Lutani apo pali nkhani

Lutani apo pali mitu ya nkhani

Genizesi 39:1-23

IVYO VILI MU BUKU ILI

  • Yosefe mu nyumba ya Potifara (1-6)

  • Yosefe wakana muwoli wa Potifara (7-20)

  • Yosefe mu jele (21-23)

39  Sono Yosefe ŵakakhilira nayo ku Eguputo,+ ndipo Potifara,+ Mueguputo, wantchito wa Farawo, uyoso wakaŵa mulara wa ŵavikiliri ŵake, wakamugura kwa Ŵaishimayeli+ awo ŵakiza nayo.  Kweni Yehova wakaŵa na Yosefe.+ Ntheura vinthu vikamwenderanga makora ndipo wakapika mulimo wa kulaŵilira vya mu nyumba ya fumu yake, Mueguputo.  Fumu yake yikawona kuti Yehova wakaŵa nayo ndiposo kuti Yehova wakatumbikanga chilichose icho wakachitanga.  Yosefe wakalutilira kutemweka na fumu yake ndipo wakamuŵika kuŵa muteŵeti wake. Potifara wakamwimika kuŵa mulaŵiliri wa nyumba yake, ndipo vyose ivyo wakaŵa navyo wakaviŵika mu woko lake.  Kufuma pa nyengo iyo Potifara wakimikira Yosefe kuŵa mulaŵiliri wa nyumba yake na vyose ivyo wakaŵa navyo, Yehova wakatumbikanga nyumba ya Mueguputo uyu chifukwa cha Yosefe. Ndipo Yehova wakatumbika vyose ivyo wakaŵa navyo mu nyumba na mu minda.+  Pamasinda Potifara wakaŵika chilichose mu woko la Yosefe, ndipo wakafipanga mtima na chilichose chara kupaturako chakurya icho wakaryanga. Yosefe wakaŵa wakuwoneka makora ndipo wakakura na thupi lankhongono.  Nyengo yikati yajumphapo, muwoli wa fumu yake wakamba kudodoliska Yosefe na kuyowoya kuti: “Gona nane.”  Kweni iyo wakakana na kuphalira muwoli wa fumu yake kuti: “Wonani, fumu yane yikwenjerwa chara na ivyo vili mu woko lane mu nyumba iyi, ndipo vyose ivyo yili navyo yaviŵika mu woko lane.  Mu nyumba iyi mulije munthu wakuluska ine, ndipo wandanikanizge chilichose kupaturako imwe, chifukwa ndimwe muwoli wake. Ntheura ningachitirachi uheni ukuru uwu na kunangira Chiuta?”+ 10  Ntheura wakayowoyanga na Yosefe zuŵa na zuŵa, kweni Yosefe wakazomera yayi kugona nayo panji kuŵa nayo. 11  Kweni zuŵa linyake apo Yosefe wakanjira mu nyumba kukachita mulimo wake, mukaŵavya muteŵeti waliyose mu nyumba. 12  Penepapo mwanakazi yura wakakora chakuvwara cha Yosefe na kuyowoya kuti: “Gona nane.” Kweni Yosefe wakaleka chakuvwara chake mu woko la mwanakazi yura na kuchimbilira kuwaro. 13  Wakati wawona kuti Yosefe waleka chakuvwara chake mu woko lake na kuchimbilira kuwaro, 14  wakamba kuchemerezga ku ŵanalume ŵamunyumba yake na kuyowoya kuti: “Wonani, wali kutizira na Muhebere uyu kuti watizgore chakusekeska. Wangwiza kwa ine kuti wagone nane, kweni ine nangwamba kulira na kuchemerezga chomene. 15  Ndipo wati wapulika waka kuti namba kulira na kuchemerezga, wanguleka chakuvwara chake na kuchimbilira kuwaro.” 16  Wakaŵika chakuvwara chira pafupi na iyo kulindilira fumu ya Yosefe kuti yize ku nyumba. 17  Wakaphalira mfumu wake mazgu ghakuyana waka kuti: “Muteŵeti winu Muhebere uyo muli kwiza nayo kwa ise wangwiza kwa ine kuti wanizgore chakusekeska. 18  Kweni wanguti wawona kuti namba kulira na kuchemerezga, wangunilekera chakuvwara chake na kuchimbilira kuwaro.” 19  Ntheura fumu ya Yosefe yikati yapulika waka mazgu gha muwoli wake, ghakuti: “Ivi ndivyo muteŵeti winu wangunichitira,” ukali wake ukagolera. 20   Penepapo fumu yira yikamutora Yosefe na kumunjizga mu gadi, mu malo agho ŵakayidi ŵa themba ŵakasungikanga. Ndipo wakakhala mu gadi mwenemumo.+ 21  Kweni Yehova wakalutilira kuŵa na Yosefe ndipo wakamulongoranga lusungu* kweniso wakamovwira kuti watemwekenge na mulinda mulara wa gadi.+ 22  Ntheura mulinda mulara wa gadi wakimika Yosefe kuti walaŵilirenge ŵakayidi wose awo ŵakaŵa mu gadi. Ndiyo wakalongozganga chilichose icho ŵakayidi ŵakachitanga.+ 23  Mulinda mulara wa gadi wakafipanga mtima yayi na chilichose icho Yosefe wakachitanga, chifukwa Yehova wakaŵa nayo ndipo Yehova wakatumbikanga chilichose icho Yosefe wakachitanga.+

Mazgu Ghamusi

Panji kuti, “chitemwa chakugomezgeka.”