Lutani apo pali nkhani

Lutani pa menyu yachiŵiri

Lutani apo pali mitu ya nkhani

Ŵakaboni ŵa Yehova

Chitumbuka

Baibolo la pa Intaneti | MALEMBA GHAKUPATULIKA MU MANG'ANAMULIRO GHA CHARU CHIPHYA

Genizesi 44:1-34

IVYO VILI MU BUKU ILI

  • Nkhombo yasiliva ya Yosefe mu thumba la Benjamini (1-17)

  • Yuda wakuŵeya m’malo mwa Benjamini (18-34)

44  Pamanyuma, Yosefe wakaphalira munthu uyo wakalaŵiliranga nyumba yake kuti: “Uzuzge chakurya mu mathumba gha ŵanthu aŵa kuyana na umo ŵangayeghera. Uwezgere ndalama za waliyose mu thumba lake.+  Kweniso uŵike nkhombo yane yasiliva mu thumba la muchoko pamoza na ndalama zake zakugulira vyakurya.” Munthu yura wakachita nga umo Yosefe wakamuphalilira.  Kukati kwacha mulenji, ŵanthu ŵara ŵakazomerezgeka kuti ŵalutenge, iwo na mbunda zawo.  Ŵakati ŵendapo pachoko waka kufuma mu msumba, Yosefe wakati kwa munthu uyo wakalaŵiliranga nyumba yake: “Wuka! Chimbilira ŵanthu ŵara. Para wakaŵasanga ukati kwa iwo: ‘Chifukwa wuli mwawezgera uheni pa uwemi?  Chifukwa wuli mwatora nkhombo iyo fumu yane yikumweramo na kuwukwira? Mwachita chinthu chiheni chomene.’”  Ntheura wakaŵachimbilira na kuŵasanga, ndipo wakaŵaphalira mazgu agha.  Kweni ŵakati kwa iyo: “Chifukwa wuli fumu yithu yikuyowoya mazgu agha? Ntchambura kupulikikwa kuti ŵateŵeti ŵinu ŵachite chinthu chanthena.  Wonani kuti ndalama izo tikazisanga mu milomo ya mathumba ghithu tikazakawezga kwa imwe kufuma ku charu cha Kenani.+ Ipo tingiba wuli siliva panji golide mu nyumba ya fumu yinu?  Usange yasangika na yumoza wa ŵazga ŵinu, mbwenu wafwe, ndipo taŵanyake tose tiŵe ŵazga ŵa fumu yithu.” 10  Iyo wakati: “Viŵe nga umo mwayowoyera. Uyo wasangika nayo waŵenge muzga wane, kweni mwaŵanyake mose muŵenge ŵambura mulandu.” 11  Mwaluŵiro waliyose wakathura thumba lake na kulijura. 12  Munthu yura wakasecha makoramakora, wakambira mulara na kumalizgira na muchoko. Paumaliro nkhombo yikasangika mu thumba la Benjamini.+ 13  Penepapo iwo ŵakapalura vyakuvwara vyawo, ndipo waliyose wakanyamura katundu wake na kuwezgeraso pa mbunda, ŵakawelera ku msumba. 14  Yuda+ na ŵabali ŵake ŵakanjira mu nyumba ya Yosefe, ndipo iyo wakaŵa wachali mwenemura. Iwo ŵakawa pasi panthazi pake.+ 15  Sono Yosefe wakati kwa iwo: “Kasi ntchinthu wuli icho mwachita? Kasi mwamanyanga yayi kuti munthu nga ndine wakumanya kuwukwa?”+ 16  Ntheura Yuda wakadandawura wakati: “Kasi tingayowoyachi kwa fumu yane? Kasi tiyowoye vichi? Kasi tingalongora wuli kuti tili ŵarunji? Chiuta waunenesko wamanya ubudi wa ŵazga ŵinu.+ Sono tili ŵazga ŵa fumu yane, ise na uyo wasangika na nkhombo.” 