Lutani apo pali nkhani

Lutani apo pali mitu ya nkhani

Levitiko 8:1-36

IVYO VILI MU BUKU ILI

  • Kuvwalikika kwa Aroni kuŵa wasembe (1-36)

8  Yehova wakalutilira kuyowoya na Mozesi kuti:  “Tora Aroni na ŵana ŵake,+ malaya,+ mafuta ghakuphakazgira,+ ng’ombe yanalume ya sembe ya kwananga, mberere zanalume ziŵiri, na chihengo cha vingwa vyambura nthukumusi.+  Uwunganye wumba wose pa mulyango wa chihema chakukumanamo.”  Mozesi wakachita umo Yehova wakamuphalilira, ndipo wumba ukawungana pa mulyango wa chihema chakukumanamo.  Sono Mozesi wakati ku wumba wura: “Ichi ndicho Yehova wayowoya kuti tichite.”  Mozesi wakiza na Aroni na ŵana ŵake pafupi, wakaŵageziska na maji.+  Wakatora munjilira,+ wakamuvwalika Aroni na kumukaka mkhuzi.+ Wakamuvwalikaso chakuvwara chambura mawoko+ na efodi,+ wakamukaka fyee na lamba+ wakuluka wa efodi.  Kufuma apo, wakamuvwalika chapanganga,+ ndipo mukati mwa chapanganga wakaŵikamo Urimu na Tumimu.+  Wakamuvwalikaso nduŵira+ ku mutu, ndipo panthazi pa nduŵira wakakakilirapo kachisulo kakunyezimira kagolide, chimanyikwiro chakupatulika cha kujipatulira,+ nga umo Yehova wakaphalilira Mozesi. 10  Mozesi wakatora mafuta ghakuphakazgira, wakaphakazga chihema na vyose ivyo vikaŵamo,+ ndipo wakavituŵiska. 11  Mafuta ghanyake wakanthonyezgera pa jotchero kankhondi na kaŵiri. Wakaphakazga jotchero na viteŵetero vyake vyose, chiŵiya na chakukhazikapo chake, kuvituŵiska. 12  Paumaliro wakapungulira mafuta ghanyake pa mutu wa Aroni, kumuphakazga kuti wamutuŵiske.+ 13  Pamanyuma, Mozesi wakiza na ŵana ŵa Aroni pafupi, wakaŵavwalika minjilira, wakaŵakaka mikhuzi na kuŵavwalika chakuvwara kumutu,+ nga umo Yehova wakaphalilira Mozesi. 14  Ndipo wakiza na ng’ombe yanalume ya sembe ya kwananga. Aroni na ŵana ŵake ŵakaŵika mawoko ghawo pa mutu wa ng’ombe yanalume ya sembe ya kwananga.+ 15  Mozesi wakayikoma na kutora ndopa+ ku munwe wake, wakaziphaka pa masengwe agho ghali pa jotchero, wakatuŵiska jotchero ku kwananga. Kweni ndopa izo zikakhalapo wakathira musi mwa jotchero kuti walituŵiske na kuphepiskirapo. 16  Kufuma apo, wakatora mafuta ghose gha mu matumbo, icho chikudemelera ku chiŵindi, na ziso ziŵiri na mafuta ghake, ndipo Mozesi wakaviwotcha pa jotchero.+ 17  Wakatora ng’ombe yose, chikumba chake, nyama, na ulongwe, wakaviwotchera kuwaro kwa msasa,+ nga umo Yehova wakaphalilira Mozesi. 18  Wakizaso na mberere yanalume ya sembe yakotcha. Aroni na ŵana ŵake ŵakaŵika mawoko ghawo pa mutu wa mberere iyi.+ 19  Mozesi wakakoma mberere yira na kunthonyezga ndopa kuzingilizga jotchero. 20  Mozesi wakayidumura mberere yira vipitika, ndipo wakawotcha mutu, vipitika, na mafuta. 21  Wakasuka matumbo na vibodo. Mozesi wakawotcha mberere yose pa jotchero. Yikaŵa sembe yakotcha ya sungu liwemi.