Lutani apo pali nkhani

Lutani pa menyu yachiŵiri

Lutani apo pali mitu ya nkhani

Ŵakaboni ŵa Yehova

Chitumbuka

Baibolo la pa Intaneti | MALEMBA GHAKUPATULIKA MU MANG'ANAMULIRO GHA CHARU CHIPHYA

Luka 24:1-53

IVYO VILI MU BUKU ILI

  • Yesu wakuwuskika (1-12)

  • Pa nthowa ya ku Emausi (13-35)

  • Yesu wawonekera ku ŵasambiri ŵake (36-49)

  • Yesu wakukwelera kuchanya (50-53)

24  Pa zuŵa lakwamba la sabata, ŵakaluta mulenjilenji ku dindi,* ŵakayegha vyakununkhira ivyo ŵakanozga.+  Kweni ŵakasanga kuti libwe lakunkhuzgikira pamphepete pa dindi.*+  Ndipo ŵakati ŵanjiramo ŵakalisanga chara thupi la Fumu Yesu.+  Uku ŵachali kutindikika, wonani, ŵanalume ŵaŵiri awo ŵakavwara vyakuvwara vyakugabuka ŵakimilira pafupi na iwo.  Ŵanakazi ŵara ŵakatenthema na kulazgira pasi visko vyawo, ntheura ŵanalume ŵara ŵakati kwa iwo: “Chifukwa wuli mukupenja uyo ngwamoyo pakati pa ŵakufwa?+  Wali muno chara, kweni wawuskika. Kumbukani ivyo wakamuphalirani apo wakaŵa mu Galileya.  Wakati Mwana wa munthu wakwenera kupelekeka ku ŵanthu ŵakwananga ndipo ŵamupayikenge, kweni wazamuwuka pa zuŵa lachitatu.”+  Ntheura ŵakakumbuka mazgu ghake.+  Ndipo ŵakati ŵawerako ku dindi,* ŵakaphalira vinthu vyose ivi ŵasambiri ŵake 11 na ŵanyake wose.+ 10  Ŵanakazi aŵa ŵakaŵa Mariya wa ku Magadala, Yohana, na Mariya nyina wa Yakobe. Ndiposo ŵanakazi ŵanyake wose awo ŵakaŵa nawo ŵakaphaliranga ŵapositole vinthu ivi. 11  Kweni mazgu agha ghakawoneka kuŵa ghawaka ku ŵasambiri ndipo ŵakaŵagomezga chara ŵanakazi aŵa. 12  Kweni Petrosi wakawuka na kuchimbilira ku dindi,* ndipo wakati wakotama, wakawona salu pera. Ntheura wakaluta uku wakuzizwa mu mtima wake na icho chachitika. 13  Kweni wonani, pa zuŵa lira, ŵasambiri ŵaŵiri ŵakalutanga ku muzi unyake wakuchemeka Emausi, uwo ukaŵa pa mtunda wa makilomita pafupifupi 11* kufuma ku Yerusalemu. 14  Ŵakadumbiskananga vinthu ivyo vikachitika. 15  Sono apo ŵakayowoyanga na kudumbiskana vinthu ivi, Yesu wakiza na kulongozgana nawo, 16  kweni ŵakamumanya yayi.+ 17  Wakati kwa iwo: “Kasi ni nkhani wuli izo mukudumbiskana uku mukwenda?” Ndipo ŵakimilira, ŵakawonekanga ŵachitima. 18  Yumoza wa ŵasambiri aŵa zina lake Kileopa wakamuzgora kuti: “Kasi ndiwe mulendo ndipo ukukhala wekha mu Yerusalemu apo ukuleka kumanya* ivyo vyachitika mu mazuŵa agha?” 19  Ndipo wakaŵafumba kuti: “Vinthu wuli?” Iwo ŵakati: “Vinthu vyakukhwaskana na Yesu Munazarete,+ uyo wakaŵa ntchimi yankhongono mu milimo na mazgu panthazi pa Chiuta na ŵanthu wose.+ 20  Kweni ŵalara ŵa ŵasembe na ŵalongozgi ŵakamupeleka ku cheruzgo cha nyifwa+ na kumukhoma pa khuni. 21  Ise tikagomezganga kuti munthu uyu ndiyo wawomborenge Israyeli.+ Ndipo padera pa vinthu vyose ivi, ili ni zuŵa lachitatu kufuma apo vinthu ivi vikachitikira. 22  Nakuti ŵanakazi ŵanyake kufuma pakati pithu nawo ŵangutizizika, chifukwa ŵanguchelera ku dindi*+ 23  kweni thupi lake ŵangulisanga chara ndipo ŵangwiza na kutiphalira kuti ŵanguwonakoso mboniwoni ya ŵangelo, awo ŵanguti iyo ngwamoyo. 24  Kweniso ŵanyake ŵa ise ŵanguluta ku dindi,*+ ndipo ŵangusanga kuti vili nga umo ŵanakazi ŵanguyowoyera, kweni iyo ŵangumuwona chara.” 25  Sono iyo wakati kwa iwo: “Ŵambura mahara imwe na ŵazito mu mtima kugomezga vinthu vyose ivyo ntchimi zikayowoya! 26  Asi chikaŵa chakwenelera kuti Khristu wakomwe na vinthu ivi+ na kunjira mu uchindami wake?”