Vya screen reader

Sankhani chiyowoyero

Lutani pa menyu yachiŵiri

Lutani apo pali mitu ya nkhani

Lutani apo pali nkhani

Ŵakaboni ŵa Yehova

Chitumbuka

Baibolo la pa Intaneti

MALEMBA GHAKUPATULIKA MU MANG'ANAMULIRO GHA CHARU CHIPHYA

EKISODO

Ivyo Vili mu Buku la Ekisodo

 • 1

  • Ŵaisrayeli ŵandana mu Eguputo (1-7)

  • Farawo wakusuzga ŵaisrayeli (8-14)

  • Ŵanakazi ŵakopa Chiuta ŵaponoska umoyo (15-22)

 • 2

  • Kubabika kwa Mozesi (1-4)

  • Mwana mwanakazi wa Farawo watora Mozesi kuŵa mwana wake (5-10)

  • Mozesi wachimbilira ku Midiyani, watora Zipora kuŵa muwoli wake (11-22)

  • Chiuta wapulika kutampha kwa ŵaisrayeli (23-25)

 • 3

  • Mozesi na chivwati chaminga chakugolera moto (1-12)

  • Yehova wakuyowoya zina lake (13-15)

  • Yehova wakulongozga Mozesi (16-22)

 • 4

  • Vimanyikwiro vitatu vyakuti Mozesi wachite (1-9)

  • Mozesi wakujiwona wakupeleŵera (10-17)

  • Mozesi wakuwelera ku Eguputo (18-26)

  • Mozesi wakumanaso na Aroni (27-31)

 • 5

  • Mozesi na Aroni pamaso pa Farawo (1-5)

  • Ŵanthu ŵakulutilira kuyuzgika (6-18)

  • Israyeli wakususka Mozesi na Aroni (19-23)

 • 6

  • Layizgo lakuti ŵafwatukenge layowoyekaso (1-13)

   • Zina la Yehova likamanyikwa chomene yayi (2, 3)

  • Mukoka wa Mozesi na Aroni (14-27)

  • Mozesi wakulutaso pamaso pa Farawo (28-30)

 • 7

  • Yehova wakukhozga Mozesi (1-7)

  • Ndodo ya Aroni yazgoka chinjoka chikuru (8-13)

  • Muliri 1: maji ghazgoka ndopa (14-25)

 • 8

  • Muliri 2: ŵachule (1-15)

  • Muliri 3: skuwuwu (16-19)

  • Muliri 4: ŵabulumembe (20-32)

   • Ku Gosheni kulije suzgo (22, 23)

 • 9

  • Muliri 5: viŵeto vyafwa (1-7)

  • Muliri 6: mapumba pa ŵanthu na vinyama (8-12)

  • Muliri 7: vula yamalibwe (13-35)

   • Farawo wawonenge nkhongono za Chiuta (16)

   • Zina la Yehova lipharazgikenge (16)

 • 10

  • Muliri 8: zombe (1-20)

  • Muliri 9: mdima (21-29)

 • 11

  • Muliri wa 10 wayowoyeka (1-10)

   • Ŵaisrayeli ŵalombe vyawanangwa (2)

 • 12

  • Kwamba kwa Paska (1-28)

   • Ndopa ziphakike pa mafuremu (7)

  • Muliri 10: ŵana ŵakwamba kubabika ŵakomeka (29-32)

  • Ulendo wambika (33-42)

  • Ulongozgi pa umo ŵachitirenge Paska (43-51)

 • 13

  • Mwana waliyose wakwamba kubabika ngwa Yehova (1, 2)

  • Chiphikiro cha Vingwa Vyambura Nthukumusi (3-10)

  • Mwanalume yose wakwamba kubabika wapelekeke kwa Chiuta (11-16)

  • Israyeli walongozgekera ku Nyanja Yiswesi (17-20)

  • Mzati wa bingu na wa moto (21, 22)

 • 14

  • Israyeli wafika pa nyanja (1-4)

  • Farawo ŵakulondezga Israyeli (5-14)

  • Israyeli wambuka Nyanja Yiswesi (15-25)

  • Ŵaeguputo ŵabira mu nyanja (26-28)

  • Israyeli wapulikana mwa Yehova (29-31)

 • 15

  • Mozesi na Israyeli ŵakwimba sumu yakutonda (1-19)

  • Miriyamu wakwimbako (20, 21)

  • Maji ghakuŵaŵa ghazgoka ghawemi (22-27)

 • 16

  • Ŵanthu ŵakudinginyika na vyakurya (1-3)

  • Yehova wapulika kudinginyika kwawo (4-12)

  • Swembe na mana vyapelekeka (13-21)

  • Mana ghakuwa yayi pa Sabata (22-30)

  • Mana ghasungika kuŵa chikumbusko (31-36)

 • 17

  • Kudandawura chifukwa cha kusoŵa maji pa Horebu (1-4)

  • Maji ghafuma pa libwe (5-7)

  • Ŵaamaleki ŵawukira na kuthereskeka (8-16)

 • 18

  • Yeturo na Zipora ŵafika (1-12)

  • Ulongozgi wa Yeturo wakuti paŵe ŵeruzgi (13-27)

