Lutani apo pali nkhani

Lutani pa menyu yachiŵiri

Lutani apo pali mitu ya nkhani

Ŵakaboni ŵa Yehova

Chitumbuka

Baibolo la pa Intaneti | MALEMBA GHAKUPATULIKA MU MANG'ANAMULIRO GHA CHARU CHIPHYA

Ekisodo

Machaputara

Ivyo Vili mu Buku Ili

 • 1

  • Ŵaisrayeli ŵandana mu Eguputo (1-7)

  • Farawo wakusuzga ŵaisrayeli (8-14)

  • Ŵanakazi ŵakopa Chiuta ŵaponoska umoyo (15-22)

 • 2

  • Kubabika kwa Mozesi (1-4)

  • Mwana mwanakazi wa Farawo watora Mozesi kuŵa mwana wake (5-10)

  • Mozesi wachimbilira ku Midiyani, watora Zipora kuŵa muwoli wake (11-22)

  • Chiuta wapulika kutampha kwa ŵaisrayeli (23-25)

 • 3

  • Mozesi na chivwati chaminga chakugolera moto (1-12)

  • Yehova wakuyowoya zina lake (13-15)

  • Yehova wakulongozga Mozesi (16-22)

 • 4

  • Vimanyikwiro vitatu vyakuti Mozesi wachite (1-9)

  • Mozesi wakujiwona wakupeleŵera (10-17)

  • Mozesi wakuwelera ku Eguputo (18-26)

  • Mozesi wakumanaso na Aroni (27-31)

 • 5

  • Mozesi na Aroni pamaso pa Farawo (1-5)

  • Ŵanthu ŵakulutilira kuyuzgika (6-18)

  • Israyeli wakususka Mozesi na Aroni (19-23)

 • 6

  • Layizgo lakuti ŵafwatukenge layowoyekaso (1-13)

   • Zina la Yehova likamanyikwa chomene yayi (2, 3)

  • Mukoka wa Mozesi na Aroni (14-27)

  • Mozesi wakulutaso pamaso pa Farawo (28-30)

 • 7

  • Yehova wakukhozga Mozesi (1-7)

  • Ndodo ya Aroni yazgoka chinjoka chikuru (8-13)

  • Muliri 1: maji ghazgoka ndopa (14-25)

 • 8

  • Muliri 2: ŵachule (1-15)

  • Muliri 3: skuwuwu (16-19)

  • Muliri 4: ŵabulumembe (20-32)

   • Ku Gosheni kulije suzgo (22, 23)

 • 9

  • Muliri 5: viŵeto vyafwa (1-7)

  • Muliri 6: mapumba pa ŵanthu na vinyama (8-12)

  • Muliri 7: vula yamalibwe (13-35)

   • Farawo wawonenge nkhongono za Chiuta (16)

   • Zina la Yehova lipharazgikenge (16)

 • 10

  • Muliri 8: zombe (1-20)

  • Muliri 9: mdima (21-29)

 • 11

  • Muliri wa 10 wayowoyeka (1-10)

   • Ŵaisrayeli ŵalombe vyawanangwa (2)

 • 12

  • Kwamba kwa Paska (1-28)

   • Ndopa ziphakike pa mafuremu (7)

  • Muliri 10: ŵana ŵakwamba kubabika ŵakomeka (29-32)

  • Ulendo wambika (33-42)

  • Ulongozgi pa umo ŵachitirenge Paska (43-51)

 • 13

  • Mwana waliyose wakwamba kubabika ngwa Yehova (1, 2)

  • Chiphikiro cha Vingwa Vyambura Nthukumusi (3-10)

  • Mwanalume yose wakwamba kubabika wapelekeke kwa Chiuta (11-16)

  • Israyeli walongozgekera ku Nyanja Yiswesi (17-20)

  • Mzati wa bingu na wa moto (21, 22)

 • 14

  • Israyeli wafika pa nyanja (1-4)

  • Farawo ŵakulondezga Israyeli (5-14)

  • Israyeli wambuka Nyanja Yiswesi (15-25)

  • Ŵaeguputo ŵabira mu nyanja (26-28)

  • Israyeli wapulikana mwa Yehova (29-31)

 • 15

  • Mozesi na Israyeli ŵakwimba sumu yakutonda (1-19)

  • Miriyamu wakwimbako (20, 21)

  • Maji ghakuŵaŵa ghazgoka ghawemi (22-27)

 • 16

  • Ŵanthu ŵakudinginyika na vyakurya (1-3)

  • Yehova wapulika kudinginyika kwawo (4-12)

  • Swembe na mana vyapelekeka (13-21)

  • Mana ghakuwa yayi pa Sabata (22-30)

  • Mana ghasungika kuŵa chikumbusko (31-36)

 • 17

  • Kudandawura chifukwa cha kusoŵa maji pa Horebu (1-4)

  • Maji ghafuma pa libwe (5-7)

  • Ŵaamaleki ŵawukira na kuthereskeka (8-16)

 • 18

  • Yeturo na Zipora ŵafika (1-12)

  • Ulongozgi wa Yeturo wakuti paŵe ŵeruzgi (13-27)

