Lutani apo pali nkhani

Lutani apo pali mitu ya nkhani

Genizesi 48:1-22

IVYO VILI MU BUKU ILI

  • Yakhobe wakutumbika ŵana ŵaŵiri ŵa Yosefe (1-12)

  • Efurayimu wapokera thumbiko likuru (13-22)

48  Pamanyuma pa vinthu ivi, Yosefe wakaphalirika kuti: “Awuso mbalwari.” Ntheura iyo wakanyamuka na ŵana ŵake ŵaŵiri, Manase na Efurayimu.+  Yakhobe wakaphalirika kuti: “Mwana winu Yosefe wiza.” Ntheura Israyeli wakajikhomezga, wakawuka na kukhala pa bedi.  Yakhobe wakati kwa Yosefe: “Chiuta Wankhongonozose wakawoneka kwa ine ku Luzi mu charu cha Kenani ndipo wakanitumbika.+  Ndipo wakati kwa ine: ‘Nikupenge ŵana ŵanandi na kukwandaniska, ndipo nikuzgorenge mzinda wa ŵanthu.+ Nipelekenge charu ichi ku mphapu* yako pamanyuma pako kuŵa chawo muyirayira.’+  Sono ŵana ŵako ŵaŵiri awo ukababira mu charu cha Eguputo pambere ine nindize kuno ku Eguputo mbane.+ Efurayimu na Manase ŵaŵenge ŵana ŵane nga umo ŵaliri Rubeni na Simiyoni.+  Kweni ŵana ŵanyake awo ubabenge pamanyuma pa aŵa, ŵaŵenge ŵako. Ŵachemekenge na zina la ŵakuru ŵawo mu chiharo chawo.+  Apo nkhafumanga ku Padani, Rakelo wakanifwira+ pa nthowa mu charu cha Kenani, kukati kwakhala kamtunda kuti tifike ku Efurati.+ Ntheura nkhamusunga penepara pa nthowa yakuya ku Efurati, ndiko kuti, Betelehemu.”+  Israyeli wakati wawona ŵana ŵa Yosefe, wakati: “Kasi aŵa mbanjani?”  Yosefe wakati kwa awiske: “Aŵa mbana ŵane awo Chiuta wanipa kuno.”+ Ndipo awiske ŵakati: “Zanawo kuno niŵatumbike.”+ 10  Maso gha Israyeli ghakafwa chifukwa cha uchekuru, wakawonanga yayi. Ntheura Yosefe wakiza na ŵana pafupi na awiske, ndipo awiske ŵakaŵafyofyontha na kuŵavumbatira. 11  Israyeli wakati kwa Yosefe: “Nkhamanyanga yayi kuti nizamuwonaso chisko chako,+ kweni sono Chiuta wanilongoraso mphapu* yako.” 12  Penepapo Yosefe wakaŵafumiskapo pa makongono gha Israyeli, ndipo wakasindama chisko chake pasi. 13  Sono Yosefe wakatora ŵana ŵake ŵaŵiri na kwiza nawo pafupi na Israyeli. Wakakora Efurayimu+ na woko lamalyero na kumuŵika kumazere kwa Israyeli, ndipo Manase+ wakamukora na woko lamazere na kumuŵika kumalyero kwa Israyeli. 14  Kweni Israyeli wakanyoloska woko lake lamalyero na kuliŵika pa mutu wa Efurayimu, nangauli wakaŵa muchoko ndipo wakaŵika woko lake lamazere pa mutu wa Manase. Wakaŵikira dala nthena mawoko ghake, nangauli Manase ndiyo wakaŵa wakwamba kubabika.+ 15  Penepapo wakatumbika Yosefe, wakati:+ “Chiuta waunenesko, uyo ŵadada, Abrahamu na Yisake ŵakendanga pamaso pake,+Chiuta waunenesko uyo waniliskanga nyengo yose ya umoyo wane m’paka mu zuŵa ili,+ 16  Mungelo uyo waniwomboranga ku masuzgo ghane ghose+ watumbike ŵasepuka aŵa.+ Mphanyi ŵachemeka na zina lane ndiposo zina la ŵadada, Abrahamu na Yisake,Mphanyi ŵandana na kuŵa mzinda ukuru pa charu chapasi.”+ 17  Yosefe wakakondwa yayi wakati wawona kuti awiske ŵachali kuŵika woko lawo lamalyero pa mutu wa Efurayimu. Ntheura wakayezga kuwuskapo woko la awiske pa mutu wa Efurayimu na kuliŵika pa mutu wa Manase. 18  Yosefe wakati kwa awiske: “Nthena yayi adada, chifukwa uyu ndiyo ngwakwamba kubabika.+ Ŵikani woko linu lamalyero pa mutu wake.” 19  Kweni awiske ŵakakana, ŵakati: “Nkhumanya mwana wane, nkhumanya. Nayo wazamuŵa mtundu wa ŵanthu, ndipo wazamuŵa mukuru. Ndipouli, munung’una wake wazamuŵa mtundu ukuru chomene kuluska iyo,+ ndipo mphapu* yake yizamuŵa mitundu yinandi.”+ 20  Ntheura wakalutilira kuŵatumbika pa zuŵa lira,+ wakati: “Para Ŵaisrayeli ŵakutumbikana ŵazunurenge iwe na kuyowoya kuti,‘Mphanyi Chiuta wakuzgora nga ni Efurayimu ndiposo nga ni Manase.’” Ntheura wakalutilira kuŵika Efurayimu panthazi pa Manase. 21  Israyeli wakati kwa Yosefe: “Wona, ine nkhufwa,+ kweni Chiuta walutilirenge nadi kuŵa namwe na kumuwezgerani ku charu cha ŵasekuru ŵinu.+ 22  Kweni iwe nkhukusazgirako chigaŵa chimoza cha charu* kuluska ŵabali ŵako, icho nkhapoka ku woko la Ŵaamori na lupanga na uta wane.”

Mazgu Ghamusi

Mazgu gheneko, “mbuto.”
Mazgu gheneko, “mbuto.”
Mazgu gheneko, “mbuto.”
Panji kuti, “chikhizga chimoza cha charu.” Mazgu gheneko, “chiŵegha chimoza.”