 • 19

  • Pa Phiri la Sinayi (1-25)

   • Israyeli uŵenge ufumu wa ŵasembe (5, 6)

   • Ŵanthu ŵatuŵiskika kuti ŵakumane na Chiuta (14, 15)

 •  20

  • Malango Khumi (1-17)

  • Israyeli wawopa ivyo wawona (18-21)

  • Ulongozgi pa kusopa (22-26)

 • 21

  • Vyeruzgo kwa Israyeli (1-36)

   • Pa ŵazga Ŵahebere (2-11)

   • Pa kuchitira nkhaza munthu munyako (12-27)

   • Pa vinyama (28-36)

 • 22

  • Vyeruzgo kwa Israyeli (1-31)

   • Pa unkhungu (1-4)

   • Pa mbuto izo zanangika (5, 6)

   • Pa kuwezgerapo vinthu na kukhala navyo (7-15)

   • Pa kunyenga mwanakazi (16, 17)

   • Pa kusopa na urunji (18-31)

 • 23

  • Vyeruzgo kwa Israyeli (1-19)

   • Pa kuchita vinthu mwakugomezgeka (1-9)

   • Pa masabata na viphikiro (10-19)

  • Mungelo wakulongozga Israyeli (20-26)

  • Kupoka charu na kugaŵa mphaka (27-33)

 • 24

  • Ŵanthu ŵazomera kusunga phangano (1-11)

  • Mozesi pa Phiri la Sinayi (12-18)

 • 25

  • Vyakupeleka vya chihema  (1-9)

  • Likasa (10-22)

  • Thebulu (23-30)

  • Chakuŵikapo nyali (31-40)

 • 26

  • Chihema (1-37)

   • Salu za hema (1-14)

   • Mafuremu na twakujinthamo (15-30)

   • Katani na salu yakutchinga (31-37)

 • 27

  • Jotchero la sembe yakotcha (1-8)

  • Luŵaza (9-19)

  • Mafuta gha nyali (20-21)

 • 28

  • Vyakuvwara vya ŵasembe (1-5)

  • Efodi (6-14)

  • Chakuvwara chapanganga (15-30)

   • Urim and Thummim (30)

  • Munjilira wambura mawoko (31-35)

  • Nduŵira na kanthu kagolide kakupapatara (36-39)

  • Vyakuvwara vinyake vya ŵasembe (40-43)

 • 29

  • Kuvwalikika kwa ŵasembe (1-37)

  • Sembe ya zuŵa na zuŵa (38-46)

 • 30

  • Jotchero la vyakununkhira (1-10)

  • Kalembera na ndalama zakuphepiskira (11-16)

  • Chiŵiya chamkuŵa chakugezeramo (17-21)

  • Mafuta ghakuphakazgira ghakusazgika mwapadera (22-33)

  • Kapangiro ka vyakununkhira vyakupatulika (34-38)

 • 31

  • Ŵanthu ŵaluso ŵazuzgika na mzimu wa Chiuta (1-11)

  • Sabata, chimanyikwiro pakati pa Chiuta na Israyeli (12-17)

  • Malibwe ghaŵiri ghakupapatara (18)

 • 32

  • Ŵakusopa tholi lagolide (1-35)

   • Mozesi wakupulika kwimba kwachilendo (17, 18)

   • Mozesi waswa malibwe gha dango (19)

   • Ŵalevi mbakugomezgeka kwa Yehova (26-29)

 • 33

  • Chiuta watuma uthenga wa ntchenyo (1-6)

  • Chihema chakukumanamo kuwaro kwa msasa (7-11)

  • Mozesi wakukhumba kuwona uchindami wa Yehova (12-23)

 • 34

  • Malibwe ghanyake ghapangikaso (1-4)

  • Mozesi wawona uchindami wa Yehova (5-9)

  • Phangano lalongosorekaso (10-28)

  • Chisko cha Mozesi chikugadima (29-35)

 • 35

  • Ulongozgi pa nkhani ya Sabata (1-3)

  • Vyakupeleka vya chihema (4-29)

  • Bezaleli na Oholiabu ŵazuzgika na mzimu (30-35)

 • 36

  • Ŵanthu ŵapeleka vinthu vinandi chomene (1-7)

  • Kuzenga chihema (8-38)

 • 37

  • Kupanga Likasa (1-9)

  • Thebulu (10-16)

  • Chakuŵikapo nyali (17-24)

  • Jotchero la vyakununkhira (25-29)

 • 38

  • Jotchero la sembe yakotcha (1-7)

  • Chiŵiya chamkuŵa (8)

  • Luŵaza (9-20)

  • Kupenda ivyo ŵazengera chihema (21-31)

 • 39

  • Kupanga vyakuvwara vya ŵasembe (1)

  • Efodi (2-7)

  • Chakuvwara chapanganga (8-21)

  • Munjilira wambura mawoko (22-26)

  • Vyakuvwara vinyake vya ŵasembe (27-29)

  • Kanthu kagolide kakupapatara (30, 31)

  • Mozesi wakwendera chihema (32-43)

 • 40

  • Kwimika chihema (1-33)

  • Uchindami wa Yehova wazuzga chihema (34-38)