 • 19

  • Pa Phiri la Sinayi (1-25)

   • Israyeli uŵenge ufumu wa ŵasembe (5, 6)

   • Ŵanthu ŵatuŵiskika kuti ŵakumane na Chiuta (14, 15)

 •  20

  • Malango Khumi (1-17)

  • Israyeli wawopa ivyo wawona (18-21)

  • Ulongozgi pa kusopa (22-26)

 • 21

  • Vyeruzgo kwa Israyeli (1-36)

   • Pa ŵazga Ŵahebere (2-11)

   • Pa kuchitira nkhaza munthu munyako (12-27)

   • Pa vinyama (28-36)

 • 22

  • Vyeruzgo kwa Israyeli (1-31)

   • Pa unkhungu (1-4)

   • Pa mbuto izo zanangika (5, 6)

   • Pa kuwezgerapo vinthu na kukhala navyo (7-15)

   • Pa kunyenga mwanakazi (16, 17)

   • Pa kusopa na urunji (18-31)

 • 23

  • Vyeruzgo kwa Israyeli (1-19)

   • Pa kuchita vinthu mwakugomezgeka (1-9)

   • Pa masabata na viphikiro (10-19)

  • Mungelo wakulongozga Israyeli (20-26)

  • Kupoka charu na kugaŵa mphaka (27-33)

 • 24

  • Ŵanthu ŵazomera kusunga phangano (1-11)

  • Mozesi pa Phiri la Sinayi (12-18)

 • 25

  • Vyakupeleka vya chihema  (1-9)

  • Likasa (10-22)

  • Thebulu (23-30)

  • Chakuŵikapo nyali (31-40)

 • 26

  • Chihema (1-37)

   • Salu za hema (1-14)

   • Mafuremu na twakujinthamo (15-30)

   • Katani na salu yakutchinga (31-37)

 • 27

  • Jotchero la sembe yakotcha (1-8)

  • Luŵaza (9-19)

  • Mafuta gha nyali (20-21)

 • 28

  • Vyakuvwara vya ŵasembe (1-5)

  • Efodi (6-14)

  • Chakuvwara chapanganga (15-30)

   • Urim and Thummim (30)

  • Munjilira wambura mawoko (31-35)

  • Nduŵira na kanthu kagolide kakupapatara (36-39)

  • Vyakuvwara vinyake vya ŵasembe (40-43)

 • 29

  • Kuvwalikika kwa ŵasembe (1-37)

  • Sembe ya zuŵa na zuŵa (38-46)

 • 30

  • Jotchero la vyakununkhira (1-10)

  • Kalembera na ndalama zakuphepiskira (11-16)

  • Chiŵiya chamkuŵa chakugezeramo (17-21)

  • Mafuta ghakuphakazgira ghakusazgika mwapadera (22-33)

  • Kapangiro ka vyakununkhira vyakupatulika (34-38)

 • 31

  • Ŵanthu ŵaluso ŵazuzgika na mzimu wa Chiuta (1-11)

  • Sabata, chimanyikwiro pakati pa Chiuta na Israyeli (12-17)

  • Malibwe ghaŵiri ghakupapatara (18)

 • 32

  • Ŵakusopa tholi lagolide (1-35)

   • Mozesi wakupulika kwimba kwachilendo (17, 18)

   • Mozesi waswa malibwe gha dango (19)

   • Ŵalevi mbakugomezgeka kwa Yehova (26-29)

 • 33

  • Chiuta watuma uthenga wa ntchenyo (1-6)

  • Chihema chakukumanamo kuwaro kwa msasa (7-11)

  • Mozesi wakukhumba kuwona uchindami wa Yehova (12-23)

 • 34

  • Malibwe ghanyake ghapangikaso (1-4)

  • Mozesi wawona uchindami wa Yehova (5-9)

  • Phangano lalongosorekaso (10-28)

  • Chisko cha Mozesi chikugadima (29-35)

 • 35

  • Ulongozgi pa nkhani ya Sabata (1-3)

  • Vyakupeleka vya chihema (4-29)

  • Bezaleli na Oholiabu ŵazuzgika na mzimu (30-35)

 • 36

  • Ŵanthu ŵapeleka vinthu vinandi chomene (1-7)

  • Kuzenga chihema (8-38)

 • 37

  • Kupanga Likasa (1-9)

  • Thebulu (10-16)

  • Chakuŵikapo nyali (17-24)

  • Jotchero la vyakununkhira (25-29)

 • 38

  • Jotchero la sembe yakotcha (1-7)

  • Chiŵiya chamkuŵa (8)

  • Luŵaza (9-20)

  • Kupenda ivyo ŵazengera chihema (21-31)

 • 39

  • Kupanga vyakuvwara vya ŵasembe (1)

  • Efodi (2-7)

  • Chakuvwara chapanganga (8-21)

  • Munjilira wambura mawoko (22-26)

  • Vyakuvwara vinyake vya ŵasembe (27-29)

  • Kanthu kagolide kakupapatara (30, 31)

  • Mozesi wakwendera chihema (32-43)

 • 40

  • Kwimika chihema (1-33)

  • Uchindami wa Yehova wazuzga chihema (34-38)