Lutani apo pali nkhani

Lutani pa menyu yachiŵiri

Lutani apo pali mitu ya nkhani

Ŵakaboni ŵa Yehova

Chitumbuka

Baibolo la pa Intaneti | MALEMBA GHAKUPATULIKA MU MANG'ANAMULIRO GHA CHARU CHIPHYA

Luka 2:1-52

IVYO VILI MU BUKU ILI

  • Kubabika kwa Yesu (1-7)

  • Ŵangelo ŵakuwonekera ku ŵaliska (8-20)

  • Kukotoleka na kutozgeka (21-24)

  • Simiyoni wakuwona Khristu (25-35)

  • Ana wakuyowoya vya mwana (36-38)

  • Kuwelera ku Nazarete (39, 40)

  • Yesu wali na vyaka 12, wali mu tempile (41-52)

2  Mu mazuŵa ghara, Kesare Augusto wakapeleka dango lakuti ŵanthu wose mu charu ŵapendeke na kulembeka.  (Kalembera wakwamba uyu wakachitika apo Kwiriniyo wakaŵa kazembe wa Siriya.)  Ŵanthu wose ŵakalutanga kukalembeska, waliyose ku msumba wake.  Yosefe+ nayo wakafuma mu Galileya, mu msumba wa Nazarete, wakaluta mu Yudeya, ku msumba wa Davide, uwo ukuchemeka Betelehemu,+ chifukwa chakuti wakaŵa wa nyumba na mbumba ya Davide.  Wakaluta kukalembeska pamoza na muwoli wake Mariya, uyo wakaŵa pafupi kubaba.+  Apo ŵakaŵa kwenekura, nyengo yikakwana kuti wababe.  Wakababa mwana wake wakwamba msepuka,+ wakamuvungilizga salu na kumugoneka mu chakulyeramo viŵeto,+ chifukwa mukaŵavya malo ghawo mu nyumba ya ŵalendo.  Mu chigaŵa chira mukaŵa ŵaliska awo ŵakakhalanga kuwaro usiku na kulinda miskambo yawo.  Mwamabuchi, mungelo wa Yehova* wakimilira pafupi na iwo, uchindami wa Yehova* ukaŵaŵalira, ndipo ŵakachita wofi chomene. 10  Mungelo wakati kwa iwo: “Kopa chara. Wonani, nkhumuphalirani makani ghawemi gha chimwemwe chikuru icho ŵanthu wose ŵaŵenge nacho. 11  Muhanya uno kwamubabikirani mponoski,+ uyo ni Khristu Fumu,+ mu msumba wa Davide.+ 12  Ichi ntchimanyikwiro chinu: Mwamusanga bonda wavungilizgika salu ndipo wakugona mu chakulyeramo viŵeto.” 13  Mwamabuchi, mzinda ukuru wa ŵangelo+ ŵakuchanya ukawoneka pamoza na mungelo yura, ŵakalumbanga Chiuta, ŵakatenge: 14  “Uchindami kwa Chiuta kuchanya nkhanira, ndipo pa charu chapasi paŵe mtende pakati pa ŵanthu awo wakukondwa nawo.”* 15  Ŵangelo ŵakati ŵafumako kwa iwo kuya kuchanya, ŵaliska ŵakamba kuyowoyeskana kuti: “Tiyeni tilute ku Betelehemu, tikawone icho chachitika, icho Yehova* watimanyiska.” 16  Ŵakaluta mwaluŵiro, ŵakasanga Mariya na Yosefe, kweniso bonda wagona mu chakulyeramo viŵeto. 17  Ŵakati ŵamuwona bonda, ŵakaŵaphalira uthenga uwo mungelo wakayowoya kwa iwo wakukhwaskana na mwana uyu. 18  Wose awo ŵakapulika ŵakazizwa na vinthu ivyo ŵaliska ŵakaŵaphalira. 19  Kweni Mariya wakamba kusunga mazgu ghose agha na kughanaghanira ng’anamuro lake mu mtima wake.+ 20  Penepapo ŵaliska ŵakawelera, ŵakapelekanga uchindami na kulumba Chiuta chifukwa cha vinthu vyose ivyo ŵakapulika na kuwona, nga umo wakaŵaphalilira. 21  Mazuŵa 8 ghakati ghakwana gha kumukotolera,+ ŵakamuthya Yesu, zina ilo likapelekeka na mungelo pambere Mariya wandaŵe na nthumbo.+ 22  Mazuŵa gha kuŵatuŵiska ghakati ghakwana kuyana na Dango la Mozesi,+ ŵakaluta nayo ku Yerusalemu kukamupeleka kwa Yehova,* 23  nga umo muli kulembekera mu Dango la Yehova* kuti: “Mwana mwanalume waliyose wakwamba kubabika* wakwenera kuchemeka mutuŵa kwa Yehova.”*+ 24  Ŵakapeleka sembe kuyana na umo Dango la Yehova,* likuyowoyera kuti: “Njiŵa ziŵiri panji viwunda viŵiri.”