17  Kweni Yosefe wakati: “Ntchambura kwenelera kwa ine kuchita nthena. Munthu uyo wasangika na nkhombo ndiyo waŵenge muzga wane.+ Kweni mwaŵanyake mose, lutaninge mu mtende kwa awiskemwe.” 18  Yuda wakiza pafupi na Yosefe, wakati: “Nkhumuŵeyani, fumu yane. Zomerezgani muzga winu wayowoye lizgu limoza mu makutu gha fumu yane. Mungakalipanga yayi kwa muzga winu, chifukwa imwe muli nga ni Farawo.+ 19  Fumu yane yikafumba ŵazga ŵake kuti: ‘Kasi muli nawo awiskemwe panji munung’una?’ 20  Ntheura ise tikati kwa fumu yithu: ‘Tili na adada ŵachekuru na mwana wa mu uchekuru wawo, muchoko pa tose.+ Kweni mukuru wake wali kufwa,+ mwakuti wakhalapo yekha pa anyina+ ndipo awiske ŵakumutemwa chomene.’ 21  Imwe mukati ku ŵazga ŵinu: ‘Mwize nayo kuti nizakamuwone.’+ 22  Kweni ise tikati kwa fumu yithu: ‘Msepuka uyu wangalekana yayi na awiske. Usange wangaŵaleka, mbwenu awiske ŵafwenge nadi.’+ 23  Imwe mukati ku ŵazga ŵinu: ‘Para mundize na munung’una winu, muzamuwonaso chisko chane chara.’+ 24  “Ntheura tikakwera kwa adada, muzga winu, na kuŵaphalira mazgu gha fumu yithu. 25  Pamanyuma, adada ŵakati: ‘Lutaniso, mukatigulire chakurya chichoko waka.’+ 26  Kweni ise tikati: ‘Tingalutako yayi usange munung’una withu walutenge nase yayi. Chifukwa kwambura munung’una withu, tamuchiwonaso yayi chisko cha munthu yura.’+ 27  Penepapo adada, muzga winu, ŵakati kwa ise: ‘Mukumanya makora kuti muwoli wane wakanibabira ŵana ŵanalume ŵaŵiri pera.+ 28  Kweni yumoza wa ŵana aŵa wali kunileka, ndipo nkhati: “Wakwenera kuti watwazulika nadi!”+ Nindamuwone m’paka sono. 29  Usange mungatoraso uyu ndipo soka lakamuwira na kufwa, mukhizgirenge mbuha zane ku Dindi*+ na chitima chikuru.’+ 30  “Sono usange ningawelera kwa adada muzga winu kwambura msepuka uyu, pakuti umoyo wa adada uli kudemelerana na umoyo wa msepuka uyu, 31  mbwenu ŵamufwa nadi para ŵakawona waka kuti msepuka palije. Taŵazga ŵinu tikhizgirenge nadi mbuha za adada muzga winu ku Dindi* na chitima chikuru. 32  Namuzga winu nkhalayizga adada kuti nisungilirenge msepuka uyu, nkhati: ‘Usange natondeka kumuwezgera kwa imwe, mbwenu niŵenge wakwananga kwa imwe adada muyirayira.’+ 33  Ntheura sono, nkhuŵeya, zomerezgani namuzga winu kuti niŵe muzga wa fumu yane m’malo mwa msepuka, mwakuti msepuka wawelere na ŵakuru ŵake. 34  Kasi ningawelera wuli kwa adada kwambura msepuka uyu? Chifukwa ningatchintha yayi kuwona soka ili likuwira adada.”

Mazgu Ghamusi

Panji kuti, “Sheole,” ndiko kuti, malaro. Wonani Mang’anamuro gha Mazgu.
Panji kuti, “Sheole,” ndiko kuti, malaro. Wonani Mang’anamuro gha Mazgu.