Lutani apo pali nkhani

Lutani pa menyu yachiŵiri

Lutani apo pali mitu ya nkhani

Ŵakaboni ŵa Yehova

Chitumbuka

Baibolo la pa Intaneti | MALEMBA GHAKUPATULIKA MU MANG'ANAMULIRO GHA CHARU CHIPHYA

Dotoronome 9:1-29

IVYO VILI MU BUKU ILI

  • Chifukwa icho Israyeli wakapikira charu (1-6)

  • Israyeli wakukwiyiska Yehova kanayi (7-29)

    • Katholi kagolide (7-14)

    • Mozesi wakuŵeyelera (15-21, 25-29)

    • Ŵakumukwiyiskaso katatu (22)

9  “Pulikani, imwe Ŵaisrayeli, muhanya uno mwambukenge Yorodani,+ mwamunjira na kuthereska mitundu yikuru na yankhongono chomene kuluska imwe,+ misumba yikuru ya malinga ghakugota kuchanya.+  Mwamuthereska ŵanthu ŵakuru na ŵatali, ŵana ŵa Anaki,+ awo mukuŵamanya ndipo muli kupulikapo vya iwo kuti: ‘Ni njani wangima ku ŵana ŵa Anaki?’  Ntheura, mumanye muhanya uno kuti Yehova Chiuta winu wadangirenge panthazi pinu.+ Iyo ni moto wakumyangura,+ ndipo wamuŵaparanya. Wamuŵathereska pamaso pinu, mwakuti mwamuŵachimbizga mwaluŵiro na kuŵaparanya, nga umo Yehova wamulayizgirani.+  “Para Yehova Chiuta winu waŵachimbizga panthazi pinu, mungayowoyanga chara mu mtima winu kuti: ‘Yehova waninjizga mu charu ichi kuti nipoke kuŵa chane chifukwa cha urunji wane.’+ Kweni Yehova wakuchimbizga mitundu iyi+ panthazi pinu chifukwa cha uheni wawo.  Mwamunjira na kupoka charu chawo chifukwa chakuti ndimwe ŵarunji panji ŵakunyoloka mtima chara. Kweni Yehova Chiuta winu wakuyichimbizga mitundu iyi panthazi pinu+ chifukwa cha uheni wawo. Kweniso wakuyichimbizga kuti wafiske mazgu agho Yehova wakalapa ku ŵasekuru ŵinu Abrahamu,+ Yisake,+ na Yakhobe.+  Ipo mumanye kuti Yehova Chiuta winu wakumupani charu chiwemi ichi kuti mupoke kuŵa chinu chifukwa chakuti ndimwe ŵarunji yayi, pakuti ndimwe ŵanthu ŵamtafu.*+  “Kumbukani, mungaluwanga chara, umo mukamukwiyiskira Yehova Chiuta winu mu mapopa.+ Mwagalukira Yehova kwamba pa zuŵa ilo mukafumira mu charu cha Eguputo m’paka mwafika ku malo ghano.+  Pa Horebu napo mukamukwiyiska Yehova, ndipo Yehova wakakwiya namwe chomene mwakuti wakakhumbanga kumuparanyani.+  Nkhati nakwera mu phiri kuti nkhapokere malibwe ghapapati,+ agho pakalembeka phangano ilo Yehova wakachita namwe,+ nkhakhala mu phiri mazuŵa 40, muhanya na usiku.+ Nkharya chakurya chara panji kumwa maji. 10  Yehova wakanipa malibwe ghapapati ghaŵiri ghakulembeka na munwe wa Chiuta. Pa malibwe agha pakaŵa mazgu ghose agho Yehova wakayowoya kwa imwe mu phiri kufuma mukati mu moto pa zuŵa la ungano.*+ 11  Ghakati ghamara mazuŵa 40, muhanya na usiku, Yehova wakanipa malibwe ghapapati ghaŵiri, agho pakalembeka phangano. 12  Yehova wakati kwa ine: ‘Wuka, khira mwaluŵiro kufuma kuno, chifukwa ŵanthu ŵako awo ukaŵafumiska mu Eguputo ŵachita uheni.+ Ŵapatuka luŵiro mu nthowa iyo nkhaŵaphalira kuti ŵendengemo. Ŵajipangira chikozgo chachisulo.’