Lutani apo pali nkhani

Lutani pa menyu yachiŵiri

Lutani apo pali mitu ya nkhani

Ŵakaboni ŵa Yehova

Chitumbuka

Baibolo la pa Intaneti | MALEMBA GHAKUPATULIKA MU MANG'ANAMULIRO GHA CHARU CHIPHYA

Genizesi 38:1-30

IVYO VILI MU BUKU ILI

  • Yuda na Tamara (1-30)

38  Pa nyengo yeneyira, Yuda wakafumako ku ŵabali ŵake ndipo wakajintha hema lake pafupi na Muadulamu, zina lake Hira.  Kwenekura, Yuda wakawona mwana msungwana wa Mukenani.+ Mukenani uyu zina lake wakaŵa Shua. Yuda wakatora msungwana yura ndipo wakagona nayo.  Mwanakazi yura wakatora nthumbo na kubaba mwana mwanalume. Ndipo Yuda wakamuthya zina lakuti Ere.+  Wakatoraso nthumbo na kubaba mwana mwanalume ndipo wakamuthya zina lakuti Onani.  Wakababaso mwana munyake mwanalume, ndipo wakamuthya zina lakuti Shela. Apo Shela wakababikanga, Yuda wakaŵa ku Akizibu.+  Nyengo yikati yajumphapo, Yuda wakamutolera mwanakazi mwana wake wakwamba Ere, zina lake Tamara.+  Kweni Ere, mwana wakwamba wa Yuda, wakaŵa muheni pamaso pa Yehova, ndipo Yehova wakamukoma.  Ntheura Yuda wakati kwa Onani: “Gona na muwoli wa mukuru wako ndipo umuhare kuti uwuskire mphapu mukuru wako.”+  Kweni Onani wakamanya kuti ŵana ŵaŵenge ŵake yayi.+ Ntheura apo wakagonanga na muwoli wa mukuru wake, wakathiranga pasi wanalume wake mwakuti waleke kumuwuskira mphapu mukuru wake.+ 10  Ivyo wakachita vikaŵa viheni pamaso pa Yehova. Ntheura nayo wakamukoma.+ 11  Yuda wakati kwa mkamwana wake Tamara: “Khala chokoro mu nyumba ya awuso m’paka mwana wane Shela wakure.” Pakuti wakati mu mtima mwake: ‘Nayo wangafwa nga mbakuru ŵake.’+ Ntheura Tamara wakaluta na kukakhala ku nyumba ya awiske. 12  Pakati pajumpha nyengo, muwoli wa Yuda, mwana wa Shua,+ wakafwa. Yuda wakati wamara kutengera, wakaluta ku ŵakumeta mberere zake ku Timuna+ pamoza na mubwezi wake Hira Muadulamu.+ 13  Tamara wakaphalirika kuti: “Wona, awusovyara ŵakukwelera ku Timuna, ŵamumeta maweya mberere zawo.” 14  Wakati wapulika, wakavura malaya ghake gha uchokoro, wakadika chidiko, na kujibundilizga kumaso. Wakakhala pa chipata cha Enayimu, mumphepete mwa msewu wakuya ku Timuna. Tamara wakachita nthena pakuti wakawona kuti Shela wakura, kweni ŵakamupeleka yayi kwa Shela kuti waŵe muwoli wake.+ 15  Yuda wakati wamuwona, wakaghanaghana kuti ni hule, chifukwa Tamara wakajibundilizga kumaso. 16  Ntheura wakapatukira kwa iyo mumphepete mwa msewu, wakati: “Naŵeya, nizomerezga kuti nigone nawe,” pakuti wakamanya yayi kuti ni mkamwana wake.+ Kweni Tamara wakati: “Kasi unipenge vichi kuti ugone nane?” 17  Iyo wakati: “Namukutumira kamwana ka mbuzi.” Kweni iyo wakati: “Kasi unipenge chakuti nikolere m’paka ukanitumire kamwana ka mbuzi?” 18  Yuda wakati: “Kasi nikupe vichi chakuti ukolere?” Iyo wakati: “Unipe mphete yako yachidindo,+ chingwe chako, na ndodo iyo yili mu woko lako.” Yuda wakamupa na kugona nayo, ndipo Tamara wakatora nthumbo. 19  Tamara wakawuka na kuluta. Wakavura chidiko chake na kuvwaraso malaya ghake gha uchokoro. 20  Yuda wakatuma mubwezi wake Muadulamu+ kuti wakapeleke kamwana ka mbuzi na kukatora vinthu ivyo wakamukolezga mwanakazi, kweni wakamusanga yayi. 21  Wakafumba ŵanthu ŵa ku malo ghara kuti: “Kasi mwanakazi muhule wa pa tempile uyo wakukhala pa msewu wa Enayimu wali nkhu?” Iwo ŵakati: “Kuno kulije mwanakazi uyo ni hule la pa tempile.” 22  Paumaliro wakawelera kwa Yuda ndipo wakati kwa iyo: “Nakamusanga yayi, nakuti ŵanthu ŵa ku malo ghara ŵanguti: ‘Kuno kulije mwanakazi uyo ni hule la pa tempile.’” 23  Ntheura Yuda wakati: “Muleka watore viŵe vyake, kuti tileke kukhozgeka soni. Ine nangutumizga kamwana ka mbuzi, kuti waka iwe undamusange.” 24  Myezi yitatu yikati yajumphapo, Yuda wakaphalirika kuti: “Mkamwana wako Tamara wachita uhule, ndipo wali na nthumbo yapathondo.” Ntheura Yuda wakati: “Mufumiskirani kuwaro, wotcheke na moto.”+ 25  Apo ŵakamufumiskanga, Tamara wakatuma mazgu kwa awiskevyara, ghakuti: “Mwenecho wa vinthu ivi ndiyo wali kunipa nthumbo.” Ndipo wakatiso: “Naŵeya, muviwone, mumanye uyo ni mwenecho wa mphete yachidindo iyi, chingwe, na ndodo.”+ 26  Yuda wakaviwona ndipo wakati: “Mwanakazi uyu ni murunji kuluska ine, chifukwa nindamupeleke kwa mwana wane Shela.”+ Ndipo Yuda wakagonaso nayo yayi Tamara. 27  Nyengo yakubabira yikati yakwana, wakaŵa na mileza mu nthumbo yake. 28  Apo wakababanga, mwana yumoza wakafumiska woko lake. Nyengo yeneyiyo muzamba wakatora kawuzi kaswesi na kukaka pa woko la mwana, wakati: “Uyu ndiyo wadankha kufuma.” 29  Mwana yura wakati wawezgera mukati woko lake, mwana munyake wakafuma. Muzamba wakachemerezga kuti: “Wajidololera wekha nthowa!” Ntheura wakathyika zina lakuti Perezi.*+ 30  Pamanyuma, mwana uyo wakakakika kawuzi kaswesi pa woko, wakafuma. Ndipo wakathyika zina lakuti Zera.+

Mazgu Ghamusi

Kung’anamura kuti, “Kusweka.”