Lutani apo pali nkhani

Lutani apo pali mitu ya nkhani

Ekisodo 5:1-23

IVYO VILI MU BUKU ILI

  • Mozesi na Aroni pamaso pa Farawo (1-5)

  • Ŵanthu ŵakulutilira kuyuzgika (6-18)

  • Israyeli wakususka Mozesi na Aroni (19-23)

5  Pamasinda, Mozesi na Aroni ŵakaluta kwa Farawo na kumuphalira kuti: “Yehova Chiuta wa Israyeli wakuti, ‘Zomerezga ŵanthu ŵane kuti ŵalute mu mapopa ŵakanichitire chiphikiro.’”  Kweni Farawo wakati: “Kasi Yehova ni njani+ kuti nipulikire mazgu ghake na kuzomerezga Israyeli kuti walutenge?+ Yehova nkhumumanya chara napachoko pose, nakutiso nizomerenge chara kuti Israyeli walute.”+  Kweni iwo ŵakati: “Chiuta wa Ŵahebere wayowoya nase. Taŵeya, tikukhumba kwenda ulendo wa mazuŵa ghatatu kuya ku mapopa kuti tikapeleke sembe kwa Yehova Chiuta withu.+ Para tingaleka, mbwenu watikomenge na nthenda panji lupanga.”  Themba la Eguputo likati kwa iwo: “Chifukwa wuli iwe Mozesi na Aroni mukuwuskako ŵanthu ku ntchito yawo? Welerani ku mulimo winu!”*+  Farawo wakatiso: “Wonani, ŵanthu aŵa mbanandi chomene mu charu ndipo imwe mukukhumba kuŵapumuzga mulimo wawo.”  Mu zuŵa lenelira, Farawo wakaphalira ŵalaŵiliri ŵa ŵazga na ŵakapitawo kuti:  “Ŵanthu aŵa mungaŵapangaso utheka wakuwumbira njerwa chara.+ Ŵalekani ŵakatorenge ŵekha utheka.  Kweni mukwenera nipera kuŵawumbiska njerwa zose nga umo ŵakawumbiranga kale. Mungachepeskangako chara chifukwa mbakata.* Lekani ŵakulira kuti, ‘Tikukhumba kuluta, tikukhumba kukapeleka sembe kwa Chiuta withu!’  Ŵanyekezgani na mulimo ndipo mungaŵapumuzganga yayi, mwakuti ŵaleke kupulikira mautesi.” 10  Ntheura ŵalaŵiliri ŵa ŵazga+ na ŵakapitawo ŵawo ŵakafumako kwa Farawo ndipo ŵakaphalira ŵanthu kuti: “Farawo wayowoya kuti, ‘Nimupaningiso utheka chara. 11  Lutani mukapenje mwekha utheka kulikose uko mungakawusanga, kweni mulimo winu uchepengeko chara napachoko pose.’” 12  Penepapo ŵanthu ŵakambininikira mu charu chose cha Eguputo kukapenja mapekesi* kuti ndigho ghaŵe nga mbutheka. 13  Ŵalaŵiliri ŵa ŵazga ŵakalutilira kuŵachichizga kuti: “Waliyose wakwenera kufiska mulimo wake zuŵa lililose, nga umo mukachitiranga apo mukapikanga utheka.” 14  Kweniso ŵalaŵiliri ŵa ŵazga ŵa Farawo ŵakatimba ŵakapitawo ŵa Ŵaisrayeli awo iwo ŵakaŵimika.+ Ŵakaŵafumba kuti: “Chifukwa wuli mayiro na muhanya uno mundafiske njerwa izo mukwenera kuwumba?” 15  Ntheura ŵakapitawo ŵa Ŵaisrayeli ŵakaluta kwa Farawo na kudandawura kuti: “Chifukwa wuli ŵateŵeti ŵinu mukuŵachitira nthena? 16  Ŵateŵeti ŵinu ŵakupika yayi utheka, kweni ŵakutiphalira kuti, ‘Wumbaninge njerwa!’ Ŵateŵeti ŵinu ŵakutimbika, uku ŵanthu ŵinu ndiwo mbakwananga.” 17  Kweni iyo wakati: “Muli ŵakata,* muli ŵakata!*+ Lekani mukuti, ‘Tikukhumba kuluta, tikukhumba kukapeleka sembe kwa Yehova.’+ 18  Sono lutaninge, welerani ku mulimo winu! Mupikenge yayi utheka, kweni mufiske nipera njerwa izo mukwenera kuwumba.” 19  Ŵakapitawo ŵa Ŵaisrayeli ŵakawona kuti ŵali mu suzgo yikuru chifukwa cha mazgu ghakuti: “Kuchepeskako na pachoko chara njerwa izo mukwenera kuwumba zuŵa lililose.” 20  Pamasinda ŵakakumana na Mozesi na Aroni, awo ŵakaŵalindizganga kuti ŵakumane nawo pakufuma kwa Farawo. 21  Nyengo yeneyiyo ŵakati kwa iwo: “Mphanyi Yehova wawona ivyo mwachita ndipo wamweruzgani, chifukwa mwatitinkhiska kwa Farawo na ŵateŵeti ŵake,* ndipo mwaŵika lupanga mu woko lawo kuti ŵatikome.”+ 22  Penepapo Mozesi wakazgokera kwa Yehova na kuyowoya kuti: “Yehova, chifukwa wuli mwaŵasuzga nthena ŵanthu aŵa? Kasi mwanitumirachi ine? 23  Kufuma pa nyengo iyo nkhaluta kwa Farawo kukayowoya mu zina linu,+ iyo waŵachitira viheni chomene ŵanthu aŵa,+ ndipo imwe mundaŵathaske ŵanthu ŵinu.”+

Mazgu Ghamusi

Panji kuti, “milimo yinonono.”
Panji kuti, “ŵakunyenya.”
Mazgu ghanyake, “lusakati.”
Panji kuti, “mukunyenya.”
Panji kuti, “mukunyenya.”
Panji kuti, “mwatinunkhiska kwa Farawo na ku ŵateŵeti ŵake.”