Lutani apo pali nkhani

Lutani apo pali mitu ya nkhani

Levitiko 27:1-34

IVYO VILI MU BUKU ILI

  • Kuwombora vinthu ivyo munthu wakalayizga (1-27)

  • Vinthu ivyo vyapelekekerathu kwa Yehova (28, 29)

  • Kuwombora vyakhumi (30-34)

27  Yehova wakalutilira kuyowoya na Mozesi kuti:  “Yowoya na Ŵaisrayeli, uŵaphalire kuti: ‘Usange munthu wachita chilapo chapadera+ kuti wapelekenge waka ndalama pa munthu uyo wamupeleka kwa Yehova,  mtengo wa mwanalume wa vyaka 20 m’paka 60 uŵenge mashekele* gha siliva 50, kuyana na shekele la pa malo ghatuŵa.*  Kweni usange ni mwanakazi, mtengo wake uŵenge mashekele 30.  Usange ngwa vyaka vinkhondi m’paka 20, mtengo wa mwanalume uŵenge mashekele 20, mwanakazi mashekele 10.  Usange ngwa mwezi umoza m’paka vyaka vinkhondi, mtengo wa mwanalume uŵenge mashekele ghankhondi gha siliva, mwanakazi mashekele ghatatu gha siliva.  “‘Usange ngwa vyaka 60 kuya munthazi, mtengo wa mwanalume uŵenge mashekele 15, mwanakazi mashekele 10.  Usange ni mukavu, ndipo wangafiska yayi kupeleka mtengo uwo wapimika,+ munthu uyo wakupelekeka wimilire pamaso pa wasembe,* ndipo wasembe wapime mtengo pa iyo. Wasembe wapime mtengo kuyana na icho uyo wachita chilapo wangafiska.+  “‘Usange chilapo ichi ntchakuti wapelekenge chiŵeto chakuzomerezgeka kuŵa sembe kwa Yehova, chilichose icho wapelekenge kwa Yehova chiŵenge chakupatulika. 10  Wangaŵikangapo chinyake yayi panji kusinthiska chiwemi na chiheni, panji chiheni na chiwemi. Kweni usange wasinthiska chiŵeto chimoza na chinyake, vyose viŵiri viŵenge vyakupatulika. 11  Usange ntchinyama chakufipirwa+ icho chingapelekeka sembe yayi kwa Yehova, wachilongore kwa wasembe. 12  Wasembe wapimenge mtengo kuyana na umo chiliri, kwali ntchiwemi panji chiheni. Mtengo uwo wasembe wapima uŵenge wenewuwo. 13  Kweni usange wakukhumba kuchiwombora, wasazgirepo chimoza cha vigaŵa vinkhondi cha mtengo wake.+ 14  “‘Usange munthu watuŵiska nyumba yake kuŵa yakupatulika kwa Yehova, wasembe wapime mtengo wake, kwali njiwemi panji yiheni. Mtengo uwo wasembe wapima uŵenge wenewuwo.+ 15  Usange uyo watuŵiska nyumba yake wakukhumba kuyiwombora, wasazgirepo chimoza cha vigaŵa vinkhondi cha mtengo wake ndipo yiŵenge yake. 16  “‘Usange munthu wapatulira kwa Yehova chigaŵa chinyake cha munda wake, mtengo wake upimike kuyana na unandi wa mbuto izo zingaseŵekamo. Mbuto ya balere yakukwana homeri,* mtengo wake uŵenge mashekele 50 gha siliva. 17  Usange wapatura munda wake kwambira mu chaka cha Wanangwa,+ mtengo uwo wapimika uŵenge wenewuwo. 18  Usange wapatura munda wake pamanyuma pa chaka cha Wanangwa, wasembe wamupimire mtengo kuyana na vyaka ivyo vyakhalapo kuzakafika mu chaka chinyake cha Wanangwa. Ndipo wakhizgeko mtengo uwo ukapimika.+ 19  Kweni usange uyo wakapatura munda wake wakukhumba kuwuwombora, wasazgirepo chimoza cha vigaŵa vinkhondi cha mtengo wake, ndipo uŵenge wake. 20  Usange watondeka kuwuwombora ndipo munda waguliskika kwa munthu munyake, ungawombolekaso yayi. 21  Mu chaka cha Wanangwa, munda uwu upelekekenge kwa Yehova. Ntchinthu chakupatulika ndipo uŵenge wa ŵasembe.+ 22  “‘Usange munthu wapatulira kwa Yehova munda uwo wakagura, uwo ntchiharo chake yayi,+ 23  wasembe wamupimire mtengo kufikira mu chaka cha Wanangwa. Munthu uyo wapeleke ndalama izo wamupimira pa zuŵa leneliro.+ Ntchinthu chakupatulika kwa Yehova. 24  Mu chaka cha Wanangwa, munda uwezgeke kwa uyo wakagurako, kwa mweneko wa malo.+ 25  “‘Mtengo uliwose upimikenge kuyana na shekele la pa malo ghatuŵa. Shekele limoza ni magera* 20. 26  “‘Munthu waleke kutuŵiska vinyama vyakwamba kubabika, chifukwa vyakwamba kubabika ni vya Yehova.+ Kwali ni ng’ombe panji mberere, ni vya Yehova kale.+ 27  Usange ntchimoza mwa vinyama vyakufipirwa ndipo iyo wachiwombora kuyana na mtengo uwo wapimika, wasazgirepo chimoza cha vigaŵa vinkhondi cha mtengo wake.+ Kweni usange chindawomboleke, chiguliskike pa mtengo uwo wapimika. 28  “‘Kweni chinthu icho munthu wapelekerathu kwa Yehova, chileke kuguliskika panji kuwomboleka. Kwali ni munthu, vinyama, panji munda. Chilichose icho munthu wapelekerathu ntchinthu chakupatulika chomene kwa Yehova.+ 29  Munthu waliyose uyo weruzgika* kuti waparanyike wangawombolekanga yayi.+ Wakomeke kwambura kutondeka.+ 30  “‘Chigaŵa chilichose chakhumi+ cha charu, kwali ni mbuto ya mu minda panji vipasi vya mu makuni, ntcha Yehova. Ntchinthu chakupatulika kwa Yehova. 31  Usange munthu wakukhumba kuwombora chakhumi chake, wasazgirepo chimoza cha vigaŵa vinkhondi. 32  Chakhumi chilichose pa ng’ombe, mberere panji mbuzi icho chikujumpha kusi ku ndodo ya muliska, icho ntchakhumi chiŵenge chakupatulika kwa Yehova. 33  Waleke kuyisanda kuti wawone usange njiwemi panji njiheni nanga nkhuyisinthiska na yinyake. Kweni usange wasinthiska, zose ziŵiri ziŵenge zakupatulika.+ Zingawombolekanga yayi.’” 34  Agha ni malango agho Yehova wakapeleka kwa Mozesi mu Phiri la Sinayi+ kuti waphalire Ŵaisrayeli.

Mazgu Ghamusi

Shekele limoza likuyana na magiramu 11.4. Wonani Vyakusazgirapo B14.
Panji kuti, “kuyana na shekele lakupatulika.”
Mazgu ghanyake, “musofi.”
Homeri yumoza wakuyana na malita 220. Wonani Vyakusazgirapo B14.
Gera limoza likuyana na magiramu 0.57. Wonani Vyakusazgirapo B14.
Panji kuti, “wapelekeka.”