Vya screen reader

Sankhani chiyowoyero

Lutani pa menyu yachiŵiri

Lutani apo pali mitu ya nkhani

Lutani apo pali nkhani

Ŵakaboni ŵa Yehova

Chitumbuka

Baibolo la pa Intaneti

MALEMBA GHAKUPATULIKA MU MANG'ANAMULIRO GHA CHARU CHIPHYA

EZEKIYELI

Ivyo Vili mu Buku la Ezekiyeli

 • 1

  • Ezekiyeli wali ku Babuloni, wawona mboniwoni za Chiuta (1-3)

  • Mboniwoni ya gileta la Yehova (4-28)

   • Kavuluvulu, bingu, na moto (4)

   • Vyamoyo vinayi (5-14)

   • Makhwiro ghanayi (15-21)

   • Mlengalenga wakunyezimira nga ni maji ghakukhoma (22-24)

   • Chitengo chaufumu cha Yehova (25-28)

 • 2

  • Ezekiyeli watumika kuŵa ntchimi (1-10)

   • ‘Kwali ŵamutegherezga panji ŵamukana’ (5)

   • Walongoreka mupukutu wa sumu zachitengero (9, 10)

 • 3

  • Ezekiyeli warye mupukutu uwo Chiuta wamupa (1-15)

  • Ezekiyeli waŵenge mulinda (16-27)

   • Uŵenge na mulandu para ukuleka kuchenjezga ŵanthu (18-21)

 • 4

  • Umo Yerusalemu wazamuzingilizgikira na ŵankhondo (1-17)

   • Kwananga kwayegheka mazuŵa 390 na mazuŵa 40 (4-7)

 • 5

  • Umo Yerusalemu wazamuwira (1-17)

   • Sisi la ntchimi lameteka na kugaŵika patatu (1-4)

   • Yerusalemu wakuchita viheni chomene kuluska ŵamitundu (7-9)

   • Ŵakugaluka ŵalangika mu nthowa zitatu (12)

 • 6

  • Kwimikana na mapiri gha Israyeli (1-14)

   • Vikozgo vyakuseluska vikhozgekenge soni (4-6)

   • “Mumanyenge kuti ine ndine Yehova” (7)

 • 7

  • Umaliro wafika (1-27)

   • Soka lakuti lindachitikepo (5)

   • Ŵazamutaya ndalama mu misewu (19)

   • Tempile lizamukazuzgika (22)

 • 8

  • Ezekiyeli watolekera ku Yerusalemu mu mboniwoni (1-4)

  • Vinthu vyaukazuzi ivyo vyawoneka mu tempile (5-18)

   • Ŵanakazi ŵakulilira Tamuzi (14)

   • Ŵanalume ŵakusopa zuŵa (16)

 • 9

  • Ŵanalume 6 awo ŵali na vilwero vyakukomera ndiposo munthu wa kachikwama ka mulembi (1-11)

   • Cheruzgo chambirenge pa malo ghakupatulika (6)

 • 10

  • Moto watoleka pakati pa makhwiro (1-8)

  • Ŵakerubi na makhwiro vyalongosoreka (9-17)

  • Uchindami wa Chiuta wawukapo pa tempile (18-22)

 • 11

  • Ŵakaronga ŵaheni ŵachenyeka (1-13)

   • Msumba ŵawuyaniska na chiŵiya chakuphikamo (3-12)

  • Layizgo lakuti ŵazamuwerako ku wuzga (14-21)

   • Ŵapika “mzimu uphya” (19)

  • Uchindami wa Chiuta wawukapo pa Yerusalemu (22, 23)

  •  Mu mboniwoni, Ezekiyeli wawelera ku Kalideya (24, 25)

 • 12

  • Umo vinthu vizamuŵira pakuya ku wuzga (1-20)

   • Katundu wakuluta nayo ku wuzga (1-7)

   • Mulongozgi wazamunyamuka mu nyengo yamdima (8-16)

   • Kurya chingwa uku wakumbwambwantha na kumwa maji uku wakukwenyelera (17-20)

  • Mazgu ghauryarya ghamanyikwa kuti ngautesi (21-28)

   • “Palije mazgu ghane agho ghachedwenge” (28)

 • 13

  • Kwimikana na ntchimi zitesi (1-16)

   • Viliŵa vyautoto utuŵa viwenge (10-12)

  • Kwimikana na ntchimi zanakazi zitesi (17-23)

 • 14

  • Ŵakusopa vikozgo ŵachenyeka (1-11)

