Lutani apo pali nkhani

Lutani pa menyu yachiŵiri

Lutani apo pali mitu ya nkhani

Ŵakaboni ŵa Yehova

Chitumbuka

Baibolo la pa Intaneti | MALEMBA GHAKUPATULIKA MU MANG'ANAMULIRO GHA CHARU CHIPHYA

Joshuwa 19:1-51

IVYO VILI MU BUKU ILI

  • Chiharo cha Simiyoni (1-9)

  • Chiharo cha Zebuloni (10-16)

  • Chiharo cha Isakara (17-23)

  • Chiharo cha Asheri (24-31)

  • Chiharo cha Nafutali (32-39)

  • Chiharo cha Dani (40-48)

  • Chiharo cha Joshuwa (49-51)

19  Mphenduzga* yachiŵiri+ yikawira pa Simiyoni, pa fuko la Simiyoni+ kuyana na mbumba zawo. Ndipo chiharo chawo chikaŵa mukati mwa chiharo cha Yuda.+  Chiharo chawo chikaŵa Beyere-sheba+ pamoza na Sheba, Molada,+  Hazara-shuwala,+ Bala, Ezemu,+  Elitoladi,+ Betuli, Horima,  Zikilagi,+ Beti-marikaboti, Hazara-susa,  Beti-lebayoti,+ na Sharuheni. Misumba 13 na vikaya vyake.  Ayini, Rimoni, Eteri, na Ashani.+ Misumba yinayi na vikaya vyake,  na vikaya vyose ivyo vikazingilizga misumba iyi m’paka ku Baalati-beyere, na Rama kumwera. Ichi chikaŵa chiharo cha fuko la Simiyoni kuyana na mbumba zawo.  Chiharo cha mphapu ya Simiyoni chikatoleka ku chigaŵa cha Yuda, chifukwa chigaŵa cha Yuda chikaŵakulira chomene. Ntheura mphapu ya Simiyoni yikapokera malo mukati mwa chiharo cha Yuda.+ 10  Mphenduzga yachitatu+ yikawira pa mphapu ya Zebuloni+ kuyana na mbumba zawo, ndipo mphaka ya chiharo chawo yikafika ku Saridi. 11  Mphaka yawo yikakwelera kumanjiliro gha dazi m’paka ku Mareli na kufika ku Dabasheti na kunjilira ku dambo ilo likathyana na Yokineyamu. 12  Kufuma ku Saridi yikenda kumafumiro gha dazi kulazga ku mphaka ya Kisiloti-tabori m’paka ku Daberati,+ ndipo yikakwelera ku Yafiya. 13  Kufuma para yikalutilira kumafumiro gha dazi kulazga ku Gati-hefere,+ ku Eti-kazini, na kuya ku Rimoni ndipo yikafika ku Neya. 14  Ndipo mphaka yikazingilira kumpoto m’paka ku Hanatoni, yikamalira mu Dambo la Ifita-eli, 15  na Katati, Nahalala, Shimuroni,+ Idala, na Betelehemu.+ Misumba 12 na vikaya vyake. 16  Ichi chikaŵa chiharo cha mphapu ya Zebuloni kuyana na mbumba zawo.+ Iyi yikaŵa misumba yawo na vikaya vyake. 17  Mphenduzga yachinayi+ yikawira pa Isakara,+ pa mphapu ya Isakara kuyana na mbumba zawo. 18  Mphaka yawo yikaŵa ku Yezireli,+ Kesuloti, Shunemu,+ 19  Hafarayimu, Shiyoni, Anaharati, 20  Rabiti, Kishiyoni, Ebezi, 21  Remeti, Eni-ganimu,+ Eni-hada, na Beti-pazezi. 22  Mphaka yikafika ku Tabori,+ Shahazuma, na Beti-shemeshi, ndipo mphaka yawo yikamalira pa Yorodani. Misumba 16 na vikaya vyake. 23  Ichi chikaŵa chiharo cha fuko la Isakara kuyana na mbumba zawo,+ misumba yawo na vikaya vyake. 