Lutani apo pali nkhani

Lutani pa menyu yachiŵiri

Lutani apo pali mitu ya nkhani

Ŵakaboni ŵa Yehova

Chitumbuka

Baibolo la pa Intaneti | MALEMBA GHAKUPATULIKA MU MANG'ANAMULIRO GHA CHARU CHIPHYA

Ezekiyeli 44:1-31

IVYO VILI MU BUKU ILI

  • Chipata cha kumafumiro gha dazi chiŵenge chakujalika nyengo zose (1-3)

  • Dango lakukhwaskana na ŵalendo (4-9)

  • Dango lakukhwaskana na Ŵalevi na ŵasembe (10-31)

44  Wakawerako nane kwizira ku nthowa ya chipata chakuwaro cha malo ghakupatulika icho chikalazga kumafumiro gha dazi,+ ndipo chikaŵa chakujalika.+  Penepapo Yehova wakati kwa ine: “Chipata ichi chikhalenge chakujalika. Chingajulikanga yayi, ndipo munthu wanganjilirangapo yayi, pakuti Yehova, Chiuta wa Israyeli, wanjilirapo.+ Ntheura chikhalenge chakujalika.  Kweni mulongozgi wazamukhalanga mukati kuti warye chingwa pamaso pa Yehova,+ pakuti ni mulongozgi. Wazamunjiliranga pa khonde la chipata, ndipo wazamufumirangaso penepapo.”+  Kufuma apo, wakiza nane panthazi pa tempile kwizira pa chipata chakumpoto. Nkhati nalaŵiska, nkhawona kuti uchindami wa Yehova wazura tempile la Yehova.+ Ntheura nkhawa kavunama.+  Yehova wakati kwa ine: “Mwana wa munthu, pulika, wona, ndipo tegherezga mwakupwelelera chomene chilichose icho nikuphalirenge chakukhwaskana na malanguro na malango gha tempile la Yehova. Woneseska chomene mulyango wa tempile na tunthowa tose twakufumira mu malo ghakupatulika.+  Ku nyumba yachigaluka ya Israyeli ukayowoye kuti, ‘Ichi ndicho Fumu Yikuru Yehova yayowoya: “Imwe nyumba ya Israyeli, mwachitapo nipera vinthu vyaukazuzi.  Para ŵalendo ŵambura kukotoleka mu mtima na mu thupi mukwiza nawo mu malo ghane ghakupatulika, ŵakufipiska tempile lane. Mukupeleka chingwa chane, mafuta, na ndopa, uku phangano lane likulutilira kusweka chifukwa cha maukazuzi ghose agho mukuchita.  Mundapwelelere vinthu vyane vyakupatulika.+ M’malo mwake, mukwimika ŵanthu ŵanyake kuti ŵachitenge milimo mu malo ghane ghakupatulika.”’  “‘Ichi ndicho Fumu Yikuru Yehova yayowoya: “Mulendo wambura kukotoleka mu mtima na mu thupi uyo wakukhala mu Israyeli wanganjiranga chara mu malo ghane ghakupatulika.”’ 10  “‘Kweni Ŵalevi awo ŵakawukako kwa ine+ apo Ŵaisrayeli ŵakawukako kwa ine na kulondezga vikozgo vyawo vyakuseluska ŵazamulangika chifukwa cha zakwananga zawo. 11  Ŵazamuŵa ŵateŵeti mu malo ghane ghakupatulika kuti ŵalaŵilire vipata vya tempile+ na kuteŵetera pa tempile. Ŵazamukomera ŵanthu sembe yakotcha yamsuma na sembe zinyake, ndipo ŵazamwimilira panthazi pa ŵanthu na kuŵateŵetera. 12  Nawuska woko lane kwimikana nawo chifukwa ŵakaŵateŵetera pamaso pa vikozgo vyakuseluska na kuŵa chikhuŵazgo chakupangiska nyumba ya Israyeli kwananga,’+ ndimo yayowoyera Fumu Yikuru Yehova, ‘ŵalangikenge chifukwa cha zakwananga zawo. 13  Ŵazamusendelera pafupi na ine chara kuti ŵateŵetere nga mbasembe* ŵane panji kusendelera pafupi na vinthu vyane vituŵa panji vituŵa chomene. Ŵazamukhozgeka soni chifukwa cha vinthu vyaukazuzi ivyo ŵakachita. 