  • Yerusalemu wagwenthenge chara cheruzgo (12-23)

   • Ŵanthu ŵarunji; Nowa, Daniyeli, na Yobu (14, 20)

 • 15

  • Yerusalemu ni mpheska yawakawaka (1-8)

 • 16

  • Chitemwa cha Chiuta pa Yerusalemu (1-63)

   • Wasangika nga ni mwana uyo ŵakamutaya (1-7)

   • Chiuta wamutozga na kuchita nayo phangano la nthengwa (8-14)

   • Waleka kugomezgeka (15-34)

   • Walangika nga ni hule (35-43)

   • Wayaniskika na Samariya ndiposo Sodomu (44-58)

   • Chiuta wakumbuka phangano lake (59-63)

 • 17

  • Chinthanguni cha nombo ziŵiri na khuni la mpheska (1-21)

  • Mphukira yiteta yizamuŵa khuni likuru la sidara (22-24)

 • 18

  • Waliyose weruzgikenge chifukwa cha zakwananga zake (1-32)

   • Umoyo uwo ukwananga ndiwo ufwenge (4)

   • Mwana waleke kufwira zakwananga za awiske (19, 20)

   • Chiuta wakukondwa yayi na nyifwa ya muheni (23)

   • Waŵenge na umoyo usange waleka viheni (27, 28)

 • 19

  • Sumu yachitengero, kulilira ŵalongozgi ŵa Israyeli (1-14)

 • 20

  • Mdauko wa kugaluka kwa Israyeli (1-32)

  • Israyeli walayizgika kuti wazamuwelera kwawo (33-44)

  • Uchimi wakwimikana na chigaŵa cha kumwera (45-49)

 • 21

  • Lupanga lwa Chiuta lwa cheruzgo lwasoloreka (1-17)

  • Themba la Babuloni liwukirenge Yerusalemu (18-24)

  • Ŵalongozgi ŵaheni ŵa Israyeli ŵafumiskikengepo (25-27)

   • “Vula mphumphu” (26)

   • “M’paka uyo wali na wenelero wize” (27)

  • Lupanga lwimikana na Ŵaamoni (28-32)

 • 22

  • Yerusalemu, msumba wakuthiska ndopa (1-16)

  • Israyeli wali nga makhalang’anjo (17-22)

  • Ŵalongozgi na ŵanthu ŵa Israyeli ŵachenyeka (23-31)

 • 23

  • Ŵanakazi ŵaŵiri ŵambura kugomezgeka (1-49)

   • Ohola na Ŵaasiriya (5-10)

   • Oholiba na Babuloni ndiposo Eguputo (11-35)

   • Ŵanakazi ŵaŵiri ŵalangika (36-49)

 • 24

  • Yerusalemu wali nga ni m’phika wamlosko (1-14)

  • Nyifwa ya muwoli wa Ezekiyeli ntchimanyikwiro (15-27)

 • 25

  • Uchimi wakwimikana na Amoni (1-7)

  • Uchimi wakwimikana na Mowabu (8-11)

  • Uchimi wakwimikana na Edomu (12-14)

  • Uchimi wakwimikana na Filisitiya (15-17)

 • 26

  • Uchimi wakwimikana na Ture (1-21)

   • “Malo ghakwanikapo mikwawu” (5, 14)

   • Malibwe na dongo vyaponyeka mu maji (12)

 • 27

  • Sumu yachitengero, kulilira sitima ya Ture iyo yikubira (1-36)

 • 28

  • Uchimi wakwimikana na themba la Ture (1-10)

   • “Ndine chiuta” (2, 9)

  • Sumu yachitengero, kulilira themba la Ture (11-19)

   • “Ukaŵa mu Edeni” (13)

   • “Kerubi wakuphakazgika uyo wakubenekelera” (14)

   • ‘Ubendezi ukasangika mwa iwe’ (15)

  • Uchimi wakwimikana na Sidoni (20-24)

  • Israyeli wazamuweleraso ku charu chake (25, 26)

 • 29

  • Uchimi wakwimikana na Farawo (1-16)

  •  Eguputo wapelekekenge kwa Babuloni kuŵa njombe (17-21)

 • 30

  • Uchimi wakwimikana na Eguputo (1-19)

   • Vyayowoyekerathu kuti Nebukadinezara wazamuwukira (10)

  • Nkhongono za Farawo zaphyoka (20-26)

 • 31

  • Eguputo, uyo ni khuni litali chomene la sidara, wawa (1-18)

 • 32

  • Sumu yachitengero, kulilira Farawo na Eguputo (1-16)