* Iyi ni sembe yakupeleka kwa Yehova yakotcha pa moto, nga umo Yehova wakaphalilira Mozesi. 22  Ndipo wakiza na mberere yachiŵiri, mberere yakuvwalikira usembe.+ Aroni na ŵana ŵake ŵakaŵika mawoko ghawo pa mutu+ wa mberere iyi. 23  Mozesi wakayikoma, wakatorapo ndopa na kuphaka pa khutu lamalyero la Aroni, pa chigunwe cha woko lake lamalyero na pa chigunwe cha lundi lake lamalyero. 24  Kufuma apo, Mozesi wakizaso na ŵana ŵa Aroni, wakatora ndopa na kuphaka pa khutu lawo lamalyero, pa chigunwe cha woko lawo lamalyero na pa chigunwe cha lundi lawo lamalyero. Kweni ndopa izo zikakhalapo, Mozesi wakazinthonyezga kuzingilizga jotchero.+ 25  Pamanyuma, wakatora mafuta, mchira wamafuta, na mafuta ghose gha mu matumbo, icho chikudemelera ku chiŵindi, ziso ziŵiri na mafuta ghake, na chigha chamalyero.+ 26  Mu chihengo cha vingwa vyambura nthukumusi icho chikaŵa pamaso pa Yehova, wakatoramo chingwa+ chimoza chambura nthukumusi, chibama+ chimoza chakuphaka mafuta, na kachibama kapepefu kamoza. Wakaviŵika apo pakaŵa mafuta na chigha chamalyero. 27  Kufuma apo, wakaviŵika vyose mu mawoko gha Aroni na mu mawoko gha ŵana ŵa Aroni, na kwamba kuvizungunya uku na uko kuŵa sembe yakuzungunya pamaso pa Yehova. 28  Mozesi wakavitoraso mu mawoko ghawo na kuviwotcha pa jotchero pachanya pa sembe yakotcha. Vikapelekeka kuŵa sembe yakuvwalikira usembe ya sungu liwemi.* Yikaŵa sembe yakupeleka kwa Yehova yakotcha pa moto. 29  Mozesi wakatora nganga na kuyizungunya uku na uko kuŵa sembe yakuzungunya pamaso pa Yehova.+ Mozesi wakatorapo chigaŵa chake pa mberere yakuvwalikira usembe, nga umo Yehova wakaphalilira Mozesi.+ 30  Pamanyuma, Mozesi wakatorapo mafuta ghakuphakazgira+ na ndopa izo zikaŵa pa jotchero na kumijira Aroni na malaya ghake kweniso ŵana ŵake na malaya ghawo. Ntheura wakatuŵiska Aroni na malaya ghake kweniso ŵana ŵake+ na malaya ghawo.+ 31  Mozesi wakati kwa Aroni na ŵana ŵake: “Phikani+ nyama pa mulyango wa chihema chakukumanamo, mulyere mwenemumo na chingwa icho chili mu chihengo, nga umo nkhaphalilikira kuti: ‘Aroni na ŵana ŵake ŵayirye.’+ 32  Nyama na chingwa ivyo vyakhalapo muviwotche na moto.+ 33  Mazuŵa 7, mungafumangapo yayi pa mulyango wa chihema chakukumanamo m’paka mazuŵa ghakuvwalikira usembe ghamare. Patorenge mazuŵa 7 pakumuvwalikani usembe.*+ 34  Yehova ndiyo wakayowoya kuti tichite umo tachitira muhanya uno kuti timuphepiskirani.+ 35  Mukhale pa mulyango wa chihema chakukumanamo muhanya na usiku mazuŵa 7+ ndipo muŵenge maso na dango la Yehova+ kuti muleke kufwa. Ichi ndicho naphalirika.” 36  Aroni na ŵana ŵake ŵakachita vyose ivyo Yehova wakayowoya mwa Mozesi.

Mazgu Ghamusi

Panji kuti, “lakutuniska.” Mazgu gheneko, “lakupumuzga.”
Panji kuti, “lakutuniska.” Mazgu gheneko, “lakupumuzga.”
Mazgu gheneko, “pakuzuzga woko linu.”