Lutani apo pali nkhani

Lutani pa menyu yachiŵiri

Lutani apo pali mitu ya nkhani

Ŵakaboni ŵa Yehova

Chitumbuka

Baibolo la pa Intaneti | MALEMBA GHAKUPATULIKA MU MANG'ANAMULIRO GHA CHARU CHIPHYA

Genizesi 19:1-38

IVYO VILI MU BUKU ILI

  • Ŵangelo ŵiza kwa Loti (1-11)

  • Loti na mbumba yake ŵaphalirika kufumamo (12-22)

  • Kuparanyika kwa Sodomu na Gomora (23-29)

    • Muwoli wa Loti wazgoka chiduli cha mchere (26)

  • Loti na ŵana ŵake ŵasungwana (30-38)

    • Apo pakambira fuko la Mowabu na la Amoni (37, 38)

19  Ŵangelo ŵaŵiri ŵara ŵakafika ku Sodomu namise. Pa nyengo iyi, Loti wakakhala pa chipata cha Sodomu. Loti wakati waŵawona, wakawuka kukakumana nawo ndipo wakasindama chisko chake pasi.+  Wakati: “Naŵeya mafumu ghane, patukirani ku nyumba ya muteŵeti winu, mugone ndipo malundi ghinu nagho ghageziskike. Ndipo muzakawuke mulenjilenji na kulutizga ulendo winu.” Iwo ŵakati: “Yayi, tamugona pa luŵaza lwa msumba.”  Kweni wakaŵakoserezga chomene ndipo ŵakaluta ku nyumba yake. Wakaŵanozgera chiphikiro, wakaphika vibama vyambura nthukumusi ndipo ŵakarya.  Pambere ŵandagone, kukiza gulu la ŵanalume ŵa mu msumba wa Sodomu, ŵasepuka na ŵalara wuwo, gulu lose ili likazingilizga nyumba.  Iwo ŵakachemerezganga kwa Loti kuti: “Ŵalinkhu ŵanalume awo ŵiza kwa iwe usiku uno? Ŵafumiskira kuno kuti tigone nawo.”+  Penepapo Loti wakafuma kukakumana nawo. Wakimilira pa mulyango na kujalako.  Wakati: “Nkhumuŵeyani ŵabali ŵane, kuchita uheni wanthena yayi.  Nkhumuŵeyani, pano nili na ŵana ŵasungwana ŵaŵiri awo ŵandagonanepo na mwanalume. Lekani niŵafumiske kuti muchite nawo chilichose icho mukukhumba. Kweni ŵanalume aŵa kuchita nawo chilichose chara, chifukwa ŵiza mu nyumba* yane.”+  Iwo ŵakati: “Fumapo apa!” Ŵakatiso: “Uyu wakiza kuzakakhala kuno nga mwiza, mbwenu wakukhumba wambeso kuteruzga. Sono tikuchitirenge uheni ukuru chomene kuluska iwo.” Ŵakamulotokera* Loti, ndipo ŵakasendelera kuti ŵaswe chijaro. 10  Ntheura ŵanalume ŵara ŵakafumiska mawoko ghawo na kumuguzira Loti mu nyumba umo iwo ŵakaŵa, na kujalako ku mulyango. 11  Kweni ŵakabulumutizga maso gha ŵanalume awo ŵakaŵa pa mulyango wa nyumba, kwambira ŵachoko m’paka ŵakuru, mwakuti ŵakawurawura kupenja mulyango. 12  Penepapo ŵanalume ŵara ŵakati kwa Loti: “Kasi uli na ŵanthu ŵanyake muno? Ŵakweni, ŵana ŵako ŵanalume, ŵana ŵako ŵanakazi, na ŵanthu ŵako wose awo ŵali mu msumba, uŵafumiske mu malo agha. 13  Chifukwa tiparanyenge malo agha, pakuti kulira kwa mu msumba uwu kwakura chomene pamaso pa Yehova,+ ndipo Yehova watituma kuti tiwuparanye.” 14  Ntheura Loti wakaluta ku ŵakweni ŵake awo ŵakakhumbanga kutora ŵana ŵake ŵasungwana, ndipo wakaŵaphalira mwakuwerezgawerezga kuti: “Wukani, fumanimo mu malo agha, chifukwa Yehova waparanyenge msumba uwu.” Kweni ŵakweni ŵake ŵakawonanga nga wakuchita waka myati.+ 15  Chakumatandakucha, ŵangelo ŵakamba kumuchiska Loti kuti wendiskenge, ŵakati: “Wuka, tora muwoli wako na ŵana ŵako ŵasungwana ŵaŵiri awo uli nawo, mwakuti uleke kuparanyikira lumoza na msumba uwu chifukwa cha kwananga kwake.”+ 16  Apo Loti wakachitanga chizita, ŵanalume ŵara ŵakakora woko lake, woko la muwoli wake, na mawoko gha ŵana ŵake ŵasungwana ŵaŵiri, ndipo ŵakamufumiska na kumuŵika kuwaro kwa msumba,+ chifukwa Yehova wakamuchitira chiwuravi.