Lutani apo pali nkhani

Lutani pa menyu yachiŵiri

Lutani apo pali mitu ya nkhani

Ŵakaboni ŵa Yehova

Chitumbuka

Baibolo la pa Intaneti | MALEMBA GHAKUPATULIKA MU MANG'ANAMULIRO GHA CHARU CHIPHYA

Joshuwa 10:1-43

IVYO VILI MU BUKU ILI

  • Israyeli wavikilira Gibiyoni (1-7)

  • Yehova wakulwera Israyeli (8-15)

    • Vula yamalibwe yatimba ŵalwani (11)

    • Dazi limilira waka pamoza (12-14)

  • Mathemba ghankhondi ghakomeka (16-28)

  • Misumba ya kumwera yapokeka (29-43)

10  Adoni-zedeki themba la Yerusalemu wakapulika kuti Joshuwa wapoka Ayi na kumuparanyirathu, wamuchitira Ayi na themba lake+ umo wakachitira na Yeriko na themba lake.+ Wakapulikaso umo ŵanthu ŵa ku Gibiyoni ŵakachitira mtende na Israyeli+ na kukhala mukati mwawo.  Pakupulika ivi, wakawopa chomene,+ chifukwa Gibiyoni ukaŵa msumba ukuru, nga ngumoza wa misumba ya mafumu. Ukaŵa ukuru kuluska Ayi+ ndipo ŵanalume ŵake wose ŵakaŵa vinkhara.  Ntheura Adoni-zedeki themba la Yerusalemu wakatuma uthenga kwa Hohamu themba la Heburoni,+ Piramu themba la Yarimuti, Yafiya themba la Lakishi, na Debiri themba la Egiloni,+ wakuti:  “Zaninge munovwire ndipo timuwukire Gibiyoni, chifukwa wachita mtende na Joshuwa na Ŵaisrayeli.”+  Ntheura mathemba ghankhondi gha Ŵaamori+ agha ghakawungana, themba la Yerusalemu, themba la Heburoni, themba la Yarimuti, themba la Lakishi, na themba la Egiloni, pamoza na ŵankhondo ŵawo, ŵakiza na kuzenga misasa kuti ŵarwe na Gibiyoni.  Penepapo ŵanalume ŵa Gibiyoni ŵakatuma mazgu kwa Joshuwa pa msasa wa Giligala,+ ghakuti: “Mungasidanga* ŵazga ŵinu chara.+ Zani mwaluŵiro! Mutithaske na kutovwira. Mathemba ghose gha Ŵaamori gha mu chigaŵa cha mapiri ghawungana kwimikana nase.”  Ntheura Joshuwa wakakwera kufuma ku Giligala pamoza na ŵanalume wose ŵankhondo na vinkhara.+  Yehova wakati kwa Joshuwa: “Ungaŵawopanga chara,+ pakuti naŵapeleka kwa iwe.+ Palije nanga njumoza wa iwo uyo wimengeko kwa iwe.”+  Joshuwa wakaŵabuchizga wati wenda usiku wose kufuma ku Giligala. 10  Yehova wakaŵatimbanizga pamaso pa Israyeli,+ ndipo ŵakaŵakomera pa Gibiyoni na kukoma kukuru, ŵakaŵaskera ku nthowa yakukwelera ku Beti-horoni, ndipo ŵakaŵakoma m’paka ku Azeka na Makeda. 11  Ŵakati ŵafika pa chikhizga cha Beti-horoni kuchimbira Israyeli, Yehova wakaŵalokweskera vula yamalibwe ghakuru m’paka ku Azeka, ndipo ŵakafwa. Nakuti awo ŵakafwa na vula yamalibwe ŵakaŵa ŵanandi chomene kuluska awo Ŵaisrayeli ŵakaŵakoma na lupanga. 12  Pa zuŵa ilo Yehova wakathereskera Ŵaamori pamaso pa Israyeli, Joshuwa wakayowoya na Yehova pamaso pa Israyeli kuti: “Iwe dazi, yimilira+ pa Gibiyoni,+Na iwe mwezi, pa Dambo la Ayijaloni!” 13  Ntheura dazi likimilira chete, mwezi nawo ukasezgeka chara, m’paka mtundu ukawezgera nduzga pa ŵalwani ŵake. Asi ivi vili kulembeka mu buku la Yashara?+ Dazi likimilira chete mu mlengalenga ndipo likanjira luŵiro yayi pafupifupi zuŵa lose lamsuma. 14  Lindaŵeko zuŵa lakuyana na lira, kwali pambere ili lindaŵeko panji pamanyuma pake, apo Yehova wakapulika lizgu la munthu,+ pakuti Yehova wakalweranga Israyeli.+ 15  Pamanyuma Joshuwa pamoza na Israyeli yose ŵakawelera ku msasa pa Giligala.+ 16  Pa nyengo iyi, mathemba ghankhondi ghara ghakachimbira na kubisama mu mphanji ya Makeda.+ 17  Joshuwa wakaphalirika kuti: “Mathemba ghankhondi ŵaghasanga ghabisama mu mphanji ya Makeda.”+ 18  Ntheura Joshuwa wakati: “Kunkhuzgiranipo malibwe ghakuru pa mulomo wa mphanji, muŵikepo ŵanalume ŵalindenge. 19  Kweni mwaŵanyake imwe mungimiliranga chara. Ŵaskerani ŵalwani ŵinu na kuŵakoma kwizira kumasinda.+ Mungaŵazomerezganga chara kuti ŵanjire mu misumba yawo, pakuti Yehova Chiuta winu waŵapeleka mu mawoko ghinu.” 20  Joshuwa na Ŵaisrayeli ŵakaŵakoma na kukoma kukuru, ndipo wakaŵaparanya mwakuti awo ŵakapona ni awo ŵakachimbira na kunjira mu misumba ya malinga ghakukhora. 