Lutani apo pali nkhani

Lutani pa menyu yachiŵiri

Lutani apo pali mitu ya nkhani

Ŵakaboni ŵa Yehova

Chitumbuka

Baibolo la pa Intaneti | MALEMBA GHAKUPATULIKA MU MANG'ANAMULIRO GHA CHARU CHIPHYA

Joshuwa 2:1-24

IVYO VILI MU BUKU ILI

  • Joshuwa wakutuma mphachi ziŵiri ku Yeriko (1-3)

  • Rahabi wabisa mphachi (4-7)

  • Layizgo kwa Rahabi (8-21a)

    • Chingwe chiswesi chikaŵa chimanyikwiro (18)

  • Mphachi zawelera kwa Joshuwa (21b-24)

2  Penepapo Joshuwa mwana wa Nuni wakatuma mwachibisibisi ŵanalume ŵaŵiri kufuma ku Shitimu+ kuti ŵakendere charu. Wakaŵaphalira kuti: “Lutani mukawone charu, chomenechomene Yeriko.” Ntheura ŵakaluta, ŵakafika ku nyumba ya mwanakazi muhule zina lake Rahabi,+ ndipo ŵakakhala kwenekura.  Themba la Yeriko likaphalirika kuti: “Wonani, usiku uno kwiza ŵanalume ŵa Israyeli kuzakendera charu.”  Ntheura themba la Yeriko likatuma mazgu kwa Rahabi kuti: “Fumiska ŵanalume awo ŵiza ndipo ŵakukhala mu nyumba yako, pakuti ŵiza kuti ŵazakendere charu chose.”  Mwanakazi yura wakatora ŵanalume ŵaŵiri ŵara na kuŵabisa. Penepapo wakati: “Nadi, ŵanalume aŵa ŵangwiza kwa ine, kweni nkhumanya yayi uko ŵangufuma.  Mise apo chipata changuŵa pafupi kujalika, ŵanalume aŵa ŵangufuma. Nkhumanya yayi uko ŵaluta, kweni usange mungaŵachimbilira, muŵasangenge.”  (Kweni wakaŵatolera pa mtenje wa nyumba na kuŵabisa mu mapekesi gha fulakisi* agho wakaghatandazga pa mtenje.)  Ntheura ŵanthu ŵara ŵakachimbilira mathenga* ghara ku nthowa ya ku Yorodani pa majambuko.+ Ŵakulondezga mathenga ghara ŵakati ŵafuma, chipata cha msumba chikajalika.  Ŵanalume ŵara ŵachali ŵandagone, mwanakazi yura wakiza kwa iwo pa mtenje.  Wakati kwa iwo: “Nkhumanya kuti Yehova wamupaninge charu+ ichi, nakuti wofi watiwira chifukwa cha imwe.+ Wose awo ŵakukhala mu charu ichi ŵathika lusoko chifukwa cha imwe.+ 10  Pakuti tili kupulika umo Yehova wakawomizgira maji pa Nyanja Yiswesi panthazi pinu apo mukafumanga ku Eguputo,+ ndiposo ivyo muli kuchita ku sirya linyake la* Yorodani na mathemba ghaŵiri gha Ŵaamori, Sihoni+ na Ogi,+ awo muli kuŵaparanyirathu. 11  Tikati tapulika, mitima yithu yikasongonoka, ndipo palije wakukhwima mtima* chifukwa cha imwe, pakuti Yehova Chiuta winu ni Chiuta mu mtambo kuchanya na pa charu chapasi kusi.+ 12  Sono naŵeya, lapani kwa ine mwa Yehova, kuti nga umo ine namuchitirani lusungu,* namwe muzakalongore lusungu ku ŵamunyumba ya adada, ndipo munipe chimanyikwiro cha chipulikano chiwemi.* 13  Muzakaŵasunge ŵamoyo adada, amama, ŵadumbu ŵane, ŵakuru na ŵanung’una ŵane, na wose awo ŵali nawo, ndipo muzakatiponoske ku nyifwa.”+ 14  Ntheura ŵanalume ŵara ŵakati kwa iyo: “Tipelekenge umoyo withu m’malo mwa winu.* Usange upharenge yayi ivyo tizira ise, mbwenu tizamukulongora lusungu* na kugomezgeka para Yehova watipa charu ichi.” 15  Penepapo wakaŵakhizgira pasi na chingwe kufuma pa windo, pakuti nyumba yake yikaŵa mumphepete mwa linga la msumba. Nakuti wakakhalanga pa linga.+ 16  Ndipo wakati kwa iwo: “Lutani ku chigaŵa cha mapiri, mukabisame kwenekura mazuŵa ghatatu, mwakuti awo ŵakumulondezgani ŵaleke kumusangani. Para awo ŵakumulondezgani ŵawerako, imwe mungalutilira na ulendo winu.” 17  Ŵanalume ŵara ŵakati kwa iyo: “Tizamuŵavya mulandu pa chilapo icho watilapizga+ 18  usange pakwiza mu charu ichi tasanga undakakilire chingwe ichi cha uzi uswesi pa windo ilo watifumiskirapo. Uwunganye mu nyumba yako adada ŵako, amama ŵako, ŵadumbu ŵako, na wose ŵamunyumba ya awuso.+ 19  Penepapo usange munyake wazamufuma mu nyumba yako kuya kuwaro, ndopa zake zizamuŵa pa mutu wake, ndipo ise tizamuŵavya mulandu. Kweni usange chiheni chiza* pa waliyose uyo wali na iwe mu nyumba, ndopa zake zizamuŵa pa mitu yithu. 20  Kweniso usange iwe waphara ivyo tizira ise,+ tizamuŵavya mulandu pa chilapo icho watilapizga.” 21  Mwanakazi yura wakati: “Vichitike kuyana na mazgu ghinu.” Penepapo wakaŵatuma kuti ŵalutenge, ndipo ŵakaluta. Pamanyuma wakakaka chingwe chiswesi pa windo. 22  Ntheura ŵakaluta ku chigaŵa cha mapiri, ŵakakhalako mazuŵa ghatatu m’paka awo ŵakaŵalondezganga ŵakawerako. Awo ŵakaŵalondezganga ŵakaŵapenja mu nthowa zose, kweni ŵakaŵasanga yayi. 23  Ŵanalume ŵaŵiri ŵara ŵakakhira kufuma ku mapiri, ŵakambuka mlonga na kwiza kwa Joshuwa mwana wa Nuni. Ŵakamuphalira vinthu vyose ivyo vikaŵachitikira. 24  Ŵakati kwa Joshuwa: “Yehova wapeleka charu chose kwa ise.+ Nakuti wose awo ŵakukhala mu charu chira ŵathika lusoko chifukwa cha ise.”+

Mazgu Ghamusi

Wonani Mang’anamuro gha Mazgu.
Panji kuti, “mphachi.” Munthu panji ŵanthu awo ŵatumika kukendera charu mwachibisibisi pakukhumba kuchipoka panji kuchiwukira.
Ndiko kuti, kumafumiro gha dazi kwa.
Mazgu gheneko, “ndipo mzimu undawukeso mwa munthu waliyose.”
Panji kuti, “chitemwa chakugomezgeka.”
Panji kuti, “chimanyikwiro chakugomezgeka.”
Panji kuti, “Umoyo withu ufwenge m’malo mwa imwe.”
Panji kuti, “chitemwa chakugomezgeka.”
Panji kuti, “usange woko laŵikika.”