Lutani apo pali nkhani

Lutani pa menyu yachiŵiri

Lutani apo pali mitu ya nkhani

Ŵakaboni ŵa Yehova

Chitumbuka

Baibolo la pa Intaneti | MALEMBA GHAKUPATULIKA MU MANG'ANAMULIRO GHA CHARU CHIPHYA

Luka 21:1-38

IVYO VILI MU BUKU ILI

 • Tundalama tuŵiri twa chokoro chikavu (1-4)

 • CHIMANYIKWIRO CHA IVYO VIKWIZA (5-36)

  • Nkhondo, vindindindi vikuru, nthenda zakwambukira, njara (10, 11)

  • Yerusalemu wazamuzingilizgika na ŵankhondo (20)

  • Nyengo zakutemeka za ŵamitundu (24)

  • Kwiza kwa mwana wa munthu (27)

  • Ntharika ya khuni la mkuyu (29-33)

  • Muŵe maso (34-36)

 • Yesu wakusambizga mu tempile (37, 38)

21  Sono Yesu wakati winuka, wakawona ŵasambazi ŵakuponya vyawanangwa vyawo mu chakuponyamo vyakupeleka.+  Wakawona chokoro chinyake chikavu chikuponyamo tundalama tuŵiri twakuzirwa pachoko.*+  Yesu wakati: “Nadi nkhumuphalirani kuti chokoro chikavu ichi, chaponyamo zinandi kuluska wose.+  Chifukwa wose aŵa ŵaponyamo vyawanangwa kufuma pa unandi wa usambazi wawo, kweni chokoro ichi, mu ukavu wake, chaponyamo vyose ivyo chikaŵa navyo, ivyo vyate vichovwirenge.”+  Pamanyuma, apo ŵanyake ŵakayowoyanga vya tempile umo likatozgekera na malibwe ghawemi na vinthu vyakupelekeka kwa Chiuta,+  iyo wakati: “Kweni vinthu ivi, ivyo mukuwona, mazuŵa ghizenge ndipo pano pazamuŵavya libwe ilo lizamulekeka pachanya pa linyake, ghose ghazamuwiskikira pasi.”+  Ndipo ŵakamufumba kuti: “Msambizgi, kasi vinthu ivi vizamuŵako pawuli, ndipo ntchivichi chizamuŵa chimanyikwiro chakuti vinthu ivi vili pafupi kuchitika?”+  Iyo wakati: “Chenjerani kuti muleke kupuluskika.+ Pakuti ŵanandi ŵazamwiza mu zina lane na kuyowoya kuti, ‘Khristu ndine,’ ndipo ‘Nyengo yake yasendelera.’ Kuŵalondezga chara.+  Nakuti para mukupulika vya zinkhondo na mautimbanizgi,* kopa chara. Pakuti vinthu ivi vikwenera kuchitika dankha, kweni mbumaliro chara.”+ 10  Yesu wakati kwa iwo: “Mtundu uzamuwukirana na mtundu unyake,+ ufumu na ufumu unyake.+ 11  Kuzamuŵa vindindindi vikuru, kweniso njara na nthenda zakwambukira mu malo na malo.+ Kuzamuwoneka vyakofya na vimanyikwiro vikuru kufuma kuchanya. 12  “Kweni pambere vinthu ivi vindachitike, ŵanthu ŵazamumukorani, kumutambuzgani,+ na kumupelekani mu masunagoge na mu majele. Ŵazamumutolerani panthazi pa mathemba na ŵakazembe chifukwa cha zina lane.+ 13  Uzamuŵa mwaŵi winu kuti muchitire ukaboni. 14  Ntheura kunozgekerathu yayi mu mitima yinu umo mwamujivikililira,+ 15  chifukwa nizamumupani mazgu na vinjeru, ndipo wose awo ŵakumususkani ŵazamutondeka kulimbana navyo panji kuvisuska.+ 16  Kweniso muzamupelekeka na ŵapapi ŵinu, ŵana ŵanyinu, ŵabali, na ŵabwezi ŵinu, ndipo mwaŵanyake ŵazamumukomani.