Lutani apo pali nkhani

Lutani pa menyu yachiŵiri

Lutani apo pali mitu ya nkhani

Ŵakaboni ŵa Yehova

Chitumbuka

Baibolo la pa Intaneti | MALEMBA GHAKUPATULIKA MU MANG'ANAMULIRO GHA CHARU CHIPHYA

Ezekiyeli 40:1-49

IVYO VILI MU BUKU ILI

 • Ezekiyeli watolekera ku Israyeli mu mboniwoni (1, 2)

 • Ezekiyeli wawona tempile mu mboniwoni (3, 4)

 • Maluŵaza na vipata (5-47)

  • Chipata chakuwaro kumafumiro gha dazi (6-16)

  • Luŵaza lwakuwaro; vipata vinyake (17-26)

  • Luŵaza lwamukati na vipata (27-37)

  • Vipinda vyakuteŵeteramo pa tempile (38-46)

  • Jotchero (47)

 • Khonde la tempile (48, 49)

40  Mu chaka cha 25 cha wuzga withu,+ kuuyambiro kwa chaka, pa zuŵa la 10 la mwezi, mu chaka cha 14 kufuma apo msumba ukawira,+ pa zuŵa lenelira, woko la Yehova likaŵa pa ine ndipo wakanitolera ku msumba.+  Mu mboniwoni zakufuma kwa Chiuta, iyo wakanitolera mu charu cha Israyeli na kunikhazika pachanya pa phiri litali chomene.+ Pa phiri pakaŵa chinthu chakuzengeka nga ni msumba. Chikaŵa chadera kumwera kwa phiri ili.  Wakati wanitolera kura, nkhawona munthu wakuwoneka nga ni mkuŵa.+ Wakaŵa na chingwe cha fulakisi* na thete* lakupimira mu woko lake,+ ndipo wakimilira pa chipata.  Munthu uyu wakati kwa ine: “Mwana wa munthu, woneseska, tegherezga chomene, ndipo uŵikeko mahara ku chilichose icho nikulongorenge, pakuti icho nizira nawe kuno ntchakuti nikulongore vinthu ivi. Ukaphalire nyumba ya Israyeli vyose ivyo uwonenge.”+  Nkhawona linga kuzingilizga kuwaro kwa tempile. Mu woko la munthu mukaŵa thete lakupimira. Utali wake likaŵa mikono 6 (ku mkono uliwose, kukasazgika woko limoza).* Wakamba kupima linga, ndipo ukhomi wake ukaŵa thete limoza, ndipo msinkhu wake ukaŵa thete limoza.  Penepapo wakiza pa chipata chakulazga kumafumiro gha dazi,+ wakakwera makwelero ghake. Wakati wapima pa mulyango wa chipata, usani wake ukaŵa thete limoza. Ndipo usani wa pa mulyango wakuseri* ukaŵaso thete limoza.  Chipinda chilichose cha ŵalinda muutali chikaŵa thete limoza, muusani thete limoza. Kufuma pa chipinda chimoza cha ŵalinda kuya pa chinyake pakaŵa mikono yinkhondi.+ Malo gha pa mulyango wa chipata pafupi na khonde la pa chipata kulazga mukati ghakaŵa thete limoza.  Wakapima khonde* la pa chipata kulazga mukati ndipo likaŵa thete limoza.  Kufuma apo, wakapima khonde la pa chipata, likaŵa mikono 8. Wakapima ntchindamiro zake zamumphepete, zikaŵa mikono yiŵiri. Ndipo khonde la pa chipata likalazga mukati. 10  Vipinda vya ŵalinda vya pa chipata cha kumafumiro gha dazi vikaŵapo vitatu dera ili, vitatu dera linyake. Vipinda vitatu ivi vikaŵa vyakuyana waka ukuru wake. Ntchindamiro zamumphepete za ku vigaŵa vyose zikayananga waka ukuru wake. 11  Pamanyuma wakapima usani wa pakunjilira pa chipata, ndipo ukaŵa mikono 10. Utali wose wa chipata ukaŵa mikono 13. 12  Malo ghakutchinga na chiliŵa agho ghakaŵa kunthazi kwa vipinda vya ŵalinda ghakaŵa mkono umoza dera lino ndiposo dera lira. Ku vigaŵa vyose vya vipinda vya ŵalinda kukaŵa mikono 6 dera lino ndiposo mikono 6 dera lira. 13  Penepapo wakapima chipata, kufuma pachanya pa mtenje wa chipinda chimoza cha ŵalinda kukafika pa mtenje wa chipinda chinyake cha ŵalinda, ndipo usani wake ukaŵa mikono 25. Mulyango umoza ukathyana na mulyango unyake.