+ 17  Ŵakati ŵaŵafumiskira kuwaro kwa msumba, yumoza wawo wakati: “Chimbira, ponoska umoyo wako. Kulaŵiska kumanyuma yayi+ nesi kwimilira palipose mu chigaŵa ichi.+ Chimbilira ku chigaŵa cha mapiri kuti uleke kuparanyika.” 18  Loti wakati kwa iwo: “Kura yayi Yehova, naŵeya. 19  Muteŵeti winu wasanga kale uwemi pamaso pinu, ndipo mwalongora lusungu lukuru kwa ine pakuponoska umoyo wane,+ kweni ningakwaniska yayi kuchimbilira ku chigaŵa cha mapiri chifukwa nkhopa kuti soka linganisanga ndipo ningafwa.+ 20  Wonani, msumba wura uli pafupi ndipo ningachimbilirako, ni malo ghachoko waka. Kasi ningachimbilirako yayi? Ni malo ghachoko waka. Ntheura, niponenge.”* 21  Ntheura wakati kwa iyo: “Vili makora. Nikuchitirengeso lusungu,+ niparanyenge yayi msumba uwo wayowoya.+ 22  Endeska! Chimbilira kwenekura, chifukwa ningachita kalikose yayi m’paka ukafike.”+ Lekani msumba uwu wakawuthya Zowari.*+ 23  Apo Loti wakafikanga ku Zowari, dazi likaŵa kuti lakwera. 24  Penepapo Yehova wakalokweska sulefure* na moto pa Sodomu na Gomora, vikafuma kuchanya kwa Yehova.+ 25  Ntheura wakabwangandura misumba iyi, chigaŵa chose, na ŵanthu wose ŵa mu misumba iyi na vyakumera wuwo.+ 26  Kweni muwoli wa Loti uyo wakaŵa pamasinda pake, wakamba kulaŵiska kumanyuma, ndipo wakazgoka chiduli cha mchere.+ 27  Abrahamu wakawuka mulenjilenji na kuluta pa malo gheneghara wakimilira pamaso pa Yehova.+ 28  Wakati walaŵiska ku Sodomu na Gomora na malo ghose gha chigaŵa chira wakawona vyakofya. Josi likakweranga phwititi kufuma pa charu nga ni josi la ng’anjo.+ 29  Apo Chiuta wakaparanyanga misumba ya mu chigaŵa ichi, wakakumbuka Abrahamu. Ntheura wakafumiska Loti mu misumba iyo wakaparanya, iyo Loti wakakhalangamo.+ 30  Pamanyuma, Loti wakafumako ku Zowari na ŵana ŵake ŵasungwana ŵaŵiri na kwamba kukhala ku chigaŵa cha mapiri,+ chifukwa wakawopa kukhala ku Zowari.+ Ntheura wakamba kukhala mu mphanji na ŵana ŵake ŵasungwana ŵaŵiri. 31  Penepapo mwana mulara wakati kwa munung’una wake: “Adada mbachekuru ndipo mu charu ichi mulije mwanalume wakuti wagone nase nga nkhaluso ka charu chose. 32  Tiye tiŵape vinyo adada kuti ŵamwe, ndipo tigone nawo kuti tisunge mphapu ya adada.” 33  Ntheura usiku wura ŵakaŵamweska vinyo linandi awiskewo. Ndipo mwana mulara wakanjira na kugona na awiske, kweni awiske ŵakamanya yayi apo wakagonanga na kuwukapo. 34  Pa zuŵa lakulondezgapo, mwana mulara wakati kwa munung’una wake: “Usiku wa mayiro nkhagona na adada. Tiye tiŵamweskeso vinyo usiku uno, ndipo nawe ukanjire na kugona nawo, kuti tisunge mphapu ya adada.” 35  Ntheura usiku wura nawo ŵakaŵamweska vinyo linandi awiskewo. Ndipo muchoko wakanjira na kugona nawo, kweni awiske ŵakamanya yayi apo wakagonanga na kuwukapo. 36  Ntheura ŵana wose ŵaŵiri ŵa Loti ŵakatora nthumbo kwa awiskewo. 37  Mwana mulara wakababa mwana mwanalume, wakamuthya zina lakuti Mowabu.+ Ndiyo wiskewo wa Ŵamowabu ŵa mazuŵa ghano.+ 38  Muchoko nayo wakababa mwana mwanalume, wakamuthya zina lakuti Beni-ami. Ndiyo wiskewo wa Ŵaamoni+ ŵa mazuŵa ghano.

Mazgu Ghamusi

Panji kuti, “chivikiliro.” Mazgu gheneko, “mfwiri.”
Panji kuti, “ŵakamututuzga.”
Panji kuti, “nilutilirenge kuŵa wamoyo.”
Kung’anamura kuti, “Uchoko.”
“Sulefure,” ni malibwe agho ghakugolera.