Lutani apo pali nkhani

Lutani pa menyu yachiŵiri

Lutani apo pali mitu ya nkhani

Ŵakaboni ŵa Yehova

Chitumbuka

Baibolo la pa Intaneti | MALEMBA GHAKUPATULIKA MU MANG'ANAMULIRO GHA CHARU CHIPHYA

Ezekiyeli 14:1-23

IVYO VILI MU BUKU ILI

  • Ŵakusopa vikozgo ŵachenyeka (1-11)

  • Yerusalemu wagwenthenge chara cheruzgo (12-23)

    • Ŵanthu ŵarunji; Nowa, Daniyeli, na Yobu (14, 20)

14  Ŵalara ŵanyake ŵa Israyeli ŵakiza na kukhala panthazi pane.+  Ndipo mazgu gha Yehova ghakiza kwa ine, ghakati:  “Mwana wa munthu, ŵanalume aŵa ŵasimikizga mtima kulondezga vikozgo vyawo vyakuseluska, ndipo ŵaŵika chinthu chakukhuŵazga icho chikunangiska ŵanthu. Kasi niŵazomerezge kuti ŵanifumbe?+  Sono yowoya nawo na kuŵaphalira kuti, ‘Ichi ndicho Fumu Yikuru Yehova yayowoya: “Usange Muisrayeli wasimikizga mtima kulondezga vikozgo vyake vyakuseluska na kuŵika chinthu chakukhuŵazga icho chikunangiska ŵanthu, ndipo para wiza kuzakafumba kwa ntchimi, ine Yehova nimuzgorenge kuyana na unandi wa vikozgo vyake vyakuseluska.  Pakuti nichitiskenge mitima ya nyumba ya Israyeli kuŵa na wofi,* chifukwa wose ŵawukako kwa ine na kulondezga vikozgo vyawo vyakuseluska.”’+  “Ntheura phalira nyumba ya Israyeli kuti, ‘Ichi ndicho Fumu Yikuru Yehova yayowoya: “Welerani, weraniko ku vikozgo vinu vyakuseluska ndipo muwezgeko visko vinu ku maukazuzi ghose agho mukuchita.+  Pakuti usange Muisrayeli waliyose panji mulendo uyo wakukhala mu Israyeli wakujipaturako kwa ine, ndipo wasimikizga mtima kulondezga vikozgo vyake vyakuseluska na kuŵika chinthu chakukhuŵazga icho chikunangiska ŵanthu, ndipo wiza kuzakafumba kwa ntchimi yane,+ ine Yehova nimuzgorenge nekha.  Chisko chane chimikanenge nayo munthu wantheura na kumuzgora chimanyikwiro chakuchenjezga ndiposo ntharika, ndipo nimudumurengeko ku ŵanthu ŵane.+ Mumanyenge kuti ine ndine Yehova.”’  “‘Kweni usange ntchimi yapusikika ndipo yazgora, ine Yehova ndine napusika ntchimi iyo.+ Ntheura nizamunyoloskera woko lane pa iyo na kuyiparanya pakati pa ŵanthu ŵane Ŵaisrayeli. 10  Iwo ŵazamulangika chifukwa cha kwananga kwawo. Kwananga kwa wakufumba kuzamuyana waka na kwananga kwa ntchimi, 11  mwakuti ŵa nyumba ya Israyeli ŵaleke kupatukako kwa ine na kuleka kujifipiska na zakwananga zawo zose. Iwo ŵaŵenge ŵanthu ŵane, ndipo ine niŵenge Chiuta wawo,’+ ndimo yayowoyera Fumu Yikuru Yehova.” 12  Mazgu gha Yehova ghakizaso kwa ine, ghakati: 13  “Mwana wa munthu, usange charu chaninangira pakuchita vinthu mwambura kugomezgeka, ninyoloskerenge woko lane pa icho na kuparanya tumakuni* twa vingwa,*+ ndipo nitumenge njara pa icho+ na kudumura munthu na chiŵeto mukati mwake.”+ 14  “‘Nanga ŵanalume ŵatatu aŵa, Nowa,+ Daniyeli,+ na Yobu+ ŵaŵenge mu charu ichi, ŵatenge ŵajiponoskenge waka ŵekha chifukwa cha urunji wawo,’+ ndimo yayowoyera Fumu Yikuru Yehova.” 15  “‘Panji nanga ningatuma vikoko vyakofya kuti vijumphe mu charu na kumara ŵanthu na kuchizgora mayiyi mwakuti paŵavye munthu waliyose wakujumphamo chifukwa cha vikoko ivi,+ 16  umo ine niliri wamoyo, nanga ŵanalume ŵatatu aŵa ŵaŵenge mwenemumu, mphanyi ŵathaska chara ŵana ŵawo ŵanalume panji ŵanakazi. Mphanyi ŵajiponoska waka ŵekha, ndipo charu mphanyi chaŵa mayiyi.’ Ndimo yayowoyera Fumu Yikuru Yehova.” 17  “‘Panji usange ningiza na lupanga pa charu+ na kuyowoya kuti: “Lekani lupanga lusorote mu charu,” na kudumuramo munthu na chinyama,+ 18  umo ine niliri wamoyo, nanga ŵanalume ŵatatu aŵa ŵaŵenge mwenemumu, mphanyi ŵathaska chara ŵana ŵawo ŵanalume panji ŵanakazi. Mphanyi ŵajiponoska waka ŵekha.’ Ndimo yayowoyera Fumu Yikuru Yehova.” 19  “‘Panji usange ningatuma nthenda yakofya pa charu icho+ na kupungulira ukali wane pa icho na kuthiska ndopa, kudumuramo munthu na chinyama, 20  umo ine niliri wamoyo, nanga Nowa,+ Daniyeli,+ na Yobu+ ŵaŵenge mwenemumu, mphanyi ŵathaska chara ŵana ŵawo ŵanalume panji ŵanakazi. Mphanyi ŵajiponoska waka ŵekha chifukwa cha urunji wawo.’+ Ndimo yayowoyera Fumu Yikuru Yehova.” 21  “Pakuti ichi ndicho Fumu Yikuru Yehova yayowoya: ‘Ndimo vizamuŵira para natuma vilango vyane vinayi,+ ivyo ni lupanga, njara, vikoko vyakofya, na nthenda yakofya.+ Nizamuvituma mu Yerusalemu kuti nidumuremo munthu na chinyama.+ 22  Ndipouli, ŵanji awo ŵazamulekeka mwenemumo na kupona, ŵazamufumiskikamo,+ ŵana ŵanalume na ŵanakazi wuwo. Ŵakwiza kwa iwe, ndipo para wawona nthowa zawo na vyakuchita vyawo, uzamusanguluskika ku soka ilo nkhiza nalo pa Yerusalemu, na chilichose icho nkhachita mwenemumo.’” 23  “‘Ŵazamukusanguluska para ukuwona nthowa zawo na vyakuchita vyawo, ndipo uzamumanya kuti ivyo nkhachitira+ msumba uwu kuti nkhavichita kwambura chifukwa chara,’ ndimo yayowoyera Fumu Yikuru Yehova.”

Mazgu Ghamusi

Mazgu gheneko, “nikorenge mitima ya nyumba ya Israyeli.”
Panyake ŵakunena tumakuni uto ŵakatungangako vingwa.
Panji kuti, “chakurya.”