+ 27  Ndipo wakaŵalongosolera vinthu vyakukhwaskana na iyo ivyo vili mu Malemba, kwambira na ivyo wakalemba Mozesi kweniso Ntchimi zose.+ 28  Paumaliro, ŵakafika kufupi na muzi uwo ŵakalutangako, ndipo wakaŵa nga wakujumphilira. 29  Kweni ŵakamuchichizga, ŵakati: “Khalani nase, chifukwa kwafipa kale ndipo zuŵa lamara.” Penepapo wakanjira na kukhala nawo. 30  Ndipo apo wakaŵa nawo pa chakurya,* wakatora chingwa, wakachitumbika, wakachimenya na kwamba kuchipeleka kwa iwo.+ 31  Ntheura maso ghawo ghakajulika ndipo ŵakamumanya, kweni iyo wakazgeŵelekera.+ 32  Ndipo ŵakati kwa yumoza na munyake: “Asi mitima yithu yaphyanga apo wayowoyanga nase mu nthowa, apo watilongosoleranga makora Malemba?” 33  Ndipo mu ora lenelira ŵakawuka na kuwelera ku Yerusalemu, ŵakasanga ŵapositole 11 na ŵasambiri ŵanyake awo ŵakawungana nawo, 34  ŵakuti: “Fumu yili kuwuskika nadi, ndipo yanguwonekera kwa Simoni!”+ 35  Sono iwo nawo ŵakalongosora vinthu ivyo vikachitika mu nthowa na umo ŵakamumanyira apo wakamenya chingwa.+ 36  Apo ŵakayowoyanga za vinthu ivi, Yesu wakimilira pakati pawo ndipo wakati kwa iwo: “Mtende uŵe namwe.”+ 37  Kweni chifukwa chakuti ŵakachita wofi kweniso ŵakatenthema, ŵakaghanaghananga kuti ŵawona mzimu. 38  Ntheura iyo wakati kwa iwo: “Chifukwa wuli mukusuzgika maghanoghano na kukayika mu mitima yinu? 39  Wonani mawoko ghane na malundi ghane, kuti ndine. Nikhwaskani na kuwona, chifukwa mzimu ulije thupi na viwangwa nga umo mukuniwonera.” 40  Ndipo apo wakayowoyanga vinthu ivi, wakaŵalongora mawoko ghake na malundi ghake. 41  Kweni iwo ŵakagomezga chara chifukwa cha chimwemwe ndiposo kuzizwa, Yesu wakati kwa iwo: “Kasi muli na chakurya pano?” 42  Ndipo ŵakamupa chipitika cha somba yakocha. 43  Wakatora na kurya pamaso pawo. 44  Sono wakati kwa iwo: “Agha ni mazgu ghane agho nkhamuphalirani apo nkhaŵa namwe,+ kuti vinthu vyose ivyo vili kulembeka mu Dango la Mozesi na mu Ntchimi na Masalimo ivyo vikuyowoya vya ine, vikwenera kufiskika.”+ 45  Penepapo wakajura maghanoghano ghawo kuti ŵapulikiske ng’anamuro la Malemba.+ 46  Ndipo wakati kwa iwo: “Ivi ndivyo vili kulembeka: kuti Khristu wazamusuzgika na kuwuka pakati pa ŵakufwa pa zuŵa lachitatu,+ 47  ndipo mu zina lake, uthenga wakuti ŵanthu ŵang’anamuke mtima kuti zakwananga+ zigowokereke uzamupharazgika ku mitundu yose,+ kwambira mu Yerusalemu.+ 48  Imwe mukwenera kuŵa ŵakaboni ŵa vinthu ivi.+ 49  Ndipo wonani, nizamumutumirani icho Adada ŵali kulayizga. Kweni imwe mukhale mu msumba m’paka muzakavwalikike nkhongono zakufuma kuchanya.”+ 50  Wakaŵalongozgera kuwaro m’paka ku Betaniya, ndipo wakawuska mawoko ghake na kuŵatumbika. 51  Apo wakaŵatumbikanga, wakapatukako kwa iwo ndipo wakatolekera kuchanya.+ 52  Ndipo iwo ŵakamusindamira* na kuwelera ku Yerusalemu na chimwemwe chikuru.+ 53  Ndipo nyengo zose ŵakaŵanga mu tempile, kulumba Chiuta.+

Mazgu Ghamusi

Panji kuti, “dindi lachikumbusko.”
Panji kuti, “dindi lachikumbusko.”
Panji kuti, “dindi lachikumbusko.”
Panji kuti, “dindi lachikumbusko.”
Mazgu gheneko, “masitadiya 60.” Sitadiya limoza likuyana na mamita 185 (mafiti 606.95). Wonani Vyakusazgirapo B14.
Pangayowoyekaso kuti, “Kasi ndiwe wekha mulendo mu Yerusalemu uyo wakuleka kumanya?”
Panji kuti, “dindi lachikumbusko.”
Panji kuti, “dindi lachikumbusko.”
Panji kuti, “apo wakakhala nawo pa thebulu.”
Panji kuti, “kumujikamira.”