Lutani apo pali nkhani

Lutani pa menyu yachiŵiri

Lutani apo pali mitu ya nkhani

Ŵakaboni ŵa Yehova

Chitumbuka

Baibolo la pa Intaneti | MALEMBA GHAKUPATULIKA MU MANG'ANAMULIRO GHA CHARU CHIPHYA

Luka 17:1-37

IVYO VILI MU BUKU ILI

  • Vikhuŵazgo, kugowokera, na chipulikano (1-6)

  • Tili ŵazga waka (7-10)

  • Ŵavyoni 10 ŵachizgika (11-19)

  • Kwiza kwa Ufumu wa Chiuta (20-37)

    • Ufumu wa Chiuta “uli pakati pinu” (21)

    • “Kumbukani muwoli wa Loti” (32)

17  Yesu wakati ku ŵasambiri ŵake: “Ntchambura machitiko kuti vikhuŵazgo vileke kwiza. Kweni soka kwa uyo vikwiziramo.  Chingaŵa chiwemi chomene kuti libwe lakusilira likakike mu singo yake ndipo waponyeke mu nyanja kuluska kuti wakhuŵazge yumoza wa ŵachoko aŵa.+  Muŵe maso pa mwaŵene. Usange mubali wako wananga umuchenye,+ ndipo usange wazomera kwananga kwake umugowokere.+  Nanga pa zuŵa wangakunangira maulendo 7, ndipo wakwiza kwa iwe maulendo 7, kuyowoya kuti, ‘Nigowokera,’ ukwenera kumugowokera.”+  Sono ŵapositole ŵakati kwa Fumu: “Mutisazgireko chipulikano.”+  Fumu yikati: “Usange mungaŵa na chipulikano ukuru nga ni njere ya sinapi, muphalirenge khuni la matubeni ili kuti, ‘Zgulika ndipo ukapandike mu nyanja!’ limupulikiraninge.+  “Ni njani uyo wali na muzga wakulima panji wakuliska mskambo, uyo para wawerako ku munda wamuphalirenge kuti, ‘Zakuno luŵiro uzakarye’?  Kweni asi wamuphalirenge kuti, ‘Ninozgera chakurya cha mise nirye. Vwara epuroni na kuniteŵetera m’paka nimare kurya na kumwa, ndipo pamanyuma ungarya na kumwa’?  Kasi wamuwongenge muzga yura chifukwa chakuti wachita mulimo uwo weneranga kuchita nakale? 10  Ntheura, namwe para mwachita vinthu vyose ivyo mweneranga kuchita, mutenge: ‘Tili ŵazga waka. Icho tachita ndicho tangwenera kuchita.’”+ 11  Apo wakalutanga ku Yerusalemu wakajumpha pakati pa Samariya na Galileya. 12  Ndipo apo wakanjiranga mu muzi unyake, ŵanthu 10 ŵavyoni ŵakakumana nayo, kweni ŵakimilira patali.+ 13  Ndipo ŵakachemerezga kuti: “Yesu, Msambizgi, mutilengere lusungu!” 14  Yesu wakati waŵawona, wakati kwa iwo: “Lutani ndipo mukajilongore ku ŵasembe.”+ Ndipo apo ŵakalutanga ŵakatozgeka.+ 15  Yumoza wakati wawona kuti wachira, wakawelera, wakachemerezganga na kupeleka uchindami kwa Chiuta. 16  Ndipo wakawa kavunama pa malundi gha Yesu, wakamuwonganga. Munthu uyu wakaŵa Musamariya.+ 17  Pakuzgora Yesu wakati: “Asi awo ŵatozgeka ŵanguŵapo 10? Kasi ŵanyake 9 ŵali nkhu? 18  Kasi palije uyo wawelera kuti wazakapeleke uchindami kwa Chiuta, padera pa munthu uyu wa mtundu unyake?” 19  Ndipo wakati kwa iyo: “Wuka ndipo lutanga. Chipulikano chako chakuchizga.”+ 20  Ŵafarisi ŵakati ŵamufumba apo Ufumu wa Chiuta wizirenge,+ wakaŵazgora kuti: “Ni wose yayi awo ŵazamuwona Ufumu wa Chiuta ukwiza. 21  Ŵanthu ŵazamuyowoyapo yayi kuti, ‘Wonani kuno!’ panji ‘Kura!’ Pakuti wonani, Ufumu wa Chiuta uli pakati pinu.”*+ 22  Yesu wakati ku ŵasambiri ŵake: “Mazuŵa ghizenge apo muzamukhumba kuwona limoza la mazuŵa gha Mwana wa munthu kweni muzamuliwona chara. 23  Ndipo ŵanthu ŵazamuti kwa imwe, ‘Wonani kura!’ panji ‘Wonani kuno!’ Kuyako chara nesi kuŵalondezga.+ 24  Pakuti nga ni umo leza wakumwetukira kufuma ku chigaŵa chimoza cha mtambo m’paka ku chigaŵa chinyake cha mtambo, ndimo Mwana wa munthu+ wazamuŵira mu zuŵa lake.+ 25  Kweni wakwenera kujumpha dankha mu visuzgo vinandi na kukanika na muwiro uwu.+ 26  Nakuti nga umo vikaŵira mu mazuŵa gha Nowa,+ ndimo vizamuŵira mu mazuŵa gha Mwana wa munthu:+ 27  ŵakaryanga, ŵakamwanga, ŵanalume ŵakatoranga, ŵanakazi ŵakatengwanga, m’paka pa zuŵa lira apo Nowa wakanjira mu chingalaŵa,+ ndipo Chigumula chikiza na kuparanya wose.+ 28  Nga ni umo vikaŵiraso mu mazuŵa gha Loti:+ ŵakaryanga, ŵakamwanga, ŵakaguranga, ŵakaguliskanga, ŵakapandanga, na kuzenga. 29  Kweni pa zuŵa ilo Loti wakafumira mu Sodomu, kukalokwa moto na sulefure kufuma kuchanya na kuparanya wose.+ 30  Ndimo kuzamuŵira pa zuŵa ilo Mwana wa munthu wazamuvumbukwira.+ 31  “Pa zuŵa ilo, munthu uyo wali pachanya pa nyumba kweni vinthu vyake vili mu nyumba wangakhiranga chara kuti wakavitore. Ndipo munthu uyo wali ku munda waleke kuwelera ku vinthu ivyo wavileka kumasinda. 32  Kumbukani muwoli wa Loti.+ 33  Waliyose uyo wakukhumba kusunga umoyo wake wawutayenge, kweni waliyose uyo wakuwutaya wawusungenge.+ 34  Nkhumuphalirani kuti, mu usiku uwo, ŵanthu ŵaŵiri ŵazamuŵa pa bedi limoza, yumoza wazamutolekapo, kweni munyake wazamulekeka.+ 35  Pazamuŵa ŵanakazi ŵaŵiri ŵakusira pa libwe limoza, yumoza wazamutolekapo, kweni munyake wazamulekeka.” 36  *—— 37  Sono ŵakamuzgora kuti: “Nkhu Fumu?” Wakati kwa iwo: “Uko kuli chitanda, nombo zizamuwungana kwenekuko.”+

Mazgu Ghamusi

Panji kuti, “mukati mwinu.”