Lutani apo pali nkhani

Lutani apo pali mitu ya nkhani

Ekisodo 25:1-40

IVYO VILI MU BUKU ILI

  • Vyakupeleka vya chihema  (1-9)

  • Likasa (10-22)

  • Thebulu (23-30)

  • Chakuŵikapo nyali (31-40)

25  Yehova wakayowoya na Mozesi kuti:  “Phalira Ŵaisrayeli kuti ŵanizire na chakupeleka. Munipokere chakupeleka kwa munthu waliyose uyo mtima wake wamuchiska.+  Vyakupeleka ivyo mupokerenge kufuma kwa iwo ni ivi: golide,+ siliva,+ mkuŵa,+  wuzi wabuluu, weya wakudaya na utoto utchesamu, wuzi uswesi chee, salu yiwemi, weya wa mbuzi,  vikumba vya mberere vyakudaya na utoto uswesi, vikumba vya katubwi, khuni la akasiya,+  mafuta gha nyali,+ mafuta gha basamu ghakupangira mafuta ghakuphakazgira,+ na vyakupeleka vyakununkhira,+  na malibwe gha onike na malibwe ghanyake ghakuŵika pa efodi+ na pa chakuvwara chapanganga.+  Ŵanipangire malo ghakupatulika, ndipo nikhalenge pakati pawo.+  Mupange chihema na vyose vya mukati mwake, mwakulondezga ndendende chakuwonerapo* icho nkhukulongora.+ 10  “Ŵapange likasa* la khuni la akasiya, mu utali mikono* yiŵiri na hafu, mu usani mkono umoza na hafu, ndipo msinkhu wake mkono umoza na hafu.+ 11  Ulimate na golide liwemi.+ Ulimate mukati na kuwaro, ndipo ulizingilizge na kamungongonda kagolide.+ 12  Ulipangire tuvizingo tunayi twagolide na kutuŵika muchanya mwa malundi ghake ghanayi. Tuvizingo tuŵiri tuŵe kulwande limoza ndipo tuŵiri kulwande linyake. 13  Upange michiko ya khuni la akasiya na kuyimata na golide.+ 14  Mu tuvizingo twa mumphepete mwa Likasa unjizgemo michiko yakunyamulira kuti ndiyo munyamulirenge Likasa. 15  Michiko iyi yikhalenge mwenemumo mu tuvizingo, yingafumiskikangamo yayi.+ 16  Mu Likasa uŵikemo Ukaboni uwo nikupenge.+ 17  “Upange chibenekelero cha golide liwemi. Mu utali chiŵe mikono yiŵiri na hafu, ndipo mu usani chiŵe mkono umoza na hafu.+ 18  Upange ŵakerubi ŵaŵiri ŵagolide. Uŵapange ŵakuchita kufura na nyondo na kuŵika kuumaliro wa chibenekelero, uku na uku.+ 19  Upange ŵakerubi ndipo uŵaŵike kuumaliro, uku na uku. Kerubi waliyose waŵe kuumaliro wa chibenekelero. 20  Ŵakerubi ŵatandawulire muchanya mapapindo ghawo ghaŵiri, kuti mapapindo ghawo ghabenekelere chibenekelero.+ Ŵalazgirane. Visko vya ŵakerubi vilaŵiske pa chibenekelero. 21  Uŵike chibenekelero+ pachanya pa Likasa, ndipo mukati mwa Likasa uŵikemo Ukaboni uwo nikupenge. 22  Ine nizamuwonekera kwa iwe na kuyowoya nawe kufumira pachanya pa chibenekelero.+ Kufuma pakati pa ŵakerubi ŵaŵiri awo ŵali pa likasa la Ukaboni, nikumanyiskenge vyose vyakuti uphalire Ŵaisrayeli. 23  “Upangeso thebulu+ la khuni la akasiya, mu utali mikono yiŵiri, mu usani mkono umoza, ndipo msinkhu wake mkono umoza na hafu.