*+ 13  Yehova wakatiso kwa ine: ‘Nawona kuti ŵanthu aŵa mbamtafu.*+ 14  Ntheura leka niŵaparanye na kusisita zina lawo pasi pa mtambo, ndipo iwe nikuzgore mtundu wankhongono na ukuru chomene kuluska iwo.’+ 15  “Penepapo nkhazgoka na kukhira mu phiri, apo phiri likagoleranga moto.+ Malibwe ghaŵiri gha phangano ghakaŵa mu mawoko ghane.+ 16  Nkhati nalaŵiska, nkhawona kuti mwanangira Yehova Chiuta winu. Mukajipangira katholi kachisulo.* Mukapatuka luŵiro pa nthowa iyo Yehova wakamuphalirani kuti mwendengemo.+ 17  Ntheura nkhatora malibwe ghaŵiri ghara na kughaponya pasi na mawoko ghane ghose ghaŵiri, nkhaghaswera pamaso pinu.+ 18  Kufuma apo, nkhasindama pamaso pa Yehova, nga umo nkhachitira pakwamba, mazuŵa 40 muhanya na usiku. Nkharya chakurya chara panji kumwa maji,+ chifukwa cha zakwananga zose izo mukachita, pakuchita uheni pamaso pa Yehova na kumukwiyiska. 19  Nkhatenthema na ukali wa Yehova uwo ukagolera pa imwe,+ mwakuti wakakhumbanga kumuparanyani. Kweni pa nyengo yira napo Yehova wakanipulika.+ 20  “Ukali wa Yehova ukagolera chomene pa Aroni mwakuti wakaŵa pafupi kumuparanya.+ Kweni Aroni nayo nkhamulombera pa nyengo yira. 21  Nkhatora kanthu kinu ako mukananga nako, katholi,+ nkhakawotcha na moto. Nkhakadinya na kukasira m’paka kakaŵa nga ni fuvu, ndipo nkhathira fuvu lake mu mlonga uwo ukufuma mu phiri.+ 22  “Kweniso mukamukwiyiska Yehova pa Tabera,+ pa Masa,+ na pa Kiburoti-hatava.+ 23  Yehova wakamutumani kufuma pa Kadeshi-barineya+ kuti: ‘Kwerani, mukapoke charu icho nimupaninge kuŵa chinu.’ Kweni imwe mukagalukira dango la Yehova Chiuta winu,+ mukaŵavya chipulikano+ mwa iyo ndipo mukamupulikira chara. 24  Mwagalukira Yehova kwamba waka pa zuŵa ilo nkhamumanyirani. 25  “Ntheura nkhasindama pamaso pa Yehova mazuŵa 40, muhanya na usiku.+ Nkhasindama nthena chifukwa chakuti Yehova wakayowoya kuti wamuparanyaninge. 26  Nkhaŵeyelera Yehova, nkhati: ‘Mwe Fumu Yikuru Yehova, mungaŵaparanyanga yayi ŵanthu ŵinu. Iwo mbinu na ŵinu,*+ awo muli kuŵawombora mu ukuru winu na kuŵafumiska mu Eguputo na woko lankhongono.+ 27  Kumbukani ŵateŵeti ŵinu Abrahamu, Yisake, na Yakhobe.+ Mungalaŵiskanga pa nkhwesa za ŵanthu aŵa chara, pa uheni wawo, na kwananga kwawo.+ 28  Para mwaŵaparanya, ŵanthu ŵa mu charu icho mukatifumiskako ŵayowoyenge kuti: “Yehova wakatondeka kuŵanjizga mu charu icho wakaŵalayizga, kweniso wakaŵatinkhanga, lekani wakaŵafumiska na kuŵakomera mu mapopa.”+ 29  Kweni aŵa mbanthu ŵinu na chiharo chinu,+ awo mukaŵafumiska na nkhongono zikuru na woko linu lakunyoloskeka.’+

Mazgu Ghamusi

Mazgu gheneko, “ŵa singo yinonono.”
Panji kuti, “mpingo.”
Panji kuti, “chikozgo chakusongonora.”
Mazgu gheneko, “mbasingo yinonono.”
Panji kuti, “kakusongonora.”
Panji kuti, “ntchiharo chinu.”