Lutani apo pali nkhani

Lutani apo pali mitu ya nkhani

Levitiko 23:1-44

IVYO VILI MU BUKU ILI

 • Mazuŵa ghakupatulika na viphikiro (1-44)

  • Sabata (3)

  • Paska (4, 5)

  • Chiphikiro cha Vingwa Vyambura Nthukumusi (6-8)

  • Sembe ya vipambi vyakwamba (9-14)

  • Chiphikiro cha Masabata (15-21)

  • Kuvuna kwakwenelera (22)

  • Chiphikiro Chakulizgira Zimbata (23-25)

  • Zuŵa la Mphepiska (26-32)

  • Chiphikiro cha Visakasa (33-43)

23  Yehova wakalutilira kuyowoya na Mozesi kuti:  “Yowoya na Ŵaisrayeli, uŵaphalire kuti: ‘Viphikiro+ vya Yehova ivyo mukwenera kupharazga+ ni maungano ghakupatulika. Viphikiro vyane ni ivi:  “‘Mungachita ntchito yiliyose mazuŵa 6, kweni zuŵa la 7 ni sabata lakupumulira,+ ungano wakupatulika. Mungachitanga ntchito yiliyose yayi. Zuŵa ili liŵenge sabata la Yehova kulikose uko mukukhala.+  “‘Ivi ni viphikiro vya Yehova, maungano ghakupatulika, ivyo mukwenera kupharazga pa nyengo zake zakutemeka:  Mu mwezi wakwamba, pa zuŵa la 14 la mwezi uwo,+ namise para kwazgelera ni Paska+ la Yehova.  “‘Pa zuŵa la 15 la mwezi uwu Ntchiphikiro cha Yehova cha Vingwa Vyambura Nthukumusi.+ Mazuŵa 7 muryenge chingwa chambura nthukumusi.+  Pa zuŵa lakwamba muŵenge na ungano wakupatulika.+ Mungachitanga ntchito yiliyose yinonono chara.  Kweni mupelekenge sembe yakotcha pa moto kwa Yehova mazuŵa 7. Pa zuŵa la 7 muŵenge na ungano wakupatulika. Mungachitanga ntchito yiliyose yinonono chara.’”  Yehova wakalutilira kuyowoya na Mozesi kuti: 10  “Yowoya na Ŵaisrayeli, uŵaphalire kuti: ‘Para mwakafika mu charu icho nkhumupani, ndipo mwavuna vyakurya vyake, mwizenge na mphundwe* za vipambi vyakwamba+ vya vuna yinu kwa wasembe.*+ 11  Wasembe wazungunyenge mphundwe iyo uku na uko pamaso pa Yehova kuti mupokelereke. Wayizungunye namachero ghake para zuŵa la Sabata lajumpha. 12  Pa zuŵa ilo mphundwe yinu yikuzungunyika, mupeleke kamberere kambura kalema ka chaka chimoza, kuŵa sembe yakotcha kwa Yehova. 13  Sembe yake ya vyamuminda yiŵenge ya ufu uwemi, wakusazgako mafuta, wakukwana vigaŵa viŵiri pa vigaŵa 10 vya efa.* Ni sembe yakupeleka kwa Yehova yakotcha pa moto kuŵa sungu liwemi.* Sembe yake ya chakumwa yiŵenge vinyo wakukwana chimoza cha vigaŵa vinayi vya hini.* 14  Mungaryanga yayi chingwa chilichose, tirigu wakukazinga, panji mbuto ziphya m’paka pa zuŵa ili, m’paka mwize dankha na sembe kwa Chiuta winu. Ili ni dango lamuyirayira mu miwiro yinu yose kulikose uko mukukhala. 15  “‘Kwambira pa zuŵa ilo lalondezgana na Sabata ilo mukizira na mphundwe yinu kuŵa sembe yakuzungunya,+ mupende masabata 7. Ghaŵe masabata ghamsuma. 16  Mupendenge mazuŵa 50+ m’paka pa Sabata ya 7 zuŵa la machero ghake, ndipo mupelekenge kwa Yehova sembe yiphya ya vyamuminda.+ 17  Mwizenge na vingwa viŵiri kufuma mu nyumba zinu kuŵa sembe yakuzungunya. Vingwa ivi viŵe vya ufu uwemi wakukwana vigaŵa viŵiri pa vigaŵa 10 vya efa.* Viphikike na nthukumusi,+ kuŵa vipambi vyakwamba kucha vyakupeleka kwa Yehova.+ 18  Vingwa ivi muvipeleke pamoza na tumberere twanalume 7 twambura kalema, kalikose ka chaka chimoza, kang’ombe kanalume kamoza na mberere zanalume ziŵiri.+ Viŵenge sembe yakotcha kwa Yehova pamoza na sembe ya vyamuminda na sembe ya chakumwa kuŵa sembe yakotcha pa moto ya sungu liwemi* kwa Yehova. 19  Mupeleke kambuzi kamoza kuŵa sembe ya kwananga,+ tumberere twanalume tuŵiri twa chaka chimoza kuŵa sembe yawenenawene.+ 20  Wasembe wavizungunye uku na uko pamoza na vingwa vya vipambi vyakwamba kucha, kuŵa sembe yakuzungunya pamaso pa Yehova, pamoza na tumberere twanalume tuŵiri. Viŵenge vinthu vyakupatulika vya Yehova vyakupelekeka kwa wasembe.+ 21  Pa zuŵa ili mupharazgenge+ ungano wakupatulika. Mungachitanga ntchito yiliyose yinonono chara. Ili ni dango lamuyirayira mu miwiro yinu yose kulikose uko mukukhala. 