+ 24  Ulimate na golide liwemi ndipo ulizingilizge na kamungongonda kagolide. 25  Ulipangire kafuremu, usani wake nga mbusani wa woko.* Kafuremu kazingilizge thebulu lose, ndipo upangeso kamungongonda kagolide kuzingilizga kafuremu. 26  Ulipangire tuvizingo tunayi twagolide na kuŵika tuvizingo utu mu makona ghanayi umo muli malundi ghanayi. 27  Tuvizingo tuŵe pafupi na kafuremu kuti tuŵe twakunjizgamo michiko yakunyamulira thebulu. 28  Upange michiko ya khuni la akasiya na kuyimata na golide, ndiyo ŵanyamulirenge thebulu. 29  “Ulipangire mbale zake, nkhombo zake, tuviŵiya twake, na mabakule ghake, vyakuti ŵapungulirenge sembe ya vyakumwa. Uvipange na golide liwemi.+ 30  Ndipo pa thebulu uŵikengepo chingwa chakulongora pamaso pane nyengo zose.+ 31  “Upange chakuŵikapo nyali+ cha golide liwemi. Chakuŵikapo nyali chiŵe chakuchita kufura na nyondo. Chiŵe na chiŵiriŵiri uko kufumenge minthavi yake, nkhombo zake, nthundumu zake, na maluŵa ghake, ndipo chose chiŵe chinthu chimoza.+ 32  Ku chiŵiriŵiri kwa chakuŵikapo nyali kufume minthavi 6, minthavi yitatu yifume ku chigaŵa chimoza ndipo yinyake yitatu yifume ku chigaŵa chinyake. 33  Nkhombo zitatu zakupangika nga ni maluŵa gha alimondi ziŵe ku chigaŵa chimoza cha minthavi, ziŵe na nthundumu na maluŵa mwakulondezgana, ndipo nkhombo zinyakeso zitatu zakupangika nga ni maluŵa gha alimondi ziŵe ku chigaŵa chinyake cha munthavi, ziŵe na nthundumu na maluŵa mwakulondezgana. Umu ndimo minthavi 6 yikwenera kufumira ku chiŵiriŵiri cha chakuŵikapo nyali. 34  Pa chiŵiriŵiri cha chakuŵikapo nyali paŵe nkhombo zinayi zakupangika nga ni maluŵa gha alimondi, ndipo nthundumu zake na maluŵa ghake vikwenera kulondezgana. 35  Pasi pa minthavi yiŵiri yakufuma ku chiŵiriŵiri paŵe nthundumu, ndipo pasi pa minthavi yinyake yiŵiri paŵeso nthundumu, pasi pa minthavi yinyakeso yiŵiri paŵeso nthundumu. Minthavi yose 6 yifume ku chiŵiriŵiri. 36  Nthundumu na minthavi yake na chakuŵikapo nyali chose vipangike nga ntchinthu chimoza cha golide liwemi lakufura na nyondo.+ 37  Uchipangire nyali 7. Para nyali zakozgeka, zingweluskenge malo gha kunthazi kwake.+ 38  Vyakupanira* vyake na tumajonjo twake viŵe vya golide liwemi.+ 39  Chakuŵikapo nyali pamoza na vinthu vyose ivi, vipangike na talente* la golide liwemi. 40  Uwoneseske kuti uvipange mwakulondezga chakuwonerapo* icho ukalongoreka mu phiri.+

Mazgu Ghamusi

Panji kuti, “pulani.”
Panji kuti, “bokosi.”
Mkono umoza ukuyana na masentimita 44.5. Wonani Vyakusazgirapo B14.
Masentimita pafupifupi 7.4. Wonani Vyakusazgirapo B14.
Panji kuti, “mbano.”
Talente limoza likuyana na makilogiramu 34.2. Wonani Vyakusazgirapo B14.
Panji kuti, “pulani.”