Lutani apo pali nkhani

Lutani apo pali mitu ya nkhani

Esitere 9:1-32

IVYO VILI MU BUKU ILI

  • Ŵayuda ŵatonda (1-19)

  • Chiphikiro cha Purimu chakhazikiskika (20-32)

9  Pa zuŵa la 13 la mwezi wa 12, ndiko kuti, mwezi wa Adara,*+ apo mazgu gha themba na dango lake vikeneranga kufiskika,+ pa zuŵa ilo ŵalwani ŵa Ŵayuda ŵakakhazganga kuti ŵamalanenge nawo, vinthu vikagadabuka. Ŵayuda ndiwo ŵakathereska awo ŵakaŵatinkhanga.+  Ŵayuda ŵakawungana pamoza mu misumba yawo mu vigaŵa vyose vya Themba Ahasuweru+ kuti ŵaŵike mawoko ghawo pa awo ŵakakhumbanga kuŵapweteka. Pakaŵavya munthu wakuti wangimako kwa iwo, chifukwa ŵanthu wose ŵakaŵawopanga chomene.+  Ŵakaronga wose ŵa vigaŵa, ŵawusi,+ ŵakazembe, na awo ŵakendeskanga vinthu vya themba ŵakakolerana na Ŵayuda, pakuti ŵakawopanga Modekayi.  Modekayi wakaŵa wankhongono chomene+ mu nyumba ya themba, ndipo lumbiri lwake lukathandazgika mu vigaŵa vyose, chifukwa Modekayi wakakulirangakuliranga mu mazaza.  Ŵayuda ŵakatimba ŵalwani ŵawo wose na lupanga, ŵakaŵakoma na kuŵaparanya. Ŵakachita chose icho ŵakakhumbanga ku awo ŵakaŵatinkhanga.+  Mu msumba wa Shushani*+ pera, Ŵayuda ŵakakoma na kuparanya ŵanalume 500.  Ŵakakomaso Parishandata, Dalifoni, Asipata,  Porata, Adaliya, Aridata,  Parimashita, Arisayi, Aridayi, na Vayizata, 10  ŵana ŵanalume 10 ŵa Hamani mwana wa Hamedata, mulwani wa Ŵayuda.+ Kweni ŵakati ŵaŵakoma, ŵakatora chara vinthu vyawo.+ 11  Pa zuŵa lira, ŵakaliphalira themba unandi wa awo ŵakakomeka mu msumba wa Shushani.* 12  Themba likati kwa Fumukazi Esitere: “Mu msumba wa Shushani,* Ŵayuda ŵakoma na kuparanya ŵanalume 500 na ŵana 10 ŵa Hamani. Kasi ŵachita wuli mu vigaŵa vinyake vya themba?+ Sono lurombo lwako ndwakuti wuli? Chipikenge kwa iwe. Kasi pempho lako linyake ndakuti wuli? Lifiskikenge.” 13  Esitere wakazgora kuti: “Usange chalikondweska themba,+ zomerezgani kuti Ŵayuda awo ŵali mu Shushani* ŵachiteso namachero kuyana na dango+ la muhanya uno. Zomerani kuti ŵana 10 ŵa Hamani ŵapayikike pa khuni.”+ 14  Ntheura themba likalangura kuti ichi chichitike. Dango likapelekeka mu Shushani,* ndipo ŵana 10 ŵa Hamani ŵakapayikika. 15  Ŵayuda mu Shushani* ŵakawunganaso pa zuŵa la 14 la mwezi wa Adara+ na kukoma ŵanalume 300 mu Shushani,* kweni ŵakatora chara vinthu vyawo. 16  Ŵayuda ŵanyake wose mu vigaŵa vya themba nawo ŵakawungana pamoza na kuvikilira umoyo wawo.*+ Ŵakafumyapo ŵalwani ŵawo,+ ŵakakomapo ŵanthu 75,000 pa awo ŵakaŵatinkhanga. Kweni ŵakatora chara vinthu vyawo. 17  Ivi vikachitika pa zuŵa la 13 la mwezi wa Adara, ndipo ŵakapumura pa zuŵa la 14, ŵakalizgora zuŵa la chiphikiro na kusekelera. 18  Ŵayuda mu Shushani* ŵakawungana pamoza pa zuŵa la 13+ na zuŵa la 14,+ ndipo ŵakapumura pa zuŵa la 15, ŵakalizgora zuŵa la chiphikiro na kusekelera. 