22  “‘Para mukuvuna vyakurya vya charu chinu, mungavunanga vyose yayi mumphepete mwa munda winu, nanga nkhuvulura ivyo vyakhalira para mwavunamo.+ Mulekere mukavu*+ na mulendo.+ Ine ndine Yehova Chiuta winu.’” 23  Yehova wakayowoyaso na Mozesi kuti: 24  “Phalira Ŵaisrayeli kuti: ‘Mu mwezi wa 7, pa zuŵa lakwamba la mwezi uwo, liŵenge zuŵa lakupumulira. Ni zuŵa la chikumbusko lakupharazgika na zimbata,+ ungano wakupatulika. 25  Mungachitanga ntchito yiliyose yinonono chara, kweni mupelekenge kwa Yehova sembe yakotcha pa moto.’” 26  Yehova wakayowoyaso na Mozesi kuti: 27  “Kweni zuŵa la 10 la mwezi wa 7 uwu ni Zuŵa la Mphepiska.+ Muŵenge na ungano wakupatulika, ndipo mujisuzge*+ na kupeleka kwa Yehova sembe yakotcha pa moto. 28  Mungachitanga ntchito yiliyose chara pa zuŵa ili, chifukwa ni zuŵa la mphepiska, kumuphepiskirani+ pamaso pa Yehova Chiuta winu. 29  Waliyose uyo waleka kujisuzga* pa zuŵa ili wadumulikeko* ku ŵanthu ŵakwake.+ 30  Munthu waliyose uyo wakuchita ntchito yiliyose pa zuŵa ili nimuparanyenge pakati pa ŵanthu ŵakwake. 31  Mungachitanga ntchito yiliyose chara. Ili ni dango lamuyirayira mu miwiro yinu yose kulikose uko mukukhala. 32  Ni sabata lakupumulira kwa imwe, ndipo namise pa zuŵa la 9 la mwezi uwo, mujisuzge.+ Musungenge sabata linu kwamba mise kufikira mise.” 33  Yehova wakalutilira kuyowoya na Mozesi kuti: 34  “Phalira Ŵaisrayeli kuti: ‘Pa zuŵa la 15 la mwezi wa 7 uwu, muŵenge na Chiphikiro cha Visakasa kwa Yehova cha mazuŵa 7.+ 35  Pa zuŵa lakwamba paŵenge ungano wakupatulika, ndipo mungachitanga ntchito yiliyose yinonono chara. 36  Mupelekenge kwa Yehova sembe yakotcha pa moto mazuŵa 7. Pa zuŵa la 8 muŵenge na ungano wakupatulika,+ ndipo mupelekenge kwa Yehova sembe yakotcha pa moto. Ni ungano wapadera. Mungachitanga ntchito yiliyose yinonono chara. 37  “‘Ivi ni viphikiro+ vya Yehova ivyo mukwenera kupharazga kuŵa maungano ghakupatulika,+ nyengo yakupelekera kwa Yehova sembe zakotcha pa moto izi: sembe yakotcha,+ sembe ya vyamuminda,+ na sembe za chakumwa+ kuyana na ndondomeko ya zuŵa na zuŵa. 38  Sembe izi zikusazgapo izo mukupeleka kale pa masabata gha Yehova,+ vyawanangwa vinu,+ sembe zinu za chilapo,+ na sembe zinu zawanangwa,+ izo mukupeleka kwa Yehova. 39  Kweni pa zuŵa la 15 la mwezi wa 7, para mwawunjika vuna ya charu, muŵenge na chiphikiro cha Yehova mazuŵa 7.+ Zuŵa lakwamba ndakupumulira, kweniso zuŵa la 8 ndakupumulira.+ 40  Pa zuŵa lakwamba, mutorenge vipambi vya makuni ghakuru, mahamba gha mikama,+ minthavi ya makuni gha mahamba ghanandi, na makuni gha mu dambo gha arava. Musekelere+ pamaso pa Yehova Chiuta winu mazuŵa 7.+ 41  Muchitirenge Yehova chiphikiro ichi mazuŵa 7 pa chaka.+ Ili ni dango lamuyirayira mu miwiro yinu yose. Muchitenge chiphikiro ichi mu mwezi wa 7. 42  Mukhalenge mu visakasa mazuŵa 7.+ Waliyose uyo ni Muisrayeli wakhalenge mu visakasa, 43  mwakuti miwiro yinu yakunthazi yizakamanye+ kuti ine nkhaŵakhaliska Ŵaisrayeli mu visakasa nkhati naŵafumiska mu charu cha Eguputo.+ Ine ndine Yehova Chiuta winu.’” 44  Ntheura Mozesi wakaphalira Ŵaisrayeli za viphikiro vya Yehova.

Mazgu Ghamusi

Mazgu ghanyake, “ntchinda.”
Mazgu ghanyake, “musofi.”
Vigaŵa viŵiri pa vigaŵa 10 vya efa vikuyana na malita 4.4. Wonani Vyakusazgirapo B14.
Panji kuti, “lakutuniska.” Mazgu gheneko, “lakupumuzga.”
Hini yumoza wakuyana na malita 3.67. Wonani Vyakusazgirapo B14.
Vigaŵa viŵiri pa vigaŵa 10 vya efa vikuyana na malita 4.4. Wonani Vyakusazgirapo B14.
Panji kuti, “lakutuniska.” Mazgu gheneko, “lakupumuzga.”
Panji kuti, “wakusuzgika.”
Lizgu lakuti “kujisuzga,” kanandi likuyowoya vya kujipata mu nthowa zakupambanapambana, nga nkhuziŵizga kurya.
Pangayowoyekaso kuti, “uyo waleka kuziŵizga.”
Panji kuti, “wakomeke.”