Lutani apo pali nkhani

Lutani pa menyu yachiŵiri

Lutani apo pali mitu ya nkhani

Ŵakaboni ŵa Yehova

Chitumbuka

Baibolo la pa Intaneti | MALEMBA GHAKUPATULIKA MU MANG'ANAMULIRO GHA CHARU CHIPHYA

Levitiko 26:1-46

IVYO VILI MU BUKU ILI

  • Kusopa vikozgo chara (1, 2)

  • Vitumbiko chifukwa cha kupulikira (3-13)

  • Chilango chifukwa cha kuleka kupulikira (14-46)

26  “‘Mungajipangiranga ŵangoza* chara,+ mungajiyimikiranga chikozgo chakuŵaja+ panji chipilara chakupatulika, nanga nkhujiŵikira chikozgo chalibwe+ mu charu chinu kuti muchisindamire.+ Ine ndine Yehova Chiuta winu.  Musungenge masabata ghane na kuchindika* malo ghane ghakupatulika. Ine ndine Yehova.  “‘Usange mwamulutilira kwenda mu malanguro ghane na kusunga malango ghane na kughalondezga,+  namumulokweskerani vula pa nyengo yake.+ Charu chamupambika vyakurya vyake+ ndipo makuni ghamuthondo ghamupambika vipasi vyake.  Nyengo yinu yakupwanthira mbuto yamufika mu nyengo yakutondolera mpheska, ndipo nyengo yakutondolera mpheska yamufika mu nyengo yakuseŵera mbuto. Mwamurya chingwa, mwamukhuta na kukhala mwakufwasa mu charu chinu.+  Namuŵika mtende mu charu,+ mwamugona pasi kwambura munthu wakumofyani.+ Namuchimbizgamo vikoko vyakofya mu charu, ndipo lupanga lwa nkhondo lwamujumphamo yayi mu charu chinu.  Mwamuchimbizga ŵalwani ŵinu ndipo ŵamuwa na lupanga pamaso pinu.  Ŵanthu ŵankhondi ŵa imwe ŵamuchimbizga ŵanthu 100, ndipo ŵanthu 100 ŵamuchimbizga ŵanthu 10,000. Ŵalwani ŵinu ŵamuwa na lupanga pamaso pinu.+  “‘Namuzgokera kwa imwe, ndipo namumupani ŵana na kumwandaniskani.+ Namufiska phangano lane na imwe.+ 10  Apo muchali kurya vyakurya vyakale vya chaka chajumpha, mwamukhupa* vyakale kuti muŵikemo viphya. 11  Namujintha chihema chane mukati mwinu+ ndipo namumukanani yayi. 12  Namwenda mukati mwinu na kuŵa Chiuta winu,+ ndipo imwe mwamuŵa ŵanthu ŵane.+ 13  Ine ndine Yehova Chiuta winu uyo wakamufumiskani mu charu cha Eguputo kuti muleke kuŵaso ŵazga ŵawo. Nkhaphyora magoliwoli ghinu na kumwendeskani nyolonyolo. 14  “‘Kweni usange mwaleka kunipulikira panji kusunga malango ghose agha,+ 15  usange mukukana malanguro ghane+ na kutinkha vyeruzgo vyane, ndipo mukuleka kusunga malango ghane ghose na kuswa phangano lane,+ 16  ine namumuchitirani ivi: Namukhizgira visuzgo vyakofya pa imwe, chikhoso chikuru na kotcha thupi, ivyo vyamukoma maso ghinu na kumughandiskani. Mwamuseŵa mbuto pawaka, chifukwa ŵalwani ŵinu ndiwo ŵamurya.+ 17  Chisko chane chamwimikana namwe ndipo ŵalwani ŵinu+ ŵamumuthereskani. Awo ŵakumutinkhani ndiwo ŵamumuwusani,+ mwamuchimbira kwambura munthu kumuchimbizgani.+ 18  “‘Usange mukuleka kunipulikira nipera, namumulangani kuwerezga kankhondi na kaŵiri chifukwa cha zakwananga zinu. 19  Namuphyora kujikuzga kwinu na kuzgora machanya ghinu nga ntchisulo,+ charu chinu nga ni mkuŵa. 20  Mwamumara nkhongono zinu pawaka, chifukwa charu chinu chamupambika chara vyakurya vyake,+ ndipo makuni gha mu charu ghamupambika chara vipasi. 21  “‘Kweni usange mukulutilira kwenda mwakwimikana nane na kukana kunipulikira, namumulanganiso kuwerezga kankhondi na kaŵiri, kuyana na zakwananga zinu. 22  Namutuma vikoko pakati pinu,+ vyamukoma ŵana ŵinu,+ kuparanya viŵeto vinu na kuchepeska unandi winu. Nthowa zinu nazo zamuwuwa.+ 23  “‘Usange mwatondeka kusambizgika na chilango icho namupani+ ndipo mukukosera kwenda mwakwimikana nane, 24  mbwenu nane namwenda mwakwimikana namwe. Namumulangani kankhondi na kaŵiri chifukwa cha zakwananga zinu. 25  Namutuma lupanga kuwezgera nduzga pa imwe chifukwa cha kuswa phangano lane.