Lutani apo pali nkhani

Lutani pa menyu yachiŵiri

Lutani apo pali mitu ya nkhani

Ŵakaboni ŵa Yehova

Chitumbuka

Baibolo la pa Intaneti | MALEMBA GHAKUPATULIKA MU MANG'ANAMULIRO GHA CHARU CHIPHYA

Ekisodo 8:1-32

IVYO VILI MU BUKU ILI

  • Muliri 2: ŵachule (1-15)

  • Muliri 3: skuwuwu (16-19)

  • Muliri 4: ŵabulumembe (20-32)

    • Ku Gosheni kulije suzgo (22, 23)

8  Penepapo Yehova wakati kwa Mozesi: “Luta kwa Farawo, ukamuphalire kuti, ‘Yehova wakuti: “Zomerezga ŵanthu ŵane ŵalutenge kuti ŵakaniteŵetere.+  Usange ukulutilira kukana kuŵazomerezga kuti ŵalutenge, nitimbenge charu chako chose na ŵachule.+  Mlonga wa Nayelo uzurenge na ŵachule, ndipo ŵazamufuma mu mlonga na kunjira mu nyumba yako, chipinda chako chakugonamo, pa bedi lako, mu nyumba za ŵateŵeti ŵako, za ŵanthu ŵako, mu mauvuno ghako, na mu viŵiya vyako vyakukonkheramo.*+  Ŵachule ŵazamuŵa pa iwe, pa ŵanthu ŵako, na pa ŵateŵeti ŵako wose.”’”  Pamanyuma Yehova wakati kwa Mozesi: “Uphalire Aroni kuti, ‘Ndodo iyo yili mu woko lako uyinyoloskere pa milonga, pa migelo ya Nayelo, na pa visapa, ndipo ufumiskire ŵachule pa charu chose cha Eguputo.’”  Ntheura Aroni wakanyoloskera woko lake pa maji gha mu Eguputo, ndipo ŵachule ŵakamba kufuma na kuzura charu chose cha Eguputo.  Kweni ŵasembe* ŵamasalamusi nawo mu masalamusi ghawo ŵakachita chinthu chakuyana waka, ŵakafumiska ŵachule pa charu cha Eguputo.+  Penepapo Farawo wakachema Mozesi na Aroni, wakati: “Muniŵeyelere kwa Yehova kuti wafumiskeko ŵachule kwa ine na ku ŵanthu ŵane,+ pakuti nkhukhumba kuzomerezga ŵanthu kuti ŵalute kukapeleka sembe kwa Yehova.”  Mozesi wakati kwa Farawo: “Muniphalire ndimwe nyengo iyo nkhamuŵeyelerani kuti ŵachule ŵawukeko kwa imwe, ku ŵateŵeti ŵinu, ku ŵanthu ŵinu, na mu nyumba zinu. Kweni mu Mlonga wa Nayelo pera ndimo ŵakhalenge.” 10  Farawo wakati: “Namachero.” Mozesi wakati: “Vizamuŵa nga umo mwayowoyera, mwakuti mumanye kuti kulije munyake uyo wakuyana na Yehova Chiuta withu.+ 11  Ŵachule ŵazamuwukako kwa imwe, mu nyumba zinu, ku ŵateŵeti ŵinu, na ku ŵanthu ŵinu. Ŵazamukhala mu Nayelo pera.”+ 12  Ntheura Mozesi na Aroni ŵakafumako kwa Farawo, ndipo Mozesi wakaŵeyelera Yehova kuti wawuskepo ŵachule awo wakakhizgira pa Farawo.+ 13  Yehova wakachita nga umo Mozesi wakalombera, ndipo ŵachule awo ŵakaŵa mu nyumba, mu maluŵaza, na mu minda ŵakafwa. 14  Ŵakawunjika viwunjiko vinandi vya ŵachule, ndipo charu chikanunkha. 15  Farawo wakati wawona kuti ŵachule ŵamara, wakanonopeska mtima wake+ ndipo wakakana kuŵapulikira, nga umo Yehova wakayowoyera. 16  Sono Yehova wakati kwa Mozesi: “Phalira Aroni kuti, ‘Nyoloska ndodo yako na kutimba fuvu la charu chapasi, ndipo lizgokenge skuwuwu mu charu chose cha Eguputo.’” 17  Ndipo ŵakachita ntheura. Aroni wakanyoloska woko lake na kutimba fuvu la charu chapasi na ndodo yake, ndipo skuwuwu zikiza pa ŵanthu na vyakuŵeta. Fuvu lose la charu chapasi likazgoka skuwuwu mu charu chose cha Eguputo.