19  Lekani Ŵayuda ŵa ku mizi awo ŵakakhalanga mu misumba yambura malinga ŵakazgora zuŵa la 14 la mwezi wa Adara kuŵa zuŵa la kusekelera na chiphikiro, zuŵa la chikondwelero,+ na nyengo yakutumirana vyakurya.+ 20  Modekayi+ wakalemba vinthu ivi na makalata ku Ŵayuda wose mu vigaŵa vyose vya Themba Ahasuweru, kufupi na kutali wuwo. 21  Wakaŵaphalira kuti chaka na chaka ŵakumbukenge zuŵa la 14 la mwezi wa Adara, na zuŵa la 15, 22  chifukwa pa mazuŵa agha Ŵayuda ŵakapumura ku ŵalwani ŵawo ndipo mu mwezi wenewura chitima chikazgoka kusekelera, chitengero+ chikazgoka zuŵa la chikondwelero. Ŵakeneranga kughakumbuka kuŵa mazuŵa gha chiphikiro na kusekelera, nyengo yakutumirana vyakurya na kupeleka vyawanangwa ku ŵakavu. 23  Ŵayuda ŵakazomera kuti ŵalutilirenge kuchita chikondwelero icho ŵakamba na kuchita ivyo Modekayi wakaŵalembera. 24  Chifukwa Hamani+ mwana wa Hamedata Muagagi,+ mulwani wa Ŵayuda, wakachitira chiŵembu Ŵayuda kuti waŵaparanye,+ ndipo wakaponya Puri,+ ndiko kuti, Mphenduzga, kuti waŵayungwiske na kuŵaparanya. 25  Kweni Esitere wakati wiza pamaso pa themba, themba likalangura na kulemba+ kuti: “Chiŵembu chake chiheni pa Ŵayuda+ chiwelere pa mutu wake.” Ŵakamupayika Hamani na ŵana ŵake pa khuni.+ 26  Lekani ŵakachema mazuŵa agha Purimu, kutolera zina lakuti Puri.*+ Ntheura chifukwa cha vyose ivyo vikalembeka mu kalata iyi, ivyo ŵakawona pa nkhani iyi na ivyo vikaŵawira, 27  Ŵayuda na mphapu yawo kweniso wose awo ŵakakolerana nawo+ ŵakazomera kukondwelera mazuŵa ghaŵiri agha kwambura kutondeka na kufiska ivyo vikalembeka kwa iwo pa nyengo yakutemeka, chaka na chaka. 28  Ŵakeneranga kukumbuka na kusunga mazuŵa agha mu miwiro yose, pa mbumba yiliyose, chigaŵa chilichose, na msumba uliwose. Mazuŵa gha Purimu agha Ŵayuda ŵakwenera chara kughaleka, ndipo mphapu yawo yingalekanga chara kughakumbukira. 29  Penepapo Fumukazi Esitere, mwana wa Abihayili, na Modekayi Muyuda ŵakalemba na mazaza ghose kukhozgera kalata yachiŵiri yakuyowoya vya Purimu. 30  Wakatuma makalata ku Ŵayuda wose mu vigaŵa 127,+ vya muwuso wa Ahasuweru,+ wakalembamo mazgu gha mtende na unenesko, 31  kukhozgera fundo yakuti ŵasungenge mazuŵa gha Purimu pa nyengo yake yakutemeka, nga umo Modekayi Muyuda na Fumukazi Esitere ŵakaŵaphalilira+ kweniso nga umo ŵakazomelera* pamoza na mphapu yawo kughafiska,+ kusazgapo kuziŵizga kurya+ na kulomba.+ 32  Dango la Esitere likakhozgera nkhani izi za Purimu,+ ndipo likalembeka mu buku.

Mazgu Ghamusi

Panji kuti, “Susa.”
Panji kuti, “Susa.”
Panji kuti, “Susa.”
Panji kuti, “Susa.”
Panji kuti, “Susa.”
Panji kuti, “Susa.”
Panji kuti, “Susa.”
Panji kuti, “kwimira umoyo wawo.”
Panji kuti, “Susa.”
“Puri,” kung’anamura, “Mphenduzga.” Lizgu lakuti “Purimu” lili kufuma ku lizgu lakuti Puri, ndipo Purimu likazgoka zina la chiphikiro icho Ŵayuda ŵakachitanga mu mwezi wa 12 wa kalendara yakupatulika. Wonani Vyakusazgirapo B15.
Panji kuti, “ŵakajiŵikira dango pa umoyo wawo.”