Lutani apo pali nkhani

Lutani pa menyu yachiŵiri

Lutani apo pali mitu ya nkhani

Ŵakaboni ŵa Yehova

Chitumbuka

Baibolo la pa Intaneti | MALEMBA GHAKUPATULIKA MU MANG'ANAMULIRO GHA CHARU CHIPHYA

Ezekiyeli 34:1-31

IVYO VILI MU BUKU ILI

  • Uchimi wakwimikana na ŵaliska ŵa Israyeli (1-10)

  • Yehova wakupwelelera mberere zake (11-31)

    • “Muteŵeti wane Davide” waŵaliskenge (23)

    • “Phangano lamtende” (25)

34  Mazgu gha Yehova ghakizaso kwa ine, ghakati:  “Mwana wa munthu, chimira viheni ŵaliska ŵa Israyeli.+ Chima, ndipo uphalire ŵaliska aŵa kuti, ‘Ichi ndicho Fumu Yikuru Yehova yayowoya: “Soka ku ŵaliska ŵa Israyeli, awo ŵakujiryeska ŵekha! Kasi ntchito ya ŵaliska nja kuryeska mskambo yayi?+  Mukurya mafuta, mukujivwalika weya wa mberere, mukukoma nyama zakututuŵa chomene,+ kweni mukuryeska yayi mskambo.+  Mundakhozge zakulopwa, kuchizga zilwari, nesi kukaka kasalu pa zakupwetekeka panji kuwezga zakupuluka, panji kupenja zakuzgeŵa.+ M’malo mwake, mukuziwusa mwaukali na nkhaza.+  Ntheura zikambininika chifukwa pakaŵavya muliska.+ Zikambininika na kuŵa chakurya cha vikoko vyose vyamuthondo.  Mberere zane zikazgeŵeranga mu mapiri na mu tumapiri tutali. Mberere zane zikambininikira pa charu chose chapasi, pakaŵavya wakuzipenja panji kuzipenjapenja kuti wazisange.  “‘“Ntheura, imwe ŵaliska, pulikani mazgu gha Yehova:  ‘“Umo ine niliri wamoyo,” ndimo yayowoyera Fumu Yikuru Yehova, “pakuti mberere zane zazgoka nyama, chakurya cha vikoko vyose vyamuthondo, chifukwa pakaŵavya muliska, ndipo ŵaliska ŵane ŵakapenja yayi mberere zane, kweni ŵakajilyeskanga ŵekha m’malo mwa kuliska mberere zane,”’  ntheura, imwe ŵaliska, pulikani mazgu gha Yehova. 10  Ichi ndicho Fumu Yikuru Yehova yayowoya: ‘Nilangenge ŵaliska, nifumbenge mberere zane mu woko lawo, ndipo niŵalekeskenge kupwelelera mberere zane.+ Ŵaliska ŵajilyeskengeso ŵekha chara. Niponoskenge mberere zane ku milomo yawo, ndipo ziŵengeso chakurya chawo chara.’” 11  “‘Pakuti ichi ndicho Fumu Yikuru Yehova yayowoya: “Mberere zane nizipenjenge nekha, ndipo nizipwelelerenge.+ 12  Nizamupwelelera mberere zane nga ni muliska uyo wasanga mberere zake izo zikambininika ndipo wakuziliska.+ Nizamuziponoska ku malo ghose agho zikambininikira mu zuŵa la mabingu na mdima.+ 13  Nizamuzifumiska pakati pa ŵanthu na kuziwunjika pamoza kufuma mu vyaru na kwiza nazo mu charu chawo. Nizamuziliska mu mapiri gha Israyeli,+ mumphepete mwa milonga, na mu malo ghose ghakukhalamo ŵanthu mu charu. 14  Nizamuziliska ku malo gha utheka uwemi, zizamurya pa mapiri+ ghatali gha Israyeli. Kwenekura ndiko zizamugona pa malo gha utheka uwemi,+ ndipo zizamurya utheka uwemi pa mapiri gha Israyeli.” 