Lutani apo pali nkhani

Lutani pa menyu yachiŵiri

Lutani apo pali mitu ya nkhani

Ŵakaboni ŵa Yehova

Chitumbuka

Baibolo la pa Intaneti | MALEMBA GHAKUPATULIKA MU MANG'ANAMULIRO GHA CHARU CHIPHYA

Ezekiyeli 21:1-32

IVYO VILI MU BUKU ILI

  • Lupanga lwa Chiuta lwa cheruzgo lwasoloreka (1-17)

  • Themba la Babuloni liwukirenge Yerusalemu (18-24)

  • Ŵalongozgi ŵaheni ŵa Israyeli ŵafumiskikengepo (25-27)

    • “Vula mphumphu” (26)

    • “M’paka uyo wali na wenelero wize” (27)

  • Lupanga lwimikana na Ŵaamoni (28-32)

21  Mazgu gha Yehova ghakizaso kwa ine, ghakati:  “Mwana wa munthu, lazga chisko chako ku Yerusalemu na kupharazga mazgu ghakwimikana na malo ghatuŵa, na kuchimira viheni charu cha Israyeli.  Yowoya ku charu cha Israyeli uti, ‘Ichi ndicho Yehova wayowoya: “Wona, nkhwimikana nawe, ndipo nisolorenge lupanga lwane+ na kudumura wose pakati pako, ŵarunji na ŵaheni.  Pakuti nidumulenge wose pakati pako, ŵarunji na ŵaheni, lupanga lwane lufumenge umo lukukhala kwimikana na ŵanthu wose, kwambira kumwera m’paka kumpoto.  Ŵanthu wose ŵamanyenge kuti ine Yehova, nasolora lupanga lwane. Luwelerengemoso chara.”’+  “Ndipo iwe, mwana wa munthu, tampha uku ukumbwambwantha, enya, tampha na kunyongozeka pamaso pawo.+  Ndipo usange ŵakuti kwa iwe: ‘Chifukwa wuli ukutampha?’ Uzgore kuti: ‘Ntchifukwa cha uthenga.’ Pakuti wizenge nadi ndipo mtima uliwose uzamusongonoka na wofi, woko lililose lizamulombotoka, mzimu uliwose uzamuchita chitima, ndipo khongono lililose lizamunthonya maji.*+ ‘Wona! Wizenge nadi, uzamufiskika,’ ndimo yayowoyera Fumu Yikuru Yehova.”  Mazgu gha Yehova ghakizaso kwa ine, ghakati:  “Mwana wa munthu, chima, ndipo uyowoye kuti, ‘Ichi ndicho Yehova wayowoya: “Yowoya kuti, ‘Lupanga! Lupanga+ lwanoreka, ndipo lwapuputika. 10  Lwanoreka kuti lukome ŵanthu ŵanandi, lwapuputika kuti lumwetukenge nga ni leza.’”’” “Kasi tisekelerenge yayi?” “‘Kasi lukanenge* ndodo yaufumu ya mwana wane,+ nga umo lukuchitira na khuni lililose? 11  “‘Lupanga lwapelekeka kuti lupuputike ndiposo kuti woko lihetere. Lupanga ulu lwanoreka na kupuputika kuti luŵikike mu woko la wakukoma.+ 12  “‘Mwana wa munthu, lira na kutengera,+ chifukwa lupanga lwimikana na ŵanthu ŵane. Lwimikana na ŵalongozgi wose ŵa Israyeli.+ Iwo ŵakomekenge pamoza na ŵanthu ŵane. Ntheura timba pa chigha chako chifukwa cha chitima. 13  Pakuti lupanga lwayezgeka kale,+ ndipo ntchivichi chichitikenge usange lwakana ndodo yaufumu? Ndodo yilekenge kuŵako,’+ ndimo yayowoyera Fumu Yikuru Yehova. 14  “Ndipo iwe, mwana wa munthu, chima, na kukuŵa mawoko ghako pamoza ndipo uwerezgepo katatu mazgu ghakuti, ‘Lupanga!’ Ni lupanga lwakukomera, lupanga lwakupululira ŵanthu, ulo lwaŵazingilizga.+ 15  Mitima yawo yizamusongonoka na wofi,+ ndipo ŵanandi ŵazamuwa pa vipata vyawo vya msumba. Nizamuŵakoma na lupanga. Enya, lukumwetuka nga ni leza ndipo lwapuputikira kukomera ŵanthu! 16  Heta kumalyero! Zgokera ku mazere! Luta kulikose uko kwarazga wuyi wako! 17  Nane nikuŵenge mawoko ghane na kukhorweska kutukutwa kwane.