+ 14  Wakapima ntchindamiro zamumphepete izo msinkhu wake ukaŵa mikono 60, na ntchindamiro zamumphepete mwa vipata kuzingilizga luŵaza lose. 15  Kufuma pa mulyango wa kumaso kwa chipata kukafika kunthazi kwa khonde la pa chipata chamukati pakaŵa mikono 50. 16  Mu vipinda vya ŵalinda ndiposo mu ntchindamiro izo zikaŵa mumphepete mwa vipinda ivi mukati mwa chipata mukaŵa mawindo, agho musi ghakaŵa ghasani kweni kuchanya ghakafyotanga,+ dera ili na dera ili. Mumphepete mwa khonde, chamukati mwake, mukaŵa mawindo dera ili na ili, ndipo pa ntchindamiro zamumphepete pakaŵa vithuzithuzi vya khuni la mkama.+ 17  Kufuma apo, wakiza nane ku luŵaza lwakuwaro. Nkhawona vipinda vyakulyeramo+ na kanthowa kakuzengeka na malibwe kuzingilizga luŵaza. Mumphepete mwa kanthowa aka mukaŵa vipinda 30 vyakulyeramo. 18  Utali wa kanthowa aka ukayananga waka na utali wa vipata, aka kakaŵa kanthowa kamusi. 19  Wakapima mtunda* kwamba musi mwa chipata chakunthazi kufika pa luŵaza lwamukati. Mtunda wake ukaŵa mikono 100 kumafumiro gha dazi na kumpoto. 20  Luŵaza lwakuwaro lukaŵa na chipata chakulazga kumpoto, ndipo wakapima utali wake na usani wake. 21  Pakaŵa vipinda vya ŵalinda vitatu dera ili, vitatu dera linyake. Utali na usani wa ntchindamiro zake zamumphepete na khonde lake vikaŵa vyakuyana waka na vya chipata chakwamba. Muutali chipata chikaŵa mikono 50 ndipo muusani mikono 25. 22  Mawindo ghake, khonde lake, na vithuzithuzi vyake vya khuni la mkama,+ vikaŵa vyakuyana waka na ivyo vikaŵa pa chipata chakumafumiro gha dazi. Ŵanthu ŵakakweranga makwelero 7 kuti ŵakafikepo, ndipo khonde lake likaŵa kunthazi kwa makwelero. 23  Pakaŵa chipata pa luŵaza lwamukati kuthyana na chipata cha kumpoto na chipata cha kumafumiro gha dazi. Wakapima utali kufuma pa chipata kufika pa chipata, ndipo pakaŵa mikono 100. 24  Kufuma apo, wakiza nane chadera kumwera, ndipo nkhawona chipata ku chigaŵa chakumwera.+ Wakapima ntchindamiro zake zamumphepete na khonde lake, ndipo ukuru wake ukayananga waka na vinyake. 25  Mumphepete mwake ndiposo mwa khonde lake mukaŵa mawindo dera ili na ili. Mawindo ghakaŵa ghakuyana na ghanyake. Muutali, chipata chikaŵa mikono 50, ndipo muusani mikono 25. 26  Pakaŵa makwelero 7 kukafika pa chipata,+ ndipo kunthazi kwake kukaŵa khonde lake. Mumphepete mwa khonde mukaŵa ntchindamiro izo pakaŵa vithuzithuzi vya khuni la mkama, chimoza dera ili ndipo chinyake dera lira. 27  Luŵaza lwamukati lukaŵa na chipata chakulazga kumwera, ndipo wakapima kufuma pa chipata kuya pa chipata kulazga chakumwera, utali wake ukaŵa mikono 100. 28  Kufuma apo, wakiza nane mu luŵaza lwamukati kunjilira pa chipata chakumwera, ndipo wakati wapima chipata chakumwera, chikaŵa chakuyana waka na vipata vinyake. 29  Vipinda vyake vya ŵalinda, ntchindamiro zake zamumphepete, na khonde lake vikayananga waka na vinyake. Ku dera ili na dera lira la chipata ndiposo na khonde lake, kukaŵa mawindo. Muutali chikaŵa mikono 50 ndipo muusani mikono 25.+ 30  Chikaŵa na makhonde zingilizge. Muutali ghakaŵa mikono 25, ndipo muusani mikono yinkhondi. 31  Khonde lake likalazga ku luŵaza lwakuwaro, ndipo pa ntchindamiro zamumphepete+ mwake pakaŵa vithuzithuzi vya khuni la mkama, ndipo makwelero ghakuya pa chipata ghakaŵapo 8.+ 32  Wakati wiza nane mu luŵaza lwamukati kufuma kumafumiro gha dazi, wakapima chipata, ndipo chikayananga waka na vipata vinyake. 