Lutani apo pali nkhani

Lutani apo pali mitu ya nkhani

Joshuwa

Machaputara

Ivyo Vili mu Buku Ili

 • 1

  • Yehova wakukhwimiska Joshuwa (1-9)

   • Ŵazga Dango mwakuwerezgawerezga (8)

  • Kunozgekera kwambuka Yorodani (10-18)

 • 2

  • Joshuwa wakutuma mphachi ziŵiri ku Yeriko (1-3)

  • Rahabi wabisa mphachi (4-7)

  • Layizgo kwa Rahabi (8-21a)

   •  Chingwe chiswesi chikaŵa chimanyikwiro (18)

  • Mphachi zawelera kwa Joshuwa (21b-24)

 • 3

  • Israyeli wakwambuka Yorodani (1-17)

 • 4

  • Malibwe ghaŵenge chikumbusko (1-24)

 • 5

  • Ukotoli pa Giligala (1-9)

  • Paska lachitika; mana ghaleka (10-12)

  • Karonga wa nkhondo ya Yehova (13-15)

 • 6

  • Linga la Yeriko lawa (1-21)

  • Rahabi na mbumba yakwake ŵapona (22-27)

 • 7

  • Israyeli wathereskeka pa Ayi (1-5)

  • Lurombo lwa Joshuwa (6-9)

  • Israyeli wathereskeka chifukwa cha kwananga (10-15)

  • Akani wavumbukwa, wakudinyika na malibwe (16-26)

 • 8

  • Joshuwa wakujoŵelera Ayi (1-13)

  • Ayi wapokeka (14-29)

  • Dango laŵazgika pa Phiri la Ebala (30-35)

 • 9

  • Ŵagibiyoni ŵakuchenjera ŵakupempha mtende (1-15)

  • Utesi wa Ŵagibiyoni wamanyikwa (16-21)

  • Ŵagibiyoni ŵathenyenge nkhuni na kuteka maji (22-27)

 • 10

  • Israyeli wavikilira Gibiyoni (1-7)

  • Yehova wakulwera Israyeli (8-15)

   • Vula yamalibwe yatimba ŵalwani (11)

   • Dazi limilira waka pamoza (12-14)

  • Mathemba ghankhondi ghakomeka (16-28)

  • Misumba ya kumwera yapokeka (29-43)

 • 11

  • Misumba ya kumpoto yapokeka (1-15)

  • Umo Joshuwa wakathereskera mitundu (16-23)

 • 12

  • Mathemba ghakumafumiro gha dazi kwa Yorodani ghathereskeka (1-6)

  • Mathemba ghakumanjiliro gha dazi kwa Yorodani ghathereskeka (7-24)

 • 13

  • Charu icho chindapokeke (1-7)

  • Kugaŵa charu kumafumiro gha dazi kwa Yorodani (8-14)

  • Chiharo cha Rubeni (15-23)

  • Chiharo cha Gadi (24-28)

  • Chiharo cha Manase kumafumiro gha dazi (29-32)

  • Yehova ntchiharo cha Ŵalevi (33)

 • 14

  • Kugaŵa charu kumanjiliro gha dazi kwa Yorodani (1-5)

  • Kalebi wapoka Heburoni (6-15)

 • 15

  • Chiharo cha Yuda (1-12)

  • Mwana msungwana wa Kalebi wapokera charu (13-19)

  • Misumba ya Yuda (20-63)

 • 16

  • Chiharo cha ŵana ŵa Yosefe (1-4)

  • Chiharo cha Efurayimu (5-10)

 • 17

  • Chiharo cha Manase kumanjiliro gha dazi (1-13)

  • Charu chinyake cha ŵana ŵa Yosefe (14-18)

 • 18

  • Charu chinyake chose chagaŵikira pa Shilo (1-10)

  • Chiharo cha Benjamini (11-28)

 • 19

  • Chiharo cha Simiyoni (1-9)

  • Chiharo cha Zebuloni (10-16)

  • Chiharo cha Isakara (17-23)

  • Chiharo cha Asheri (24-31)

  • Chiharo cha Nafutali (32-39)

  • Chiharo cha Dani (40-48)

  • Chiharo cha Joshuwa (49-51)

 • 20

  • Misumba yakuponerako (1-9)

 • 21

  • Misumba ya Ŵalevi (1-42)

   • Misumba ya ŵana ŵa Aroni (9-19)

   • Misumba ya Ŵakohati wose (20-26)

   • Misumba ya Ŵagerishoni (27-33)

   • Misumba ya Ŵamerari (34-40)

  • Malayizgo gha Yehova ghafiskika (43-45)

 • 22

  • Mafuko ghakumafumiro gha dazi ghawelera kwawo (1-8)

  • Ŵazenga jotchero pa Yorodani (9-12)

  • Ŵalongosora chilato cha jotchero (13-29)

  • Nkhani yamazgika (30-34)

 • 23

  • Joshuwa wakulayirana na ŵalongozgi ŵa Israyeli (1-16)

   • Palije mazgu gha Yehova agho ghatondeka (14)

 • 24

  • Joshuwa wakuyowoyaso mdauko wa Israyeli (1-13)

  • Ŵanthu ŵachiskika kuti ŵateŵetere Yehova (14-24)

   • “Kweni ine na ŵamunyumba yane, titeŵeterenge Yehova” (15)

  • Joshuwa wachita phangano na Israyeli (25-28)

  • Joshuwa wafwa na kusungika (29-31)

  • Viwangwa vya Yosefe vyasungika pa Shekemu (32)

  • Eliyazara wafwa na kusungika (33)