15  “‘“Nizamuliska nekha mberere zane,+ ndipo nizamuzigoneka pasi,”+ ndimo yayowoyera Fumu Yikuru Yehova. 16  “Nizamupenja yakuzgeŵa,+ nizamuwezga yakupuluka, yakupwetekeka nizamuyikaka na kasalu, ndipo yakulopwa nizamuyikhozga, kweni yakututuŵa na yankhongono nizamuyiparanya. Nizamuyipa cheruzgo kuŵa chakurya chake.” 17  “‘Kweni imwe mberere zane, ichi ndicho Fumu Yikuru Yehova yayowoya: “Nakhala pachoko kweruzga pakati pa mberere yimoza na yinyake, pakati pa mberere zanalume na ŵapepe.+ 18  Kasi mundakhorwe na kurya utheka uwemi chomene? Kasi utheka uwo wakhalapo mukuwukandira pasi na malundi ghinu? Ndipo mwati mwamwa maji ghawemi chomene, kasi mukughabinkhiska pakughavundura na malundi ghinu? 19  Kasi mberere zane zirye utheka uwo mwakandapo na malundi ghinu, na kumwa maji agho mwabinkhiska pakughavundura na malundi ghinu?” 20  “‘Ntheura ichi ndicho Fumu Yikuru Yehova yayowoya kwa iwo: “Wonani, neruzgenge nekha pakati pa mberere zakututuŵa na zakughanda, 21  chifukwa mukakantchizga mberere na maluwunda* ghinu na viŵegha vinu ndipo mukabwanyanga mberere zilwari na masengwe ghinu m’paka mukazimbininiskira kutali. 22  Nizamuponoska mberere zane, zizamukolekaso na kuryeka yayi.+ Ndipo nizamweruzga pakati pa mberere na mberere yinyake. 23  Nizamwimika muliska yumoza pa izo,+ muteŵeti wane Davide,+ iyo wazamuziliska. Wazamuziliska na kuŵa muliska wawo.+ 24  Ine, Yehova, nizamuŵa Chiuta wawo,+ ndipo muteŵeti wane Davide wazamuŵa mulongozgi pakati pawo.+ Ine Yehova nayowoya. 25  “‘“Nizamuchita nazo phangano lamtende,+ nizamuwuskamo vikoko vyakofya mu charu,+ kuti zizakakhale mwakufwasa mu mapopa na kugona mu thengere.+ 26  Nizamutumbika+ mberere na malo ghose ghakuzingilizga kaphiri kane, ndipo nizamulokweska vula pa nyengo yake. Vitumbiko vizamulokwa nga ni vula.+ 27  Makuni ghamuthondo ghazamupambika vipambi, dongo lizamupeleka vipambi vyake,+ zizamukhala mwakufwasa mu charu. Ndipo zizamumanya kuti ine ndine Yehova para nazakaphyora goliwoli+ lawo na kuziponoska kwa awo ŵakuzizgora ŵazga. 28  Zizamuŵaso nyama ya ŵamitundu chara, ndipo vikoko vya mu charu kuti vizamuziryaso chara. Zizamukhala mwakufwasa, kwambura kofyeka+ na waliyose. 29  “‘“Nizamuzinozgera munda wakumanyikwa, ndipo zizamufwa na njara chara mu charu,+ zizamukhozgeka soni chara na ŵamitundu.+ 30  ‘Apo ndipo ŵazamumanya kuti ine Yehova Chiuta wawo, nili nawo ndipo iwo, nyumba ya Israyeli, mbanthu ŵane,’+ ndimo yayowoyera Fumu Yikuru Yehova.”’ 31  “‘Kweni imwe mberere zane,+ mberere izo nkhuzipwelelera, ndimwe ŵanthu, ndipo ine ndine Chiuta winu,’ ndimo yayowoyera Fumu Yikuru Yehova.”

Mazgu Ghamusi

Mazgu ghanyake, “viwuno.”