33  Vipinda vyake vya ŵalinda, ntchindamiro zake zamumphepete, na khonde lake vikayananga waka na vinyake. Ku dera ili na dera lira la chipata ndiposo na khonde lake kukaŵa mawindo. Muutali, chipata chikaŵa mikono 50 ndipo muusani mikono 25. 34  Khonde lake likalazga ku luŵaza lwakuwaro, ndipo pa ntchindamiro zamumphepete mwake pakaŵa vithuzithuzi vya khuni la mkama, ndipo makwelero ghakuya pa chipata ghakaŵapo 8. 35  Penepapo wakiza nane ku chipata chakumpoto,+ wakati wachipima, chikayana waka na vipata vinyake. 36  Vipinda vyake vya ŵalinda, ntchindamiro zake zamumphepete, na khonde lake vikayananga waka na vinyake. Ku chigaŵa chilichose kukaŵa mawindo. Muutali, chipata chikaŵa mikono 50, ndipo muusani mikono 25. 37  Ntchindamiro zake zamumphepete zikalazga ku luŵaza lwakuwaro, pa ntchindamiro zose ziŵiri pakaŵa vithuzithuzi vya khuni la mkama, ndipo makwelero ghakuya ku chipata ghakaŵapo 8. 38  Chipinda chakulyeramo na mulyango wake vikaŵa pafupi na ntchindamiro zamumphepete mwa vipata, apo ŵakasukirangapo+ sembe zakotcha zamsuma. 39  Pakaŵa mathebulu ghaŵiri ku vigaŵa vyose viŵiri vya khonde la chipata ilo ŵakakomerangapo sembe zakotcha zamsuma,+ sembe za kwananga,+ na sembe za milandu.+ 40  Pa nthowa yakukwelera ku chipata chakumpoto, pakaŵa mathebulu ghaŵiri kuwaro kwa mulyango. Mukati mwake mukaŵaso mathebulu ghaŵiri, pa khonde la chipata. 41  Pakaŵa mathebulu ghanayi dera lino la chipata ndiposo ghanayi dera lira. Ghose pamoza ghakaŵa 8. Mathebulu agha ŵakakomerangapo sembe. 42  Mathebulu ghanayi gha sembe yakotcha yamsuma ghakaŵa gha malibwe ghakuŵaja. Muutali ghakaŵa mkono umoza na hafu, muusani mkono umoza na hafu ndipo msinkhu wake ukaŵa mkono umoza. Apa ndipo ŵakasungirangapo viteŵetero vyakukomera sembe zakotcha na sembe zinyake. 43  Mashelufu agho muusani ghakayananga na usani wa woko, ghakakhomeka ku viliŵa vyose vyamukati zingilizge. Ndipo pa mathebulu ŵakaŵikangapo nyama ya sembe zawanangwa. 44  Kuwaro kwa chipata chamukati kukaŵa vipinda vyakulyeramo ŵakwimba.+ Vikaŵa mu luŵaza lwamukati pafupi na chipata chakumpoto, ndipo vikalazga kumwera. Chipinda chinyake chakulyeramo chikaŵa pafupi na chipata chakumafumiro gha dazi, ndipo chikalazga kumpoto. 45  Wakati kwa ine: “Chipinda chakulyeramo icho chalazga kumwera, ntcha ŵasembe awo ŵakuteŵetera mu tempile.+ 46  Chipinda chakulyeramo icho chalazga kumpoto ntcha ŵasembe awo ŵakuteŵetera pa jotchero.+ Aŵa mbana ŵa Zadoki,+ ŵakufuma mu Ŵalevi awo ŵapika mulimo wa kusendelera kwa Yehova kuti ŵamuteŵetere.”+ 47  Penepapo wakapima luŵaza lwamukati. Muutali lukaŵa mikono 100, ndipo muusani mikono 100, vigaŵa vyose vinayi vikaŵa vyakuyana waka. Jotchero likaŵa panthazi pa tempile. 48  Wakiza nane ku khonde la tempile,+ ndipo wakapima ntchindamiro yamumphepete mwa khonde. Ku chigaŵa chimoza yikaŵa mikono yinkhondi ndipo ku chigaŵa chinyake nako mikono yinkhondi. Muusani, chipata chikaŵa mikono yitatu dera lino ndiposo mikono yitatu dera lira. 49  Utali wa khonde ukaŵa mikono 20, ndipo muusani mikono 11.* Ŵanthu ŵakakweranga makwelero kuti ŵakafike pa khonde. Mumphepete mwake mukaŵa ntchindamiro yimoza ku chigaŵa chilichose.+

Mazgu Ghamusi

Wonani mazgu ghamusi pa Ekisodo 9:31.
Mazgu gheneko, “thete lakupimira la mikono 6, mkono umoza na chikufi.” Apa ŵakuyowoya vya mikono yitali. Wonani Vyakusazgirapo B14.
Mazgu ghanyake, “kuzingilira.”
Mazgu ghanyake, “lukolo.”
Mazgu gheneko, “usani.”
Pangayowoyekaso kuti, “mikono 12.”