Lutani apo pali nkhani

Lutani pa menyu yachiŵiri

Lutani apo pali mitu ya nkhani

Ŵakaboni ŵa Yehova

Chitumbuka

Baibolo la pa Intaneti | MALEMBA GHAKUPATULIKA MU MANG'ANAMULIRO GHA CHARU CHIPHYA

Dotoronome 5:1-33

IVYO VILI MU BUKU ILI

  • Phangano la Yehova pa Horebu (1-5)

  • Malango Khumi ghawerezgeka (6-22)

  • Ŵanthu ŵakopa pa Phiri la Sinayi (23-33)

5  Mozesi wakachema Israyeli yose, wakati kwa iwo: “Pulika, we Israyeli, malango na vyeruzgo ivyo nkhumuphalirani muhanya uno, muvisambire na kuvisungilira.  Yehova Chiuta withu wakachita nase phangano mu Horebu.+  Yehova wakachita phangano ili na ŵasekuru ŵithu chara, kweni na ise, tose ise tili ŵamoyo muhanya uno.  Yehova wakayowoya namwe chisko na chisko mu phiri mukati mwa moto.+  Pa nyengo yira,+ nkhimilira pakati pa Yehova na imwe na kumuphalirani mazgu gha Yehova, pakuti mukawopanga moto ndipo mukakwera chara mu phiri.+ Iyo wakati:  “‘Ine ndine Yehova Chiuta wako, uyo wakakufumiska mu charu cha Eguputo, mu nyumba ya wuzga.+  Ungaŵanga na ŵachiuta ŵanyake chara padera pa ine.*+  “‘Ungajipangiranga chikozgo chakuŵaja chara+ panji chinthu chilichose chakukozgana na ivyo vili mu mtambo kuchanya panji pa charu chapasi panji ivyo vili mu maji pasi pa charu.  Ungavisindamiranga chara nesi kunyengeka kuti uviteŵetere,+ chifukwa ine Yehova Chiuta wako, ndine Chiuta uyo wakukhumba kuti ŵanthu ŵasopenge iyo pera.+ Nkhulanga ŵana chifukwa cha uheni wa ŵawiskewo m’paka ku muwiro wachitatu na muwiro wachinayi wa awo ŵakunitinkha.+ 10  Kweni nkhulongora lusungu* ku miwiro vikwi na vikwi vya awo ŵakunitemwa na kusunga malango ghane. 11  “‘Ungazunuranga mwambura kwenelera chara zina la Yehova Chiuta wako,+ chifukwa Yehova walekenge chara kulanga uyo wakuzunura zina lake mwambura kwenelera.+ 12  “‘Usungenge zuŵa la Sabata, ulipature nga umo Yehova Chiuta wako walangulira.+ 13  Mazuŵa 6, uchitenge ntchito zako na milimo yako yose.+ 14  Kweni zuŵa la 7 ni sabata la Yehova Chiuta wako.+ Ungachitanga mulimo uliwose chara,+ iwe, mwana wako mwanalume panji mwanakazi, muzga wako mwanalume panji mwanakazi, ng’ombe yako, mbunda yako, panji chiŵeto chako chilichose, nanga ni mulendo uyo wakukhala mu misumba* yako.+ Uchitenge nthena kuti muzga wako mwanalume panji mwanakazi wapumulenge nga ndiwe.+ 15  Kumbuka kuti ukaŵa muzga mu charu cha Eguputo ndipo Yehova Chiuta wako wakakufumiskamo na woko lankhongono na woko lakunyoloskeka.+ Lekani Yehova Chiuta wako wakakulangura kuti usungenge zuŵa la Sabata. 16  “‘Chindika awuso na anyoko,+ nga umo Yehova Chiuta wako wakakuphalilira, mwakuti ukhale nyengo yitali kweniso kuti vikwendere makora mu charu icho Yehova Chiuta wako wakupenge.+ 17  “‘Ungakomanga munthu chara.+ 18  “‘Ungaleŵanga chara.+ 19  “‘Ungibanga chara.+ 20  “‘Ungapelekanga ukaboni wautesi chara kwimikana na munyako.+ 21  “‘Ungadokeranga muwoli wa munyako chara.+ Ungadokeranga nyumba ya munyako chara, munda wake, muzga wake mwanalume panji mwanakazi, ng’ombe yake, mbunda yake, panji chinthu chilichose cha munyako.’+ 22  “Yehova wakayowoya malango* agha ku mpingo winu wose pa phiri mukati mu moto, mu bingu, mu chidima bii,+ na lizgu likuru, ndipo wakasazgirako vinyake chara. Pamanyuma, wakaghalemba pa malibwe ghapapati ghaŵiri na kughapeleka kwa ine.+ 23  “Kweni mukati mwapulika lizgu kufuma mu chisi, apo phiri likagoleranga moto,+ ŵalongozgi wose ŵa mafuko ghinu na ŵalara ŵinu ŵakiza kwa ine. 24  Penepapo mukati: ‘Yehova Chiuta withu watilongora uchindami na ukuru wake, ndipo tapulika lizgu lake kufuma mukati mwa moto.+ Muhanya uno tawona kuti Chiuta wangayowoya na munthu, kweni wangaŵa wamoyo nipera.+ 25  Sono, kasi tifwirechi? Pakuti moto ukuru uwu utimyangurenge. Usange tilutilirenge kupulika lizgu la Yehova Chiuta withu, tifwenge nadi. 26  Kasi ni njani pa ŵanthu wose uyo wali kupulikapo lizgu la Chiuta wamoyo likuyowoya nayo kufuma mukati mu moto nga umo ise tikapulikira, kweni wachali wamoyo? 27  Iwe ulute kufupi, ukapulike vyose ivyo Yehova Chiuta withu wayowoyenge. Ndipo ndiwe utiphalire vyose ivyo Yehova Chiuta withu wayowoya kwa iwe, ise tipulikirenge na kuvichita.’+ 28  “Ntheura Yehova wakapulika mazgu agho mukayowoya nane, ndipo Yehova wakati kwa ine: ‘Napulika mazgu agho ŵanthu aŵa ŵayowoya kwa iwe. Vyose ivyo ŵayowoya ni viwemi.+ 29  Usange nyengo zose ŵangaŵa na mtima wakopa ine+ na kusunga malango ghane ghose,+ mbwenu vinthu viŵayenderenge makora nyengo zose, iwo na ŵana ŵawo muyirayira.+ 30  Luta, ukaŵaphalire kuti: “Welerani ku mahema ghinu.” 31  Kweni iwe ukhale kuno na ine, nikuphalire malango ghose, malanguro na vyeruzgo, kuti ukaŵasambizge mwakuti ŵakavisunge mu charu icho nkhuŵapa kuŵa chawo.’ 32  Ntheura mupwelelere chomene kuti muchite nga umo Yehova Chiuta winu wamuphalilirani.+ Mungazgokeranga kumalyero panji kumazere chara.+ 33  Mwendenge mu nthowa zose izo Yehova Chiuta winu wamuphalirani,+ mwakuti muŵe ŵamoyo, vinthu vimwenderani makora na kukhala mazuŵa ghanandi mu charu icho mwamupoka kuŵa chinu.+

Mazgu Ghamusi

Panji kuti, “kwimikana nane.” Mazgu gheneko, “pamaso pane.”
Panji kuti, “chitemwa chakugomezgeka.”
Mazgu gheneko, “vipata vyako.”
Mazgu gheneko, “mazgu.”