Lutani apo pali nkhani

Lutani pa menyu yachiŵiri

Lutani apo pali mitu ya nkhani

Ŵakaboni ŵa Yehova

Chitumbuka

Baibolo la pa Intaneti | MALEMBA GHAKUPATULIKA MU MANG'ANAMULIRO GHA CHARU CHIPHYA

Filimoni 1:1-25

IVYO VILI MU BUKU ILI

  • Monire (1-3)

  • Chitemwa na chipulikano cha Filimoni (4-7)

  • Paulosi wakupempha m’malo mwa Onesimo (8-22)

  • Monire waumaliro (23-25)

 Ine Paulosi, kayidi+ chifukwa cha Khristu Yesu, na Timote+ mubali withu, nkhulembera Filimoni wantchito munyithu wakutemweka,  Apiya mudumbu withu, Arikipo+ msilikari munyithu, na mpingo uwo ukuwungana mu nyumba yako:+  Mphanyi lusungu lukuru na mtende vyakufuma kwa Chiuta Adada na Fumu Yesu Khristu vyaŵa namwe.  Nkhuwonga Chiuta wane nyengo zose para nkhukuzunura mu malurombo ghane,+  chifukwa nkhupulika vya chipulikano chako na umo ukutemwera Fumu Yesu na ŵatuŵa wose.  Nkhulomba kuti chipulikano icho iwe pamoza na ŵanyake muli nacho, chikuchiske kuti uzomerezge chinthu chose chiwemi icho tili nacho kwizira mwa Khristu.  Pakuti nkhakondwa chomene na kusanguluskika nkhati napulika vya chitemwa chako, chifukwa mitima ya ŵatuŵa yasanguluskika kwizira mwa iwe mubali.  Pa chifukwa ichi, nangauli nili na wanangwa ukuru wakuyowoya mwa Khristu kukuphalira kuchita icho ntchakwenelera,  kweni nkhukupempha chifukwa cha chitemwa, pakuwona kuti ine Paulosi ndine muchekuru, kweniso pasono ndine kayidi chifukwa cha Khristu Yesu. 10  Nkhukupempha chifukwa cha mwana wane Onesimo,+ uyo nazgoka wiske+ apo nili mu jele. 11  Kale munthu uyu wakaŵa wawakawaka kwa iwe, kweni sono ngwachandulo kwa iwe na ine wuwo. 12  Nkhumuwezgera kwa iwe, iyo ngwapamtima wane.* 13  Nakhumbanga kuti wakhale nane kwenekuno kuti waniteŵeterenge mu malo gha iwe apo nili mu jele chifukwa cha makani ghawemi.+ 14  Kweni nkhukhumba yayi kuchita chilichose kwambura kuti iwe wazomerezga, mwakuti mulimo wako uwemi uchitike kwambura kuchichizgika, kweni mu khumbo lako.+ 15  Panyake lekani wakachimbira kwa iwe kanyengo kachoko,* mwakuti uŵeso nayo muyirayira. 16  Waŵengeso nga ni muzga yayi,+ kweni wakuluska muzga, nga ni mubali uyo ine nkhumutemwa chomene.+ Ndipo nawe umutemwe chomene nga muzga wako kweniso nga mubali wako mu Fumu. 17  Ntheura usange ukuniwona kuŵa mubwezi wako, umupokelere makora nga umo ungachitira na ine. 18  Ndipo usange wakakubudira kanthu panji wali na ngongoli yako, mulandu uŵe wane. 19  Ine Paulosi nkhulemba na woko lane kuti: Nizamuwezgerapo, nakuti ningachita kukuphalira yayi kuti nawe uli na ngongoli kwa ine ya umoyo wako. 20  Nadi mubali, mphanyi napokera wovwiri uwu kwa iwe mwa Fumu. Sanguluska mtima wane mwa Khristu. 21  Nili na chigomezgo kuti upulikirenge, ntheura nkhukulembera ivi pakumanya kuti uchitenge vinandi kuluska ivyo nayowoya. 22  Kweni padera pa ichi, uninozgere malo ghakuti nizakakhaleko, pakuti nkhugomezga kuti niwezgekerenge kwa imwe*+ chifukwa cha malurombo ghinu. 23  Epafura,+ kayidi munyane mwa Khristu Yesu, wakukutawuzga. 24  Mariko, Arisitariko,+ Dema,+ na Luka,+ ŵantchito ŵanyane nawo ŵakukutawuzga. 25  Lusungu lukuru lwa Fumu Yesu Khristu luŵe namwe chifukwa cha mzimu uwo mukulongora.

Mazgu Ghamusi

Panji kuti, “iyo nkhumutemwa chomene.”
Mazgu gheneko, “ora limoza.”
Panji kuti, “nifwatulikenge.”