Lutani apo pali nkhani

Lutani pa menyu yachiŵiri

Lutani apo pali mitu ya nkhani

Ŵakaboni ŵa Yehova

Chitumbuka

Baibolo la pa Intaneti | MALEMBA GHAKUPATULIKA MU MANG'ANAMULIRO GHA CHARU CHIPHYA

Ekisodo 23:1-33

IVYO VILI MU BUKU ILI

  • Vyeruzgo kwa Israyeli (1-19)

    • Pa kuchita vinthu mwakugomezgeka (1-9)

    • Pa masabata na viphikiro (10-19)

  • Mungelo wakulongozga Israyeli (20-26)

  • Kupoka charu na kugaŵa mphaka (27-33)

23  “Ungathandazganga nkhani yautesi chara.+ Ungakolerananga na muheni chara kuŵa kaboni wachiŵembu.+  Ungalondezganga unandi wa ŵanthu chara kuchita uheni. Ungabendezganga urunji chara pakupeleka ukaboni kuti ukolerane na ŵanthu ŵanandi.  Ungatemweranga mukavu chara pa mulandu wake.+  “Usange wasanga ng’ombe panji mbunda ya mulwani wako yapuluka, uyiwezgere kwa mweneko.+  Usange wawona kuti mbunda ya uyo wakukutinkha yawa uku katundu wali pachanya, ungayizerezganga na kuluta chara. Umovwire kuwuskapo katundu uyo wali pa mbunda.+  “Kubendezga urunji chara pakweruzga mulandu wa mukavu uyo wali pakati pinu.+  “Unganjilirangapo yayi pa mulandu wautesi,* ndipo ungakomanga munthu murunji na wambura mulandu chara, pakuti muheni ningati ni murunji chara.*+  “Ungapokeranga chimbundi chara, chifukwa chimbundi chikubulumutizga maso gha ŵeruzgi ŵawemi ndipo chingabendezga mazgu gha ŵarunji.+  “Mungayuzganga mulendo chara. Mukumanya umo vikuŵira para ndiwe mulendo, chifukwa namwe mukaŵa ŵalendo mu charu cha Eguputo.+ 10  “Mu vyaka 6, ulimenge munda wako na kuvuna vipambi vyake.+ 11  Kweni chaka cha 7 kuwulima chara, uwuleke ugone, ŵakavu awo ŵali pakati pa ŵanthu ŵakwako ŵaryengemo, ndipo ivyo ŵavisida, nyama zamuthengere ziryenge. Umu ndimo uchitirenge na munda wako wa mpheska na wa maolive. 12  “Uchitenge mulimo wako mazuŵa 6, kweni pa zuŵa la 7, ungagwiranga ntchito chara, kuti ng’ombe yako na mbunda yako vipumure, ndiposo kuti mwana wa muzga wako mwanakazi na mulendo ŵapumure.*+ 13  “Woneseskani kuti mukuchita vyose ivyo namuphalirani.+ Ndipo mungazunuranga chara zina la ŵachiuta ŵanyake, lingapulikikwanga chara pa milomo yinu.+ 14  “Munichitirenge chiphikiro katatu pa chaka.+ 15  Musungenge Chiphikiro cha Vingwa Vyambura Nthukumusi.+ Mazuŵa 7, muryenge chingwa chambura nthukumusi pa nyengo yakutemeka mu mwezi wa Abibu,*+ nga umo nkhamuphalilirani, chifukwa nyengo iyi ndiyo mukafumira mu Eguputo. Paŵavye munthu wakwiza pamaso pane mawoko ghawaka.+ 16  Musungengeso Chiphikiro cha Vuna,* cha vipambi vyakwamba kucha vya mulimo winu, cha ivyo mukuseŵa mu munda,+ ndiposo paumaliro wa chaka, apo mukulonga vya mulimo winu wa mu munda, musungenge Chiphikiro cha Kulonga.*+ 17  Katatu pa chaka, ŵanalume wose pakati pinu ŵakawonekenge pamaso pa Fumu yaunenesko, Yehova.