+ Para mwawungana mu misumba yinu, namutuma nthenda zakofya pakati pinu+ ndipo mwamupelekeka mu woko la mulwani.+ 26  Para naphyora tumakuni* twinu twa vingwa,*+ ŵanakazi 10 ŵamuphika chingwa mu uvuno umoza. Ŵamuchita kumupimirani+ chingwa chakuti murye. Mwamurya kweni mwamukhuta yayi.+ 27  “‘Usange mwakana nipera kunipulikira na kukosera kwenda mwakwimikana nane, 28  mbwenu nane namusazgirako kwimikana namwe.+ Namumulangani kankhondi na kaŵiri chifukwa cha zakwananga zinu. 29  Ntheura mwamurya nyama ya ŵana ŵinu ŵanalume na ŵanakazi.+ 30  Namubwangandura malo ghinu ghapachanya+ ghakupatulika na kudumulira pasi vinthu ivyo mukuŵikapo vyakununkhira. Namuwunjika vitanda vinu pachanya pa vitanda vya vikozgo vinu vyakuseluska.+ Namumulazgirani nkhonyoro* chifukwa cha kuseluka namwe.+ 31  Namuparanya misumba yinu na lupanga+ na kupasura malo ghinu ghakupatulika. Namuleka kupungizga sungu liwemi* la sembe zinu. 32  Namupasura+ charu ndipo ŵalwani ŵinu awo ŵakukhalamo ŵamuzizwa nacho.+ 33  Namumbininiskira imwe mu ŵamitundu,+ namusolora lupanga na kumuchimbizgani.+ Charu chinu chamuzgoka mapopa+ ndipo misumba yinu yamupankhuka. 34  “‘Pa nyengo iyo, charu chamuwezga masabata ghake mazuŵa ghose agho chamuŵira mapopa apo imwe mwamuŵa ku charu cha ŵalwani ŵinu. Pa nyengo iyo charu chamupumura,* kuwezga masabata ghake.+ 35  Chamupumura mazuŵa ghose agho chamuŵira mapopa, chifukwa chikapumura chara mu masabata ghinu apo mukakhalangamo. 36  “‘Kweni namuzuzga wofi mu mitima ya awo ŵakhalapo+ pa imwe mu vyaru vya ŵalwani ŵawo. Ŵamuchimbira para ŵapulika hamba ilo likuputa na mphepo. Ŵamuchimbira nga ni munthu uyo wakuchimbira lupanga na kuwa kwambura munthu kuŵachimbizga.+ 37  Ŵamuwirana nga ni awo ŵakuchimbira lupanga nangauli palije wakuŵachimbizga. Mwamuŵavya nkhongono kwimikana na ŵalwani ŵinu.+ 38  Mwamumalira mu ŵamitundu,+ ndipo charu cha ŵalwani ŵinu chamumuryani. 39  Awo ŵakhalapo pa imwe, ŵamulekeka kuti ŵavundire mu vyaru vya ŵalwani ŵawo+ chifukwa cha ubudi wawo. Ŵamuvunda nadi chifukwa cha ubudi wa ŵawiskewo.+ 40  Penepapo ŵamuphara kwananga kwawo+ na kuleka kugomezgeka kwa ŵawiskewo. Ŵamuzomera kuti ŵakachitanga mwambura kugomezgeka pakwenda mwakwimikana nane.+ 41  Ndipo nane nkhenda mwakwimikana nawo,+ nkhaŵatolera ku charu cha ŵalwani ŵawo.+ “‘Kuti panji ŵangajiyuyura mu mtima wawo wambura kukotoleka,*+ na kuwerako ku ubudi wawo. 42  Namukumbuka phangano lane na Yakhobe,+ kweniso phangano lane na Yisake.+ Namukumbuka phangano lane na Abrahamu.+ Charu nacho namuchikumbuka. 43  Iwo ŵakati ŵachisida charu, chikawezganga masabata ghake+ pakuti chikaŵa mapopa kwambura iwo. Ŵakalipiranga ubudi wawo chifukwa ŵakakana vyeruzgo vyane na kutinkha malango ghane.+ 44  Nangauli vili ntheura, apo ŵamuŵa mu charu cha ŵalwani ŵawo, namuŵakanirathu yayi+ nanga nkhuŵataya na kuŵaparanyirathu. Para ningachita nthena mbwenu ndikuti naswa phangano lane+ na iwo. Ine ndine Yehova Chiuta wawo. 45  Chifukwa cha iwo, namukumbuka phangano ilo nkhachita na ŵasekuru ŵawo,+ awo nkhaŵafumiska mu charu cha Eguputo pamaso pa ŵamitundu+ mwakuti niŵe Chiuta wawo. Ine ndine Yehova.’” 46  Agha ni malanguro, vyeruzgo, na malango agho Yehova wakaŵika pakati pa iyo na Ŵaisrayeli mu Phiri la Sinayi, kwizira mwa Mozesi.+

Mazgu Ghamusi

Panji kuti, “ŵachiuta ŵawakawaka.”
Mazgu gheneko, “kopa.”
Mazgu ghanyake, “kufumyamo.”
Panyake ŵakunena tumakuni uto ŵakatungangako vingwa.
Panji kuti, “chakurya.”
Mazgu ghanyake, “nkhontho; gontho.”
Panji kuti, “lakutuniska.” Mazgu gheneko, “lakupumuzga.”
Panji kuti, “charu chamusunga sabata.”
Panji kuti, “mtima unonono.”