Lutani apo pali nkhani

Lutani pa menyu yachiŵiri

Lutani apo pali mitu ya nkhani

Ŵakaboni ŵa Yehova

Chitumbuka

Baibolo la pa Intaneti | MALEMBA GHAKUPATULIKA MU MANG'ANAMULIRO GHA CHARU CHIPHYA

Ezekiyeli 43:1-27

IVYO VILI MU BUKU ILI

  • Uchindami wa Yehova wazura mu tempile (1-12)

  • Jotchero (13-27)

43  Penepapo wakiza nane ku chipata chakulazga kumafumiro gha dazi.+  Kwenekura, nkhawona uchindami wa Chiuta wa Israyeli ukizanga kufumira kumafumiro gha dazi,+ ndipo mazgu ghake ghakaŵa nga nkhupoma kwa maji.+ Charu chapasi chikangweluskika na uchindami wake.+  Ivyo nkhawona vikaŵa nga ni mboniwoni iyo nkhawona apo nkhiza kuzakaparanya msumba. Ndipo vikaŵa vyakuyana na ivyo nkhawona pafupi na mlonga wa Kebara.+ Nkhati naviwona, nkhawa kavunama.  Uchindami wa Yehova ukanjira mu tempile* kwizira ku chipata chakulazga kumafumiro gha dazi.+  Mzimu ukaniwuska na kwiza nane mu luŵaza lwamukati, ndipo nkhawona kuti tempile lazura na uchindami wa Yehova.+  Nkhapulika munthu wakuyowoya nane kuwaro kwa tempile, ndipo munthu uyu wakiza na kwimilira pafupi nane.+  Wakati kwa ine: “Mwana wa munthu, agha ni malo gha chitengo chane+ na malo ghakukandapo malundi ghane,+ apo nikhalenge mukati mwa ŵana ŵa Israyeli kwamuyirayira.+ Nyumba ya Israyeli yizamufipiskaso chara zina lane lituŵa,+ iwo na mathemba ghawo, pakuchita uhule ndiposo na vitanda vya mathemba ghawo pa nyifwa yawo.  Pakuŵika mulyango wawo pafupi na mulyango wane na mafuremu ghawo pafupi na mafuremu ghane, na kuŵika waka chiliŵa pakati pa ine na iwo,+ ŵakafipiska zina lane lituŵa na vinthu vyakuseluska ivyo ŵakachitanga, ntheura nkhaŵamara mu ukali wane.+  Sono ŵalekani ŵaŵike kutali na ine uhule wawo na vitanda vya mathemba ghawo, ndipo nizamukhala mukati mwawo kwamuyirayira.+ 10  “Kweni iwe mwana wa munthu, longosolera nyumba ya Israyeli vya tempile,+ mwakuti soni ziŵakore chifukwa cha zakwananga zawo,+ ndipo ŵawone kawonekero na kazengekero kake. 11  Usange soni zaŵakora chifukwa cha vyose ivyo ŵakachita, uŵalongore chithuzithuzi cha tempile, kazengekero kake, tunthowa twake twakufumirapo na twakunjilirapo.+ Uŵalongore chithuzithuzi chake chose na malanguro ghake, chithuzithuzi chake na malango ghake, ndipo uvilembe iwo ŵakuwona, mwakuti ŵasunge mawonekero ghake na kuchita malanguro ghake.+ 12  Ili ni dango la tempile. Kuzingilizga chigaŵa chose cha pachanya pa phiri ni malo ghakupatulika chomene.+ Wonani! Ili ni dango la tempile. 13  “Aka ndiko nkhapimiro ka jotchero mu mikono+ (ku mkono uliwose ŵakasazgangako woko limoza). Pasi pake mkono umoza, ndipo muusani mkono umoza. Mumphepete mwake mose zingilizge muli kamungongonda ako usani wake ukuyana na usani wa chikufi. Apa ni pasi pa jotchero. 14  Kufuma pasi kufika pa kalukoro* kamusi pakaŵa mikono yiŵiri, usani wake mikono yiŵiri. Kufuma pa kalukoro kachoko kapakati kufika pa kalukoro kakuru pakaŵa mikono yinayi, ndipo muusani mkono umoza. 15  Msinkhu wa chipembo cha jotchero ukaŵa mikono yinayi, ndipo mu makona gha chipembo cha jotchero mukaŵa masengwe* ghanayi.+ 16  Chipembo cha jotchero chikaŵa chakuyana vigaŵa vyose vinayi, muutali mikono 12 ndipo muusani mikono 12.+ 17  Vigaŵa vyose vya kalukoro kakuru vikaŵa mikono 14 muutali, muusani mikono 14. Mungongonda wamumphepete ukaŵa hafu ya mkono, ndipo musi mwake mkono umoza mu madera ghose. “Makwelero ghake ghakulazga kumafumiro gha dazi.” 18  Ndipo wakati kwa ine, “Mwana wa munthu, ichi ndicho Fumu Yikuru Yehova yayowoya: ‘Agha ni malango ghakuti ulondezge para jotchero lapangika, kuti upelekerengepo sembe yakotcha yamsuma na kumijirapo ndopa.’+ 19  “‘Ŵasembe* awo Mbalevi ŵa mu mphapu ya Zadoki,+ awo ŵakusendelera kwa ine kuniteŵetera, uŵape mwana mwanalume wa ng’ombe kuŵa sembe ya kwananga,’+ ndimo yayowoyera Fumu Yikuru Yehova. 20  ‘Utorepo ndopa zake zinyake na kuphaka pa masengwe ghanayi gha jotchero, mu makona ghanayi gha kalukoro kakuru, na mu mungongonda wose zingilizge. Uchite nthena kuti ulitoweske ku kwananga na kuliphepiskira.+ 21  Pamanyuma utore mwana mwanalume wa ng’ombe kuŵa sembe ya kwananga kuti wotche pa malo ghakusoleka gha tempile, kuwaro kwa malo ghakupatulika.+ 22  Pa zuŵa lachiŵiri upeleke mbuzi yanalume yiwemi kuŵa sembe ya kwananga. Ndipo ŵazamutoweska jotchero ku kwananga nga umo ŵakalitoweskera ku kwananga na mwana mwanalume wa ng’ombe.’ 23  “Para wamara kulitoweska ku kwananga, upeleke mwana mwanalume wa ng’ombe wambura kalema kufuma pa mskambo, na mberere yanalume yambura kalema kufuma pa mskambo. 24  Uvipeleke kwa Yehova, ndipo ŵasembe ŵanyunyepo mchere+ na kuvipeleka kwa Yehova kuŵa sembe yakotcha yamsuma. 25  Kwa mazuŵa 7 upelekenge pepe kuŵa sembe ya kwananga zuŵa lililose,+ mwana mwanalume wa ng’ombe kufuma pa mskambo, na mberere yanalume kufuma pa mskambo. Upelekenge nyama zambura kalema. 26  Kwa mazuŵa 7 ŵaphepiskire jotchero, ndipo ŵalitoweske na kulijulira. 27  Para mazuŵa ghamara, pa zuŵa la 8+ kuya munthazi, ŵasembe ŵazamumupelekerani sembe zinu zakotcha zamsuma na sembe zawenenawene pa jotchero. Ndipo ine nizamukondwa namwe,’+ ndimo yayowoyera Fumu Yikuru Yehova.”

Mazgu Ghamusi

Mazgu gheneko, “nyumba.”
Mazgu ghanyake, “kakhonde; kalufukwa.”
Mazgu ghanyake, “mphondo; masengo; mapembe.”
Mazgu ghanyake, “Ŵasofi.”