+ 17  Ndipo ŵanthu wose ŵazamumutinkhani chifukwa cha zina lane.+ 18  Kweni nanga ni sisi limoza la ku mitu yinu lizamutayikapo chara.+ 19  Para muzamuzizipizga, muzamusungilira* umoyo winu.+ 20  “Para mukuwona Yerusalemu wakuzingilizgika na ŵankhondo,+ penepapo manyani kuti kupasuka kwake kuli pafupi.+ 21  Ndipo awo ŵali mu Yudeya ŵambe kuchimbilira ku mapiri,+ awo ŵali mukati mwake ŵafumemo, ndipo awo ŵali kuwaro ŵaleke kunjiramo, 22  chifukwa agha ni mazuŵa ghakuwezgera nduzga, mwakuti vinthu vyose ivyo vili kulembeka vifiskike. 23  Soka ku ŵanakazi ŵanthumbo na awo ŵakonkheska mu mazuŵa agho!+ Pakuti pa charu pazamuŵa masuzgo ghanandi ndipo ŵanthu aŵa ŵazamulangika. 24  Ŵanyake ŵazamukomeka na lupanga lwakuthwa ndipo ŵanyake ŵazamutolekera ku mitundu yose na kukaŵa ŵazga.+ Yerusalemu wazamukandilizgika na ŵamitundu m’paka nyengo zakutemeka za ŵamitundu zifiskike.+ 25  “Kweniso kuzamuŵa vimanyikwiro mu dazi na mwezi na nyenyezi,+ ndipo mitundu yizamukomwa pa charu chapasi na kusoŵa chakuchita chifukwa cha kupoma kwa nyanja na kuŵinduka kwake. 26  Ŵanthu ŵazamufwa chipoyo chifukwa cha wofi apo ŵakulindilira vinthu ivyo vikwiza pa charu, pakuti nkhongono zakuchanya zizamusunkhunyika. 27  Ndipo ŵazamuwona Mwana wa munthu+ wakwiza mu bingu pamoza na nkhongono na uchindami ukuru.+ 28  Kweni apo vinthu ivi vikwamba kuchitika, yimilirani na kwinuska mitu yinu, chifukwa kuwombokwa kwinu kuli pafupi.” 29  Yesu wakaŵaphalira ntharika, wakati: “Laŵiskani khuni la mkuyu na makuni ghanyake ghose.+ 30  Para mwawona kuti ghakusunda, mukumanya kuti chifuku* chili pafupi. 31  Namwe para mukuwona vinthu ivi vikuchitika, manyani kuti Ufumu wa Chiuta uli pafupi. 32  Nadi nkhumuphalirani kuti, muwiro uwu umalenge chara m’paka vinthu vyose vichitike.+ 33  Kuchanya na charu chapasi vimalenge, kweni mazgu ghane ghamalenge chara.+ 34  “Kweni muŵe maso, mitima yinu yileke kutangwanika na vinthu nga nkhurya mwakujumphizga, kumwa chomene,+ ndiposo vyenjezgo vya umoyo,+ mwakuti zuŵa lira lileke kuzakamuchuluskani 35  nga ntchipingo.+ Pakuti lizamwiza pa wose awo ŵakukhala pa charu chose chapasi. 36  Ipo muŵe maso,+ nyengo zose muŵeyelerenge+ kuti mupone ku vinthu vyose ivyo vichitikenge, na kwimilira panthazi pa Mwana wa munthu.”+ 37  Namuhanya wakasambizganga mu tempile, kweni usiku wakafumanga na kukhala mu phiri lakuchemeka Phiri la Maolive. 38  Ndipo na mulenjilenji, ŵanthu wose ŵakizanga kwa iyo mu tempile kuzakamupulika.

Mazgu Ghamusi

Mazgu gheneko, “malepita ghaŵiri.” Wonani Vyakusazgirapo B14.
Panji kuti, “vivulupi; vitimbaheti.”
Panji kuti, “muzamusanga.”
Panji kuti, “nyengo ya vula.”