha Yesu (27-33)

11  Sono apo ŵakasendeleranga ku Yerusalemu, ku Betifage na Betaniya+ pa Phiri la Maolive, Yesu wakatuma ŵasambiri ŵake ŵaŵiri,+  wakaŵaphalira kuti: “Lutani mu muzi uwo mukuwuwona, ndipo para mwanjira waka mwamusanga mwana wa mbunda wakakika, uyo munthu nanga njumoza wandakwerepo. Mukamusuture na kwiza nayo.  Ndipo usange munyake wamumufumbani kuti, ‘Kasi mukusutulirachi mwana wa mbunda?’ imwe mukati, ‘Fumu yikumukhumba, ndipo yizamumuwezgeraso kuno mwaluŵiro.’”  Ntheura ŵakaluta ndipo ŵakasanga mwana wa mbunda wakakika pa mulyango, kuwaro mumphepete mwa msewu ndipo ŵakamusutura.+  Kweni ŵanyake awo ŵakimilira penepara ŵakati kwa iwo: “Kasi mukusutulirachi mwana wa mbunda?”  Ŵakaŵaphalira ivyo Yesu wakayowoya. Ndipo ŵakaŵaleka kuti ŵalutenge.  Ŵakiza nayo mwana wa mbunda+ kwa Yesu, ŵakaŵikapo malaya ghawo ghakuwaro, ndipo iyo wakakhalapo.+  Kweniso ŵanandi ŵakatandika malaya ghawo ghakuwaro mu nthowa, kweni ŵanyake ŵakaphajura vivwati ivyo vikaŵa mumphepete mwa nthowa.+  Awo ŵakadangira panthazi na awo ŵakizanga kumasinda ŵakachemerezganga kuti: “Ponoskani, taŵeya!+ Ngwakutumbikika uyo wakwiza mu zina la Yehova!*+ 10  Wakutumbikika Mbufumu uwo ukwiza wa adada Davide!+ Ponoskani, taŵeya, imwe muli kuchanya nkhanira!” 11  Ndipo wakanjira mu Yerusalemu, mu tempile. Wakalaŵiska vinthu vyose, uku na uku, ndipo pakuti kukafipa kale, wakafuma kuya ku Betaniya pamoza na ŵasambiri ŵake 12.+ 12  Zuŵa lakulondezgapo, apo ŵakafumanga mu Betaniya, njara yikamukora.+ 13  Wali pataliko wakawona khuni la mkuyu ilo likaŵa na mahamba, ndipo wakaluta kuti wakawone usange wangasangamo kanthu. Wakati wafika pafupi, wakasangamo kanthu chara kweni mahamba pera, chifukwa yikaŵa nyengo ya vikuyu chara. 14  Ntheura wakati ku khuni lira: “Munthu waleke kuryaso chipambi kufuma mwa iwe muyirayira.”+ Ndipo ŵasambiri ŵake ŵakapulika. 15  Sono ŵakiza ku Yerusalemu. Yesu wakanjira mu tempile na kwamba kuchimbizgira kuwaro awo ŵakaguliskanga na kugura mu tempile. Wakagadabura mathebulu gha ŵakusintha ndalama na vitengo vya ŵakuguliska nkhunda.+ 16  Wakazomerezga chara kuti munthu waliyose wayeghe kanthu kujumpha nako mu tempile. 17  Wakaŵasambizganga kuti: “Asi kuli kulembeka kuti, ‘Nyumba yane yichemekenge nyumba yakusoperamo ŵanthu ŵa mitundu yose’?+ Kweni imwe mwayizgora mphanji ya ŵankhungu.”+ 18  Ŵalara ŵa ŵasembe na ŵalembi ŵakati ŵapulika ichi, ŵakamba kupenja umo ŵangamukomera.+ Pakuti ŵakamopanga, chifukwa mzinda wose ukazizikika na umo wakasambizgiranga.+ 19  Namise ŵakafuma mu msumba. 20  Kweni namulenji apo ŵakajumphanga, ŵakawona kuti khuni la mkuyu lira lafota kale kwamba ku misisi.+ 21  Petrosi, pakukumbuka wakati kwa iyo: “Rabi wonani, khuni la mkuyu lira mukalitemba lafota.”+ 22  Pakuzgora Yesu wakati kwa iwo: “Muŵe na chipulikano mwa Chiuta. 23  Nadi nkhumuphalirani kuti yose uyo wakuphalira phiri ili kuti, ‘Nyamuka ndipo uponyeke mu nyanja,’ ndipo wakukayika chara mu mtima wake kweni wali na chipulikano kuti icho wakuyowoya chichitikenge, chichitikenge nadi.+ 24  Lekani nkhumuphalirani kuti, vinthu vyose ivyo mukulomba na kupempha, muŵe na chipulikano kuti mwapokera kale, ndipo muŵenge navyo.+ 25  Para mukwimilira na kulomba, gowokerani munthu waliyose uyo wali namwe na kafukwa, mwakuti Awiskemwe awo ŵali kuchanya nawo ŵamugowokerani maubudi ghinu.”+ 26  *—— 27  Ŵakizaso ku Yerusalemu. Ndipo apo wakendanga mu tempile, ŵalara ŵa ŵasembe, ŵalembi, na ŵalara ŵakiza kwa iyo, 28  ŵakati: “Kasi ukuchita vinthu ivi na mazaza wuli? Ndipo ni njani wakakupa mazaza ghakuchitira vinthu ivi?”+ 29  Yesu wakati kwa iwo: “Nimufumbaninge fumbo limoza. Munizgore ndipo nane nimuphaliraninge mazaza agho nkhuchitira vinthu ivi. 30  Kasi ubatizo wa Yohane+ ukafuma kuchanya panji ku ŵanthu? Nizgorani.”+ 31  Ntheura ŵakamba kudumbirana pakati pawo, ŵakati: “Usange titenge, ‘Ukafuma kuchanya,’ iyo watenge, ‘Ipo mukalekerachi kumugomezga?’ 32  Kweni usange titenge, ‘Ukafuma ku ŵanthu’?” Ŵakawopanga mzinda, chifukwa wose aŵa ŵakawonanga Yohane kuti wakaŵa ntchimi nadi.+ 33  Ntheura Yesu ŵakamuzgora kuti: “Tikumanya chara.” Ndipo Yesu wakati kwa iwo: “Mbwenu nane nimuphaliraninge chara mazaza agho nkhuchitira vinthu ivi.”

Mazgu Ghamusi