+ 18  Ŵasembe ŵamasalamusi nawo mu masalamusi ghawo ŵakayezga kupanga skuwuwu,+ kweni ŵakatondeka. Ndipo skuwuwu zikiza pa ŵanthu na vyakuŵeta. 19  Ntheura ŵasembe ŵamasalamusi ŵakati kwa Farawo: “Ni munwe wa Chiuta!”+ Kweni mtima wa Farawo ukalutilira kunonopa, ndipo wakaŵapulikira chara, nga umo Yehova wakayowoyera. 20  Penepapo Yehova wakati kwa Mozesi: “Namachero uwuke mulenjilenji, ukimilire pamaso pa Farawo. Wona, wazamuŵa kuti wakuluta ku maji. Ndipo ukamuphalire kuti, ‘Yehova wayowoya kuti: “Zomerezga ŵanthu ŵane ŵalutenge kuti ŵakaniteŵetere. 21  Kweni usange ukuleka kuzomerezga ŵanthu ŵane kuti ŵalutenge, nitumenge ŵabulumembe* pa iwe, pa ŵateŵeti ŵako, pa ŵanthu ŵako, na mu nyumba zako. Nyumba za mu Eguputo zizurenge na ŵabulumembe, awo ŵazamubenekelera na dongo wuwo ilo ŵakukandapo.* 22  Pa zuŵa ilo, nizamupatura charu cha Gosheni uko ŵanthu ŵane ŵakukhala. Ŵabulumembe ŵazamuŵako chara,+ ndipo na ichi uzamumanya kuti ine Yehova, nili muno mu charu.+ 23  Nizamupambaniska pakati pa ŵanthu ŵane na ŵanthu ŵako. Chimanyikwiro ichi chiŵengeko namachero.”’” 24  Ndimo Yehova wakachitira. Ŵabulumembe ŵanandi ŵakamba kwiza mu nyumba ya Farawo na mu nyumba za ŵateŵeti ŵake, na pa charu chose cha Eguputo.+ Charu chikanangika na ŵabulumembe.+ 25  Farawo wakachema Mozesi na Aroni, wakati kwa iwo: “Lutani, kapelekani sembe kwa Chiuta winu mu charu chenechino.” 26  Kweni Mozesi wakati: “Ntchakwenelera chara kuchita nthena, chifukwa ivyo tamupeleka sembe kwa Yehova Chiuta withu mbukazuzi ku Ŵaeguputo.+ Usange Ŵaeguputo ŵamuwona kuti tikupeleka sembe izo mbukazuzi kwa iwo, kasi ŵamutiswa na malibwe yayi? 27  Tendenge ulendo wa mazuŵa ghatatu kuluta mu mapopa, ndipo kwenekuko ndiko tamupeleka sembe kwa Yehova Chiuta withu nga umo wali kutiphalilira.”+ 28  Sono Farawo wakati: “Nimuzomerezganinge kuti mulute, mukapeleke sembe kwa Yehova Chiuta winu mu mapopa. Kweni muleke kuluta kutali chomene. Niŵeyelerani kwa Chiuta winu.”+ 29  Penepapo Mozesi wakati: “Wonani, sono nkhufumako kwa imwe, ndipo nkhuluta kukamuŵeyelerani kwa Yehova. Namachero ŵabulumembe ŵafumengeko kwa Farawo, ku ŵateŵeti ŵake, na ku ŵanthu ŵake. Kweni Farawo waleke kutipusikaso* na kukana kuzomerezga ŵanthu ŵithu kuluta kukapeleka sembe kwa Yehova.”+ 30  Mozesi wakafumako kwa Farawo ndipo wakaluta kukaŵeyelera Yehova.+ 31  Ntheura Yehova wakachita mwakuyana na mazgu gha Mozesi, ndipo ŵabulumembe ŵakafumako kwa Farawo, ku ŵateŵeti ŵake, na ŵanthu ŵake. Pakaŵavya bulumembe nanga njumoza uyo wakakhalako. 32  Kweni Farawo wakanonopeskaso mtima wake, ndipo wakaŵazomerezga chara ŵanthu aŵa kuti ŵalutenge.

Mazgu Ghamusi

Panji kuti, “ŵabakule ŵakukasiramo.”
Mazgu ghanyake, “ŵasofi.”
Mazgu ghanyake, “dumembe; ŵabuŵi; kamudoni; kamuskembe.”
Ndiko kuti, dongo ilo Ŵaeguputo ŵakukandapo.
Panji kuti, “kutiseŵereska.”