21  Ŵanthu wose ŵakawelera makoraghene kwa Joshuwa ku msasa pa Makeda. Pakaŵavya munthu uyo wakayezga kuyowoya nanga ni lizgu* limoza kwimikana na Ŵaisrayeli. 22  Ndipo Joshuwa wakati: “Jurani pa mulomo wa mphanji na kufumiska mathemba ghankhondi mu mphanji.” 23  Ntheura ŵakiza nagho mathemba ghankhondi agha kwa iyo kufuma mu mphanji: themba la Yerusalemu, themba la Heburoni, themba la Yarimuti, themba la Lakishi, na themba la Egiloni.+ 24  Ŵakati ŵiza nagho mathemba agha kwa Joshuwa, iyo wakachema ŵanalume wose ŵa Israyeli. Wakati ku ŵalongozgi ŵa ŵasilikari awo ŵakaluta nayo: “Sendelerani pafupi. Kandani malundi ghinu pa singo za mathemba agha.” Ntheura ŵakasendelera pafupi na kukanda malundi ghawo pa singo zawo.+ 25  Ndipo Joshuwa wakati kwa iwo: “Mungawopanga chara panji kutenthema.+ Khwimani mtima na kuŵa ŵankhongono, pakuti ichi ndicho Yehova wachitirenge ŵalwani ŵinu wose awo mukurwa nawo.”+ 26  Ndipo Joshuwa wakaghatimba na kughakoma, wakaghapayika pa makuni ghankhondi, ghakakhala pa makuni m’paka mise. 27  Apo dazi likanjiranga, Joshuwa wakalangura kuti ŵakhizgike pa makuni+ na kuponyeka mu mphanji umo ŵakabisama. Ndipo pa mulomo wa mphanji ŵakaŵikapo malibwe ghakuru, agho ghachalipo m’paka muhanya uno. 28  Pa zuŵa lira, Joshuwa wakapoka Makeda+ na kumuparanya na lupanga. Wakaparanyirathu themba lake na waliyose uyo wakaŵa mwenemumo, pakaŵavya uyo wakaponapo.+ Themba la Makeda+ wakachita nalo nga umo wakachitira na themba la Yeriko. 29  Joshuwa pamoza na Israyeli yose ŵakafuma ku Makeda na kuya ku Libuna, ŵakarwa nkhondo na Libuna.+ 30  Yehova wakapeleka Libuna pamoza na themba lake+ mu woko la Israyeli, ŵakakoma na lupanga waliyose uyo wakaŵa mukati mwake, pakaŵavya uyo wakaponapo. Ntheura themba lake ŵakachita nalo nga umo ŵakachitira na themba la Yeriko.+ 31  Pamanyuma Joshuwa na Israyeli yose ŵakafuma ku Libuna na kuya ku Lakishi,+ ŵakazenga misasa kwenekuko na kurwa nawo. 32  Yehova wakapeleka Lakishi mu woko la Israyeli, ndipo ŵakawupoka pa zuŵa lachiŵiri. Ŵakawuparanya na kukoma na lupanga+ waliyose uyo wakaŵa mwenemumo, nga umo ŵakachitira na Libuna. 33  Penepapo Horamu themba la Gezeri+ wakakwera kukawovwira Lakishi, kweni Joshuwa wakamukoma pamoza na ŵanthu ŵake m’paka pakaŵavya uyo wakaponapo. 34  Ndipo Joshuwa pamoza na Israyeli yose wakafuma ku Lakishi kuya ku Egiloni,+ wakazenga misasa kwenekuko na kurwa nawo. 35  Ŵakapoka Egiloni pa zuŵa lenelira, ŵakawuparanya na lupanga. Ŵakaparanyirathu waliyose pa zuŵa lira, nga umo ŵakachitira na Lakishi.+ 36  Joshuwa pamoza na Israyeli yose ŵakafuma ku Egiloni na kuya ku Heburoni+ kukarwa nawo. 37  Ŵakawupoka na kuwuparanya na lupanga, themba lake, matawuni ghake na waliyose uyo wakaŵamo, pakaŵavya uyo wakaponapo. Nga umo wakachitira na Egiloni, wakawuparanyirathu, na waliyose uyo wakaŵamo. 38  Paumaliro, Joshuwa na Israyeli yose ŵakalazga ku Debiri+ na kurwa nawo. 39  Wakawupoka, ŵakaparanyirathu+ na lupanga themba lake, matawuni ghake, na waliyose uyo wakaŵamo, pakaŵavya uyo wakaponapo.+ Debiri na themba lake wakachita nalo nga umo wakachitira na Heburoni na Libuna na themba lake. 40  Joshuwa wakathereska chigaŵa chose cha mapiri, Negebu, Shefela,+ vikhizga na mathemba ghawo ghose, pakaŵavya uyo wakaponapo. Wakaparanyirathu+ chilichose icho chikuthuta nga umo Yehova Chiuta wa Israyeli wakalangulira.+ 41  Joshuwa wakaŵathereska kwamba ku Kadeshi-barineya+ m’paka ku Gaza+ na charu chose cha Gosheni+ m’paka ku Gibiyoni.+ 42  Joshuwa wakathereska mathemba ghose agha na vyaru vyawo pa nyengo yimoza, chifukwa Yehova Chiuta wa Israyeli wakalweranga Israyeli.+ 43  Pamanyuma Joshuwa pamoza na Israyeli yose ŵakawelera ku msasa pa Giligala.+

Mazgu Ghamusi

Mazgu gheneko, “Mawoko ghinu ghangalopotokanga yayi kuleka kovwira.”
Mazgu gheneko, “uyo wakanora lulimi lwake kwimikana.”