+ 18  “Mungapelekanga ndopa za sembe yane pamoza na chinthu chilichose chakusazgako nthukumusi chara. Para mukupeleka sembe za mafuta pa chiphikiro chane, zingakhalanga usiku wose m’paka mulenji yayi. 19  “Mwizenge na vipambi viwemi chomene vyakwamba kucha vya mu munda winu ku nyumba ya Yehova Chiuta winu.+ “Mungaphikanga mwana wa mbuzi mu mkaka wa nyina chara.+ 20  “Nkhutuma mungelo panthazi pako,+ kukuvikilira iwe mu nthowa na kukunjizga mu malo agho nanozga.+ 21  Uŵe nayo maso, ndipo upulikire mazgu ghake. Mungamugalukiranga chara, pakuti wamugowokeraninge yayi zakwananga zinu,+ chifukwa zina lane lili mwa iyo. 22  Kweni usange ukupulikira nadi mazgu ghake na kuchita vyose ivyo nkhuyowoya, niŵenge mulwani wa ŵalwani ŵako na kususka awo ŵakukususka. 23  Mungelo wane waŵenge panthazi pako ndipo wakunjizgenge mu charu cha Ŵaamori, Ŵahiti, Ŵaperizi, Ŵakenani, Ŵahivi, na Ŵayebusi, ndipo namuŵaparanya.+ 24  Ungaŵasindamiranga chara ŵachiuta ŵawo panji kunyengeka kuti uŵateŵetere, ndipo ungatoleranga milimo yawo chara.+ Kweni uŵabwangandure na kuparanya vipilara vyawo vyakupatulika.+ 25  Muteŵeterenge Yehova Chiuta winu,+ ndipo watumbikenge chingwa chinu na maji ghinu.+ Niwuskengepo matenda pakati pinu.+ 26  Mu charu chinu mwamuŵavya mwanakazi wakwenda padera* panji chumba,+ ndipo namumupani umoyo utali.* 27  “Namutuma wofi wane panthazi pinu,+ ndipo namutimbanizga ŵanthu wose awo mwamuŵasanga. Ŵalwani ŵinu wose namuŵachimbizga pamaso pinu na kuŵathereska.*+ 28  Namuchitiska ŵanthu kuŵa na wofi* panthazi pinu,+ ndipo Ŵahivi, Ŵakenani, na Ŵahiti ŵamuchimbira pamaso pinu.+ 29  Namuŵachimbizga pamaso pinu mu chaka chimoza chara, kuti charu chileke kuzgoka mapopa ndiposo kuti vinyama vyamuthondo vileke kwandana na kumuwukirani.+ 30  Namuŵachimbizganga pachokopachoko kufumapo pamaso pinu, m’paka imwe mwandane na kuhara charu.+ 31  “Namuŵika mphaka yinu kwambira ku Nyanja Yiswesi m’paka ku nyanja ya Ŵafilisiti, ndiposo kwambira ku mapopa m’paka ku Mlonga,*+ chifukwa ŵanthu ŵa charu icho namuŵapeleka mu woko linu, ndipo imwe mwamuŵachimbizga pamaso pinu.+ 32  Mungachitanga nawo phangano chara, nesi kuchita phangano na ŵachiuta ŵawo.+ 33  Ŵangakhalanga mu charu chinu chara, kuti ŵaleke kumuchitiskani kuti munangire ine. Usange muteŵeterenge ŵachiuta ŵawo, chiŵenge chipingo kwa imwe.”+

Mazgu Ghamusi

Mazgu gheneko, “mazgu ghautesi.”
Panji kuti, “ningayowoya yayi kuti muheni walije mulandu.”
Panji kuti, “nkhongono ziweleremo.”
Chikuchemekaso kuti Chiphikiro cha Masabata, panji kuti, Pentekoste.
Chikuchemekaso kuti Chiphikiro cha Visakasa (Mahema).
Mazgu ghanyake, “kutaya nthayo; kuthura chitupi.”
Panji kuti, “namufiska mazuŵa gha umoyo winu.”
Panji kuti, “namuchitiska ŵalwani ŵinu wose kulazga nkhonyoro zawo kwa imwe.”
Pangayowoyekaso kuti, “chitenthe.”
Ndiko kuti, Yufurate.