  • Eguputo wasungika pamoza na ŵambura kukotoleka (17-32)

 • 33

  • Milimo ya mulinda (1-20)

  • Uthenga wa kuwa kwa Yerusalemu (21, 22)

  • Uthenga ku awo ŵakukhala mu malo ghakupasuka gha Yerusalemu (23-29)

  • Ŵanthu ŵakupulikira yayi uthenga (30-33)

   • Ezekiyeli wali “nga ni sumu yachitemwa” (32)

   • “Ntchimi yikaŵa pakati pawo” (33)

 • 34

  • Uchimi wakwimikana na ŵaliska ŵa Israyeli (1-10)

  • Yehova wakupwelelera mberere zake (11-31)

   • “Muteŵeti wane Davide” waŵaliskenge (23)

   • “Phangano lamtende” (25)

 • 35

  • Uchimi wakwimikana na mapiri gha Seyiri (1-15)

 • 36

  • Uchimi wakwimikana na mapiri gha Israyeli (1-15)

  • Israyeli wazamuwelera ku charu chake (16-38)

   • ‘Nizamutuŵiska zina lane likuru’ (23)

   • “Nga ni munda wa Edeni” (35)

 • 37

  • Mboniwoni ya dambo lakuzura viwangwa vyakomira (1-14)

  • Tumakuni tuŵiri tubatikikenge pamoza (15-28)

   • Mtundu umoza pasi pa fumu yimoza (22)

   • Phangano lamuyirayira lamtende (26)

 • 38

  • Gogi wazamuwukira Israyeli (1-16)

  • Ukali wa Yehova pa Gogi (17-23)

   • ‘Mitundu yizamumanya kuti ine ndine Yehova’ (23)

 • 39

  • Gogi na gulu lake ŵaparanyika (1-10)

  • Kusungika mu Dambo la Hamoni-Gogi (11-20)

  • Israyeli wazamuwelera kukwake (21-29)

   • Mzimu wa Chiuta wapungulika pa Israyeli (29)

 • 40

  • Ezekiyeli watolekera ku Israyeli mu mboniwoni (1, 2)

  • Ezekiyeli wawona tempile mu mboniwoni (3, 4)

  • Maluŵaza na vipata (5-47)

   • Chipata chakuwaro kumafumiro gha dazi (6-16)

   • Luŵaza lwakuwaro; vipata vinyake (17-26)

   • Luŵaza lwamukati na vipata (27-37)

   • Vipinda vyakuteŵeteramo pa tempile (38-46)

   • Jotchero (47)

  • Khonde la tempile (48, 49)

 • 41

  • Malo ghakupatulika gha tempile (1-4)

  • Chiliŵa na vipinda vyamumphepete (5-11)

  • Nyumba ya kumanjiliro gha dazi (12)

  • Nyumba zapimika (13-15a)

  • Mukati mwa malo ghakupatulika (15b-26)

 • 42

  • Vipinda vyakulyeramo (1-14)

  • Tempile lapimika vigaŵa vyose vinayi (15-20)

 • 43

  • Uchindami wa Yehova wazura mu tempile (1-12)

  • Jotchero (13-27)

 • 44

  • Chipata cha kumafumiro gha dazi chiŵenge chakujalika nyengo zose (1-3)

  • Dango lakukhwaskana na ŵalendo (4-9)

  • Dango lakukhwaskana na Ŵalevi na ŵasembe (10-31)

 • 45

  • Chigaŵa chituŵa na msumba (1-6)

  • Malo gha mulongozgi (7, 8)

  • Ŵalongozgi ŵachitenge vinthu mwaurunji (9-12)

  • Ivyo ŵanthu ŵakwenera kupeleka ndiposo mulongozgi (13-25)

 • 46

  • Sembe zakupeleka pa vyakuchitika vinyake (1-15)

  • Kuhara katundu wa mulongozgi (16-18)

  • Malo ghakubwatuskirako sembe (19-24)

 • 47

  • Mlonga ukwenda kufuma ku tempile (1-12)

   • Maji ghakuzura pachokopachoko (2-5)

   • Maji gha mu Nyanja Yakufwa ghachizgika (8-10)

   • Visapa vindachizgike (11)

   • Makuni gha chakurya na ghakuchizgira (12)

  • Mphaka za charu (13-23)

 • 48

  • Kugaŵa charu (1-29)

  • Vipata 12 vya msumba (30-35)

   • Msumba wathyika kuti, “Yehova Wali Kwenekuko” (35)