Lutani apo pali nkhani

Lutani apo pali mitu ya nkhani

Ezekiyeli 25:1-17

IVYO VILI MU BUKU ILI

  • Uchimi wakwimikana na Amoni (1-7)

  • Uchimi wakwimikana na Mowabu (8-11)

  • Uchimi wakwimikana na Edomu (12-14)

  • Uchimi wakwimikana na Filisitiya (15-17)

25  Mazgu gha Yehova ghakizaso kwa ine, ghakati:  “Mwana wa munthu, lazga chisko chako kwa Ŵaamoni,+ ndipo uŵachimire viheni.+  Ŵaamoni uŵaphalire kuti, ‘Pulikani mazgu gha Fumu Yikuru Yehova. Ichi ndicho Fumu Yikuru Yehova yayowoya: “Pakuti mukati, ‘Eya!’ apo malo ghane ghakupatulika ghakafipiskikanga, na apo charu cha Israyeli chikapasukanga, ndiposo apo nyumba ya Yuda yikaluta ku wuzga,  ntheura nkhumupelekani ku ŵanthu ŵakumafumiro gha dazi kuŵa chiharo chawo. Ŵazamuzenga misasa yawo mukati mwinu na kujintha mahema ghawo mwenemumo. Ŵazamurya vipambi vinu, na kumwa mkaka winu.  Nizamuzgora Raba+ kuŵa malo ghakuliskako ngamila, ndiposo charu cha Ŵaamoni kuŵa malo ghakupumulirako mskambo. Ndipo muzamumanya kuti ine ndine Yehova.”’”  “Pakuti ichi ndicho Fumu Yikuru Yehova yayowoya: ‘Chifukwa mukati mwawona ivyo vyachitikira charu cha Israyeli mukakuŵa mawoko ghinu+ na kugiya ndipo mukakondwa na kunyoza.+  Ntheura nizamunyoloskera woko lane pa imwe na kumupelekani ku ŵamitundu kuŵa chinthu chakuti ŵapoke. Nizamumudumulaniko ku ŵanthu na kumuparanyani mu vyaru.+ Nizamumumarani, ndipo muzamumanya kuti ine ndine Yehova.’  “Ichi ndicho Fumu Yikuru Yehova yayowoya: ‘Chifukwa chakuti Mowabu+ na Seyiri+ ŵakati: “Wonani! Nyumba ya Yuda yili nga ni mitundu yinyake yose,”  nizamulongora ŵalwani chikhizga cha Mowabu apo wakupakana na misumba yinyake, misumba iyo yikutoweska charu chake: Beti-yeshimoti, Baala-meyoni, m’paka ku Kiriyatayimu.+ 10  Nizamuchipeleka pamoza na Ŵaamoni kuŵa chiharo cha ŵanthu ŵakumafumiro gha dazi.+ Ntheura Ŵaamoni ŵazamukumbukikaso chara pakati pa mitundu.+ 11  Nizamupeleka cheruzgo mu charu cha Mowabu,+ ndipo ŵazamumanya kuti ine ndine Yehova.’ 12  “Ichi ndicho Fumu Yikuru Yehova yayowoya: ‘Edomu wawezgera nduzga nyumba ya Yuda ndipo wajipangira mulandu ukuru pakuŵawezgera.+ 13  Ntheura ichi ndicho Fumu Yikuru Yehova yayowoya: “Naneso ninyoloskerenge woko lane pa Edomu, nidumurengemo munthu na chiŵeto, na kumuzgora mayiyi.+ Ŵawenge na lupanga kwambira ku Temani m’paka ku Dedani.+ 14  ‘Na woko la ŵanthu ŵane Ŵaisrayeli,+ niwezgerenge nduzga pa Edomu. Ŵizenge na ukali wane ndiposo kutukutwa kwane pa Edomu, ndipo Edomu wazamumanya nduzga zane,’+ ndimo yayowoyera Fumu Yikuru Yehova.”’ 15  “Ichi ndicho Fumu Yikuru Yehova yayowoya: ‘Ŵafilisiti ŵakukhumba kuwezgera nduzga kweniso kuparanya chifukwa cha thinkho lawo lambura kumara.+ 16  Ntheura ichi ndicho Fumu Yikuru Yehova yayowoya: “Wona, nkhunyoloskera woko lane pa Ŵafilisiti,+ ndipo nidumurenge Ŵakereti+ na kuparanya awo ŵakhalako mumphepete mwa nyanja.+ 17  Nichitenge milimo yikuru yakuwezgera nduzga na kuŵalanga mwaukali. Ndipo para naŵawezgera nduzga zane, ŵazamumanya kuti ine ndine Yehova.”’”

Mazgu Ghamusi