Lutani apo pali nkhani

Lutani apo pali mitu ya nkhani

Vinyake

Genizesi 2:1-25

IVYO VILI MU BUKU ILI

  • Chiuta wakupumura pa zuŵa la 7 (1-3)

  • Yehova Chiuta, Mlengi wa kuchanya na charu chapasi (4)

  • Mwanalume na mwanakazi mu munda wa Edeni (5-25)

    • Munthu walengeka kufuma ku fuvu (7)

    • Khuni lakukanizgika (15-17)

    • Mwanakazi walengeka (18-25)

2  Ntheura, kuchanya na charu chapasi na vyose ivyo vilimo* vikamara kulengeka.+  Pa zuŵa la 7, Chiuta wakamalizga mulimo uwo wakachitanga,* ndipo pa zuŵa la 7 wakamba kupumura wati wachita* mulimo wake wose.+  Chiuta wakatumbika zuŵa la 7 ndipo wakalipatura, chifukwa pa zuŵa ili Chiuta wakupumura ku mulimo wake wose wa kulenga ivyo wakakhumbanga.  Umu ndimo vikaŵira apo kuchanya na charu chapasi vikalengekanga, mu zuŵa ilo Yehova* Chiuta wakapangira charu chapasi na kuchanya.+  Pa charu chapasi pakaŵavya vivwati ndipo vyakumera vilivyose vikaŵa kuti vindambe kumera, chifukwa Yehova Chiuta wakaŵa kuti wandalokweske vula pa charu chapasi, nakuti pakaŵavya munthu wakuti walime charu.  Kweni nyakhuŵinda* wakakweranga kufuma pa charu chapasi na kunyeweska charu chose.  Penepapo Yehova Chiuta wakawumba munthu kufuma ku dongo*+ la pasi na kuphutiramo mvuchi wa umoyo mu mphuno zake,+ ndipo munthu wakaŵa wamoyo.*+  Kweniso Yehova Chiuta wakapanda munda mu Edeni+ kumafumiro gha dazi, ndipo wakaŵikamo munthu uyo wakawumba.+  Yehova Chiuta wakamezga mu dongo makuni ghose agho ghakaŵa ghawemi mu maso na ghawemi kurya. Wakamezgaso khuni la umoyo+ pakatikati pa munda na khuni la kumanyiska uwemi na uheni.+ 10  Mu Edeni mukaŵa mlonga uwo ukathiliranga munda, ndipo ukamba kupatukana na kuŵa milonga yinayi.* 11  Zina la mlonga wakwamba ni Pishoni, ndiwo ukuzingilizga charu chose cha Havila, uko kuli golide. 12  Golide la charu ichi ndiwemi. Kuliso ulimbo wa bedola na libwe la onike. 13  Zina la mlonga wachiŵiri ni Gihoni, ndiwo ukuzingilizga charu chose cha Kushi. 14  Zina la mlonga wachitatu ni Hidekeli,*+ ndiwo ukulazga kumafumiro gha dazi kwa Asiriya.+ Ndipo mlonga wachinayi ni Yufurate.+ 15  Yehova Chiuta wakatora munthu na kumuŵika mu munda wa Edeni kuti wawulimenge na kuwupwelelera.+ 16  Kweniso Yehova Chiuta wakamupa munthu dango lakuti: “Vipambi vya mu makuni ghose gha mu munda uryenge umo wakhumbira.+ 17  Kweni vya mu khuni la kumanyiska uwemi na uheni ungaryanga yayi, chifukwa pa zuŵa ilo uzamulyera uzamufwa nadi.”+ 18  Yehova Chiuta wakati: “Ntchiwemi yayi kuti munthu wakhalenge yekha. Nimupangirenge movwiri, uyo waŵenge munyake wakumwenelera.”+ 19  Yehova Chiuta wakawumba na dongo vinyama vyose vyamuthengere na vyamoyo vyose vyakuduka mudera, ndipo wakamba kwiza navyo kwa munthu kuti waviwone na kuvithya mazina. Ndipo zina ilo munthu wakathya chamoyo chilichose, ndilo likaŵanga zina lake.+ 20  Ntheura munthu wakathya mazina vinyama vyose vyakuŵeta na vyamoyo vyose vyakuduka mudera ndiposo vinyama vyose vyamuthengere, kweni munthu wakaŵavya movwiri, kuti waŵe munyake wakumwenelera. 21  Ntheura Yehova Chiuta wakagoneka munthu tulo tuzito, ndipo apo munthu wakaŵa mu tulo, Chiuta wakatorako mbambo yake yimoza na kuwezgerapo nyama. 22  Mbambo iyo Yehova Chiuta wakatora ku munthu wakayipanga mwanakazi, ndipo wakiza nayo kwa munthu.+ 23  Penapapo munthu wakati: “Uyu sono ntchiwangwa cha viwangwa vyaneNa nyama ya nyama yane. Uyu wachemekenge Mwanakazi,Chifukwa wakatoleka ku mwanalume.”+ 24  Pa chifukwa ichi, mwanalume walekenge awiske na anyina na kubatikana* na muwoli wake ndipo ŵaŵenge thupi limoza.+ 25  Ndipo wose ŵaŵiri, mwanalume na muwoli wake, ŵakaŵa nkhule,+ kweni ŵakaŵavya soni.

Mazgu Ghamusi

Mazgu gheneko, “mawumba ghawo ghose.”
Panji kuti, “wakapanganga.”
Panji kuti, “wapanga.”
Apa mphamalo ghakwamba apo pakusangika zina la Chiuta, יהוה (YHWH). Wonani Vyakusazgirapo A4.
Mazgu ghanyake, “nyathutwe.”
Mazgu gheneko, “fuvu.”
Mazgu gheneko, “chamoyo icho chikuthuta.” Pa Chihebere neʹphesh. Wonani Mang’anamuro gha Mazgu.
Mazgu gheneko, “mitu yinayi.”
Panji kuti, “Tayigirisi.”
Panji kuti, “kukhala.”