14  Kweni niŵaŵikenge kuŵa ŵakupwelelera milimo ya pa tempile, kuchita ntchito za pa tempile na vinthu vyose ivyo vikwenera kuchitika mukati.’+ 15  “‘Kweni ŵasembe awo Mbalevi, ŵana ŵa Zadoki,+ awo ŵakachitanga milimo mu malo ghane ghakupatulika apo Ŵaisrayeli ŵakawukako kwa ine,+ ŵazamusendelera pafupi na ine na kuniteŵetera, ndipo ŵazamwimilira pamaso pane na kunipa mafuta+ na ndopa,’+ ndimo yayowoyera Fumu Yikuru Yehova. 16  ‘Iwo ndiwo ŵazamunjira mu malo ghane ghakupatulika, ndipo ŵazamusendelera pafupi na thebulu lane na kuniteŵetera.+ Ŵazamunichitira milimo yawo.+ 17  “‘Para ŵanjira pa vipata vya luŵaza lwamukati, ŵavwarenge vyakuvwara vya salu yiwemi.+ Ŵangavwaranga vyakuvwara vya weya chara para ŵakuteŵetera mu vipata vya luŵaza lwamukati panji mukati mwake. 18  Kumutu wawo ŵavwarenge nduŵira ya salu yiwemi, ndipo mu viwuno vyawo ŵavwarenge ŵakabunthu.+ Ŵangavwaranga vyakuvwara vyakuŵafomeska chara. 19  Pambere ŵandafume kuya ku luŵaza lwakuwaro, uko kuli ŵanthu, ŵavulenge vyakuvwara ivyo ŵanguvwara pakuteŵetera mukati+ na kuviŵika mu vipinda vituŵa vyakulyeramo.+ Pamanyuma ŵavware vyakuvwara vinyake kuti ŵaleke kupeleka utuŵa ku ŵanthu na vyakuvwara vyawo. 20  Ŵangametanga chara mitu yawo+ panji kulekelera sisi lawo kuti liŵe litali. Sisi la ku mutu wawo ŵathenelerenge* waka. 21  Ŵasembe ŵangamwanga vinyo yayi para ŵakunjira mu luŵaza lwamukati.+ 22  Ŵangatoranga chokoro panji mwanakazi wakupatika kuŵa muwoli wawo chara.+ Kweni ŵatore mwali wambura kugonapo na mwanalume wa mphapu ya Israyeli panji chokoro icho mfumu wake wakaŵa wasembe.’+ 23  “‘Ŵasambizgenge ŵanthu ŵane mphambano pakati pa chinthu chakupatulika na chinthu bweka. Ŵaŵasambizgenge mphambano pakati pa chaukazuzi na chakutowa.+ 24  Ŵeruzgenge milandu.+ Ŵeruzgenge kuyana na vyeruzgo vyane.+ Ŵasungenge malango ghane na malanguro ghane ghakukhwaskana na viphikiro vyane+ vyose na kutuŵiska masabata ghane. 25  Ŵangizanga pafupi na munthu wakufwa chara, ŵangaŵa ŵakufipirwa. Kweni ŵangajifipiska na awiskewo, anyinawo, mwana mwanalume, mwana mwanakazi, mukuru panji munung’una, panji mudumbu wawo wambura kutengwa.+ 26  Para wasembe wamara kujitozga, ŵamupenderenge mazuŵa 7. 27  Pa zuŵa ilo wakunjilira mu malo ghatuŵa, mu luŵaza lwamukati, kukateŵetera mu malo ghatuŵa, wapelekenge sembe yake ya kwananga,’+ ndimo yayowoyera Fumu Yikuru Yehova. 28  “‘Ichi chiŵenge chiharo chawo: Ine ndine chiharo chawo.+ Mungaŵapanga malo ghakukhalapo chara mu Israyeli, pakuti ine ndine malo ghawo. 29  Ndiwo ŵazamuryanga sembe ya vyamuminda,+ sembe ya kwananga, sembe ya mulandu,+ ndipo vyose vyakupelekeka kwa Chiuta mu Israyeli vizamuŵa vyawo.+ 30  Vipambi viwemi chomene vyakwamba kucha na vyakupeleka vyose vyakufuma kwa imwe vizamuŵa vya ŵasembe.+ Kweniso, ufu winu wa senga wakufuma ku mbuto zakwamba kucha mupelekenge ku wasembe.+ Muchitenge ichi kuti vitumbiko vikhale pa nyumba yinu.+ 31  Ŵasembe ŵangaryanga chara kayuni panji nyama yiliyose iyo yasangika yakufwa panji yakutwazulika.’+

Mazgu Ghamusi

Mazgu ghanyake, “mbasofi.”
Panji kuti, “ŵachenthenge; ŵatendezerenge.”