24  Mphenduzga yachinkhondi+ yikawira pa fuko la Asheri+ kuyana na mbumba zawo. 25  Ndipo mphaka yawo yikaŵa Helikati,+ Hali, Beteni, Akishafu, 26  Alameleki, Amadi, na Mishali. Yikafika kumanjiliro gha dazi m’paka ku Karimeli+ na Shihori-libunati, 27  yikazgoka kulazga kumafumiro gha dazi kuya ku Beti-dagoni, ndipo yikafika ku Zebuloni na ku Dambo la Ifita-eli kumpoto, ku Beti-emeki, Neyeli, na kulutilira ku Kabulu chakumazere, 28  na ku Eburoni, Rehobu, Hamoni, na Kana m’paka ku Sidoni Mukuru.+ 29  Mphaka yikawelera ku Rama na kufika ku msumba wa malinga ghakukhora wa Ture.+ Yikazgokera ku Hosa, ndipo yikamalira pa nyanja mu chigaŵa cha Akizibu, 30  Uma, Afeki,+ na Rehobu.+ Misumba 22 na vikaya vyake. 31  Ichi chikaŵa chiharo cha fuko la Asheri kuyana na mbumba zawo.+ Iyi yikaŵa misumba na vikaya vyake. 32  Mphenduzga ya 6+ yikawira pa mphapu ya Nafutali, pa mphapu ya Nafutali kuyana na mbumba zawo. 33  Mphaka yawo yikambira ku Helefu, kufuma pa chikhuni chikuru mu Zananimu,+ ku Adami-nekebu, Yabinele m’paka ku Lakumu ndipo yikamalira ku Yorodani. 34  Mphaka yikazgokera kumanjiliro gha dazi kulazga ku Azinoti-tabo na kujumphilira ku Hukoka kukafika ku Zebuloni kumwera m’paka ku Asheri kumanjiliro gha dazi na ku Yuda pa Yorodani kulazga kumafumiro gha dazi. 35  Misumba ya malinga ghakukhora yikaŵa Zidimu, Zera, Hamati,+ Rakati, Kinereti, 36  Adama, Rama, Hazori,+ 37  Kedeshi,+ Edireyi, Eni-hazori, 38  Yironi, Migidala-eli, Horemu, Beti-anati, na Beti-shemeshi.+ Misumba 19 na vikaya vyake. 39  Ichi chikaŵa chiharo cha fuko la Nafutali kuyana na mbumba zawo,+ misumba na vikaya vyake. 40  Mphenduzga ya 7+ yikawira pa fuko la Dani+ kuyana na mbumba zawo. 41  Ndipo mphaka ya chiharo chawo yikaŵa Zora,+ Eshitawoli, Iri-shemeshi, 42  Shalabini,+ Ayijaloni,+ Itila, 43  Eloni, Timuna,+ Ekironi,+ 44  Eliteke, Gibetoni,+ Baalati, 45  Yehudi, Bene-beraki, Gati-rimoni,+ 46  Me-yarakoni, na Rakoni, na mphaka iyo yikathyana na Yopa.+ 47  Kweni chigaŵa cha Dani chikaŵaŵira chifinyi.+ Ntheura ŵakawuka kukarwa nkhondo na Leshemu,+ ŵakawupoka na kuwuparanya na lupanga. Pamanyuma ŵakawutora kuŵa wawo na kukhalamo. Ndipo ŵakasintha zina la Leshemu kuŵa Dani, kutolera zina la Dani sekuru wawo.+ 48  Ichi chikaŵa chiharo cha fuko la Dani kuyana na mbumba zawo. Iyi yikaŵa misumba na vikaya vyake. 49  Ntheura ŵakamara kugaŵa charu kuŵa chiharo kuyana na vigaŵa vyake. Pamanyuma Ŵaisrayeli ŵakamupa chiharo Joshuwa mwana wa Nuni mukati mwawo. 50  Kuyana na umo Yehova wakaŵalangulira, ŵakamupa msumba uwo wakapempha, msumba wa Timunati-sera+ mu chigaŵa cha mapiri cha Efurayimu. Wakawukhozga msumba na kukhalamo. 51  Ivi ni viharo ivyo Eliyazara wasembe, Joshuwa mwana wa Nuni, na ŵalongozgi ŵa nyumba za mafuko gha Israyeli ŵakagaŵa+ pakuchita mphenduzga mu Shilo+ pamaso pa Yehova, pa mulyango wa chihema chakukumanamo.+ Ntheura ŵakamalizga kugaŵa charu.

Mazgu Ghamusi