Lutani apo pali nkhani

Lutani apo pali mitu ya nkhani

Genizesi 45:1-28

IVYO VILI MU BUKU ILI

  • Yosefe wajivumbura (1-15)

  • Ŵabali ŵa Yosefe ŵawelera kwa Yakhobe (16-28)

45  Yosefe wakati wapulika nthena, wakatondeka kujikora pamaso pa ŵateŵeti ŵake wose.+ Ntheura wakachemerezga kuti: “Ŵafumiskanipo ŵanthu wose pamaso pane!” Ndipo pakaŵavya munthu munyake uyo wakaŵa nayo apo Yosefe wakajivumburanga ku ŵabali ŵake.+  Penepapo wakalira mazgu pachanya m’paka Ŵaeguputo ŵakapulika, ndipo ŵa ku nyumba ya Farawo nawo ŵakapulika.  Paumaliro Yosefe wakati ku ŵabali ŵake: “Ndine Yosefe. Kasi adada ŵachali ŵamoyo?” Ŵabali ŵake ŵakamuzgora yayi, ŵakati waka pwaza!  Ntheura Yosefe wakati ku ŵabali ŵake: “Naŵeya, sendelerani pafupi.” Ndipo iwo ŵakasendelera pafupi. Iyo wakati: “Ndine Yosefe mubali winu, uyo mukamuguliska ku Eguputo.+  Kweni sono mungachitanga chitima yayi panji kukalipirana chifukwa chakuti mukaniguliska kuno. Chiuta ndiyo wakanituma kuno panthazi pinu kuti nithaske umoyo.+  Ichi ni chaka chachiŵiri cha njara mu charu,+ kweni kwakhala vyaka vinyake vinkhondi ivyo ŵanthu ŵalimenge yayi panji kuvuna.  Kweni Chiuta wakanituma panthazi pinu kuti wamusungirani mphapu+ pa charu chapasi, kweniso kuti wamusungani ŵamoyo pakumupani chiponosko chikuru.  Ntheura ndimwe yayi mukanituma kuno. Chiuta waunenesko ndiyo wakanituma kuno kuti wanimike kuŵa wakupeleka fundo mulara* kwa Farawo na fumu pa nyumba yake yose ndiposo kuwusa charu chose cha Eguputo.+  “Welerani luŵiro kwa adada, ndipo mukati kwa iwo, ‘Yosefe mwana winu wayowoya kuti: “Chiuta wanimika kuŵa fumu pa Eguputo yose.+ Ntheura mwize kwa ine, mungachedwanga yayi.+ 10  Muzakakhale mu charu cha Gosheni,+ ndipo muzamuŵa pafupi na ine. Mwize mose, imwe, ŵana ŵinu, ŵazukuru ŵinu, mberere zinu, ng’ombe zinu, na vyose ivyo muli navyo. 11  Nizamumupani chakurya, chifukwa kwakhala vyaka vinyake vinkhondi vya njara.+ Para mwizengeko yayi, imwe na nyumba yinu mukavukenge ndipo vyose ivyo muli navyo vimalenge.”’ 12  Imwe na munung’una wane Benjamini mukuwona na maso ghinu kuti ndine nadi nkhuyowoya namwe.+ 13  Ntheura mukaŵaphalire adada vya uchindami wose uwo nili nawo muno mu Eguputo, na vyose ivyo mwawona. Mwende luŵiro, ndipo mwize nawo kuno adada.” 14  Penepapo Yosefe wakavumbatira* munung’una wake Benjamini na kulira, ndipo Benjamini nayo wakalira uku wakoloŵeka mawoko mu singo ya Yosefe.+ 15  Wakafyofyontha ŵakuru ŵake wose na kulira, ndipo pamanyuma ŵabali ŵake ŵakamba kuyowoya nayo. 16  Makani ghakafika ku nyumba ya Farawo kuti: “Ŵabali ŵa Yosefe ŵiza.” Farawo na ŵateŵeti ŵake ŵakakondwa ŵakati ŵapulika makani agha. 17  Ntheura Farawo wakati kwa Yosefe: “Uŵaphalire ŵabali ŵako kuti: ‘Chitani ichi: Kwezgani katundu pa viŵeto vinu vyakuyegha katundu, na kuluta ku charu cha Kenani. 18  Mukatore awiskemwe na ŵamunyumba yinu, ndipo mwize kwa ine. Nizamumupani vinthu viwemi vya mu charu cha Eguputo. Ndipo muzamurya vyakunowa* chomene vya charu ichi.’+ 19  Nkhukutuma iwe kuti uŵaphalire kuti:+ ‘Chitani ichi: Torani magileta+ kufuma mu charu cha Eguputo kuti mukakwezgemo ŵana ŵinu na ŵawoli ŵinu, ndipo limoza mukakwezgemo awiskemwe na kwiza nawo kuno.+ 20  Kufipa mtima na katundu winu yayi,+ chifukwa viwemi vyose vya mu charu cha Eguputo ni vinu.’” 21  Ŵana ŵa Israyeli ŵakachita ivyo ŵakaphalirika. Yosefe wakaŵapa magileta kuyana na umo Farawo wakayowoyera ndiposo wakaŵapa chakurya cha pa ulendo. 22  Yosefe wakaŵapa waliyose chakuvwara chinyake, kweni Benjamini wakamupa masiliva 300 na vyakuvwara vinyake vinkhondi.+ 23  Awiske wakaŵatumira vinthu ivi: mbunda 10 izo zikanyamura vinthu viwemi vya ku Eguputo na mbunda zanakazi 10 izo zikanyamura tirigu, chingwa, na chakurya cha pa ulendo cha awiske. 24  Ntheura wakatuma ŵabali ŵake kuti ŵalutenge, ndipo apo ŵakanyamukanga, wakati kwa iwo: “Mungambananga yayi mu nthowa.”+ 25  Penepapo ŵakanyamuka ku Eguputo, ndipo ŵakafika ku charu cha Kenani kwa wiskewo Yakhobe. 26  Ŵakaŵaphalira awiskewo kuti: “Yosefe wachali wamoyo ndipo ndiyo wakuwusa charu chose cha Eguputo.”+ Kweni Yakhobe wakati waka lwaha chifukwa wakaŵagomezga yayi.+ 27  Ŵakati ŵamuphalira mazgu ghose agho Yosefe wakayowoya kwa iwo ndipo wakati wawona magileta agho Yosefe wakatuma kuti ghazakaŵatore, mzimu wa wiskewo Yakhobe ukamba kuweleramo. 28  Israyeli wakati: “Mbwenu nakhorwa! Mwana wane Yosefe wachali wamoyo! Nilutenge kuti nkhamuwone pambere nindafwe.”+

Mazgu Ghamusi

Mazgu gheneko, “wiske wa.”
Mazgu gheneko, “wakamuwira pa singo.”
Panji kuti, “vyakututuŵa.”