Lutani apo pali nkhani

Lutani apo pali mitu ya nkhani

Genizesi 9:1-29

IVYO VILI MU BUKU ILI

  • Ulongozgi ku ŵanthu wose (1-7)

    • Dango la ndopa (4-6)

  • Phangano la chiŵingavula (8-17)

  • Ivyo vikayowoyekera ŵana ŵa Nowa (18-29)

9  Chiuta wakatumbika Nowa na ŵana ŵake, wakati kwa iwo: “Babanani, mwandane na kuzuzga charu chapasi.+  Vyamoyo vyose vya pa charu chapasi na vyamoyo vyose vyakuduka mudera, vyose ivyo vikwenda pa charu, na somba zose za mu nyanja, vimopaninge na kutenthema namwe. Vyose sono vili mu mawoko ghinu.*+  Vyamoyo vyose ivyo vikwenda viŵenge chakurya chinu.+ Namupani vyose nga umo nkhamupirani vyakumera vyakubiliŵira.+  Kweni mungaryanga nyama lumoza na umoyo wake yayi,+ uwo ni ndopa zake.+  Kweniso nizamukhumba kuti mupatawure pa ndopa za umoyo winu. Nizamukhumba kuti chamoyo chilichose chipatawure. Ndipo nizamukhumba kuti munthu waliyose wapatawure chifukwa cha umoyo wa mubali wake.+  Waliyose uyo wathiska ndopa za munthu, nayo ndopa zake zithiskikenge na munthu,+ chifukwa Chiuta wakalenga munthu mu chikozgo chake.+  Kweni imwe, mubabane na kwandana, muŵe ŵanandi chomene pa charu chapasi na kuswana.”+  Chiuta wakatiso kwa Nowa na ŵana ŵake:  “Sono nkhuchita phangano na imwe+ ndiposo mphapu yinu pamanyuma pinu, 10  kweniso na chamoyo chilichose icho chili na imwe, viyuni, vinyama, na vyamoyo vyose vya pa charu chapasi ivyo vili na imwe, vyose ivyo vyafuma mu chingalaŵa, chamoyo chilichose cha pa charu chapasi.+ 11  Nadi, nkhuchita phangano lane na imwe lakuti: Vyamoyo vyose vizamuparanyikaso chara na maji gha chigumula, ndipo chigumula chizamunangaso charu chapasi chara.”+ 12  Chiuta wakatiso: “Ichi ntchimanyikwiro cha phangano ilo nkhuchita pakati pa imwe na ine kweniso na chamoyo chilichose icho chili na imwe, m’paka miwiro yose yakunthazi: 13  Nkhuŵika chiŵingavula chane mu mabingu, ndipo chiŵenge chimanyikwiro cha phangano pakati pa ine na charu chapasi. 14  Palipose apo nizirenge na bingu pa charu, chiŵingavula chizamuwoneka mu mabingu. 15  Ntheura nizamukumbuka phangano ilo nkhachita na imwe na vyamoyo vya mtundu uliwose, ndipo maji ghazamuŵaso chigumula yayi chakuparanyira vyamoyo vyose.+ 16  Para chiŵingavula chawoneka mu mabingu, nichiwonenge na kukumbuka phangano lamuyirayira pakati pa ine na chamoyo cha mtundu uliwose pa charu chapasi.” 17  Chiuta wakawerezgapo, wakati kwa Nowa: “Ichi ntchimanyikwiro cha phangano ilo nkhuchita pakati pa ine na vyamoyo vyose ivyo vili pa charu chapasi.”+ 18  Ŵana ŵa Nowa awo ŵakafuma mu chingalaŵa ŵakaŵa Shemu, Hamu, na Yafeti.+ Hamu wakababa Kenani.+ 19  Ŵatatu aŵa ndiwo ŵakaŵa ŵana ŵa Nowa, ndipo ŵanthu wose ŵakafuma mwa iwo na kuthandazgikira pa charu chose chapasi.+ 20  Nowa wakamba ulimi, ndipo wakalima munda wa mpheska. 21  Wakati wamwa vinyo, wakaloŵera, ndipo wakakhala nkhule mu hema lake. 22  Hamu, wiske wa Kenani, wakawona nkhule ya awiske, ndipo wakaluta kuwaro na kuphalira ŵakuru ŵake ŵaŵiri. 23  Ntheura Shemu na Yafeti ŵakatora chakudika na kuchiyegha pa viŵegha vyawo, ŵakenda chafutanyuma* na kubenekelera nkhule ya awiskewo uku visko vyawo vyalazga kunyake. Nkhule ya awiskewo ŵakayiwona yayi. 24  Vinyo likati lamara mu mutu, Nowa wakawuka ndipo wakapulika ivyo mwana wake muchoko wakamuchitira. 25  Ntheura wakati: “Watembeke Kenani.+ Waŵe muzga wakumalirapo ku ŵakuru ŵake.”+ 26  Kweniso wakati: “Walumbike Yehova, Chiuta wa Shemu,Ndipo Kenani waŵe muzga wa Shemu.+ 27  Chiuta wamupe Yafeti malo ghasani,Wakhalenge mu mahema gha Shemu. Kenani waŵeso muzga wa Yafeti.” 28  Pamanyuma pa Chigumula, Nowa wakakhala vyaka 350.+ 29  Ntheura mazuŵa ghose gha Nowa ghakaŵa vyaka 950, ndipo wakafwa.

Mazgu Ghamusi

Panji kuti, “vili pasi pa mazaza ghinu.”
Mazgu ghanyake, “chitunutunu.”