+ Ine Yehova, nayowoya.” 18  Mazgu gha Yehova ghakizaso kwa ine, ghakati: 19  “Kweni iwe, mwana wa munthu, longora misewu yiŵiri iyo muzamwenda lupanga lwa themba la Babuloni. Misewu yose yiŵiri yiŵe yakufuma mu charu chimoza. Ndipo apo msewu ukupatukira ku misumba yiŵiri paŵikike chiphambano.* 20  Ulongore nthowa yimoza yakuti mwizire lupanga lwakwimikana na Raba+ wa Ŵaamoni, ndipo nthowa yinyake yiŵe yakwendamo pakwimikana na Yerusalemu+ ku Yuda. 21  Chifukwa themba la ku Babuloni limilira pa mphatukano ya msewu, apo misewu yiŵiri yikupatukana. Limilira kuti lichite mayere. Likusunkhunya mivi. Likufumba ŵangoza ŵake,* na kusanda chiŵindi. 22  Mayere gha ku woko lake lamalyero ghalongora ku Yerusalemu, kuti likaŵike vilwero vyakugumulira msumba, kukapeleka mazgu ghakukoma, kukalizga mbata ya nkhondo, kukaŵika vilwero vyakugumulira vipata, kukazenga chibumira chakulwerapo nkhondo, na kuzenga chiliŵa chakulwerapo nkhondo.+ 23  Kweni mayere agha ghaŵenge nga mbutesi mu maso gha awo likachita nawo chilapo.+ Kweni ilo likukumbuka kwananga kwawo ndipo liŵakolenge wuzga.+ 24  “Ntheura ichi ndicho Fumu Yikuru Yehova yayowoya: ‘Mwakumbuska mulandu winu chifukwa milimo yinu yose yalongora pakweru mphuvya zinu na kwananga kwinu. Sono pakuti mwakumbukika, mutolekenge mwakuchichizgika.’ 25  “Kweni iwe mulongozgi wa Israyeli,+ iwe uli muheni ndiposo wakupwetekeka chomene, zuŵa lako lakuparanyikira lafika, nyengo ya chilango chako chaumaliro. 26  Ichi ndicho Fumu Yikuru Yehova yayowoya: ‘Uskako nduŵira, ndipo vula mphumphu.+ Ichi chikhalilirenge nthena yayi.+ Kwezga uyo ngwapasi,+ ndipo uyo ngwapachanya+ umukhizgire pasi.* 27  Pharanyiko, pharanyiko, niparanyenge ufumu. Mphumphu yizamuŵaso ya waliyose chara m’paka uyo wali na wenelero wize,+ ndipo ndiyo nizamumupa.’+ 28  “Iwe mwana wa munthu, uchime ndipo uyowoye kuti, ‘Ichi ndicho Fumu Yikuru Yehova yayowoya chakukhwaskana na Ŵaamoni na misinjiro yawo.’ Uti: ‘Lupanga! Lupanga lwasoloreka kuti lukome ŵanthu, lwapuputika kuti luhete na kumwetuka nga ni leza. 29  Nangauli payowoyeka mboniwoni zautesi na mauchimi ghautesi ghakukhwaskana na imwe, muzamuwunjikika pa ŵanthu ŵakukomeka,* ŵanthu ŵaheni awo zuŵa lawo lafika, nyengo yakupokera chilango chawo chaumaliro. 30  Wezgerani lupanga umo lukukhala. Namumweruzgirani mu malo agho mukalengekerako, mu charu icho mukafuma. 31  Nizamupungulira ukali wane pa imwe. Nizamumuphutirani moto wa kutukutwa kwane, na kumupelekani mu woko la ŵanthu ŵankhaza awo ni nkhwantha zakuparanya.+ 32  Muzamuŵa nkhuni pa moto,+ ndopa zinu zizamuthiskika mu charu ndipo muzamukumbukikaso chara, chifukwa ine Yehova nayowoya.’”

Mazgu Ghamusi

Ndiko kuti, pakuti ŵazamujitundira chifukwa cha wofi.
Ndiko kuti, lupanga lwa Yehova.
Mazgu ghanyake, “chikhwangwani.”
Mazgu gheneko, “terafimu.”
Panji kuti, “Wuska icho ntchapasi, ndipo icho ntchapachanya uchikhizgire pasi.”
Mazgu gheneko, “singo za ŵakukomeka.”