+ 25  Wonani, mu Yerusalemu mukaŵa munthu zina lake Simiyoni. Munthu uyu wakaŵa murunji na wakutemwa kusopa. Wakalindiliranga nyengo iyo Israyeli wazamupembuzgikira,+ ndipo mzimu utuŵa ukaŵa pa iyo. 26  Nakuti Chiuta wakamuvumbulira kwizira mu mzimu utuŵa kuti wawonenge nyifwa chara pambere wandawone Khristu wa Yehova.* 27  Mwakulongozgeka na nkhongono ya mzimu, wakiza mu tempile. Ŵapapi ŵakati ŵanjira na Yesu kuti ŵachite nayo mwakuyana na luso lwa Dango,+ 28  Simiyoni wakamunyamura mwana mu mawoko na kulumba Chiuta, wakati: 29  “Sono Fumu Yikuru, mukuzomerezga muzga winu kuluta mu mtende+ mwakuyana na mazgu ghinu. 30  Maso ghane ghawona nthowa yinu yakuponoskera+ 31  iyo mwanozga pamaso pa ŵanthu wose,+ 32  ungweru+ wakuwuskirako chakudika ku maso gha mitundu+ na uchindami wa ŵanthu ŵinu Israyeli.” 33  Awiske na anyina ŵakazizwanga na ivyo Simiyoni wakayowoyanga vya mwana uyu. 34  Simiyoni wakaŵatumbika, ndipo wakati kwa Mariya: “Wona, chifukwa cha mwana uyu ŵanyake mu Israyeli ŵazamuwa+ ndipo ŵanyake ŵazamuwuka.+ Wazamuŵa chimanyikwiro icho ŵanandi ŵazamususkana nacho+ 35  (lupanga lutali luzamupolota mwa iwe),+ mwakuti maghanoghano gha mitima yinandi ghavumbukwe.” 36  Kukaŵa ntchimi yanakazi, zina lake Ana, mwana mwanakazi wa Fanuyeli, wa fuko la Asheri. Mwanakazi uyu wakaŵa muchekuru, ndipo wakakhala na mfumu wake vyaka 7 kufuma apo ŵakatolerana.* 37  Wakaŵa chokoro cha vyaka 84. Nyengo zose wakasangikanga pa tempile. Wakachitanga uteŵeti wakupatulika usiku na muhanya pamoza na kuziŵizga kurya na maŵeyelero. 38  Mu ora lenelira wakiza pafupi na kwamba kuwonga Chiuta na kuyowoya vya mwana ku wose awo ŵakalindiliranga kuwombokwa kwa Yerusalemu.+ 39  Ŵakati ŵachita vinthu vyose kuyana na Dango la Yehova,*+ ŵakawelera ku Galileya ku msumba wawo wa Nazarete.+ 40  Mwana wakalutilira kukura na kuŵa wankhongono, wakaŵa na vinjeru, ndipo wakatemwekanga na Chiuta.+ 41  Chaka chilichose ŵapapi ŵake ŵakazgoŵera kuluta ku Yerusalemu ku chiphikiro cha Paska.+ 42  Ndipo apo wakaŵa na vyaka 12, ŵakaluta ku chiphikiro kuyana na kaluso.+ 43  Mazuŵa gha chiphikiro ghakati ghamara, apo ŵakaweranga, Yesu wakakhalira mu Yerusalemu, ndipo ŵapapi ŵake ŵakamanya yayi. 44  Pakuti ŵakatenge wali mkati mu ŵanthu, ŵakenda mtunda wa zuŵa limoza, ndipo ŵakamba kumupenja mu ŵabali ŵawo na mu ŵanyawo. 45  Kweni ŵakati ŵatondeka kumusanga, ŵakawelera ku Yerusalemu, na kukamupenja chomene. 46  Pamanyuma pa mazuŵa ghatatu ŵakamusanga mu tempile, wakhala pakati pa ŵasambizgi ndipo wakapulikizganga kwa iwo na kuŵafumba. 47  Kweni wose awo ŵakamupulikizganga ŵakazizwa chomene chifukwa wakapulikiskanga luŵiro vinthu kweniso wakaŵazgoranga makora.+ 48  Ŵapapi ŵake ŵakati ŵamuwona ŵakazizikika, ndipo anyina ŵakati kwa iyo: “Wamwana, wachitirachi nthena? Awuso na ine tasuzgika chomene kukupenja.” 49  Yesu wakati kwa iwo: “Mwanipenjerangachi? Kasi mwamanyanga chara kuti nkhwenera kuŵa mu nyumba ya Adada?”+ 50  Kweni ŵakapulikiska chara ivyo wakayowoyanga kwa iwo. 51  Ndipo wakakhira pamoza nawo na kuwelera ku Nazarete, wakalutilira kujilambika* kwa iwo.+ Kweniso anyina ŵakasungilira mazgu ghose agha mu mtima wawo.+ 52  Yesu wakalutilira kukura, vinjeru vyake vikasazgikiranga ndipo wakatemwekanga na Chiuta kweniso ŵanthu.

Mazgu Ghamusi

Panji kuti, “ŵanthu awo wakuŵatemwa.”
Mazgu gheneko, “Mwana mwanalume waliyose uyo wajura nthumbo.”
Mazgu gheneko, “kufuma pa umwali wake.”
Panji kuti, “kuŵapulikira.”