Lutani apo pali nkhani

Lutani pa menyu yachiŵiri

Lutani apo pali mitu ya nkhani

Ŵakaboni ŵa Yehova

Chitumbuka

Baibolo la pa Intaneti | MALEMBA GHAKUPATULIKA MU MANG'ANAMULIRO GHA CHARU CHIPHYA

Ekisodo 19:1-25

IVYO VILI MU BUKU ILI

  • Pa Phiri la Sinayi (1-25)

    • Israyeli uŵenge ufumu wa ŵasembe (5, 6)

    • Ŵanthu ŵatuŵiskika kuti ŵakumane na Chiuta (14, 15)

19  Mu mwezi wachitatu, Ŵaisrayeli ŵakati ŵafuma mu charu cha Eguputo, ŵakafika mu mapopa gha Sinayi pa zuŵa lenelira.  Ŵakawukapo pa Refidimu+ na kufika mu mapopa gha Sinayi, ndipo ŵakazenga misasa mwenemumu. Israyeli wakazenga misasa pafupi na phiri.+  Mozesi wakakwelera kwa Chiuta waunenesko, ndipo Yehova wakamuchema kufuma mu phiri,+ wakati: “Ichi ndicho ukayowoye ku nyumba ya Yakhobe, ukaphalire Ŵaisrayeli kuti,  ‘Mwawona mwekha ivyo nili kuchitira Ŵaeguputo,+ kuti nimunyamurani pa mapapindo gha nombo na kwiza namwe kwa ine.+  Usange sono mupulikirenge nadi mazgu ghane na kusunga phangano lane, muzamuŵa chuma* chane chapadera pakati pa ŵanthu wose,+ chifukwa charu chose chapasi ntchane.+  Muzamuŵa mafumu na ŵasembe,* na mtundu utuŵa kwa ine.’+ Mazgu agha ndigho ukaphalire Ŵaisrayeli.”  Ntheura Mozesi wakaluta na kuchema ŵalara ŵa ŵanthu na kuŵaphalira mazgu ghose agha, agho Yehova wakamuphalira.+  Ŵanthu wose ŵakazgora pamoza, kuti: “Vyose ivyo Yehova wayowoya tichitenge.”+ Nyengo yeneyiyo, Mozesi wakayeghera kwa Yehova zgoro la ŵanthu.  Yehova wakati kwa Mozesi: “Wona, nkhwiza kwa iwe mu bingu lifipa, kuti ŵanthu ŵapulikenge para nkhuyowoya nawe, kweniso kuti nyengo zose ŵaŵenge na chipulikano mwa iwe.” Penepapo Mozesi wakaphalira Yehova mazgu agho ŵanthu ŵakayowoya. 10  Yehova wakati kwa Mozesi: “Luta ku ŵanthu, ukaŵaphalire kuti ŵajitozge muhanya uno na namachero, ndipo ŵachape vyakuvwara vyawo. 11  Ŵanozgekere zuŵa lachitatu, chifukwa pa zuŵa lachitatu Yehova wazamukhilira pa Phiri la Sinayi pamaso pa ŵanthu wose. 12  Uŵaŵikire ŵanthu mphaka kuzingilizga phiri lose, na kuŵaphalira kuti: ‘Chenjerani, mungakweranga ku phiri yayi nesi kukhwaska mphaka yake. Waliyose uyo wakhwaskenge phiri wakomekenge nadi. 13  Woko lingamukhwaskanga yayi, kweni mumudinye panji kumulasa.* Kwali ntchinyama panji munthu, vingaŵanga na umoyo yayi.’+ Para mbata ya sengwe* la mberere yalira,+ ndipo pekha ŵizenge pafupi na phiri.” 14  Mozesi wakakhira mu phiri na kuluta ku ŵanthu, ndipo wakamba kuphalira ŵanthu kuti ŵajitozge. Ndipo ŵanthu ŵakachapa vyakuvwara vyawo.+ 15  Mozesi wakati ku ŵanthu: “Nozgekerani zuŵa lachitatu. Ziŵizgani kugona na ŵanakazi.”* 16  Namulenji pa zuŵa lachitatu, kukaŵa kududumira na kumwetuka kwa ŵaleza, pa phiri pakaŵa chibingu chakuti bii,+ ndipo pakapulikikwa kulira kukuru kwa mbata ya sengwe. Ŵanthu wose mu msasa ŵakamba kumbwambwantha.+ 17  Sono Mozesi wakafumiska ŵanthu mu msasa kuti ŵakakumane na Chiuta waunenesko, ndipo ŵakimilira musi mwa phiri. 18  Phiri lose la Sinayi likasunkha josi, chifukwa Yehova wakakhilira pa ilo mu moto.+ Josi ili likakweranga nga ni josi la mu ng’anjo. Phiri lose likasunkhunyika chomene.+ 19  Apo kulira kwa mbata ya sengwe kukalutilira kukwera, Mozesi wakayowoya, ndipo Chiuta waunenesko wakamuzgora na mazgu ghakuru. 20  Ntheura Yehova wakakhilira pa Phiri la Sinayi, pachanya pa phiri ili. Yehova wakachemera Mozesi pachanya pa phiri, ndipo Mozesi wakakwera.+ 21  Sono Yehova wakati kwa Mozesi: “Khira, ukachenjezge ŵanthu kuti ŵangayezganga chara kujumpha mphaka kuti ŵawone Yehova, chifukwa ŵanandi ŵa iwo ŵangafwa. 22  Ŵasembe awo nyengo zose ŵakwiza pafupi na Yehova ŵajitozge kuti Yehova waleke kuŵatimba.”*+ 23  Penepapo Mozesi wakati kwa Yehova: “Ŵanthu ŵangiza yayi pa Phiri la Sinayi, chifukwa muli kutichenjezga kale, apo mukati, ‘Uŵike mphaka kuzingilizga phiri ndipo mulizgore lakupatulika.’”+ 24  Kweni Yehova wakati kwa iyo: “Luta, khira ndipo ukizeso, ukize na Aroni. Kweni ungazomerezganga chara kuti ŵasembe na ŵanthu ŵajumphe mphaka na kwiza kwa Yehova, kuti waleke kuŵatimba.”+ 25  Ntheura Mozesi wakakhilira ku ŵanthu na kuŵaphalira.

Mazgu Ghamusi

Panji kuti, “usambazi.”
Mazgu ghanyake, “ŵasofi.”
Panyake kumulasa na muvi.
Mazgu ghanyake, “mphondo; masengo; mapembe.”
Mazgu gheneko, “Mungasendeleranga ku mwanakazi yayi.”
Mazgu gheneko, “kuŵawundumukira.”